Tải bản đầy đủ

skkn một số biện pháp tổ chức hoạt động giáo dục lấy trẻ làm trung tâm lứa tuổi 24 36 tháng d1 trường mầm non ngọc sơn năm học 2017 2018

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA

PHÒNG GD&ĐT NGỌC LẶC
TRƯỜNG MẦM NON NGỌC SƠN

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

“MỘT SỐ BIỆN PHÁP TỔ CHỨC HOAT ĐỘNG GIÁO DỤC LẤY
TRẺ LÀM TRUNG TÂM LỨA TUỔI 24-36 THÁNG D1 TRƯỜNG
MẦM NON NGỌC SƠN NĂM HỌC: 2017-2018”

Người thực hiện: Bùi Thị Lệ
Chức vụ: Giáo viên
Đơn vị công tác: Trường Mầm non Ngọc Sơn
SKKN thuộc lĩnh vực (môn): Chuyên môn


THANH HÓA, NĂM 2018

MỤC LỤC


TT

Nội dung

Trang

1
1.1
1.2
1.3
1.4
2
2.1

Mở đầu
Lý do chọn đề tài.
Mục đích nghiên cứu.
Đối tượng nghiên cứu.
Phương pháp nghiên cứu.
Nội dung của sáng kiến.
Cơ sở lý luận.
Thực trạng của vấn đề trước khi áp dụng sáng kiến kinh
nghiệm.
Một số biện pháp tổ chức hoạt động giáo dục lấy trẻ làm
trung tâm lứa tuổi 24-36 tháng D1 Trường Mầm non Ngọc
Sơn.
Biện pháp xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động giáo dục
lấy trẻ làm trung tâm
Biện pháp xác định mục tiêu, nội dung giáo dục

3
3-4
4
4
4
5
5-6

2.2


2.3
2.3.
1
2.3.
2
2.3.
3
2.3.
4
2.3.
5
2.4
3
3.1
3.2

Biện pháp xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung
tâm
Biện pháp thực hành, trải nghiệm
Biện pháp công tác phối hợp với các bậc phụ huynh.
Hiệu quả của SKKN đối với lớp nhà trẻ 24-36 tháng D1
Trường Mầm non Ngọc Sơn
Kến luận, kiến nghị
Kết luận.
Kiến nghị.

6-8

8

8-10
10-12
12-14
14-16
16-17
17-18
19
19
19-20


1. Mở đầu
1.1. Lý do chọn đề tài:
Trẻ em là nguồn hạnh phúc của mỗi gia đình, là tương lai của đất nước. Một
dân tộc muốn tồn tại và phát triển đều phải quan tâm tới trẻ em, đặc biệt là trẻ lứa
tuổi mầm non.
Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời đã dạy:
" Giáo viên mầm non là người mẹ thứ hai của trẻ".
Để làm được điều này đòi hỏi mỗi người giáo viên phải có tâm với nghề, có
trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đặc biệt là với giáo viên dạy trẻ lứa tuổi 24 - 36
tháng. Lứa tuổi mà "Chân đi chưa vững, miệng nói bi bô...", lứa tuổi vẫn cần
những lời ru ầu ơ của bà của mẹ...
Trong thực tế hiện nay đối với xã hội nói chung và ngành giáo dục nói riêng,
đang dần dần từng bước xây dựng nhân cách con người mới phát triển toàn diện.
Để giáo dục trẻ được tốt, đòi hỏi mỗi chúng ta phải chú ý tới việc hình thành và
phát triển nhân cách cho trẻ ở mọi hoạt động trong đó: "Tổ chức hoạt động giáo
dục lấy trẻ làm trung tâm" là một trong những hoạt động quan trọng trong việc
giáo dục trẻ mầm non đặc biệt với trẻ 24-36 tháng tuổi.
Theo ý kiến chuyên gia tại Mô đun MN1-D xây dựng trường mầm non lấy trẻ
làm trung tâm (Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên dành cho giáo viên). Các nhà nhà
giáo dục đều phải thừa nhận rằng: “Cách tiếp cận để giáo dục trẻ tốt nhất đó là lấy
trẻ làm trung tâm và ứng dụng phương pháp dạy học tích cực. Nhằm thúc đẩy sự
phát triển tính chủ động, khả năng tư duy, sáng tạo và giải quyết vấn đề của trẻ. Từ
đó giúp trẻ phát triển toàn diện phù hợp" [7].
Giáo dục Mầm non là bậc học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân.
Giáo dục mầm non thực hiện nhiệm vụ nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ từ 3
tháng đến 6 tuổi. Mục tiêu giáo dục mầm non là giúp trẻ phát triển thể chất, tình
cảm, ngôn ngữ, tư duy, thẩm mĩ, hình thành yếu tố đầu tiên ở trẻ. Chính vì vậy, tổ
chức tốt các hoạt động giáo dục lấy trẻ làm trung tâm giúp giáo viên có thể điều
chỉnh, hoàn thiện các hoạt động giáo dục trẻ hàng ngày ở trường thông qua các tiêu
chí thực hành áp dụng quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm [2]
Song trong thực tế hiện nay ở trường mầm non Ngọc Sơn, việc tổ chức các
hoạt động giáo dục lấy trẻ làm trung tâm chưa đạt được hiệu quả theo kê hoạt đề
ra. Để đạt được hiệu quả cao trong công tác giáo dục thì nhân tố quyết định chính
là đội ngũ giáo viên. Muốn nâng cao chất lượng giáo dục thì trước hết phải nâng
cao chất lượng đội ngũ giáo viên: Giỏi về chuyên môn, vững vàng về nghiệp vụ, có
phẩm chất đạo đức tốt, có kỹ năng nghiệp vụ sư phạm, nhiệt tình yêu nghề mến trẻ,


gần gũi trẻ. Biết ứng dụng công nghệ thông tin để khai thác những thông tin trên
mạng internet để thực hành, áp dụng vào việc tổ chức các hoạt động chăm sóc giáo
dục trẻ được tốt hơn.
Xuất phát từ những lí do trên, bản thân là một giáo viên đã nhiều năm công
tác trong trường mầm non. Năm học 2017-2018 được Ban giám hiệu nhà trường
phân công chủ nhiệm nhóm trẻ: 24- 36 tháng D1 trường Mầm non Ngọc Sơn. Tôi
rất băn khoăn trăn trở, hiểu rõ trách nhiệm của một người giáo viên, tôi nghĩ đây là
nhiệm vụ quan trọng và cần phải nỗ lực quyết tâm cao để phấn đấu. Tôi muốn trẻ
của mình khi đến lớp được khám phá, trải nghiệm, tìm tòi những gì mà trẻ chưa
biết trong cuộc sống một cách thoải mái mà vẫn đạt hiệu quả như mục tiêu đề ra.
Vì vậy, tôi mạnh dạn chọn đề tài: " Một số biện pháp tổ chức hoạt động giáo dục
lấy trẻ làm trung tâm lứa tuổi 24-36 tháng D1 trường Mầm non Ngọc Sơn năm
học: 2017-2018". Nhằm giúp trẻ phát triển toàn diện nhân cách đáp ứng với yêu
cầu sự nghiệp giáo dục mầm non trong thời đại hiện nay.
1.2. Mục đích nghiên cứu:
Bản thân nghiên cứu đề tài “Một số biện pháp tổ chức hoạt động giáo dục
lấy trẻ làm trung tâm lứa tuổi 24-36 tháng D1 trường Mầm non Ngọc Sơn năm
học: 2017-2018".
Nhằm giúp giáo viên có một số biện pháp linh hoạt sáng tạo trong công tác
tổ chức hoạt động giáo dục lấy trẻ làm trung tâm. Tạo điều kiện cho trẻ được thực
hành trải nghiệm trong các hoạt động một cách hiệu quả nhất.
1.3. Đối tượng nghiên cứu:
Một số biện pháp tổ chức hoạt động giáo dục lấy trẻ làm trung tâm lứa tuổi
24-36 tháng D1 trường Mầm non Ngọc Sơn năm học: 2017-2018.
1.4. Phương pháp nghiên cứu:
Để nghiên cứu đề tài này tôi chọn các phương pháp sau:
- Phương pháp nghiên cứu xây dựng cơ sở lý thuyết.
Tham khảo các tài liệu liên quan đến tổ chức hoạt động giáo dục lấy trẻ làm
trung tâm. Các môn học, các hoạt động giáo dục có liên quan đến SKKN.
- Phương pháp điều tra khảo sát thực tế, thu thập thông tin.
Khảo sát thực tế trên trẻ ở nhóm 24-36 tháng D1, thu thập thông tin cần thiết
khi điều tra trên trẻ.
- Phương pháp thống kê sử lý số liệu.
Điều tra và khảo sát được số liệu sau đó thống kê lại để sử lý số liệu phù hợp
trong sáng kiến.


2. Nội dung
2.1. Cơ sở lý luận:
Trong lý luận dạy học có những quan niệm khác nhau về các vai trò, vai trò
của giáo viên và vai trò của học sinh nhưng quy tụ lại có hai hướng. Hoạt động lấy
giáo viên làm trung tâm hoặc hoạt động lấy học sinh làm trung tâm. Nhưng những
năm gần đây các tài liệu dạy học ở nước ngoài và trong nước thường nói tới việc
cần chuyển từ dạy học lấy giáo viên làm trung tâm sang dạy học lấy trẻ làm trung
tâm là xu hướng tất yếu của nền giáo dục mà chúng ta nên áp dụng và đổi mới.
Theo cố vấn chuyên môn: PGS.TS. Kay Margetts đã nói: "Như chúng ta vừa
xem kết quả điều tra EDI Việt Nam, 50,68% trẻ Việt Nam trong độ tuổi từ 5-6 tuổi
được điều tra bị thiếu hụt hoặc có nguy cơ thiếu hụt ít nhất là một lĩnh vực phát
triển. Đây là vấn đề đáng báo động của giáo dục Mầm non Việt Nam. Để thục sự
nâng cao chất lượng giáo dục Mầm non, đã đến lúc cần phải có sự thay đổi, phải có
sự nhất quán trong nhận thức và trong hành động. Thực hiện chương trình Giáo
dục mầm non trên quan điểm lấy trẻ làm trung tâm"[2]
Lấy trẻ làm trung tâm trong trường Mầm non là quan điểm giáo dục tiến bộ
về vị trí của trẻ em và vai trò của giáo viên. Quan điểm này định hướng cho giáo
viên mầm non trong việc xây dựng, sử dụng hiệu quả môi trường giáo dục, lập kế
hoạch giáo dục và tổ chức hoạt động cho trẻ trong trường Mầm non [3]. Quan điểm
lấy người học làm trung tâm trong quá trình dạy học đã có từ trong tư tưởng giáo
dục của các nhà giáo dục thời kỳ cổ đại và được phát triển trong quá trình lịch sử
của giáo dục. Song nó chưa có những điều kiện để chiếm địa vị ưu thế như trong
những năm gần đây.
Dạy học lấy trẻ làm trung tâm được hiểu là: Trẻ vừa là mục tiêu vừa là động
lực của quá trình dạy học. Trẻ là mục tiêu của quá trình dạy học việc dạy học phải
xuất phát từ trẻ, bao gồm từ đặc điểm tâm sinh lý của lứa tuổi như: Nhu cầu, động
cơ, loại hình tư duy, đặc điểm tình cảm, các chức năng sinh lý của cơ thể … cho
đến những đặc điểm cá nhân của từng trẻ (năng lực nhận thức, vốn hiểu biết, hoàn
cảnh sống, khí chất, tính cách…). Nói cách khác đó chính là sự phân hóa trong
giáo dục, sự phân hóa này là cần thiết vì mỗi trẻ là một thế giới khác biệt, không
trẻ nào giống trẻ nào.
Trẻ là động lực của quá trình dạy học: Trẻ phải là chủ thể của các hoạt động
bằng việc phát huy tính tích cực, chủ động tự giác khi giải quyết các nhiệm vụ dạy


học. Đối với trẻ mầm non để thực hiện được điều này cần tạo hứng thú, động cơ
cho trẻ đối với việc học của từng trẻ.
Tổ chức hoạt động giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong chương trình giáo
dục mầm non yêu cầu đối với giáo viên cần phương pháp giáo dục: Tạo điều kiện
cho trẻ tích cực chủ động tham gia vào các hoạt động. Trẻ được trải nghiệm, tìm tòi
khám phá môi trường xung quanh dưới nhiều hình thức đa dạng, áp dụng nhu
cầu, hứng thú của trẻ theo phương châm " Chơi mà học, học bằng chơi". Chú trọng
đổi mới môi trường giáo dục nhằm kích thích và tạo cơ hội cho trẻ tích cực khám
phá, thử nghiệm và sáng tạo ở các khu vực hoạt động một cách vui vẻ. Kết hợp hài
hòa giữa giáo dục trẻ trong nhóm với giáo dục cá nhân. Tổ chức hợp lý các hình
thức hoạt động cá nhân, theo nhóm và cả lớp, phù hợp với độ tuổi, với khả năng
của từng trẻ, với nhu cầu, hứng thú của trẻ và với điều kiện thực tế [3].
Trường Mầm non Ngọc Sơn căn cứ vào kế hoạch chỉ đạo nhiệm vụ năm
học: 2017-2018 của phòng GD&ĐT Huyện Ngọc Lặc. Nhà trường xây dựng kế
hoạch năm học đặt ra các chỉ tiêu phấn đấu về mọi hoạt động của nhà trường trong
năm, đưa ra các giải pháp phù hợp với điều kiện thục tế của nhà trường và địa
phương nhằm đạt kết quả cao nhất.
Thực hiện chương trình giáo dục mầm non theo Thông tư số 28/2016/TTBGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo sửa
đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình Giáo dục mầm non ban hành kèm
theo thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng
Bộ giáo dục và đào tạo [4]. Tiếp tục đổi mới công tác quản lý, hoạt động chăm sóc,
giáo dục trẻ theo quan điểm giáo dục " Lấy trẻ làm trung tâm"
Năm học này nhà trường đã đi vào chỉ đạo các nhóm lớp thực hiện đồng bộ
xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm. Từ đó có tác động rất lớn đến
việc giúp giáo viên tổ chức tốt các hoạt động giáo dục lấy trẻ làm trung tâm. Quan
điểm lấy trẻ làm trung tâm cũng được quán triệt thực hiện từ việc lựa chọn nội
dung, phương pháp và hình thức tổ chức dạy học, đặc biệt là trong vai trò của giáo
viên khi tổ chức hoạt động này.
2.2. Thực trạng của việc tổ chức hoạt động giáo dục lấy trẻ làm trung
tâm lứa tuổi 24-36 tháng D1 tại trường mầm non Ngọc Sơn trước khi áp dụng
sáng kiến kinh nghiệm:
Năm học: 2017-2018 nhóm trẻ lớp phụ trách tại khu trung tâm với tổng số là
14 cháu.
Trong quá trình nghiên cứu sáng kiến kinh nghiệm tổ chức hoạt động giáo
dục lấy trẻ làm trung tâm lứa tuổi 24-36 tháng D1, bản thân tôi đã gặp những thuận
lợi và khó khăn như sau:
2.1.1. Thuận lợi:
Nhóm trẻ 24-36 tháng D1 tôi phụ trách được đặt ở khu trung tâm nên có
nhiều thuận lợi trong việc huy động trẻ ra lớp. Phần lớn các cháu trong nhóm ở khu
dân cư lân cận nên duy trì sĩ số thường xuyện với tỷ lệ chuyên cần cao. Dễ dàng
cho việc tổ chức hoạt động giáo dục lấy trẻ làm trung tâm


Được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của BGH nhà trường, nhiệt tình tâm huyết
bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên để từng bước nâng cao chất lượng
đội ngũ giáo viên trong toàn trường. Đặc biệt BGH rất quan tâm bồi dưỡng cho
giáo viên về công tác xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong
nhà trường nói chung và nhóm trẻ 24-36 tháng D1 nói riêng.
Nhà trường đã đầu tư mua sắm trang thiết bị đồ dùng, đồ chơi, chỉ đạo giáo
viên làm đồ dùng đồ chơi tự tạo tương đối đầy đủ. Chỉnh trang khuân viên, bố trí
sắp xếp môi trường trong và ngoài lớp học phong phú, đẹp mắt, phù hợp. Điều đó
cũng là điều kiện thuận lợi cho bản thân trong việc thực hiện giáo dục lấy trẻ làm
trung tâm đạt kết quả tốt hơn.
100% cán bộ, giáo viên trong nhà trường có trình độ chuyên môn đạt chuẩn
và trên chuẩn. Các đồng chí có năng lực chuyên môn, nhiệt tình trong công tác,
thuận lợi cho việc học hỏi kinh nghiệm của mình. Bản thân có trình độ chuyên
môn trên chuẩn, có năng lực chuyên môn, có nghiệp vụ sư phạm, là giáo viên giỏi
cấp trường và cấp huyện trong nhiều năm.
Bên cạnh đó có sự phối hợp nhịp nhàng giữa các giáo viên phụ trách trong
nhóm cùng thực hiện nhiệm vụ chăm sóc giáo dục trẻ.
2.1.2. Khó khăn:
Cùng với những thuận lợi nêu trên thì bản thân còn gặp không ít những khó
khăn trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ nói chung và việc tổ chức hoạt động
giáo dục lấy trẻ làm trung tâm của trẻ nói riêng cụ thể như:
Trường Mầm non Ngọc Sơn thuộc địa bàn xã miền núi, cách trung tâm
Huyện Ngọc Lặc 7km và phía đông bắc. Địa hình phân bố không đồng đều, phần
lớn người dân làm nông nghiệp, thu nhập thấp. Đời sống nhân dân còn gặp nhiều
khó khăn nên công tác phối kết hợp với phụ huynh học sinh ở một số mặt còn hạn
chế
Về giáo viên:
Một số giáo viên có tuổi đời cao, việc áp dụng phương pháp dạy học mới
còn gặp nhiều bất cập.
Một số giáo viên trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc thực hiện nhiệm
vụ giáo dục trẻ đặc biệt biệt là giáo dục lấy trẻ làm trung tâm. Đôi lúc, đôi nơi giáo
viên chưa thực sự nhiệt tình trong việc học hỏi kinh nghiệm cũng như nghiên cứu
tài liệu để áp dụng vào công việc giáo dục trẻ hàng ngày.
Về cơ sở vật chất: Trang thiết bị, đồ dùng đồ chơi trong nhà trường chưa
nhiều, thiếu phòng chức năng cho các cháu hoạt động.
Đồ dùng đồ chơi phục vụ học tập và vui chơi chưa phong phú nên trẻ ít được
hoạt động trải nghiệm. Vì vậy, việc tổ chức hoạt động giáo dục lấy trẻ làm trung
tâm còn gặp nhiều khó khăn.
Về trẻ:
Phần lớn trẻ là con em dân tộc thiểu số, gia đình làm nghề nông nghiệp, đời
sống kinh tế gặp nhiều khó khăn. Một số gia đình phải gửi con cho ông bà đi làm


ăn xa để phát triển kinh tế, nên không có điều kiện phối hợp với giáo viên và nhà
trường trong việc chăm sóc giáo dục trẻ.
Điều kiện khó khăn về mọi mặt, trẻ ít được va chạm, giao tiếp nên trẻ trở
nên nhút nhát và thiếu tự tin khi trao đổi hay trò chuyện với những người xung
quanh cũng như tham gia vào các hoạt động với bạn bè.
Để thực hiện tốt việc tổ chức hoạt động giáo dục lấy trẻ làm trung tâm lứa
tuổi 24- 36 tháng, bản thân chưa có nhiều kinh nghiệm trong xây dựng môi trường
hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ. Trong quá trình thực hiện chưa tổ chức được đa
dạng các hình thức giúp trẻ tích cực chủ động hoạt động khám phá, trải nghiệm
một cách có hệ thống phù hợp với khả năng của trẻ trong nhóm.
Từ những thuận lợi và khó khăn đã nêu trên, cùng với việc trường mầm non
Ngọc Sơn bước vào thực hiện theo hướng dẫn của nghành về áp dụng phương
pháp dạy học lấy trẻ làm trung tâm, nhưng thực tế việc thực hiện các hoạt động cho
trẻ ( hoạt động học tập, hoạt động vui chơi…) một số ít vẫn rơi vào tình trạng giáo
viên làm trung tâm, mặc dù chúng ta cũng đã đổi mới chương trình và phương
pháp giáo dục.
Qua quá trình điều tra, khảo sát thực tế trẻ ở nhóm trẻ 24-36 tháng D1 về
hoạt động giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong năm học: 2017- 2018. Bản thân tôi
nhận thấy kết quả thực trạng khả năng của trẻ cụ thể như sau:
Biểu 1
Nội dung

Trẻ tích cực, hứng thú, tham gia vào các
hoạt động giáo dục.
Trẻ biết thể hiện nhu cầu, cảm xúc của bản
thân bằng lời nói
Trẻ mạnh dạn, tự tin, thích được trải nghiệm
và biết thực hiện các yêu cầu của cô

Đạt
Chưa đạt
Số trẻ
khảo Số Tỷ Số trẻ Tỷ lệ
sát
trẻ
lệ

14

10 71%

4

29%

14

10 71%

4

29%

14

9

5

36%

64%

Từ những kết quả điều tra, thống kê trên đây ta có thể nhìn thấy rất rõ về
việc tổ chức hoạt động giáo dục lấy trẻ làm trung tâm chưa đáp ứng được với yêu
cầu giáo dục mầm non hiện nay. Vì vậy bản thân đã nghiên cứu cần phải thay đổi
cách nghĩ, cách nhìn nhận về phương pháp dạy học "Lấy trẻ làm trung tâm". Làm
thế nào để trẻ 24-36 tháng luôn mạnh dạn tự tin giúp trẻ tích cực hơn khi tham gia
các hoạt động.Từ những suy nghĩ đó tôi mạnh dạn nghiên cứu và áp dụng "Một số
biện pháp tổ chức hoạt động giáo dục lấy trẻ làm trung tâm lứa tuổi 24-36 tháng
D1" vào công tác chăm sóc giáo dục trẻ tại trường mầm non Ngọc Sơn năm học
2017-2018
2.3. Một số biện pháp tổ chức hoạt động giáo dục lấy trẻ làm trung tâm
lứa tuổi 24-36 tháng D1 trường Mầm non Ngọc Sơn


2.3.1. Biện pháp xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động giáo dục lấy trẻ làm
trung tâm
Qua nhiều năm công tác và thực hiện nhiệm vụ giáo dục trẻ trong trường
mầm non, bản thân tôi nhận thấy để tổ chức tốt các hoạt động giáo dục lấy trẻ làm
trung tâm thì biện pháp xây dựng kế hoạch là khâu đầu tiên mà người giáo viên cần
làm. Đây là biện pháp vô cùng quan trọng giúp giáo viên vạch ra hướng đi đúng
đắn trong tổ chức hoạt động giáo dục. Khi xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục,
đặc biệt là trong hoạt động giáo dục lấy trẻ làm trung tâm. Phải căn cứ vào khả
năng của trẻ, phù hợp với độ tuổi, phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường và
địa phương để xác định mục tiêu nội dung cụ thể. Từ đó, trẻ tham gia vào các hoạt
động hứng thú hơn, dễ dàng hơn, đúng với khả năng của trẻ hơn.
"Có nhiều loại kế hoạch giáo dục: Kế hoạch giáo dục năm học, kế hoạch
nhóm lớp, kế hoạch tháng/ chủ đề, kế hoạch tuần, kế hoạch ngày...nhưng kế hoạch
tuần và ngày là quan trọng nhất bởi vì:
Sát với thực tiễn đang diễn ra trong lớp
Dễ nhìn thấy sự tiến bộ hay không của trẻ để có biện pháp giáo dục hiệu
quả.
Giáo viên tập trung hơn vào trẻ.
Kế hoạch ngày càng đòi hỏi giáo viên luôn phải suy nghĩ đến trẻ, làm thế
nào để giúp trẻ phát huy được tính tích cực chủ động sáng tạo hơn trong các hoạt
động giáo dục.
Giáo viên dễ dàng thực hiện được những gì mình muốn dạy trẻ
Xác định mục tiêu rò ràng, cụ thể sẽ giúp giáo viên giáo dục giúp trẻ đạt
mục tiêu đặt ra thuận lợi hơn" [3].
Khi lập kế hoạch giáo dục tôi đã dựa những hiểu biết về quan điểm giáo dục
lấy trẻ làm trung tâm và đảm bảo: Trẻ tham gia tích cực trong việc học tập của
mình, chú trong đến các hoạt động sao cho trẻ được " Chơi mà học, học bằng
chơi". Trẻ học thông qua chơi và học hỏi bằng nhiều cách khác nhau.
Trong năm học này khi xây dựng kế hoạch tôi đã bám vào thông tư số
28/2016/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và
Đào tạo. Bám vào chương trình hướng dẫn của độ tuổi 24-36 tháng, Dưa vào kế
hoạch giáo dục năm của Ban giám hiệu nhà trường để xây dựng kế hoạch nhóm
lớp. Ngoài ra còn phải dựa vào điều kiện thực tế của nhà trường và đặc điểm của
trẻ nhóm lớp để xây dựng kế hoạch cho phù hợp.
Các kế hoạch giáo dục khi xây dựng tôi dựa trên cơ sở những hiểu biết về
quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tân và đảm bảo:
Trẻ tham gia tích cực trong việc học tập của mình.
Từng trẻ trong lớp được hỗ trợ để phát triển.
Chú trong đến các hoạt động sao cho trẻ được " Chơi mà học, học bằng
chơi". Trẻ học thông qua chơi và học hỏi nằng nhiều cách khác nhau.
Đối với lứa tuổi 24-36 tháng là nhận biết 3 màu cơ bản qua đồ vật đồ chơi
Khi xây dựng kế hoạch tôi đã lựa chọn cho trẻ nhận biết từng màu vào trong
từng chủ đề cho phù hợp và đủ số lượng tiết.
"Ví dụ: Ở chủ đề: " Bé và các bạn" là chủ đề đầu tiên tôi thực hiện


Tôi cho trẻ nhận biết màu đỏ qua đồ dùng của bé: Đôi dép, đôi giày, cái mũ,
cái nơ.
Trong hoạt động NBPB màu đỏ
Tôi chuẩn bị các đồ dùng cho trẻ quan sát bằng giáo án điện tử, vật thật
Cho trẻ nhận biết tên gọi, màu sắc của đồ dùng của bé và phát âm chính sác
về tên gọi, màu sắc của đồ dùng. ( Đôi dép màu đỏ; cái mũ màu đỏ...)
Qua các hoạt động khác, mọi lúc mọi nơi tôi hỏi trẻ về tên gọi, màu sắc và
đặc điểm của các đồ dùng đồ chơi.
Tổ chức cho trẻ đi mua sắm: Cho trẻ chọn cho mình một đồ dùng. Tôi hỏi
cho từng trẻ trả lời về tên gọi, màu sắc, công dụng của đồ dùng đó.
Lập kế hoạch để sác định cách ứng sử của trẻ trong hoạt động đóng vai.
Cô ngồi xuống và trò chuyện một cách tự nhiên với trẻ về những điều trẻ
đang làm. Kích thích trẻ suy nghĩ và mở rộng hoạt động chơi của trẻ.
Trò chơi đóng vai:
Con cho cô biết con đang làm gì? Con xếp hình bằng gì? Đồ chơi con cầm có màu
gì?
Hay: Em búp bê của con mặc váy màu gì? Sao con không cho em bé uống
nước, con có cho em bé đi khám bệnh không?
Hoạt động Nhận biết tập nói
Kế hoạch đặt ra của tôi đối với trẻ là trẻ nhận biết được đặc điểm, tên gọi
của các bạn trong nhóm.
Qua môn học: Nhận biết tập nói " Các bạn trong nhóm lớp".
Kế hoạch đưa ra để trẻ nhận biết phù hợp: Trẻ biết tên gọi của mình, tên các
bạn trong nhóm; giới tính. Tôi cho từng trẻ tự giới thiệu tên của mình, sở thích,
giới tính. Có những trẻ nhút nhát không trả lời được tôi mời trẻ khác trả lời câu hỏi
giới thiệu về bạn của mình. Từ đó cô mở rộng cho trẻ biết về đặc điểm riêng của
bạn trai, bạn gái, nhận biết sự khác nhau giữa bạn trai và bạn gái.[5]
Để tạo sự hứng thú, tự tin cho trẻ chơi và học thông qua hoạt động đóng vai
đối với nhà trẻ đạt được hiệu quả. Cô giáo thường xuyên đóng vai chơi ở các góc
chơi, cùng thảo luận với trẻ, sau đó dần tách ra để cho trẻ tự học và chơi.
Màu sắc là cái mà dễ thu hút sự chú ý của trẻ nhất, nếu muốn dạy trẻ học
nhanh nhớ thì nên chuẩn bị những đồ chơi nhiều màu sắc, đẹp, ngộ nghĩnh... Từ
đó, việc học đối với trẻ như một trò chơi thú vị khiến các hoạt động trí tuệ của trẻ
sẽ trở nên phong phú và có điều kiện để phát huy.
Với việc xây dựng kế hoạch cụ thể phù hợp trong các hoạt động, tôi nhận
thấy trẻ hứng thú, tích cực tham gia các hoạt động và tự tin trả lời câu hỏi của cô.
Kết quả cho thấy việc xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục giúp cô và trẻ đạt
được mục tiêu giáo dục đề ra.
2. 3.2. Biện pháp xác định mục tiêu giáo dục, nội dung giáo dục
Quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm được thể hiện trong tất cả các yếu
tố của quá trình giáo dục. Từ việc xác định mục tiêu, nội dung, phương pháp cho
đến các hoạt động cụ thể của người giáo viên. Mọi hoạt động đều hướng tới từng
trẻ cũng như từng nhóm trẻ ít và nhóm trẻ nhiều để tạo cơ hội cho trẻ được "Học
bằng chơi, chơi mà học". Bởi vậy việc xác định mục tiêu và nội dung giáo dục hết


sức quan trọng và cần thiết đối với việc tổ chức hoạt động giáo dục lấy trẻ làm
trung tâm.
Trẻ 24-36 tháng D1 của lớp tôi phụ trách ở vùng nông thôn xa trung tâm nên
hạn chế về mọi mặt. Xác định được điều đó tôi đã dựa vào đặc điểm nhận thức của
trẻ lớp tôi để đưa ra mục tiêu, nội dung phù hợp với khả năng của trẻ.
Tôi căn cứ vào đặc điểm nhận thức của trẻ như: Khả năng, nhu cầu học tập,
sở thích của trẻ mà tôi đã quan sát được trong thời gian đầu trẻ đến trường để xác
định mục tiêu cho phù hợp.
"Ví dụ : Chủ đề: "Cây, quả rau và những bông hoa đẹp".
Mục tiêu đặt ra cho trẻ: Trẻ nhận ra sự khác biệt về màu sắc của các đối
tượng.
Nội dung NBPB “ Màu đỏ, màu xanh”.
Tôi tổ chức cho trẻ đi siêu thị và yêu cầu trẻ mua về những sản phẩm như: Cà
chua ( Đỏ); quả cam ( Xanh)… và tiến hành cho trẻ về nhóm quan sát nhận biết, mỗi
nhóm là một loại quả. Tôi đưa ra các câu hỏi kích thích trẻ trả lời cô
Các con cho cô biết đây là quả gì?
Quả Cam có màu gì?
Quả cà chua tròn hay dài?
Cho trẻ được đưa ra nhận xét về loại quả mà mình được quan sát. Dù trẻ nói
đúng hay chưa đúng tôi vẫn khuyến khích trẻ nói và bằng những lời động viên của
tôi giúp trẻ tự tin vào câu trả lời của mình. Tôi thấy trẻ rất thích thú tham gia
hoạt động và tích cực trả lời các câu hỏi của cô, tiết học nhẹ nhàng mà đạt hiệu quả
hơn. Tôi cũng cảm thấy vui khi trẻ của tôi ngày càng tiến bộ.
Chương trình giáo dục lấy trẻ làm trung tâm không chỉ giúp trẻ học để hiểu
sự vật hiện tượng trong thế giới xung quanh mà còn học để tự làm những việc gần
gũi và phù hợp với trẻ. Ở đây trẻ học cách làm như thế nào?( học cách tìm hiểu và
khám phá, phát hiện ra sự thay đổi của sự vật hiện tượng; học cách biểu đạt những
suy nghĩ, hiểu biết và cảm nhận của mình).
Tôi căn cứ vào nhu cầu học tập của trẻ, những điều kiện thực tế để tôi lựa
chọn nội dung cho phù hợp.
Ví dụ : Trong chủ đề: Các cô bác trong trường Mầm non
Mục tiêu: Nhằm phát triển nhận thức cho trẻ, trẻ biết được công việc và vai
trò quan trọng của cô cấp dưỡng, thông qua hoạt động nhận biết tập nói: "Công
việc của cô cấp dưỡng".
Nội dung: Nhận biết tập nói " Công việc của cô cấp dưỡng"
Giáo dục trẻ biết công việc của các cô cấp dưỡng là nấu ăn, các cô rất quan
trọng và gắn bó với trẻ. Từ đó trẻ biết quý các cô và ăn hết xuất, không làm rơi vãi.
Ví dụ : Chủ đề: Mùa hè với bé
Mục tiêu: Trẻ biết quan sát phán đoán hiện tượng đơn giản như: Ông mặt
trời chiếu ánh nắng
Nội dung: Quan sát ông mặt trời
Kỹ năng quan sát: Khi cho trẻ quan sát (Ông mặt trời), trẻ phán đoán: Có
ánh nắng chiếu xuống.


Kiến thức: Trẻ nhận biết được một đến 2 sự vật hiện tượng tự nhiên: Mặt
trời, mây, mưa
So sánh, ghi nhớ có chủ định: Có mặt trời thì nắng, không có mặt trời thì
không có nắng. [5]
Qua hoạt động giáo dục trẻ biết được các hiện tượng tự nhiên và cách phòng
tránh như: Khi nắng biết đội mũ, không nên đứng chơi ngoài trời khi nắng và mưa.
Việc xác định mục tiêu và nội dung cụ thể không chỉ giúp cho giáo viên dễ
dàng tổ chức hướng dẫn trẻ hoạt động mà còn giúp giáo viên đạt được kết quả
mong đợi ở trẻ nhiều hơn.
2.3.3. Biện pháp xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.
Có thể nói, việc xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong
trường mầm non nói chung và trong lớp học nói riêng là sự cần thiết và quan trọng.
Việc này được ví như người giáo viên thứ hai trong công tác tổ chức, hướng dẫn
cho trẻ nhằm thỏa mãn nhu cầu vui chơi và hoạt động của trẻ. Thông qua đó, nhân
cách của trẻ được hình thành và phát triển toàn diện. [6]
Môi trường giáo dục trong trường lớp mầm non có vai trò quan trọng về sự
phát triển thể chất, ngôn ngữ, trí tuệ, tình cảm- kỹ năng xã hội, khả năng thẩm mỹ,
sáng tạo của trẻ. Vì vậy, khi xây dựng môi trường hoạt động trong lớp cũng như
ngoài trời phải phù hợp thuận tiện cho việc sử dụng của cô và trẻ. Môi trường giáo
dục cần đảm bảo an toàn và có tính thẩm mỹ cao.
Đối với nhóm trẻ 24-36 tháng, tôi đã xây dựng môi trường vui chơi, học tập
trong lớp. Xắp xếp, bố trí các góc chơi: Hợp lý, khoa học, đẹp mắt, vừa tầm với trẻ
để trẻ dễ dàng lựa chọn cũng như lấy đồ dùng thuận tiện. Các đồ dùng, đồ chơi tôi
tự tạo được sử dụng từ những nguyên vật liệu có sẵn trong thiên nhiên và địa
phương; được vệ sinh sạch sẽ, đảm bảo an toàn đối với trẻ. Được được sắp xếp
trong các góc chơi có tính mục đích rõ rệt, mà khi cầm vào đồ dùng trẻ có thể tự sử
dụng được theo mục đích của mình.
Thay bằng những tiết học ngày xưa chỉ diễn ra trong lớp học thì nay tôi cho
trẻ được thay đổi môi trường ngoài lớp như: "Dạo chơi ngoài trời". Cho trẻ đi dạo
quanh khu vực trong trường, ngồi dưới gốc cây, góc thiên nhiên, hay ngoài sảnh
của lớp học giúp cho trẻ cảm thấy thoải mái khi được tham gia vào các hoạt động.
Cho trẻ nhặt lá cây, chơi với lá cây :
Tôi cho trẻ trò chuyện về thiên nhiên, cho trẻ nhặt lá cây từ những lá cây đó
tôi có thể cho trẻ phân biệt theo kích cỡ (to – nhỏ), màu sắc (Xanh- vàng), hình
dạng, công dụng của lá (có ích - không có ích).
Xắp xếp mỗi nhóm lá cây theo thứ tự: Từ to nhất đến nhỏ nhất, từ dài nhất
đến ngắn nhất…
Gọi tên: Học nhận biết tên lá cây
Xé lá cây
Xâu thành vòng.
Vò lá, ngửi lá.


Dùng lá để xếp thành những đồ chơi: Xếp quạt, xếp đường đi…
Sử dụng lá để đếm…
Cát:
Khi được ra ngoài thiên nhiên, được chơi với nguyên vật liệu thiên nhiên sẽ
tạo cho trẻ hứng thú và dễ tiếp thu. Trẻ được thực hành trải nghiệm như:
Xúc cát, gạt cát, rót cát.
In hình bàn chân, bàn tay trên cát.
Dùng ngón tay vẽ hình trên cát.
Giấu đồ vật trên cát.
Nước:
Đong nước, rót nước, vục nước.
Quan sát mặt nước, trời mưa
Nhận biết nước nóng, nước lạnh, nước mặn, nước ngọt.
Vỏ ngao, vỏ sò, vỏ ốc, hến.
Xếp hình
Chồng tháp.
Thi ném vỏ sò, lăn vỏ sò…
So sánh theo hình dạng và kích thước của vỏ sò.
Sắp xếp theo to - nhỏ.
Đếm số lượng.
Lùm cây:
Chơi ú tim
Đuổi bắt
Giấu, tìm đồ vật.
Tôi nghĩ những vật liệu tuy đơn giản và rất dễ tìm trong cuộc sống hàng
ngày là những đồ chơi có giá trị giúp trẻ phát triển toàn diện. Chỉ cần giáo viên
chịu đầu tư thời gian tâm huyết thì những vật vô tri vô giác sẽ trở lên có hồn và
thu hút trẻ tham gia khám phá.
Ví dụ: Tôi bố trí các góc hợp lý, tạo không gian để trẻ có thể đi lại trao đổi
giữa các góc, nhóm chơi, để trẻ có thể, thể hiện và phối hợp hành động chơi, đồ
dùng có số lượng khác nhau, với chủng loại đa dạng và đẹp mắt.
Đồ dùng chưa nhiều tôi đã huy động phụ huynh thu gom phế liệu để cô và
trẻ cùng làm những đồ chơi tự tạo phục vụ cho việc dạy và học để các con được
cùng cô làm đồ dùng đồ chơi trẻ rất vui và cảm thấy tự hào vì mình đã góp phần
nhỏ bé để tạo ra sản phẩm: Cùng cô làm sách, tranh ( nguyên liệu từ sách, báo cũ,
lịch...), những đồ chơi từ nắp chai ( tạo lỗ trên nắp chai và xâu dây thành vòng)...
Chỉ những việc đơn giản như vậy thôi những nó cũng góp phần vào phát triển toàn
diện cho trẻ.
Tôi luôn tạo môi trường thân thiện tạo cho trẻ luôn cảm thấy thoải mái,
trẻ cảm thấy được yêu thương chăm sóc và tự tin khi giao tiếp. Sự giao tiếp giữa
trẻ với trẻ là sự thân thiện với nhau khi đó tôi đóng vai trò như những người
bạn tâm sự cởi mở gần gũi với trẻ tạo cho trẻ cảm giác thoải mái tự tin vào bản


thân. Tôi thấy trẻ của tôi rất cởi mở khi được trò chuyện với cô giống như một
người bạn và nói ra cảm nghĩ của mình một cách vô tư và hồn nhiên nhất.
Khi áp dụng biện pháp xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm,
đã giúp cho trẻ tự tin tích cực tham gia hoạt động. Biện pháp này cũng giúp cho
giáo viên khi tổ chức thực hiện các hoạt động được phong phú, đa dạng hơn, tiết
học nhẹ nhàng mà vẫn đặt hiệu quả cao.
Có thể nói, xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm đã thu hút
được trẻ vào các hoạt động. Đây là cơ hội để trẻ tham gia hoạt động, trải nghiệm,
được học hỏi theo cách của mình mà không bị gò bó, mà vẫn đạt được hiệu quả
cao. Đặc biệt là vào các thời điểm như chơi và hoạt động góc vào buổi sáng và giờ
hoạt động chiều.
2.3.4. Biện pháp thực hành trải nghiệm
Thực hành trải nghiệm là quá trình nhận thức, khám phá đối tượng bằng việc
tương tác với đối tượng thông qua các thao tác vật chất bên ngoài (nhìn, sờ, nếm,
ngửi...) và các quá trình tâm lý bên trong (chú ý, ghi nhớ, tư duy, tưởng tượng).
Thông qua đó, trẻ có thể học hỏi, tìm tòi, sáng tạo, tiếp thu, tích lũy được những
kinh nghiệm cho bản thân và hoàn thiện các kĩ năng trong cuộc sống. Đây là một
trong những biện pháp thu hút sự hứng thú của trẻ vào hoạt động nhiều nhất.
Tôi tổ chức hoạt động luôn đặt trẻ vào trung tâm của quá trình giáo dục, tạo
mọi cơ hội cho trẻ tham gia vào các hoạt động thực hành trải nghiệm:
Hoạt động trải nghiệm: Trẻ được học qua thực tế việc làm, qua khám
phá tìm tòi.
"Ví dụ : Khi tổ chức hoạt động cho trẻ tìm hiểu về “ Các loại quả gần gũi”.
Kiến thức đặt ra cho trẻ: Trẻ biết tên gọi, đặc điểm, màu sắc, mùi vị của một
số loại quả gần gũi.
.Cô cho trẻ quan sát đĩa quả (các miếng được cắt trên đĩa, gồm dưa hấu,
cam…) và hỏi trẻ:
Cô có đĩa gì đây?
Theo các con trên đĩa có những quả gì?
Để biết được điều đó, cô và các con cùng thử xem nhé!
Ai muốn ăn thử nào?( Cho mỗi trẻ một quả bất kỳ. Trẻ được cầm miếng
quả để quan sát sau đó cho trẻ ngửi và ăn)
Con vừa được ăn quả gì? Hãy nói về quả mà mình được ăn
(trẻ tự nêu lên cảm nhận của mình)
Tại sao con biết, con được ăn là cam?
Tại sao con biết con vừa ăn là dưa hấu?
Sau đó cô hỏi trẻ đặc điểm từng quả
Theo con quả cam như thế nào?
Thế còn quả dưa hấu thì sao?...
Tôi đặt câu hỏi trẻ mang tính suy ngẫm và củng cố nội dung đã học
Hôm nay chúng ta tìm hiểu những quả gì?
Quả đó như thế nào?


Khi ăn quả, chúng ta phải làm gì với các quả đó?
Tôi đọc câu đố về một số loại quả để trẻ suy nghĩ và đoán biết xem đó là
quả gì? Thông qua hoạt động giải câu đố trẻ được tư duy, tưởng tượng và phán
đoán. Nếu trẻ trả lời chưa đúng thì sẽ được nghe câu trả lời của bạn và điều đó sẽ
khắc sâu hơn cho trẻ kiến thức cần lĩnh hội.
Tôi đã gây hứng thú trực tiếp cho trẻ bằng trải nghiệm ( quan sát,
ngửi, nếm).
Trẻ được khuyến khích và chủ động nói ra những điều mình cảm nhận
được khi ăn quả
Tôi khuyến khích trẻ nói ra càng nhiều càng tốt, có thể đầy đủ hay chưa
đầy đủ; đúng hay chưa đúng không quan trọng mà chỉ cần trẻ dám nói và được
nói ra. Nhờ đó mà trẻ của tôi rất tự tin nói ra những điều mình suy nghĩ.
Qua hoạt động thực hành trải nghiệm, tôi muốn trẻ quan sát, được tự nói lên
hiểu biết của mình qua câu hỏi của cô và qua việc trực tiếp được nhìn, ngửi, nếm
quả.
Thông qua trò chơi trẻ được củng cố lại hệ thống kiến thức mà trẻ đã
học nhằm khắc sâu cho trẻ kiến thức cần cung cấp mà không bị nhàm chán và
lặp lại.
Ví dụ : Dạo chơi ngoài trời: Chủ đề giao thông
Tôi cho trẻ được làm thí nghiệm “ Vật chìm vật nổi”, tôi gấp thuyền giấy
phát cho trẻ các viên sỏi và thuyền giấy. Cho trẻ đoán xem khi thả các vật xuống
nước vật nào sẽ nổi, vật nào sẽ chìm? Và cô cho trẻ thảo luận xem tại sao lại nổi, vì
sao lại chìm?
Cho trẻ làm thí nghiệm: “ Chất nào tan trong nước”, tôi sử dụng đường,
muối, gạo để cho trẻ bỏ và nước và dự đoán xem chất nào tan trong nước. Trẻ được
quan sát và nói lên những gì trẻ thấy, trẻ biết.
Cũng trong chủ đề: "Bé thích đi bằng PTGT giao thông gì?"
Tôi chọn đề tài: “ Trò chuyện về phương tiện giao thông đường bộ"
Tôi đặt câu hỏi:
Xe máy, xe đạp, ô tô đi ở đâu?
Gọi là phương tiện giao thông đường gì?
Các con đi học bố mẹ đưa đi bằng xe gì?
Chỉ với những câu hỏi như vậy trẻ của tôi đã trả lời hăng hái và sôi nổi
không mang tính gò bó.
Trẻ suy nghĩ và vận dụng những điều đã lĩnh hội được vào việc giải quyết
các tình huống.
Ví dụ: Chủ đề: "Mùa hè với bé". Tôi đưa ra đề tài mở để trẻ trò chuyện
Điều gì sẽ xảy ra nếu không có nắng? Điều gì xảy ra nếu cây không được
tưới nước?...
Tôi chia nhóm cho trẻ thảo luận sau đó cho trẻ nói lên phán đoán hoặc suy
nghĩ của mình. Từ đó trẻ của tôi được thu hút vào việc suy nghĩ tìm nguyên nhân.


Hoạt động trao đổi: Diễn đạt chia sẻ suy nghĩ và mong muốn. Khi tổ chức
hoạt động lấy trẻ làm trung tâm tôi chỉ là người tạo cơ hội, hướng dẫn, gợi mở giúp
trẻ lĩnh hội được kiến thức một cách nhẹ nhàng không gò bó cứng nhắc.
Ví dụ: Tôi sử dụng những câu hỏi mở để kích thích suy nghĩ của trẻ: Con
sẽ làm gì khi con bị ốm? Con sẽ làm gì khi bạn khóc?
Làm sao con biết?
Nếu...thì sao? Nếu không …thì sao?" [1]
Tôi thấy trẻ đã biết suy nghĩ và trả lời câu hỏi một cách mạnh dạn, tự tin.
Qua việc cho trẻ được thực hành trải nghiệm thực tế giúp trẻ hứng thú tham
gia vào hoạt động. Tôi thấy trẻ đã biết suy nghĩ và trả lời câu hỏi một cách mạnh
dạn, tự tin. Giúp cho kết quả đạt được ở trẻ tốt hơn.
2.3.5. Biện pháp phối hợp với các bậc phụ huynh để tổ chức các hoạt
động giáo dục lấy trẻ làm trung tâm
Sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường, cộng đồng và các tổ chức xã
hội trong việc tổ chức hoạt động giáo dục lấy trẻ làm trung là một trong những
biện pháp quan trọng và cần thiết.
Trong đề án “ Phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2006-2015” Thủ tướng
Chính phủ đã phê duyệt với quan điểm chỉ đạo là: “...Đẩy mạnh xã hội hóa, tạo
điều kiện thuận lợi về cơ chế chính sách để mọi tổ chức cá nhân và toàn xã hội
tham gia phát triển giáo dục mầm non”. Vai trò của cộng đồng rất quan trọng đối
với việc chăm sóc giáo dục trẻ mầm non; đó là vấn đề tạo môi trường văn hóa, xã
hội, kinh tế, đạo đức, pháp luật,...thuận lợi cho trường mầm non trong hoạt động
giáo dục trẻ. [7]
Tổ chức các hoạt động giáo dục lấy trẻ làm trung tâm là mối quan tâm
không chỉ riêng cho một gia đình hoặc một nhà trường đơn lẻ mà là mối quan tâm
cho toàn cộng đồng, các tổ chức xã hội. Hiện nay cộng đồng trên toàn xã hội đã và
đang quan tâm rất nhiều đến vấn đề giáo dục toàn diện cho trẻ và giáo dục lấy trẻ
làm trung tâm. Chính vì thế sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và xã
hội là rất cần thiết và quan trọng để phát triển cho trẻ một cách toàn diện nhất.
Các hoạt động của trẻ diễn ra hàng ngày ở trường và gia đình. Khi ở trường
thì cô giáo quan tâm, rèn luyện, cung cấp cho trẻ những kiến thức, trẻ tiếp thu lĩnh
hội và phản ánh lại ở mọi hoạt động. Chính vì thế cô giáo phải phối hợp với gia
đình, với phụ huynh để phụ huynh nắm được những gì trẻ đã học được và khi về
nhà có thể củng cố lại cho trẻ, và cũng giúp gia đình hiểu rõ việc nâng cao chất
lượng giáo dục lấy trẻ làm trung tâm là rất cần thiết. Để khi ra xã hội trẻ có khả
năng được trải nghiệm một cách tự tin nhất kiến thức mà mình được học.
Muốn làm tốt biện pháp này mỗi giáo viên mầm non phải làm tốt được công
tác xã hội hóa giáo dục, phải thông qua nhiều hình thức như: Tôi xây dựng góc
tuyên truyền với phụ huynh về những nội dung, kiến thức cần chăm sóc giáo dục
trẻ để dễ trao đổi và phối hợp một cách kịp thời giúp cho trẻ ngày càng phát triển.
"Ví dụ: Ở trên lớp tôi đã làm một góc tuyên truyền “ Những điều phụ huynh
cần biết"; trong đó tôi có ghi mọi thông tin của trẻ, các chuyên đề cần trao đổi,
thay đổi các chủ đề để phụ huynh tiện thể nắm bắt được.


Hàng ngày thông qua giờ đón trẻ, trả trẻ tôi cũng thường xuyên trao đổi với
phụ huynh về tình hình của trẻ, tuyên truyền với phụ huynh về việc nâng cao chất
lượng giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.
Ngoài ra tôi còn tổ chức các giờ dạy và mời phụ huynh đến dự để phụ huynh
nắm bắt được kiến thức trẻ học để hướng dẫn cho trẻ ở gia đình. Những buổi hoạt
động ngoại khóa của nhóm lớp, của trường như: “Ngày hội bé đến trường, kỷ niệm
ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, Tổng kết năm học, tổ chức giao lưu văn nghệ, tọa
đàm”... tôi cũng đều mời phụ hynh đến dự. Thông qua đó tuyên truyền đến các bậc
phụ huynh, lãnh đạo địa phương, tổ chức trong toàn xã như: Chữ thập đỏ, Hội
khuyến học...quan tâm ủng hộ đến công tác xã hội hóa giáo dục trong trường mầm
non nói chung và nhóm trẻ 24-36 tháng nói riêng.
Không những thế tôi luôn tranh thủ cơ hội được gặp gỡ trao đổi với phụ
huynh qua các giờ đón, trả trẻ, tuyên truyền với phụ huynh khi ở gia đình phải
thường xuyên tạo cho trẻ sự mạnh dạn tự tin trong mọi hoạt động.
Ví dụ: Phụ huynh trò chuyện với trẻ trong các bữa ăn hàng ngày ở
nhà, các giờ chơi và đi chơi cùng gia đình,…
Khi đến lớp các cô nhắc trẻ chào: Ông bà, bố mẹ... để vào lớp, chào cô giáo
trước khi về [5].
Luôn nhắc nhở và trao đổi với phụ huynh nên trò chuyện thật nhiều với trẻ
để các cháu có thói quen trả lời ở mọi nơi, thông qua đó nhằm phát triển ngôn ngữ
cho trẻ nhà trẻ được tốt hơn. Giúp trẻ dễ dàng phát triển trong mọi hoạt động học
tập và vui chơi cũng như hoạt động giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.
Ví dụ: Phối hợp vận động phụ huynh thu thập các nguyên vật liệu sẵn có ở
địa phương, các phế liệu để làm đồ dùng đồ chơi. Như: Chai lọ nhựa để làm ca
cốc, lọ hoa, quả; vải vụn may thành búp bê, quả; Phụ huynh làm cổng chui bằng
tre, đường zích zắc bằng gỗ...
Tôi nhận thấy sự phối hợp giữa giáo viên và phụ huynh rất là tốt, phụ huynh
cũng rất sẵn sàng giúp đỡ và tạo điều kiện giúp con em mình học tập, trải nghiệm
thực tế. Điều đó đã giúp trẻ ngày một phát triển hơn trong các lĩnh vực hoạt động
đặc biệt là hoạt động giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.
2.4. Hiệu quả của sáng kiến
Bằng sự tìm tòi nghiên cứu, áp dụng những biện pháp nêu trên. Tôi thấy
kết quả đạt được đáng kể như sau:
- Trẻ tích cực hơn trong các hoạt động một cách hào hứng tự nguyện.
- Phát huy được tính tích cực của trẻ, khả năng tư duy, quan sát và mạnh dạn
trả lời các câu hỏi của cô.
- Trẻ có những thói quen hành vi tốt hơn trong giao tiếp, ứng xử, biết cách
thể hiện tình cảm của mình đối với các bạn.
- Phát huy tính tích cực của trẻ khi trẻ được trải nghiệm với môi trường
tự nhiên cũng như môi trường xã hội.
- Trẻ tự tin hơn khi giao tiếp với cô và mọi người xung quanh, tự tin vào bản
thân khi trả lời câu hỏi.


Từ những kết quả đạt được khi áp dụng các biện pháp nêu trên. So sánh và
đối chiếu kết quả trước khi chưa áp dụng sáng kiến và kết quả sau khi nghiên cứu
áp dụng sáng kiến cụ thể như sau:

Nội dung

Trẻ tích cực, hứng thú
tham gia vào các hoạt động
giáo dục
Trẻ biết thể hiện nhu
cầu, cảm xúc của bản thân
bằng lời nói
Trẻ mạnh dạn, tự tin, thích
được trải nghiệm và biết
thực hiện các yêu cầu của


Khảo sát lần 1

Khảo sát lần 2

Đạt

Đạt

Số
trẻ
khảo
sát

Số
trẻ

Tỷ
lệ%

14

12

86

2

14

11

78

14

12

86

Chưa đạt
Số
Tỷ
trẻ lệ%

Chưa đạt
Số
Tỷ
trẻ lệ%

Số
trẻ

Tỷ
lệ%

14

14

100

0

0%

3

22

14

100

0

0%

2

14

14

100

0

0%

Qua việc nghiên cứu và áp dụng sáng kiến vào tổ chức hoạt động giáo dục
lấy trẻ làm trung tâm. Bản thân tôi rất phấn khởi với những kết quả đạt được của
trẻ qua khảo sát thực tế; tôi mong rằng sáng kiến của mình được các đồng nghiệp
trong trường đón nhận và áp dụng vào nhóm lớp của mình trong năm học tới đạt
kết quả cao hơn.


3. Kết luận, kiến nghị
3.1. Kết luận:
Ở lứa tuổi mầm non là thời kì đang hình thành phát triển về các mặt, đây là
giai đoạn có nhiều điều kiện thuận lợi nhất cho việc tổ chức hoạt động giáo dục lấy
trẻ làm trung tâm.
Việc vận dụng sáng tạo quan điểm “ Giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” vào công tác
giảng dạy là cần thiết. Đặt trẻ vào vị trí trung tâm của quá trình dạy học, xem mỗi
cá nhân người học với những phẩm chất năng lực riêng của mỗi người vừa là chủ
thể, vừa là mục đích của quá trình học. Đó chính là cốt lõi tinh thần nhân văn trong
dạy học lấy trẻ làm trung tâm. Đây là một công việc khó khăn và lâu dài, đòi hỏi sự
hoạt động mạnh mẽ có sự phối hợp đồng bộ của tất cả các cấp, ban, nghành và đội
ngũ giáo viên. Sử dụng phương pháp dạy học lấy trẻ làm trung tấm sẽ nâng cao
được chất lượng và hiệu quả giáo dục. Thúc đẩy quá trình học của trẻ dẫn tới giải
quyết tốt vấn đề đầu ra nhân lực, nhằm đáp ứng được nhu cầu cần thiết của xã hội
hiện nay.
Từ những kết quả đạt được như trên bản thân tôi đã rút ra được những bài
học kinh nghiệm như sau:
Để giúp trẻ 24-36 tháng tuổi D1, thực hiện tốt hoạt động giáo dục lấy trẻ làm
trung tâm tại trường mầm non Ngọc Sơn. Trước tiên giáo viên cần phải hiểu được
đặc điểm của trẻ để xây dựng môi trường giáo dục phù hợp. Sau đó giáo viên phải
biết tạo môi trường hoạt động thường xuyên thông qua các hoạt động sao cho trẻ "
Chơi mà học, học bằng chơi". Giáo viên là người hướng dẫn trẻ hoạt động cho trẻ
ở mọi lúc mọi nơi, mọi thời điểm để giúp trẻ có cơ hội khám phá, trải nghiệm.
Bên cạnh đó một bài học kinh nghiệm vô cùng quan trọng nữa đó là giáo
viên luôn luôn phải tạo được sự hứng thú tự tin khi cho trẻ học và chơi. Cuối cùng
là phải có biện pháp phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong
việc dạy trẻ mọi lúc mọi nơi, mọi hoạt động. Từ đó, việc giúp trẻ 24-36 tháng tuổi
D1 tại trường mầm non Ngọc Sơn đã đạt được kết quả rất cao trong việc tổ chức
hoạt động giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.
Đó là những bài học kinh nghiệm bổ ích mà tôi đã rút ra sau khi áp dụng
thành công "Một số biện pháp tổ chức hoạt động giáo dục lấy trẻ làm trung tâm
lứa tuổi 24-36 tháng D1 trường Mầm non Ngọc Sơn năm học: 2017-2018".
3.2. Kiến nghị.
3.2.1. Đối với phòng giáo dục.
Kính đề nghị Phòng Giáo dục và các cấp lãnh đạo trang cấp thêm đồ dùng,
đồ chơi trong lớp và đồ chơi ngoài trời để nhà trường vơi bớt những khó khăn


trong quá trình chăm sóc giáo dục trẻ nói chung, tổ chức hoạt động giáo dục lấy trẻ
làm trung tâm nói riêng.
Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất để tạo môi trường cho trẻ hoạt động
đạt hiệu quả tốt nhất.
Tổ chức hội thảo sáng kiến kinh nghiệm và chọn những sáng kiến kinh
nghiệm hay đã được vận dụng vào thực tế để giáo viên các trường được học hỏi
kinh nghiệm lẫn nhau.
Tổ chức nhiều mô hình hoạt động giáo dục lấy trẻ làm trung tâm cho các
trường thăm quan học hỏi kinh nghiệm
3.2.2. Đối với nhà trường.
Đầu tư trang thiết bị hiện đại như: Máy chiếu, máy vi tính, đồ dùng, đồ chơi
phục vụ cho các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ, đặc biệt là trong tổ chức hoạt
động giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.
Tổ chức chuyên đề để giáo viên hiểu và vận dụng có hiệu quả phương pháp
dạy học lấy trẻ làm trung tâm.
Tổ chức sinh hoạt chuyên môn để cho giáo viên trao đổi, học hỏi để hiểu về
phương pháp tổ chức hoạt động giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.
Chỉ đạo giáo viên luôn sáng tạo và đổi mới hình thức dạy học để trẻ tiếp
thu một cách nhanh nhất, sâu sắc nhất.
Chỉ đạo giáo viên nghiên cứu và xây dựng các bài tập mang tính sáng
tạo, tình huống để trẻ suy nghĩ và tìm ra đáp án chính xác nhất. Không nên máy
móc và hình thức, phải biết lựa chọn mức độ thích hợp với với năng lực của cá
nhân trẻ, phù hợp với điều kiện của trẻ.
Chỉ đạo giáo viên phải luôn quan sát đến đối tượng trẻ mà mình đang dạy để
có phương pháp giáo dục thích hợp. Phải luôn bổ sung vốn kiến thức cơ bản của
các môn học, đồng thời phải tự bổ sung vốn kiến thức của mình thường xuyên và
có định hướng rõ ràng qua tài liệu, sách, báo…
Chỉ đạo giáo viên tích cực làm đồ dùng đồ chơi tự tạo để phục vụ cho việc
dạy và học cũng như tổ chức các hoạt động giáo dục lấy trẻ làm trug tâm.
Trên đây là sáng kiến kinh nghiệm của bản thân về “Một số biện pháp tổ
chức hoạt động giáo dục lấy trẻ làm trung tâm lứa tuổi 24-36 tháng D1 trường
Mầm non Ngọc Sơn năm học: 2017- 2018". Tôi đã nghiên cứu và thực hiện cho trẻ
tại lớp tôi, vì thời gian và kinh nghiệm còn ít nên tôi chỉ đưa ra được một vài biện
pháp như vậy. Trong quy trình thực hiện đề tài năm học 2017 - 2018 với tinh thần
trao đổi kinh nghiệm và học hỏi đồng nghiệp. Tôi rất mong nhận được sự quan tâm
chỉ đạo của các cấp quản lý và đồng nghiệp góp ý cho sáng kiến kinh nghiệm của
tôi được hoàn thiện hơn, góp một phần nhỏ bé của mình vào sự nghiệp giáo dục trẻ
thơ của huyện nhà ngày càng phát triển.
Tôi xin chân thành cảm ơn./.


XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Ngọc Sơn, ngày 29 tháng 05 năm 2018
Tôi xin cam đoan đây là SKKN của mình
viết, không sao chép nội dung của người khác.

Người thực hiện

Bùi Thị Lệ


* Tài liệu tham khảo:
[1] Tài liệu tham khảo qua mạng internet.
[2]. Dự án tăng cường khả năng sẵn sàng đi học cho trẻ mầm non. MÔ ĐUN
[3]. Hướng dẫn thực hành áp dụng quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong
[4]. Chương trình giáo dục mầm non theo ( Thông tư số 28/2016/TT-BGDĐT ngày
30 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi bổ sung một
số nội dung của chương trình giáo dục mầm non ban hành kèm theo thông tư số
17/2009/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và
Đào tạo)
[5]. Bài soạn, thực hiện chăm sóc giáo dục trẻ hàng ngày.
[6]. MODULE MN7 môi trường giáo dục cho trẻ mầm non
[7]. MODULE 41 phối hợp nhà trường với cộng đồng, các tổ chức để giáo dục trẻ
mầm non

Mẫu 1 (2)


DANH MỤC
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐÃ ĐƯỢC HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN KINH
NGHIỆM NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN, TỈNH VÀ CÁC CẤP
CAO HƠN XẾP LOẠI TỪ C TRỞ LÊN
Họ và tên tác giả: Bùi Thị Lệ
Chức vụ và đơn vị công tác: Trường Mầm non Ngọc Sơn- Ngọc Lặc

TT

Tên đề tài SKKN

1.

Một số biện pháp phát triẻn ngôn

2.

ngữ cho trẻ độ tuổi 25-36 tháng
Một số biện pháp giúp trẻ 25-36
tháng tuổi học tốt hoạt động âm

3.

nhạc
Một số biện pháp giúp trẻ mẫu giáo
4-5 tuổi B1 trường Mầm non Ngọc
Sơn phát triển ngôn ngữ mạch lạc

Cấp đánh giá
xếp loại
(Ngành GD cấp
huyện/tỉnh; Tỉnh...)

Phòng GD&ĐT
Ngọc Lặc
Phòng GD&ĐT
Ngọc Lặc
Phòng GD&ĐT
Ngọc Lặc

Kết quả
đánh giá
xếp loại
(A, B, hoặc
C)

Năm học
đánh giá
xếp loại
2012-2013

C
2013-2014
C
2015-2016
CTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×