Tải bản đầy đủ

Nộp tờ khai thuế qua mạng

Tài liệu hướng dẫn sử dụng UD “Nộp tờ khai
Thuế qua mạng Internet”


Nội dung chính

1. Mục tiêu
2. Đối tượng sử dụng dịch vụ
3. Mô hình ứng dụng
4. Hướng dẫn sử dụng hệ thống
5. Cài đặt tại doanh nghiệp


Nội dung chính

1. Mục tiêu
2. Đối tượng sử dụng dịch vụ
3. Mô hình ứng dụng
4. Hướng dẫn sử dụng hệ thống
5. Cài đặt tại doanh nghiệpMục tiêu xây dựng hệ thống

Cải cách thủ tục hành chính, giảm thiểu chi
phí đồng thời tiết kiệm thời gian cho doanh
nghiệp.
Giải quyết tình trạng ùn tắc tại cơ quan thuế
khi đến hạn nộp hồ sơ khai thuế.


Nội dung chính

1. Mục tiêu
2. Đối tượng sử dụng dịch vụ
3. Mô hình ứng dụng
4. Hướng dẫn sử dụng hệ thống
5. Cài đặt tại doanh nghiệp


Đối tượng sử dụng dịch vụ
 Những doanh nghiệp đáp ứng những điều kiện:
 Những tổ chức, doanh nghiệp đang hoạt động.
 Thực hiện kê khai thuế bằng phần mềm ứng
dụng HTKK phiên bản 2.1.0i.
 Được cấp chứng thư số hợp lệ và còn hiệu
lực.
 Có kết nối internet, có địa chỉ thư điện tử ổn
định.


Nội dung chính

1. Mục tiêu
2. Đối tượng sử dụng dịch vụ
3. Mô hình ứng dụng
4. Hướng dẫn sử dụng hệ thống
5. Cài đặt tại doanh nghiệp


Mô hình ứng dụngi

Http://kekhaithue.gdt.gov.vn


Nội dung chính

1. Mục tiêu
2. Đối tượng sử dụng dịch vụ
3. Mô hình ứng dụng
4. Hướng dẫn sử dụng hệ thống
5. Cài đặt tại doanh nghiệp


Các bước nộp hồ sơ thuế qua mạng

1. Đăng ký sử dụng dịch vụ
2. Thiết lập thông tin trong iHTKK
3. Tạo tờ khai điện tử
4. Gửi tờ khai điện tử
5. Tra cứu tờ khai và thay đổi thông tin


Đăng ký sử dụng dịch vụ


Cục Thuế TP.HCM
Công ty cổ phần CNTT Đông Nam Á

0102454468
14

08

2009

21518922161516731267958291872010230781

VDC Certification Authority Center

ihtkk@gmail.com


Thiết lập thông tin trong iHTKK


Thiết lập thông tin trong iHTKK

Người nộp thuế nhận mail thông báo cấp tài
khoản sử dụng dịch vụ.
Vào địa chỉ: http://kekhaithue.gdt.gov.vn
Đăng nhập vào hệ thống với định danh và
mật khẩu được cấp.
Đổi lại mật khẩu mới.
Đăng ký loại tờ khai thuế nộp qua mạng


Nhận mail thông báo cấp tài khoản

Công ty cổ phần CNTT Đông Nam Á
Mã số Thuế: 0102454468

 NSD truy cập theo đường dẫn được thông báo để bắt đầu sử dụng dịch vụ


Đăng nhập hệ thống

Nhập mật khẩu
đăng nhập hợp lệ
Nhập định danh
đăng nhập hợp lệ

Bấm nút Đăng
Nhập để vào hệ
thống


Đăng nhập hệ thống

0102454468
Công ty cổ phần CNTT Đông Nam Á


Đổi mật khẩu

0102454468
Công ty cổ phần CNTT Đông Nam Á

 NSD thực hiện đổi mật khẩu khi đăng nhập lần đầu tiên.


Đổi mật khẩu(tiếp)

0102454468
Công ty cổ phần CNTT Đông Nam Á


Đăng ký loại tờ khai nộp qua mạng

0102454468
Công ty cổ phần CNTT Đông Nam Á

Sau đó
nhấn nút

NSD chọn một
hoặc nhiều tờ khai
nộp qua mạng

Nhập kỳ bắt đầu nộp tờ khai
Thuế. Nếu NSD ko nhập, hệ
thống sẽ mặc định lấy kỳ tính
Thuế gần nhất


Đăng ký loại tờ khai nộp qua mạng (tiếp)

0102454468
Công ty cổ phần CNTT Đông Nam Á

Nhấn nút “Chấp
nhận” lưu lại
thông tin đã đăng


Nhấn nút “Chọn
lại” nếu muốn
thay đổi


Đăng ký loại tờ khai nộp qua mạng (tiếp)

0102454468
Công ty cổ phần CNTT Đông Nam Á

Thực hiện đăng
ký thêm tờ khai
Thuế


Thông báo xác nhận thông tin tờ khai

Công ty cổ phần CNTT Đông Nam Á
Mã số Thuế: 0102454468

Danh sách tờ
khai đã đăng ký
nộp qua mạng


Tạo tờ khai điện tử


Tạo tờ khai điện tử

 Tạo tờ khai trên ứng dụng HTKK 2.1.0i.
 Kết xuất tờ khai PDF.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×