Tải bản đầy đủ

skkn một số biện pháp giúp trẻ mẫu giáo bé chơi hoạt động góc hiệu quả

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA

PHÒNG GIÁO DỤC THẠCH THÀNH

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO GIÁO VIÊN CHUẨN BỊ TÂM
THẾ CHO TRẺ 5 TUỔI VÀO LỚP MỘT

Người thực hiện: Trương Thị Phương
Chức vụ: Giáo viên
Đơn vị công tác: Trường mầm non Thành Trực
SKKN thuộc lĩnh vực : Hoạt động góc

THẠCH THÀNH NĂM 2018


TT
1
2
3

4
1
2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2
3.3

3.4
3.5

3.6
4

MỤC LỤC
NỘI DUNG
I. MỞ ĐẦU
Lý do chọn đề tài
Mục đích nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu
II. NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
Cơ sở lý luận
Thực trạng của vấn đề trước khi áp dụng sáng kiến kinh nghiệm
Thuận lợi
Khó khăn
Kết quả thực trạng
Các giải pháp tổ chức thực hiện.
Biện pháp 1: Thiết kế xây dựng góc hoạt động một cách hợp lý và
khoa học.
Biện pháp 2: Chuẩn bị phương tiện, đồ dùng đồ chơi hoạt động

Trang
1
2
2
2


2
3
3
4
4
4
4
7

góc
Biện pháp 3: Khơi gợi tính tự chủ hứng thú và sáng tạo khi chơi, 9
mở rộng mối quan hệ cho trẻ con người với thế gới xung quanh
thông qua các hoạt động.
Biện pháp 4: Cách tổ chức hướng dẫn hoạt động của trẻ tại các
9
góc.
Biện pháp 5: Để hoạt động góc đạt hiệu quả cao, một yếu tố 11
không thể thiếu được là vai trò của người lớn trong việc hướng
dẫn trẻ chơi - đó chính là cô giáo Mầm non.
13
Biện pháp 6: Phối kết hợp với phụ huynh

Hiệu quả áp dụng của sáng kiến kinh nghiệm
16
III. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ
1
Kết luận
17
2
Kiến nghị
17
I.LỜI MỞ ĐẦU
1. Lí do chọn đề tài
Trẻ em hôm nay thế giới ngày mai, trẻ em là nguồn hạnh phúc của mỗi gia
đình. Là tương lai của đất nước, là lớp người sẽ tiếp tục sự nghiệp của ông cha ta
gánh vác mọi công việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc X· Héi Chñ nghÜa.
Mọi trẻ em sinh ra đều có quyền được nu«i dìng chăm sóc và giáo dục,
được tồn tại và phát triển, được yêu thương trong gia đình và trong cộng đồng.
Khi xã hội phát triển thì giá trị con người càng được nhận thức và đánh giá đúng


đắn khi đó việc chăm sóc và giáo dục trẻ càng mang ý nghĩa nhân văn cụ thể và
trở thành đạo lý của thế giới văn minh.
“Vì lợi ích mười năm trồng cây
Vì lợi ích trăm năm trồng người”
“ Dạy trẻ cũng như trồng cây non, trồng cây non được tốt thì sau này các
cháu trở thành người tốt”.
(Hồ Chí Minh)
Như chúng ta đã biết: Giáo dục Mầm non là mắt xích đầu tiên trong hệ
thống giáo dục quốc dân. Mục đích của giáo dục mÇm non là phát triển tất cả
các tài năng của trẻ, hình thành cho trẻ những cơ sở ban đầu của nhân cách con
người, tạo điều kiện cho trẻ có nhiều cơ hội phát triển thắng lợi trên con đường
học hành cũng như trong cuộc sống. Trẻ em ở độ tuổi mẫu giáo thì vui chơi là
hoạt động chủ đạo, vui chơi có ý nghĩa quan trọng trong việc hình thành ở trẻ
những cơ sở những cơ sở đầu tiên của con người. Chính vì vậy mà một trong
những hình thức đổi mới đó là cho trẻ hoạt động ở các góc.
Lứa tuổi mẫu giáo là lứa tuổi diệu kỳ. Trẻ rất hiếu động, tò mò, ham muốn
học hỏi, tìm hiểu thế giới tự nhiên và xã hội. Trong các hoạt động của trẻ tuổi
mẫu giáo, chơi giữ vai trò là hoạt động chủ đạo. Bên cạnh đó, các yếu tố của
hoạt động học tập đã xuất hiện tuy mới ở dạng sơ khai, đặc biệt đối với trẻ 3 – 4
tuổi giữa hoạt động vui chơi và hoạt động học tập chưa có ranh giới thật rõ ràng.
Khác với người lớn, trẻ em được học trong khi chơi, thông qua chơi để mà
học. Trẻ lĩnh hội các chi thức tiền khoa học trong trường Mầm non qua vui chơi
theo phương châm: “Học mà chơi, chơi mà học”. Những hoạt động tổ chức cho
trẻ là các hoạt động vui chơi, thông qua đó trẻ khám phá các hoạt động mà trẻ
yêu thích như: hát, múa, kể chuyện, vẽ, nặn, đọc thơ và được thể hiện mình qua
các hoạt động hàng ngày. Tổ chức các hoạt động cho trẻ phải đảm bảo được sự
phát triển tối đa. Muốn vậy phải xem xét trẻ như một nhân cách trọn vẹn, có đặc
điểm chung của độ tuổi nhưng cũng có nét riêng biệt tùy thuộc vào điều kiện,
hoàn cảnh, môi trường sống.
Hình thức hoạt động này tạo cơ hội cho trẻ lựa chọn hoạt động mà trẻ ưa
thích trong phạm vi có thể, trẻ được hoạt động theo trình độ và khả năng của
mình, có điều kiện để trẻ thao tác, thử nghiệm, tìm tòi và phát hiện, từ đó trẻ tiếp
thu tri thức một cách sâu sắc hơn. Ở các góc hoạt động trẻ được tự do giao tiếp,
tự do kết bạn, tự do chọn trò chơi. Vì vậy trẻ được sống trong không khí thoải
mái, vui vẻ, được hợp tác, chia sẻ cùng nhau trong các hoạt động.
Qua hoạt động ở các góc, giáo viên có điều kiện tìm hiểu trình độ, năng lực
của từng trẻ và cơ hội nắm bắt trẻ ở các trình độ khác nhau theo cá nhân hoặc
theo nhóm trẻ.
Tuy nhiên trên thực tế cho thấy những năm đầu khi tiếp cận với đổi mới
hình thức giáo dục trẻ, bản thân tôi và nhà trường cũng còn lúng túng dẫn đến
giờ hoạt động còn mang tính áp đặt nặng nề dẫn đến hiệu quả hoạt động chưa
cao, chưa thực sự phát huy được tính tích cực, sáng tạo ở trẻ. Qua nhiều tiết thực
hiện tôi đã trăn trở để tìm ra những phương pháp hay nhất hướng dẫn trẻ đi vào


hoạt động có hiệu quả và tôi đã chọn đề tài: “Một số biện pháp giúp trẻ mẫu
giáo Bé chơi hoạt động góc đạt hiệu quả”
2. Mục đích nghiên cứu:
Tạo uy tín cho nhà trường từ đó giúp nhà trường khẳng định mình trong
công tác phát triển giáo dục.
- Trẻ yêu mến cô, yêu mến trường, từ đó phụ huynh tin tưởng, xã hội quan
tâm - các ngành, các cấp, chính quyền cùng hợp sức xây dựng nhà trường để làm
tốt công tác giáo dục đạt kết quả cao.
- Đánh giá thực trạng quản lý nâng cao chất lượng dạy hoạt động góc trên
lớp ở trường MN Thành Trực
- Tìm ra một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy hoạt động góc.
Ở trường MN trong hiện tại và những năm tiếp theo.
3. Đối tượng nghiên cứu:
Đối tượng của đề tài nghiên cứu này tổng kết các biện pháp dạy trẻ mẫu
giáo bé 3 - 4 tuổi chơi tốt ở các góc.
Cơ sở của tổng kết kinh nghiệm là thông qua việc tổ chức các hoạt động
dạy trẻ mẫu giáo bé 3 - 4 tuổi ở các khu vực chơi của giáo viên và trẻ mẫu giáo
bé 3 - 4 tuổi Trường mầm non Thành Trực
4. Phương pháp nghiên cứu :
- Phương pháp điều tra khảo sát thực tế.
- Phương pháp thu thập thông tin
- Phương pháp nghiên cứu xây dựng cơ sở lí thuyết.
- Phương pháp thống kê xử lí số liệu.
II. NỘI DUNG
1. Cơ sở lý luận.
Để thực hiện tốt nhiệm vụ của giáo viên Mầm non và thực hiện lời dạy của
Bác Hồ đã để lại: Dạy mẫu giáo là thay mẹ dạy trẻ, Muốn làm được thì trước hết
phải thương yêu trẻ, các cháu nhỏ hay quấy, phải bền bỉ, chịu khó mới nuôi dạy
được các cháu, dạy trẻ nhỏ tốt thì sau này các cháu mới trở thành người tốt.
Ngành học này lấy phương thức giáo dục là người mẹ, tình cảm của mẹ để
giáo dục các cháu.
Thật đúng như vậy cô giáo Mầm non không chỉ là nhà giáo đơn thuần mà là
ca sĩ, nghệ sĩ và là người mẹ hiền thứ hai của trẻ, lứa tuổi Mầm non còn non nớt,
chưa phát triển hoàn thiện về tâm sinh lý, dễ nhạy cảm với mọi hoạt động xung
quanh cho nên chúng ta phải có một vốn kiến thức cơ bản để hướng các cháu đi
đúng mục tiêu mà Đại hội Đảng đã đề ra là chăm sóc trẻ trước 6 tuổi một cách
chất lượng để trẻ phát triển toàn diện về thể chất tình cảm, trí tuệ thẩm mỹ trên
cơ sở một chương trình nuôi dạy trẻ khoa học, một đội ngũ giáo viên tâm huyết
với nghề và hiểu biết nghiệp vụ, một hệ thống trường lớp phù hợp với các loại
hình đa dạng và một cơ sở giáo dục mầm non chuẩn mực, một mạng lưới phổ
biến kiến thức và tư vấn nuôi dạy trẻ.


Muốn thực hiện được như vậy, người giáo viên phải được bồi dưỡng về năng
khiếu như đàn, hát, múa, vẽ, và phương pháp nghệ thuật giảng dạy trên lớp để
thu hút trẻ, tạo cho trẻ hứng thú trong giờ học, lôi cuốn trẻ vào hoạt động học tập
một cách tích cực, nhẹ nhàng, qua các biện pháp giáo dục linh hoạt, khéo léo
thông qua con đường chơi mà học, học mà chơi, lồng ghép các môn học vào
chương trình một cách phù hợp, Đặc biệt là giáo viên phải dịu dàng, giàu tình
cảm, ngôn ngữ phải dễ hiểu, biết thương yêu, tôn trọng và công bằng đối với trẻ
như con em của chính mình.
Ngoài ra giáo viên Mầm non phải biết kiên trì chịu khó, linh hoạt trong mọi
tình huống giáo dục, nhất là đối với các trẻ cá biệt, trẻ khuyết tật, giáo viên phải
tìm ra cho mình một phương pháp giáo dục đối với mọi đứa trẻ. Phải linh hoạt,
thay đổi theo từng bài dạy của lứa tuổi khác nhau để trẻ dễ tiếp thu không bị
nhàm chán. Giáo viên Mầm non còn là một tuyên truyền viên giỏi, nhằm tuyên
truyền phổ biến kiến thức nuôi dạy con theo khoa học cho các bậc cha mẹ, nhất
là công tác xã hội hóa giáo dục đối với ngành học Mầm non, giúp các bậc cha
mẹ và cả cộng đồng hiểu được tầm quan trọng của ngành học, vận động nhân
dân ủng hộ về tinh thần và vật chất, góp phần xây dựng cơ sở vật chất cho
trường lớp, tạo điều kiện để đưa GDMN của địa phương phát triển đi lên.
2. Thực trạng của vấn đề
2.1. Thực trạng.
Trường mầm non Thành Trực nằm trên trục đường giao thông đi lại của
toàn xã, thuận tiện cho việc đưa trẻ đến trường hàng ngày, có cơ sở vật chất ban
đầu đảm bảo để chăm sóc, giáo dục trẻ tốt. Ban giám hiệu nhà trường và đội ngũ
giáo viên thường xuyên được tiếp cận về xu hướng đổi mới trong giáo dục mầm
non.
2.2. Thuận lợi
Trường mầm non Thành Trực đã có khu trung tâm khang trang với 19
nhóm lớp, trường luôn nhận được sự quan tâm của các cấp, các nghành trong xã
và của phòng giáo dục.
Trường có đội ngũ giáo viên trẻ nhiệt tình, năng động có tâm huyết với
nghề, yêu nghề mến trẻ. Đa số giáo viên có trình độ đạt chuẩn , đây là một điều
kiện thuận lợi để bản thân có thể học hỏi thêm kinh nghiệm của đồng nghiệp
trong qua trình nghiên cứu đề tài của mình.
2.3. Khó khăn
Từ những thuận lợi trên song vẫn còn không ít khó khăn trong việc
hướng dẫn và rèn luyện các cháu. Một số ít phụ huynh nhận thức về ngành
học Mầm non còn thấp, chưa coi trọng việc học của con cái khi đến trường.
không giúp đỡ tạo điều kiện trong việc dạy dỗ các cháu.
Các cháu một phần bị ảnh hưởng bởi môi trường sống tại gia
đình.Đồng thời còn một số cháu khuyết tật, hạn chế giao tiếp và nhận thức
còn chậm.


Bên cạnh đó trong quá trình học tập, trẻ không tích cực trong các hoạt
động. Mặt khác, phòng học trật chội, không gian hoạt động nhỏ, mọi sinh
hoạt vẫn chung một phòng.
Quá trình thực hiện các cháu chỉ thích chơi một trò chơi, kỹ năng hoạt
động, sử dụng đồ chơi, nguyên vật liệu còn chưa thành thạo. Quan hệ giao
tiếp của trẻ trong khi hoạt động chưa đúng mức, trẻ còn: nói to, chạy lung
tung, chưa sử dụng ngôn ngữ của vai chơi.
2.4. Kết quả của thực trạng
Bảng 1: Khảo sát thực trạng.
Kết quả
Nội
Số
Đạt
Chưa Đạt
dung
trẻ
Tốt
Khá
TB
Yếu
Kém
Khảo sát
SL
%
SL
%
SL
%
SL
%
SL
%
thực
21
5
24
6 28.5 7
33,3
2
9,5
1
4,7
trạng
* Nguyên nhân của thực trạng:
- Trẻ chưa thật sự chủ động trong việc lựa chọn vai chơi của mình, trẻ
thường chọn vai chơi theo bạn, hoặc cô phải hướng dẫn nhóm chơi cho trẻ.
- Trong quá trình chơi trẻ thể hiện vai chơi một cách thụ động, ngôn ngữ
giao tiếp của trẻ còn nhiều hạn chế.
- Do các bậc phụ huynh chưa thật sự quan tâm đến việc học tập của trẻ ở
trường mầm non nhất là hoạt động góc.
3. Các giải pháp tổ chức thực hiện.
3.1. Biện pháp 1: Thiết kế xây dựng góc hoạt động một cách hợp lý và
khoa học.
Thiết kế xây dưng góc hoạt động phải đạt được mục đích tạo cho trẻ một
môi trường chơi hoạt động góc một cách tự do thoải mái, thỏa mãn những nhu
cầu phát triển về nhiều mặt của trẻ: Nhận thức tình cảm, ngôn ngữ, tính xã hội,
kỹ năng thao tác.
Dựa vào số lượng trẻ và diện tích của lớp, tôi quyết định bố trí và sắp xếp
các góc họat động trong lớp như sau:
- Ngay gần cửa vào lớp tôi bố trí góc âm nhạc với mục đích đảm bảo hài
hoà giữa tĩnh và động, tĩnh xa động và động gần cửa cho trẻ khi hoạt động, vì
hoạt động ở góc âm nhạc trẻ chủ yếu hoạt động với trống, phách, sắc xô...


Môi trường Chơi góc nghệ thuật
Khi đã hình thành được các góc chính, từ góc chính tôi chia ra nhiều góc
nhỏ phù hợp với chủ đề hoạt động của trẻ thêm phong phú và đạt nhiều yêu cầu
giáo dục( VD: Trong chủ đề “Gia đình” góc phân vai chia ra các góc nhỏ: cửa
hàng mua bán, gia đình, bác sỹ- Chơi góc học tập được chia thành: Lớp học, thư
viện..)..vv...

Môi trường Chơi góc phân vai
- Bên cạnh chơi góc nghệ thuật là chơi góc phân vai, góc nghệ thuật ngay
gần cửa ra vào lui vào phía bên trong là môi trường chơi góc phân vai. Nửa lớp
phía dưới, tôi bố trí góc xây dựng lắp ghép để đảm bảo góc động cách xa góc


tĩnh, tránh ảnh hưởng lẫn nhau. Giữa góc này với góc kia cần có sự phân định
ranh giới. Giữa các góc có lối đi thuận tiện, bố trí góc để cô có thể bao quát
được cả lớp.

Môi trường Chơi góc xây dựng
Tiếp theo góc phân vai tôi sắp xếp bố trí chơi góc xây dựng, không những
đảm bảo tính khoa học và theo quy luật tĩnh động mà còn với mục đích tạo điệu
kiện cho trẻ thuận tiện trong việc giao lưu giữa các góc chơi,trẻ có thể hoán đổi
vai chơi theo ý thích giữa các góc chơi tránh sự rập khuôn nhàm chán.

Môi trường Chơi góc thiên nhiên
- Góc thiên nhiên được tôi lựa chọn gần góc xây dựng và đồng thời cũng được
đặt tại vị trí gần sát cửa sau vừa đảm bảo về ánh sáng và thuận tiện cho việc tưới


và chăm sóc cây, ngoài ra khi chơi hoạt động tại góc thiên trẻ có thể hỗ trợ cho
góc xây dựng trong việc trồng các cây xanh cho các công trình xây dựng trong
chủ đề.
- Bên cạnh góc chơi thiên nhiên tôi bố trí thêm một góc phụ là góc trưng
bày các sản phẩm góc Dân gian ở góc chơi này với mục đích giúp trẻ tiếp thu và
trau dồi ngôn ngữ một cách tốt hơn giúp trẻ có được tư duy và phản xạ tốt hơn
trong các hoạt động chơi khác.

Môi trường chơi góc học tập
Tiếp đến là bố trí chơi góc học tập, góc học tập của trẻ cần không gian yên
tĩnh khơi gợi niềm say mê học hành và tạo cảm hứng học hành cho trẻ, với góc
chơi này tôi sử dụng các màu sắc bắt mắt những hình ảnh ngộ nghĩnh và sáng
tạo, tạo cho trẻ sự hứng thú đặc biệt tạo cảm giác thoải mái tươi mới để trẻ đạt
kết quả cao trong quá trình chơi.
Đặc biệt với chuyên đề xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm
thì việc tạo không gian chơi hoạt động góc cho trẻ không những đảm bảo tính
khoa học,thẩm mĩ, hiệu quả…mà còn cho trẻ một không gian chơi độc lập tự
chủ, trẻ được khám phá được trải nghiệm khi nhập vai trẻ được sáng tạo những
gì trẻ thích, làm những gì trẻ suy nghĩ mà trong đó giáo viên là người dẫn
chương trình cho trẻ để trẻ có kết quả tốt nhất và như mong đợi.
3.2. Biện pháp 2: Chuẩn bị phương tiện, đồ dùng đồ chơi hoạt động góc
Như chúng ta đã biết việc làm đồ dùng dạy học và đồ chơi tự tạo từ các
phế liệu sẵn có ở địa phương vừa tiết kiệm được kinh phí, vừa tạo ra được các
đồ chơi phù hợp với các chủ đề. Chính vì thế căn cứ vào nội dung của góc chơi,
nhu cầu chơi của trẻ và chủ điểm, tôi đã chọn lựa nguyên vật liệu thiên nhiên sẵn


có của địa phương: Đồ dùng, đồ chơi, tài liệu cho thích hợp. Tận dụng các
nguồn nguyên liệu sẵn có trong thiên nhiên, của địa phương, đặc biệt là nguồn
đóng góp từ phía phụ huynh. Đồ dùng, đồ chơi đơn giản dễ tìm kiếm nhưng lại
được trẻ yêu thích và được thường xuyên bổ xung thay đổi theo chủ điểm. Đồ
dùng đồ chơi nguyên vật liệu phải đảm bảo an toàn vệ sinh đối với trẻ.
VD: Tại góc phân vai ở chủ đề: “ Thế giới thực vật” ngoài đồ dùng đồ
chơi của nhà trường tôi đã bổ sung sử dụng các nguyên vật liệu như: các loại
rau, củ, quả thật, các loại lá cây khác nhau, các loại hạt...Từ rau, củ quả thật trẻ
chế biến được nhiều các món ăn khác nhau mà trẻ biết.
- Từ những nguyên vật liệu đó trẻ lựa chọn đồ dùng, đồ chơi mà trẻ được
thao tác, khi được thao tác sẽ giúp trẻ phát triển khả năng tạo hình, đồng thời tạo
cho trẻ hứng thú hoạt động tích cực không bị nhàm chán.
Chơi hoạt động góc là hoạt động mà trẻ tái tạo lại các hiện tượng sự vật
xung quanh, gần gũi đối với trẻ, có thể nói đó là bước đầu cho trẻ được làm
quen, tiếp cận với xã hội bên ngoài nên việc lựa chọn đồ dùng, đồ chơi cho các
hoạt động tại góc rất quan trọng do đó chúng ta nên hạn chế đồ dùng chơi có sẵn
vì nếu lạm dụng thì sẽ làm giảm đi khả năng tư duy sáng tạo của trẻ.

Cô cùng trẻ đang làm đồ dùng đồ chơi bằng các nguyên vật liệu có sẵn
VD: Ở chủ đề “gia đình” tại các góc chơi xây dựng lắp ghép. Trẻ muốn
xây ngôi nhà có vườn cây ăn quả, có hàng rào bao bọc xung quanh...nếu sử dụng
đồ dùng đồ chơi có sẵn: Như ngôi nhà, cây bằng nhựa, hàng rào được lắp
sẵn...trẻ chỉ việc xếp vào thì khả năng sáng tạo bị hạn chế.


3.2. Biện pháp 3: Khơi gợi tính tự chủ hứng thú và sáng tạo khi chơi, mở
rộng mối quan hệ cho trẻ con người với thế gới xung quanh thông
qua các hoạt động.
Muốn trẻ tham gia hoạt động góc một cách có hiệu quả, cô giáo phải là
người biết khơi gợi hứng thú cho trẻ, phải làm cho trẻ mang những kiến thức
hiểu biết đã được học từ những môn học, tiết dạy vận dụng vào quá trình thực
tiễn của buổi chơi.
Ví dụ: Khi trẻ hoạt động vui chơi ở chủ đề “Trường Mầm non” từ hoạt
động tạo hình “vẽ trường Mầm non của cháu” tôi đã trò chuyện và hỏi trẻ: Các
con đã vẽ trường mẫu giáo của mình như thế nào? Ai đang xây dựng được ngôi
trường giống như ngôi trường các bạn đã vẽ để mọi người đến tham quan.
Trẻ vốn hiếu động và rất thích được khen nên hàng ngày tôi luôn quan sát
và theo dõi xem trẻ thường hoạt động ở góc chơi nào, động hay tĩnh rồi khơi dậy
hứng thú qua đó sẽ dẫn đến kết quả của góc chơi đạt hiệu quả cao.
Ví dụ: Với chủ đề “Ngành nghề” thông qua giờ môi trường xung quanh
“một số ngành nghề phổ biến trong xã hội” tôi sẽ hỏi trẻ: Ước mơ sau nay của
các con sẽ làm nghề gì? Công việc của bác sĩ là gì? Thảo Nhi đang bị ốm, bác sỹ
Hùng hãy khám cho bệnh nhân xem bị bệnh gì, có nguy hiểm không?
- Tuy nhiên chúng ta cần chú ý: Không nên để trẻ ngày nào cũng chỉ lựa
chọn một góc chơi như vậy sẽ không mở rộng tầm nhận thức, mối quan hệ của
trẻ với bạn chơi, với vai chơi trong nhiều nhóm.
Ví dụ: Trẻ chỉ lựa chọn góc xây dựng với những công việc là tạo dựng
nên các công trình mà sẽ không biết được góc phân vai các bạn chơi những gì?
Các bạn làm gì?
Để trẻ chơi say mê mà không có sự nhàm chán, tích cực với chơi hoạt
động trẻ lựa chọn, tạo tình huống bất ngờ trong khi chơi. Cô giáo phải là người
có nhận thức, hiểu biết về thế giới xung quanh, xã hội, tự nhiên, con người thì
mới dẫn dắt được trẻ trong quá trình đóng vai chơi. Bởi vì chơi hoạt động góc
(hoạt động vui chơi) là hoạt động mà qua đó trẻ phản ánh lại những hoạt động
sinh hoạt của người lớn, thông qua trẻ tái tạo lại, phản ánh lại, thu nhỏ lại...
3.3. Biện pháp 4: Cách tổ chức hướng dẫn hoạt động của trẻ tại các góc.
Phải hiểu rõ đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi, nắm vững tình hình nhận thức
của trẻ để đề ra mục đích yêu cầu cho phù hợp với từng giai đoạn.
Việc tổ chức hướng dẫn trẻ chơi hoạt động ở các góc, tôi đã tiến hành theo
các giai đoạn:
- Giai đoạn đầu: Trẻ chưa có khả năng chủ động chơi hoạt động ở các góc,
tôi giúp trẻ nắm được nguyên tắc hoặc động ở các góc và nhanh chóng thích
nghi với môi trường hoạt động mới. Đầu tiên giới thiệu cho trẻ biết các góc có ở
trong lớp, nội dung chơi hoạt động ở các góc.
Ví dụ: Lớp ta có 5 góc, trong góc phân vai các con sẽ đóng vai những
người trong gia đình, mỗi người một công việc (chủ đề gia đình) người đi làm,


người đi chợ, người bế em... hoặc ở góc xây dựng các con sẽ là các bác thợ xây,
xây nhà có vườn cây, ao cá...
+ Sau đó tôi gợi ý số trẻ trong mỗi góc hoạt động theo nội dung cho trẻ
theo ký hiệu đã định sẵn của mình ở góc chơi mà vẽ góc đó.
+ Giúp trẻ nhanh chóng nắm bắt được nguyên tắc hoặc động ở các góc,
quy định ở từng góc chơi.
- Giai đoạn tiếp theo: Trẻ tự chủ động ở các góc. Cô quan sát hoạt động
của trẻ tìm hiểu khả năng, trình độ của trẻ, từ đó định hướng giáo dục gợi ý thích
hợp với trẻ.
Ví dụ: Khi trẻ đã vào các góc chơi, cô bao quát, quan sát trẻ, nếu thấy trẻ
ở góc bán hàng mà chưa biết nhập vai chơi, cô có thể gợi hỏi “Bác ơi, bác đang
làm gì thế? Bác bán gì đấy? Mấy nghìn gói kẹo này.. Thế còn bao nhiêu tiền một
gói bánh này? ... hoặc cô đến góc nghệ thuật, trẻ làm sách tranh còn lúng túng
thì cô gợi ý động viên, hướng dẫn và cùng làm với trẻ
+ Trong giai đoạn này phải chú ý sự hứng thú hoạt động của trẻ, kịp thời
điều chỉnh nội dung để thỏa mãn nhu cầu hoạt động của trẻ. Cho trẻ tìm tòi, phát
hiện, suy nghĩ tự giải quyết vấn đề. Kiên trì dạy trẻ có thói quen thu dọn sắp xếp
đồ dùng, đồ chơi, nguyên vật liệu vào đúng nơi quy định.
Ví dụ: Đến góc xây dựng cô trò chuyện với trẻ: Bác thợ cả ơi, bác đang
xây dựng công trình gì đấy? Chưa hoàn thành nhưng tôi thấy rất đẹp, các bác có
thể giới thiệu chút ít cho tôi biết được không? ... Cô có thể gợi ý để trẻ bổ sung
đồng thời tạo hứng thú để trẻ hoạt động tiếp tại góc chơi.

Hình ảnh cô nhập vai chơi cùng trẻ
* Quan sát hoạt động của trẻ:
- Cô chú ý xem trẻ tự hoạt động ở chơi góc hoạt động nào?


Ví dụ: Trẻ gái thường chọn chơi góc phân vai, trẻ trai chọn chơi góc xây
dựng.
- Loại đồ chơi, đồ dùng nào trẻ thích chơi?
Ví dụ: Bút vẽ, màu, đồ dùng phế thải của người lớn như: túi xách, giày,
dép, xăng đan, đồ dùng trang điểm (đồ dùng này con gái thường hay lựa chọn),
đồ chơi động giành cho trẻ trai như: ôtô, tàu hỏa..
- Vào góc chơi trẻ thường bắt đầu ở việc đi chợ, nấu ăn... hoặc ở góc nghệ
thuật thường bắt đầu từ vẽ, cắt dán... chơi góc học tập thường bắt đầu từ việc
xem tranh ảnh, đọc sách (theo hình ảnh).
- Tìm hiểu xem tình hình hoạt động của trẻ ra sao, từ đó khuyến khích trẻ
chủ động trong hoạt động của mình, không nên thu mình lại mà nên tham gia
chơi cùng với các bạn, chia sẻ cùng với bạn.
Củng cố khuyến khích hoạt động của trẻ:
+ Đặt câu hỏi để gợi mở, dẫn dắt, làm sáng tỏ cũng như giúp trẻ bày tỏ
suy nghĩ và chọn lựa.
+ Cô có thể miêu tả việc trẻ làm cho trẻ nghe, cần mở rộng và làm phong
phú các hoạt động của trẻ như: Bổ sung đồ dùng, đồ chơi cho các hoạt động.
Ví dụ: Góc phân vai, nơi chuẩn bị một số đồ dùng thật như rau, củ quả...
để trẻ được thao tác, chế biến như thật. Mời khách hàng đến thăm và hướng dẫn
một số hoạt động cụ thể. Đưa trẻ đi tham quan phòng tranh thư viện, phòng
khám bệnh.
+ Mặt khác can thiệp kịp thời và khách quan khi cần thiết.
Ví dụ: Giữa trẻ xảy ra tranh giành, nghịch, nói năng chưa phù hợp, đi lại
lộn xộn... Trẻ có biểu hiện không hứng thú hoặc chỉ lựa chọn một góc trong
nhiều ngày thì cô phải lập tức hướng lái trẻ sang hoạt động cả ở các góc khác, sử
dụng đồ dùng, đồ chơi hấp dẫn, phong phú, cô gợi ý khéo léo giúp trẻ tạo các
tình huống chơi khác nhau để duy trì hứng thú cho trẻ trong quá trình hoạt động.
* Phát triển ngôn ngữ giao tiếp cho trẻ khi chơi (ngôn ngữ vai chơi)
- Trong quá trình chơi, trẻ đã thể hiện được tính tích cực của ngôn ngữ vai
chơi. Nhưng thường đa số trẻ rất thụ động trong việc thể hiện ngôn ngữ vai chơi,
hạn chế việc giao tiếp giữa bạn chơi này với bạn chơi khác... vì vậy, cô giáo phải
là người khơi gợi, chủ động nhập vai cùng trẻ.
Ví dụ: Ở góc phân vai nhóm chơi “Bác sỹ” cô có thể nhập vai là bệnh
nhân đến xin khám bệnh. Trẻ làm bác sỹ sẽ phải trao đổi với bệnh nhân kiểm tra
sức khoẻ, hỏi bệnh nhân đau chỗ nào...
3.5. Biện pháp 5: Để hoạt động góc đạt hiệu quả cao, một yếu tố không thể
thiếu được là vai trò của người lớn trong việc hướng dẫn trẻ chơi – đó chính
là cô giáo Mầm non.
- Hoạt động vui chơi là hoạt động chủ đạo của trẻ em lứa tuổi mẫu giáo.
Để phát huy tối đa tác dụng giáo dục của hoạt động vui chơi đối với sự phát


triển toàn diện của trẻ, những người làm công tác giáo dục, các bậc cha mẹ, đặc
biệt là giáo viên Mầm non cần nhận thức đúng vai trò quan trọng của người lớn
trong sự phát triển hoạt động vui chơi của trẻ. Vai trò này được thể hiện ở ba
phương diện:
- Tạo điều kiện về địa điểm, thời gian, đồ chơi, trang thiết bị chơi và kiến
thức, kinh nghiệm cho trẻ.
- Quan sát đánh giá hoạt động vui chơi của trẻ.
- Trực tiếp hướng dẫn hoạt động vui chơi cho trẻ.
Giáo viên hướng dẫn trẻ chơi, cần tuân thủ nguyên tắc, một mặt vẫn tôn
trọng tính chủ động, tự lực, tính tích cực của trẻ, không làm ngắt quãng trò chơi
của trẻ và không làm mất hứng thú vui chơi của trẻ.
Giáo viên cần hướng dẫn trẻ trong buổi chơi khi xảy ra các tình huống
sau: - Khi trẻ không tự tham gia vào một hoạt động tự chơi nào cả.
- Khi trẻ thiếu kỹ năng giao tiếp, hoặc gặp khó khăn trong việc thỏa thuận,
hợp tác, chơi cùng với các bạn khác.
- Khi trò chơi của trẻ trở nên đơn điệu, lặp lại, có chiều hướng bị phá vỡ.
- Khi trẻ thiếu hụt các khả năng chơi. Khi trẻ yêu cầu.
- Khi xảy ra sung đột, vi phạm các luật lệ đã quy định trong lớp, làm bạn
đau. Khi trẻ chơi các trò chơi thiếu tính giáo dục. Khi giáo viên thấy trẻ bị cô
lập, tẩy chay.
Tùy theo từng độ tuổi, trình độ phát triển hoạt động vui chơi và từng tình
huống xảy ra khi trẻ chơi, giáo viên có thể vận dụng các cách hướng dẫn như
sau:
- Chơi cạnh trẻ:
Ví dụ: Quan sát thấy một trẻ trong góc học tập, cầm một cuốn sách lật đi
lật lại. Giáo viên đến bên cạnh trẻ, nói: “ Cô cũng rất thích đọc truyện, đây cô
thích đọc truyện này, Cô cầm sách đúng chiều, giở lần lượt từng trang, đọc từ
trái sang phải, từ trên xuống dưới và chỉ vào từng chữ...” và làm mẫu các hành
vi đọc cho trẻ xem.
- Chơi cùng trẻ:
Ví dụ: Sau minh họa cách hướng dẫn trẻ chơi thông qua biện pháp “Chơi
cùng trẻ”.
Quan sát hai trẻ chơi trong góc chơi đóng vai, giáo viên thấy trẻ giả vờ
làm bánh từ bột nặn, hành động chơi của trẻ đơn điệu, lặp lại. cô đến, tham gia
vào trò chơi của trẻ bằng cách đóng vai người mua hàng.
Cô: Bác bán cho tôi một cái bánh rán.
Trẻ: Đây, bánh dán của bác đây.
Cô: Cảm ơn bác, bánh ngon quá. Thế bác có bán nem rán không?
Trẻ: Có, bác Linh ơi, bán cho bác này nem rán.
Cô: Cảm ơn bác, thế các bác làm nem rán như thế nào?


Trẻ: Tôi chỉ cho bác xem. Tôi làm như thế này này “giả vờ cuốn nem”
Cô: Bác khéo quá, cảm ơn bác.
- Dạy trẻ chơi:
Ví dụ: Dạy trẻ chơi trò chơi bán hàng.
Cô: Bác Hà ơi, bác có nhiều hàng hóa thế? Bác đã bán được gì chưa?
Trẻ: Chưa, tôi chưa bán được gì?
Cô: Sao bác không xếp hàng hóa lên giá hàng để mọi người nhìn thấy và
đến mua. Bác bầy hàng đi, tôi sẽ đến mua hàng cho bác.
3.6. Biện pháp 6: Phối kết hợp với phụ huynh:
Muốn trẻ nâng cao chất lượng chơi hoạt động góc và để có sự giáo dục
đồng bộ giữa gia đình và nhà trường là một việc làm hết sức cần thiết, bởi tôi
nhận thấy rằng tất cả mọi khó khăn trong học tập không thể thiếu được vai trò
giải quyết khó khăn của phụ huynh.
Bản thân là một giáo viên trực tiếp đứng lớp nuôi dưỡng chăm sóc giáo
dục trẻ, tôi luôn đặt lòng yêu nghề lên trên hết đó là động lực cho tôi phấn đấu
học hỏi. Ngoài ra cùng với sự yêu nghề tôi luôn chú trọng tuyên truyền với các
bậc phụ huynh.
Ngay từ đầu năm học để phụ huynh hiểu thêm về ý nghĩa, tác dụng của
hoạt động góc, tôi đã tổ chức mét số hoạt động mẫu để giúp phụ huynh có nhận
thức sâu sắc hơn về hoạt động vui chơi này để phụ huynh hiểu được rằng hoạt
động góc trong trường mầm non là “Học bằng chơi, chơi bằng học”.
Qua hoatj động góc phụ huynh thấy con mình đựơc thể hiện sự hiểu biết
khi tham gia hoạt động, trẻ được giao lưu với bạn, được thảo luận nhiều và nói
lên được ý tưởng. Trẻ được tự phân công công việc “Ai là bác thợ cả”, “ Ai là
bác thợ phụ”.....
Muốn tạo được công trình thì nhóm đó phải có sự đoàn kết và phân
công công việc hợp lý, làm việc theo quy trình từ đơn giản đến phức tạp, từ
trong ra ngoài
Ngoài ra tôi còn trò chuyện, trao đổi với phụ huynh về các công trình của
trẻ trong chủ đề để phụ huynh cùng tôi sưu tầm các nguyên liệu phế thải để làm
đồ dùng, đồ chơi cho các cháu học.
Mặt khác tôi tuyên truyền với phụ huynh có điều kiện cho trẻ đi thăm
quan du lịch để trẻ được mở mang kiến thức và khơi dạy lòng ham hiểu biết về
quá trình phát triển lịch sử của đất nước như quan sát các công trình “lăng Bác”,
“Viện bảo tàng” để trẻ nhận thức được về mô hình thực tế, vì trẻ mầm non quá
trình tư duy còn hạn chế. Để quá trình chăm sóc nuôi dưỡng trẻ được tốt rất cần
sự phối kết hợp giữa gia đình và phụ huynh một cách hợp lý. Từ đó quá trình
phát triển nhận thức của trẻ được hoàn thiện hơn.
Chúng ta có thể khẳng định: Hoạt động vui chơi thực sự trở thành phương
tiện giáo dục và phát triển nhân cách toàn diện cho trẻ mẫu giáo khi và chỉ khi


giáo viên nhận thức rõ được vai trò của mình trong việc tổ chức hoạt động vui
chơi cho trẻ và biết vận dụng các biện pháp hướng dẫn trẻ chơi một cách linh
hoạt, đúng lúc, đúng cách ở từng tình huống chơi cụ thể khác nhau của trẻ.
* Ví dụ: Hướng dẫn trẻ thực hiện một tiết Chơi hoạt động góc
Chủ đề : Thế giới động vật (Động vật sống trong rừng)
1. Chơi góc xây dựng : Xây dựng vườn bách thú
2. Chơi góc phân vai: Cửa hàng bách hoá, gia đình, phòng thú y
3. Chơi góc tạo hình: Vẽ, tô màu con vật trẻ thích
4. Chơi góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh.
1. Mục đích:
1.1. Kiến thức:
- Trẻ biết dùng các nguyên vật liệu khác nhau để xây dựng vườn bách thú.
- Biết thể hiện vai chơi của mình, biết giao tiếp với nhau trong khi chơi.
- Biết cách xem tranh và giữ gìn tranh.
1.2. Kĩ năng :
- Trẻ có kĩ năng giao tiếp với nhau trong quá trình chơi
- Luyện kĩ năng giao tiếp trong quá trình chơi. Trẻ có kĩ năng tô màu tranh.
1.3.Thái độ:
- Trẻ tích cực tham gia vào giờ học. Trẻ biết thu dọn đồ chơi khi chơi xong.
- Giáo dục trẻ biết tắt điện khi ra khỏi phòng .
2. Chuẩn Bị:
- Vật liệu xây dựng: Gạch sỏi, các loại cây cỏ
- Bộ đồ gia đình : Búp bê, đồ dựng sinh hoạt
- Một số con vật, rau quả, bộ đồ chơi bác sỹ, thuốc ống nghe
- Giấy vẽ bút màu, tranh ảnh về các con vật sống trong rừng
3. Cách tiến hành
Hoạt động

Hướng dẫn của cô

Hoạt động của
trẻ

Hoạt động 1
Ổn định tổ
chức gây
hứng thú

- Các con ơi ! Hôm nay cô thấy lớp mình
rất ngoan và giỏi. Vì thế cô sẽ cùng các con
hát bài hát “Đố bạn” nhé
- Cô cùng trẻ đàm thoại về chủ đề.
- Giờ chơi hôm nay có nhiều góc chơi:
+ Chơi góc xây dựng: Xây dựng vườn bách
thú
+ Chơi góc phân vai: Cửa hàng bách hoá,
gia đình, phòng thú y.
+ Chơi góc nghệ thuật: Vẽ, tô màu các con
vật mà bé thích.

- Trẻ hát cùng cô

- Trẻ trả lời
- Trẻ chú ý lắng
nghe cô giới thiệu
các góc chơi

- Chơi đoàn kết ạ


+ Chơi góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh
- Khi chơi các con phải chơi như thế nào?
Hoạt động 2 - Bây giờ cô mời các con nhẹ nhàng về chơi
góc chơi của mình nào.
Nội dung
*Cô bao quát trẻ về các góc chơi xem ở các
góc đó hợp lý chưa. Cô quan sát trẻ chơi và
giúp đỡ trẻ khi thấy cần thiết.
- Khi trẻ về góc chơi của mình cô đến từng
góc chơi đóng vai chơi và đặt câu hỏi đàm
thoại với trẻ?
+ Cô đến góc chơi phân vai:
- Thế muốn nấu được những món ăn ngon
thì các bác phải mua những gì?
- Khi nấu ăn các bác nhớ phải đảm bảo
mấy nhóm thực phẩm?Là những nhóm nào?
- Trong quá trình chế biến món ăn các bác
nhớ phải đảm bảo vệ sinh an toàn thực
phẩm.
+ Cô đến góc chơi xây dựng:
- Muốn xây dựng được vườn bách thú
chúng mình phải mua những cái gì?
- Đến cửa hàng các bác phải dùng cái gì để
mua nguyên vật liệu?
- Thế trên đường đi chở nguyên vật liệu các
bác phải đi về phía bên tay nào?
+ ở góc nghệ thuật và góc thiên nhiên cô
cũng đến từng góc đóng vai chơi và đặt câu
hỏi gợi mở tương tự.
- Cô cân đối thời gian và đến từng góc đặt
câu hỏi và nhận xét tuyên dương trẻ luôn.
- Cô dùng xắc xô làm tìn hiệu “dừng taydừng tay”cho trẻ tập trung.
- Hôm nay là sinh nhật của bạn thỏ nâu các
bạn thỏ nâu đã tổ chức một bữa tiệc nhỏ,
bây giờ cô cùng các con hãy tham dự cùng
bạn ấy nhé.
- Hôm nay các bạn thỏ nâu đã chế biến
được rất nhiều các món ăn, trước khi vào
bữa tiệc chúng mình phải làm gì?

- Trẻ nhẹ nhàng
về góc chơi của
mình

- Trẻ thực hiện
vai chơi của mình

- Mua thức ăn ạ
- 4 nhóm thực
phẩm ạ
- Trẻ trả lời
- Trẻ chú ý lắng
nghe và chơi
hứng thú
- Trẻ trả lời theo
ý tưởng của nhóm
mình
- Đồ dùng phục
vụ vườn bách thú


- Phía bên tay
phải

- Trẻ đàm thoại
cùng cô
- Trẻ chú ý lắng
nghe
- Trẻ tập trung


- Bạn nhóm trưởng giới thiệu ý tưởng về
bữa ăn của nhóm mình cho các bạn đến
tham dự.
- Cô nhận xét kết quả và tuyên dương nhóm
nấu ăn, sau đó cô nhận xét, khen ngợi
Họat động 3
chung cả lớp trong buổi chơi.
Kết thúc
- Cô củng cố giáo dục trẻ, nhắc nhở trẻ nhẹ
nhàng cất đồ chơi về đúng nơi nơi quy
định.
- Cô cho trẻ làm những chú chim bay nhẹ
nhàng ra sân và nhắc nhở trẻ nhớ tắt hết các
thiết bị điện trước khi ra khỏi phòng để tiết
kiệm điện.

- Rửa tay ạ
- Bạn nhóm
trưởng trình bầy
- Trẻ chú ý lắng
nghe
- Trẻ thu dọn đồ
chơi đúng nơi
quy định
- Trẻ làm những
con chim bay ra
sân

*Bảng 2 : Kết quả áp dụng biện pháp.
Kết quả
Néi
Số trẻ
Đạt
Chưa đạt
dung
Tốt
Khá
TB
Yếu
Kém
áp dụng
SL
% SL
%
SL
% SL % SL
%
biện
43
16 37.2 17 39.5 10 23.2
pháp
4. Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm
* Bảng 3: So sánh kết quả khảo sát thực trạng và kết quả áp dụng biện
pháp
TT
Số
Kết quả
Nội
trẻ
Đạt
Chưa đạt
dung
Tốt
Khá
TB
Yếu
Kém
SL

%

SL

%

SL

%

S
L

%

SL

%

Khảo
1
sát thực
43 10 23.2 11 25.5 13 30
8 18.6 1 0.2
trạng
Áp dụng
2
biện
0
0
0
0
43 16 37.2 17 39.5 10 23.2
pháp
Như vậy nhìn vào bảng khảo sát chất lượng chúng ta thấy kết quả đã thay
đổi và có chuyển biến rõ rệt so với đầu năn, đầu năm trẻ chưa có sự chủ động
trong việc lựa chọn vai chơi, nhưng sau khi áp dụng các biện pháp trẻ đã có khả
năng chủ động lựa chọn góc chơi, vai chơi theo ý thích mà không bị chi phối bởi


một điều kiện nào khác. Quá trình chơi trẻ thể hiện ngôn ngữ giao tiếp tích cực,
nhập vai một cách sáng tạo, mức độ hứng thú được duy trì đến cuối buổi chơi.
Trẻ lựa chọn cho mình vai chơi phù hợp, Cô không cần phải giới thiệu từng
góc chơi, hướng dẫn cho trẻ mà chỉ cần đóng vai là một người bạn lớn chơi cùng
trẻ.
III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
1. Kết Luận.
Trong quá trình đổi mới phương pháp giáo dục cô thường xuyên lấy trẻ
làm trung tâm “cô giáo là người gợi mở dẫn dắt trẻ vào thế giới đầy mầu sắc của
hoạt động góc”. Không được áp đặt trẻ trong các hoạt động.
Cần phải phát huy tính độc lập, sáng tạo, tích cực hoạt động của trẻ.
Khuyến khích trẻ hoạt động cùng nhau tạo thành sản phẩm hoạt động chung của
cả nhóm, sử dụng sản phẩm này để trang trí lớp. Điều này có ý nghĩa rất lớn đối
với trẻ và có tác dụng tuyên truyền hiệu quả đến các bậc phụ huynh.
- Phải thường xuyên kiểm tra đánh giá một cách khách quan và sát với
tình hình của lớp, từ đó đề ra các biện pháp khắc phục tồn tại kịp thời.
Trên đây là một vài kinh nghiệm nhỏ, tôi rút ra từ quá trình tổ chức hoạt
động ở các góc. Nó chỉ thực sự có tác động mạnh mẽ và trở thành phương tiện
giáo dục khi có sự đầu tư tổ chức của cô. Đây cũng chính là mục đích của tôi khi
nghiên cứu đề tài này, mong rằng các biện pháp mà tôi đã áp dụng sẽ được các
đồng nghiệp biết đến và cùng tham khảo.
2. Kiến nghị.
Đối với trường: Tổ chức nhiều tiết mẫu, các buổi thao giảng để giáo viên
học hỏi kinh nghiệm.Tham mưu với các cấp lãnh đạo đầu tư trang thiết bị dạy và
học.
Đối với phòng giáo dục tổ chức những buổi chuyên đề về các hoạt động,
đặc biệt là chơi hoạt động góc. Đầu tư thêm đồ dùng phục vụ cho công tác dạy
và học ở trường mầm non.
Là giáo viên trẻ, kinh nghiệm công tác còn hạn chế nên chắc rằng những
phần hướng dẫn nêu ra trong tài liệu này vẫn còn thiếu sót. Rất mong nhận được
sự chỉ bảo, góp ý, giúp đỡ của hội đồng khoa học các cấp.
Tôi xin chân thành cảm ơn!
XÁC NHẬN CỦA THỦ
TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Nguyễn Thị Xinh

Thành Trực , ngày 15 tháng 3 năm 2018
Tôi xin cam đoan đây là SKKNcủa mình
viết không sao chép nội dung của người
khác.
Người viết

Trương Thị Phương


TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Cuốn “Giáo dục trẻ mẫu giáo qua các hoạt động góc” của tác giả Nguyễn
Thủy.
2. Cuốn “Đổi mới nội dung và phương pháp giáo dục mầm non” của NXB
ĐHSP Hà Nội
3. Cuốn “Chương trình chăm sóc và giáo dục trẻ mẫu giáo” của vụ giáo dục
mầm non
4. Cuốn “Hướng dẫn đổi mới hình thức tổ chức hoạt động giáo dục trẻ mẫu
giáo 3-4 tuổi” của vụ giáo dục mầm non
5. Cuốn “Văn học trẻ em” của Lã Bắc Lý.
6. Tài liệu hướng dẫn “Tổ chức thực hiện chương trình GDMN - Mẫu giáo
lớn 3-4 tuổi” theo chương trình đổi mới.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×