Tải bản đầy đủ

skkn một số biện pháp giúp trẻ mẫu giáo 5 6 tuổi hứng thú tham gia hoạt động ngoài trời

MỤC LỤC
Trang
1. Mở đầu ..........................................................................................................1
1.1. Lí do chọn đề tài…………………………………………………………….1
1.2. Mục đích nghiên cứu……………………………………………………..…2
1.3. Đối tượng nghiên cứu……………………………………………………….2
1.4. Phương pháp nghiên cứu…………………………...……………………….2
1.5. Những điểm mới của sáng kiến kinh nghiệm……………………………….3
2.Nội dung sáng kiến kinh nghiệm.....................................................................3
2.1. Cơ sở lý luận của sáng kiến kinh nghiệm. .............................................. .....3
2.2.Thực trạng của vấn đề trước khi áp dụng sáng kiến kinh nghiệm.................4
Thuận lợi
Khó khăn
2.3.Các giải pháp đã sử dụng để giải quyết vấn đề ..............................................6
A.Các biện pháp
B. Giải quyết vấn đề
Giải pháp 1: Lập kế hoạch tổ chức hoạt động ngoài trời.............................7
Giải pháp 2: Tự bồi dưỡng, rèn luyện, nghiến cứu tài liệu..........................8
Giải pháp 3: Xây dựng môi trường lấy trẻ làm trung tâm ..........................9
Giải pháp 4: Tận dụng các nguyên vật liệu sẵn có....................................12
Giải pháp 5: Sưu tầm, cải biên, đa dạng hóa các trò chơi..........................13

Giải pháp 6: Sau mỗi hoạt động chơi.........................................................17
2.4.Hiệu
quả
của
sáng
nghiệm.............................................................17

kiến

kinh

3. Kết luận, kiến nghị .......................................................................................19
3.1 Kết luận
3.2 Kiến nghị


1. Mở đầu
1.1. Lí do chọn đề tài
Trong giai đoạn hiện nay đất nước ta đang rất cần những nhân tài để đáp
ứng kịp thời với một nền văn minh khoa học hiện đại, mà nền văn minh khoa
học ấy lại đang chờ những hạt giống được nảy mầm trên mảnh đất của giáo dục
mầm non. Xác định được vị trí quan trọng đó, Đảng và nhà nước ta đã quan tâm:
Giáo dục mầm non là mắt xích đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân. Mục
đích của giáo dục là phát triển tất cả các khả năng của trẻ, hình thành ở trẻ
những cơ sở ban đầu của nhân cách con người. Bậc học mầm non đã tiến hành
đổi mới chương trình giáo dục và triển khai chương trình giáo dục mầm non mới
trên toàn diện rộng nhằm đáp ứng kịp trong thời kì mới công nghiệp hóa, hiện
đại hóa đất nước, từng bước thực hiện đổi mới phương pháp giáo dục mầm non.
Ở lứa tuổi này bước đầu trong đời trẻ được tiếp xúc với thế giới xung quanh
trong đó đặc biệt coi trọng việc tổ chức hoạt động vui chơi phù hợp với từng độ
tuổi, bởi trẻ nhỏ cần nhiều cơ hội để học và khám phá thông qua hoạt động vui
chơi trẻ được tiếp xúc với môi trường hàng ngày, vì chơi và tiếp xúc trực tiếp
với thiên nhiên là cách học phù hợp nhất khi chúng ta muốn trẻ tìm tòi khám phá
cho bản thân chúng.
Như chúng ta đã biết ở lứa tuổi mầm non hoạt động vui chơi là hoạt động
chủ đạo, trẻ được " học mà chơi, chơi bằng học" và đối với trẻ hoạt động ngoài
trời là một hoạt động không thể thiếu, vì trẻ sẽ được hít thở không khí trong
lành, ánh nắng, được quan sát thế giới xung quanh và khám phá những điều mới
lạ từ thiên nhiên, trẻ được hoạt động thoải mái, tự do để từ đó xây dựng và hình
thành môi trường hoạt động ngoài trời cho trẻ. Dựa trên kiến thức mở đầu cho


sự phát triển của nền văn minh mới, trong đó con người trong xã hội văn minh
cần đó là kiến thức, thể lực, có tầm nhìn xa trông rộng về mọi lĩnh vực. Có khả
năng thích ứng trong mọi điều kiện hoàn cảnh xã hội hiện nay. Được như vậy,
giáo dục và đào tạo mới góp phần tạo ra những con người mới xã hội chủ nghĩa.
Để làm được điều này thì giáo dục mầm non cần phải có chuyển biến mới
về chất lượng, đổi mới trong sự đổi mới chung của nghành Giáo dục và Đào tạo.
Không ngừng nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ tại các trường mầm
non, nhằm phát triển khả năng khám phá, tìm tòi của trẻ trên cơ sở đó tạo tiền đề
cho sự phát triển nhân cách toàn diện ở trẻ. Do đó việc tạo môi trường hoạt động
ngoài trời cho trẻ là một hoạt động hết sức cần thiết trong quá trình chăm sóc
giáo dục trẻ ở trường Mầm non. Hoạt động này tạo ra những điều kiện thuận lợi
cho trẻ tham gia và các hoạt động vui chơi, tập thể, nhóm hay cá nhân. Nhằm
giúp trẻ hoàn thiện và phát triển một số kĩ năng kĩ xảo của các hoạt động tìm
hiểu khám phá môi trường.
Qua hoạt động ngoài trời giúp trẻ thỏa mãn nhu cầu hoạt động, nhu cầu tìm
hiểu và khám phá của bản thân trẻ. Ngoài ra còn giúp giáo viên có điều kiện tìm
2


hiểu trình độ và năng lực của từng trẻ và có cơ hội nắm bắt trẻ ở các trình độ
khác nhau theo cá nhân hoặc theo nhóm trẻ, để có biện pháp tác động đúng vào"
Vùng phát triển gần nhất" của trẻ. Giúp trẻ khám phá và phát hiện nhiều điều
mới lạ, hấp dẫn trong cuộc sống, các kiến thức kĩ năng của trẻ được củng cố và
bổ sung, góp phần vào mối quan hệ thân thiện tự tin giữa cô và trẻ giữa trẻ với
nhau, tạo ý thức cho trẻ biết cùng người lớn tạo ra môi trường xanh sạch đẹp, trẻ
cảm nhận vẻ đẹp của thiên nhiên, hình thành thái độ tốt cho môi trường, mà môi
trường hoạt động ngoài trời tốt sẽ gây cho trẻ cảm xúc tốt, khi trẻ chơi tự do
theo ý thích mà vẫn tuyệt đối an toàn. Vì vậy mà hoạt động ngoài trời không thể
thiếu được trong trường mầm non.
Trong thực tiễn ở trường mầm non hoạt động vui chơi ngoài trời đã được
quan tâm nhiều nhưng kết quả đạt được chưa cao, trong tổ chức ngoài trời bản
thân tôi còn nhiều lúng túng dẫn đến giờ hoạt động còn mang tính áp đặt nặng
nề và kết quả giờ hoạt động chưa cao, chưa thực sự phát huy được tính tích cực
sáng tạo ở trẻ.
Môi trường cho trẻ hoạt động ngoài trời là một môi trường hấp dẫn và lôi
cuốn trẻ, nếu chúng ta biết nắm bắt và tận dụng tất cả các yếu tố sẵn có trong
thiên nhiên, tác động vào chúng qua các trò chơi quan sát, tìm hiểu sự vật xung
quanh trẻ trong các tình huống cụ thể. Những câu hỏi: Vì sao? Làm thế nào? và
sự tò mò ham hiểu biết ở trẻ, ta giáo dục trẻ hành vi tốt đẹp, thói quen tốt, góp
phần phát triển nhân cách trẻ. Chính vì nhu cầu nhận thức trẻ muốn khám phá
thế giới xung quanh mà tôi đã mạnh dạn lựa chọn đề tài: “ Một số biện pháp
giúp trẻ 5-6 tuổi hứng thú tham gia hoạt động chơi ngoài trời trong trường
Mầm non”
1.2 Mục đích nghiên cứu
Nhằm nâng cao chất lượng hoạt động chơi ngoài trời cho trẻ, hình thành ở
trẻ những hành vi tốt đẹp, thói quen tốt, góp phần phát triển nhân cách, phát
triển các tố chất thể lực, phát huy được tính tích cực, sự tò mò, thích tìm hiểu,
khám phá ở trẻ. Qua đó giúp trẻ đạt được những kết quả tốt nhất khi tham gia
hoạt động và giáo viên thực hiện đạt kết quả cao trong chất lượng của hoạt động.
1.3 Đối tượng nghiên cứu
Căn cứ vào yêu cầu của đề tài, tôi chọn đối tượng khảo sát thực nghiệm trẻ
mầm non 5-6 tuổi thuộc lớp Mẫu giáo lớn A Trường mầm non cẩm sơn năm học
2017- 2018
1.4 Phương pháp nghiên cứu.
Trước hết bản thân tôi nhận định tình hình của đối tượng nghiên cứu, sau
đó đọc, phân tích, tổng hợp tài liệu tham khảo để xây dựng đề cương sáng kiến,
áp dụng và hoàn thành sáng kiến. Tôi áp dụng trên trẻ thông qua các phương
pháp như: phương pháp quan sát, phương pháp so sánh phân loại, phương pháp

3


giao tiếp, phương pháp học tập trải nghiệm, phương pháp nghiên cứu, sử dụng
tài liệu.
1.5 Những điểm mới của sáng kiến kinh nghiệm.
* Những đóng góp về mặt lí luận
Trẻ mẫu giáo có nhu cầu lớn về mặt nhận thức, trẻ khao khát khám phá
tìm tòi, tìm hiểu thế giới xung quanh mình mà hoạt động ngoài trời bao gồm các
hoạt động nhằm rèn luyện cho trẻ một số kiến thức, kĩ năng một cách khoa học
theo đúng mục tiêu chương trình, các hoạt động giúp trẻ nhận biết và làm quen
với môi trường và cuộc sống xung quanh...thông qua hoạt động ngoài trời sẽ
giúp trẻ khám phá được thiên nhiên, tự mình trải nghiệm, tìm tòi khám phá
những điều kì thú, qua đó trẻ tích lũy được nhiều kinh nghiệm cảm tính, trẻ được
trực tiếp quan sát các hiện tượng tự nhiên trong môi trường sống thực với tất cả
những mối quan hệ và phụ thuộc lẫn nhau, trẻ được dạo chơi thoải mái tạo sự
sung sướng thỏa mãn khi được tiếp xúc với môi trường xung quanh vì vậy mà
tôi chọn đề tài này với mục đích giúp trẻ phát huy tính tích cực, chủ động khám
phá thiên nhiên, hiểu biết về thế giới muôn loài xung quanh trẻ, giúp trẻ phát
triển về mặt thể chất, vận động, tăng cường kĩ năng giao tiếp của trẻ, trẻ mạnh
dạn tự tin hơn. Điều đó góp phần khẳng định cơ sở lí luận đưa ra là phù hợp và
khoa học.
* Những đóng góp về mặt thực tiễn
Trẻ được tự mình học hỏi, khám phá, nhiều đồ chơi, trang thiết bị trong nhà
vẫn không thể thay thế được nhu cầu tự do vui chơi ngoài trời của trẻ. Với trẻ,
vạn vật đang diễn ra trong thế giới này đều mới mẻ, sống động, cuốn hút và luôn
kích thích trí tò mò. Khi trẻ đùa nghịch, chơi đùa với thiên nhiên, thực chất là trẻ
khám phá, học hỏi và có điều kiện phát triển tốt nhất những cảm xúc tích cực
của mình. Không gì khiến trẻ cảm thấy thoải mái tự tin và vui vẻ hơn khi trẻ
được chạm tay vào mọi thứ xung quanh và khám phá mọi việc bằng các giác
quan, cảm xúc của mình.
Từ nhu cầu thực tế trên, sáng kiến kinh nghiệm với đề tài: “Một số biện
pháp giúp trẻ 5-6 tuổi hứng thú tham gia hoạt động chơi ngoài trời ở trường
Mầm non” là một đề tài lý thú và hữu ích góp một phần nhỏ vào vốn kinh
nghiệm giảng dạy để các đồng chí giáo viên cùng tham khảo và qua đó góp một
phần vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ giáo dục.
2. Nội dung của sáng kiến kinh nghiệm
2.1. Cơ sở lý luận của sáng kiến kinh nghiệm:
Hoạt động vui chơi ngoài trời là một trong các loại hoạt động của trẻ ở
trường mầm non, qua hoạt động này trẻ tham gia một cách hứng thú và được
người lớn hướng dẫn nhằm thỏa mãn nhu cầu vui chơi và nhận thức, giúp trẻ
nhận thức thế giới xung quanh bằng cách tìm hiểu khám phá những gì xảy ra ở
cuộc sống xung quanh chúng ta, tạo cho trẻ sự nhanh nhẹn và thích ứng với môi
4


trường tự nhiên, trẻ mạnh dạn trong cuộc sống hàng ngày, đồng thời qua đó
nhằm giáo dục và phát triển toàn diện cho trẻ.
Hoạt động vui chơi ngoài trời chi phối các hoạt động khác như học tập, lao
động...làm cho chúng mang màu sắc đọc đáo của lứa tuổi mầm non.
Thông qua hoạt động vui chơi ngoài trời trẻ học được cách làm người( cách
nói năng cư xử đúng mực, cách đi, đứng, cách ăn, mặc....)
Trẻ phát huy được tính tích cực chủ động của mình, từ đó trẻ được thoải
mái hít thở không khí trong lành, của thiên nhiên xung quanh trường mầm non,
làm cho trẻ có cảm giác như được trở về để chơi những trò chơi dân gian, chơi
những đồ chơi có sẵn ở trong sân trường như xích đu, cầu tuột, bập bênh, được
làm quen, ôn luyện bổ sung thêm những hoạt động đã được khám phá trong chủ
đề.
Hoạt động vui chơi ngoài trời là trường học đầu tiên của trẻ, nó gây ra
những biến đổi về chất trong tâm lí của trẻ, giúp trẻ nhận thức được thế giới
xung quanh, mở rộng tầm hiểu biết của mình về thiên nhiên, xã hội và con
người.
Vui chơi là hoạt động mang tính chất tự nguyện, biểu hiện rõ ý thức làm
chủ, vui chơi không phải là hoạt động tạo ra sản phẩm và hoạt động vui chơi
không tuân theo một phương thức chặt chẽ. Động cơ của hoạt động vui chơi
nằm ngay trong quá trình hoạt động chứ không phải nằm trong kết quả. Vui chơi
là hoạt động mang tính tự lập của trẻ. Trong trò chơi biểu hiện rõ nhất là ý thức
làm chủ, trẻ hoạt động tích cực, độc lập, chủ động. Người lớn chỉ hướng dẫn gợi
ý và thực hiện chung khi thấy những gợi ý hướng dẫn đó phù hợp với nhu cầu
và hứng thú của trẻ. Hoạt động vui chơi, đặc biệt là trò chơi dân gian trong hoạt
động ngoài trời đòi hỏi phải có sự phối hợp giữa các thành viên, để từ đó làm
nảy sinh mối quan hệ giữa các nhóm bạn bè.
Trò chơi của trẻ mang tính chất kí hiệu đăc trưng. Những đặc điểm tâm lý
và những đặc điểm nhân cách của trẻ được phát triển mạnh mẽ nhất trong hoạt
động vui chơi, làm ảnh hưởng tới sự hình thành tính chủ động của quá trình tâm
lý. Trong trò chơi của trẻ bắt đầu hình thành ý thức chủ định và ghi nhớ có chủ
định. Để trò chơi thành công buộc trẻ phải tập trung chú ý và ghi nhớ có mục
đích.
2.2. Thực trạng của vấn đề trước khi áp dụng sáng kiến kinh nghiệm
Trường Mầm non Cẩm sơn cách khu trung tâm Huyện Cẩm thủy khoảng
4km, số trẻ địa phương đi học trái tuyến còn nhiều. Năm học 2017-2018 tôi
được nhà trường phân công trực tiếp giảng dạy lớp Mẫu giáo Lớn A( 5-6 tuổi)
với tổng số là 35 cháu. trong đó 19 cháu nam và 16 cháu nữ, hầu hết các cháu
đều khỏe mạnh và hiếu động yêu thích được đến trường. Trong quá trình giáo
dục trẻ nói chung và hướng dẫn tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ nói riêng,
bản thân tôi cần phải biết dạy trẻ cái gì?chơi như thế nào để đem lại kiến thức
5


phục vụ cho sự phát triển tư duy của trẻ. Từ những thực tế tôi nhận thấy rằng để
thực hiện tốt hoạt động ngoài trời cho trẻ đang còn gặp những thuận lợi và khó
khăn như sau:
* Thuận lợi
Ban giám hiệu luôn quan tâm đầu tư tu sửa, bổ sung, hoàn thiện thêm cơ
sở vật chất hạ tầng trang thiết bị để phục vụ cho công tác chăm sóc giáo dục trẻ.
Nhà trường thường xuyên, duy trì tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên môn,
chuyên đề, để đưa ra các sáng kiến hay hữu ích, rút kinh nghiệm cho vui chơi và
hoạt động ngoài trời.
Luôn chăm sóc tạo dựng các môi trường thuận tiện và thân thiện để cho trẻ
hoạt động ngoài trời
Sân vườn trường thường xuyên được vệ sinh sạch sẽ, có nơi cho trẻ hoạt
động ngoài trời.
Hàng năm tôi được nhà trường cho tham gia các lớp học chuyên đề và dự
thao giảng ở trường để rút kinh nghiệm.
Bản thân là giáo viên trẻ có trình độ chuẩn về chuyên môn, nhiệt tình yêu
nghề mến trẻ là tấm gương sáng cho trẻ noi theo.
Đa số phụ huynh nhiệt tình có nhận thức về việc học tập của con em mình,
sẵn sàng hỗ trợ và tìm kiếm nguyên vật liệu cho việc làm đồ dùng, đồ chơi càng
thêm phong phú và đa dạng.
* Khó khăn:
Từ những thuận lợi trên song vẫn còn gặp không ít những khó khăn trong
việc tổ chức hoạt động vui chơi ngoài trời cho trẻ như sau:
Diện tích khuôn viên trường còn chật hẹp chưa đáp ứng được yêu cầu,
không đủ diện tích để tạo dựng những mô hình môi trường mới theo từng chủ
đề.
Đồ dùng đồ chơi ngoài trời chưa phong phú và đa dạng.
Đời sống của các gia đình còn khó khăn, sống chủ yếu dựa vào ruộng
nương, phụ huynh chưa nhận thức rõ về hoạt động ngoài trời, nó có tác dụng cần
thiết như thế nào đối với các cháu, chưa quan tâm đến việc học tập của trẻ.
Lớp học chủ yếu là học sinh người dân tộc thiểu số, một số trẻ vùng 135.
Một số trẻ trong lớp còn nhút nhát chưa mạnh dạn tự tin, không thích giao
tiếp với bạn bè và cô giáo
Một số trẻ sức khỏe yếu thường hay nghỉ học, khi hoạt động ngoài trời
chưa tự tin.
6


Bản thân tôi là giáo viên trẻ chưa tích lũy được nhiều kinh nghiệm, trong
cách thức tổ chức các hoạt động chưa có sự sáng tạo, nghệ thuật giảng dạy chưa
cao.
* Kết quả khảo sát đầu năm.
Khi đầu năm tôi nhận lớp, qua các buổi hoạt động ngoài trời, tôi thấy trẻ
trong lớp tôi chưa hứng thú hoạt động, quá trình tổ chức các hoạt động còn chưa
linh hoạt, trẻ thường nhàm chán, các hoạt động được tổ chức lặp đi lặp lại, chưa
có tính sáng tạo phong phú, cơ sở để trẻ khám phá hoạt động còn thiếu thốn,
chưa phát huy hết tính tích cực chủ động sáng tạo của trẻ khi chơi.
Tôi đã phối hợp với chuyên môn nhà trường tiến hành khảo sát chất lượng
ban đầu với tổng số trẻ trong lớp là 35 trẻ cụ thể kết quả khảo sát như sau:
STT
1
2
3
4

Đạt

Chưa đạt

Tính tích cực của
trẻ

Tổng số
trẻ

Số trẻ

Tỉ lệ %)

Số trẻ

Tỉ lệ (%)

Sự tự tin
Khả năng giao
tiếp của trẻ
Trẻ tò mò ham
hiểu biết
Trẻ thể hiện một
số hiểu biết về thế
giới xung quanh

35

22

63 %

13

37%

35

20

57,1 %

15

42,9%

35

21

60 %

14

40 %

35

24

68,5 %

11

31,5 %

Qua khảo sát kết quả trên, ta thấy chất lượng hoạt động ngoài trời của trẻ
đầu năm học còn thấp, chất lượng chưa cao, chưa thực sự đáp ứng được với
chương trình giáo dục mầm non. Để khắc phục những hạn chế trên, đồng thời để
tìm ra biện pháp để nâng cao chất lượng hoạt động ngoài trời ở lớp tôi chủ
nhiệm bản thân đã nghiên cứu và đưa ra một số giải pháp sau:
2.3 Các giải pháp đã sử dụng để giải quyết vấn đề:
Bản thân tôi là người trực tiếp hướng dẫn, đưa trẻ tham gia các hoạt động
từ đó tôi dựa vào mục tiêu giáo dục mầm non nói chung và yêu cầu cần đạt của
lứa tuổi nói riêng tôi tìm hiểu nghiên cứu và đưa ra một số biện pháp và hình
thức tổ chức phù hợp để nâng cao chất lượng hoạt động chơi ngoài trời ở trẻ.
A. Các giải pháp
Giải pháp 1: Lập kế hoạch tổ chức hoạt động ngoài trời cụ thể, nội dung
phù hợp với điều kiện thực tế và độ tuổi của trẻ; chọn địa điểm hoạt động ngoài
trời phù hợp.
Giải pháp 2: Tự bồi dưỡng, rèn luyện, nghiến cứu tài liệu, học hỏi kinh
nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn và bản thân giáo viên phải thực hiện
nghiêm túc việc tổ chức hoạt động ngoài trời cho trẻ theo kế hoạch tuần đã được
Ban giám hiệu duyệt.
7


Giải pháp 3: Xây dựng môi trường lấy trẻ làm trung tâm và có tính sáng
tạo giúp trẻ mở rộng mối quan hệ về thế giới xung thông qua các hoạt động mà
trẻ được khám phá.
Giải pháp 4: Tận dụng các nguyên vật liệu sẵn có của địa phương, kêu gọi
phụ huynh quyên góp và cùng tham gia làm đồ chơi phục vụ cho hoạt động của
trẻ.
Giải pháp 5: Sưu tầm, cải biên, đa dạng hóa các trò chơi
Giải pháp 6: Sau mỗi hoạt động chơi của trẻ cô rút ra những kinh nghiệm.
Đánh giá hoạt động chơi của từng cá nhân trẻ để lập kế hoạch cho trẻ chơi trong
những buổi chơi tiếp theo.
B. Giải quyết vấn đề :
Giải pháp 1: Lập kế hoạch tổ chức hoạt động ngoài trời cụ thể, nội dung
phù hợp với điều kiện thực tế và độ tuổi của trẻ; chọn địa điểm hoạt động ngoài
trời phù hợp.
Trên thực tế trường Mầm non Cẩm sơn có diện tích sân chơi hẹp, sĩ số học
sinh đông nên việc tổ chức hoạt động ngoài trời đòi hỏi bản thân giáo viên phải lập
kế hoạch tổ chức hoạt động một cách hợp lý, và tìm tòi những nội dung hoạt động
ngoài trời và những trò chơi vận động, trò chơi dân gian gắn với chủ đề và luôn gắn
với mốc thời gian phù hợp để tạo cho trẻ được chơi những giờ hoạt động ngoài trời
hiệu quả nhất.

Xây dựng kế hoạch cùng giáo viên trong khối

Ban giám hiệu đã bố trí sắp xếp thời gian hoạt động chơi ngoài trời giữa
các nhóm lớp không trùng thời gian với nhau để trẻ được hoạt động thoải mái.
Ngoài ra việc chọn địa điểm cho trẻ hoạt động là vô cùng quan trọng, vừa
đảm bảo an toàn tính mạng cho trẻ, vừa tạo nơi cho trẻ được thoải mái vận động,
ngoài ra trẻ được thoải mái quan sát khám phá tìm hiểu tốt đảm bảo tìm hiểu
đúng chủ đề, không lộn xộn chồng chéo các nhóm lớp khác, chỗ hoạt động
8


không bụi bẩn, phải được xem và lựa chọn trước ngày hoạt động, không cho
quan sát hoạt động nơi có gia súc bị bệnh, không đảm bảo vệ sinh, các đồ chơi
hoạt động ngoài trời nếu bị hư hỏng không an toàn là phải vứt bỏ hoặc phải
được thay thế sửa chữa, đu quay cầu trượt và các loại đồ chơi ngoài trời phải có
kích thước phù hợp vừa phải học sinh mẫu giáo, khi chơi trẻ không ngồi chen
chúc, xô đẩy lẫn nhau, đu quay không được quay quá nhanh và mạnh, phải có
ghế chắc, có tay cầm, khi chơi trẻ ngồi đúng tư thế.

Hình ảnh cô và trẻ chơi dưới bóng cây

Ví dụ : Ở Chủ đề : “ Thế giới thực vật” địa điểm cô cho trẻ quan sát vườn
hoa, cây ăn quả, chỗ đứng quan sát chật, bụi đất, có côn trùng như kiến đốt, thì
trẻ sẽ không hứng thú quan sát, ảnh hưởng đến vệ sinh và sự an toàn cho trẻ.
Giải pháp 2: Tự bồi dưỡng, rèn luyện, nghiên cứu tài liệu, học hỏi kinh
nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn và bản thân giáo viên phải thực
hiện nghiêm túc việc tổ chức hoạt động ngoài trời cho trẻ theo kế hoạch
tuần đã được Ban giám hiệu duyệt.
Để nâng cao chất lượng hoạt động chơi ngoài trời cho trẻ thì yếu tố nghiệp
vụ sư phạm và phương pháp dạy của người giáo viên là yếu tố quan trọng và hết
sức cần thiết. Việc tổ chức một hoạt động chơi ngoài trời cho trẻ thành công,
mang lại hiệu quả cao thì trước tiên người giáo viên phải có nghiệp vụ sư phạm
tốt và phương pháp lên lớp nhẹ nhàng mềm dẻo và linh hoạt. Nhận thức được
điều đó tôi luôn tự nhủ bản thân mình phải không ngừng học hỏi kinh nghiệm
của những người đi trước cũng như những điều mới lạ, sáng tạo của những thế
hệ sau mình để từ đó nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và hiểu rõ hơn
phương pháp giáo dục mầm non nói chung và các phương pháp tổ chức giờ hoạt
động chơi ngoài trời nói riêng nhằm nâng cao chất lượng và đạt hiệu quả ở trẻ.
Bên cạnh đó nhà trường thường xuyên quan tâm đến việc bồi dưỡng
chuyên môn giáo viên như: Bồi dưỡng cho những giáo viên còn yếu về chuyên
môn, tổ chức những tiết mẫu cho giáo viên nắm bắt phương pháp...Tôi luôn
9


tham gia đầy đủ các lớp học chuyên đề tổ chức ở trường mình cũng như ở các
trường khác trong cụm để học hỏi và trau dồi cho mình một phương pháp dạy
linh hoạt nhất tạo cho các hoạt động học, chơi trở nên nhẹ nhàng, thoải mái, hấp
dẫn để lôi cuốn trẻ để trẻ phát huy hết khả năng, tính tích cực của mình.
Tôi thường xuyên đi dự giờ các tiết dạy khi nhà trường tổ chức các đợt
thao giảng, thi giáo viên giỏi cấp trường và các tiết dạy của đồng nghiệp trong
trường để từ đó học hỏi, rút ra những kinh nghiệm bổ ích cho bản thân.
Trong các buổi sinh hoạt chuyên môn của nhà trường, cùng với các chị em
trong trường, trong tổ tôi luôn tích cực tham gia trao đổi với các chị em đồng
nghiệp về những vướng mắc trong chuyên môn, từ đó chúng tôi cùng bàn bạc và
tìm ra những phương án tốt nhất để giải quyết vấn đề đó. Tôi dành nhiều thời
gian để tìm hiểu và tham khảo trên sách, báo, các tài liệu liên quan đến chương
trình giáo dục mầm non để nắm chắc mục tiêu, nội dung giáo dục và kết quả
mong đợi để tìm ra phương pháp hướng dẫn trẻ hiệu quả nhất.
Trong lớp học của mình tôi luôn xác định rõ: Bản thân tôi là người giữ vai
trò chủ đạo trong việc tổ chức các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ. Muốn tổ
chức hoạt động chơi ngoài trời cho trẻ đạt kết quả cao, bản thân tôi phải thực
hiện cân đối nội dung chương trình, phải coi trọng tổ chức hoạt động chơi
thường xuyên, có tổ chức thường xuyên thì tôi mới có thể xây dựng được nề nếp
chơi, từ đó kịp thời phát hiện những năng khiếu ban đầu, uốn nắn điều chỉnh
những lệch lạc trong quá trình chơi nhằm xây dựng ở trẻ có một tâm hồn lành
mạnh. Vì vậy mà bản thân tôi thiết nghĩ rằng: Muốn cho trẻ có nề nếp chơi, có kĩ
năng chơi, để phát triển tâm hồn lành mạnh trong nhân cách trẻ, vấn đề này
không phải một sớm một chiều mà xây dựng được, mà cần phải thực hiện
thường xuyên thì trong quá trình chơi, dưới sự điều khiển hướng lái của cô giáo
trong một thời gian dài và liên tục, từ các hoạt động chơi lâu dần thao tác của trẻ
sẽ trở thành kĩ năng chơi, khi đã trở thành kĩ năng chơi thành thạo, tức là lúc ấy
trẻ đã tích lũy được nhiều vốn kinh nghiệm trong quá trình chơi( vì sau mỗi lần
giao tiếp với nhau, chơi cùng với nhau, nếu sai sót đã được cô giáo kịp thời uốn
nắn, nhắc nhở, hoặc nếu thực hiện tốt đã được cô giáo tuyên đương khen ngợi)
Nhiều lần như vậy trong quá trình chơi trẻ sẽ rút ra được nhiều kinh nghiệm
chơi.
Từ đó ta nhận thấy rằng: Nếu giáo viên không thường xuyên tổ chức thực
hiện hoạt động vui chơi ngoài trời cho trẻ, thì giờ chơi sẽ không thu được kết
quả như mong muốn và mục đích thông qua hoạt động ngoài trời để nhằm giáo
dục toàn diện cho trẻ sẽ không bao giờ thực hiện được.
Giải pháp 3 : Xây dựng môi trường lấy trẻ làm trung tâm và có tính
sáng tạo để từ đó giúp trẻ mở rộng mối quan hệ với thế giới xung thông qua
các hoạt động mà trẻ được khám phá.
Môi trường cho trẻ hoạt động là nơi có nguồn thông tin phong phú, khuyến
khích tính độc lập và hoạt động tích cực của trẻ. Môi trường chơi hợp lí có ảnh
10


hưởng rất quan trọng trong việc tổ chức các hoạt động chơi của trẻ. Vì vậy biện
pháp xây dựng môi trường sẽ giúp trẻ tìm tòi khám phá và phát hiện những điều
mới lạ, hấp dẫn, các kiến thức, kỹ năng sẽ được củng cố và bổ sung. Xây dựng
môi trường phù hợp, phong phú, đa dạng sẽ gây hứng thú cho trẻ và bản thân
giáo viên, góp phần hình thành và nâng cao mối quan hệ thân thiện, tự tin giữa
cô với trẻ và giữa trẻ với trẻ với nhau.
a. Tổ chức cho trẻ quan sát và thường xuyên cho trẻ tiếp xúc với môi
trường sống
Khi tổ chức cho trẻ tham gia hoạt động ngoài trời phương pháp quan sát
gần như là hoạt động chủ đạo. Mối quan hệ giữa cô và trẻ hầu như là mối quan
hệ tương tác qua lại lẫn nhau cùng hợp tác chia sẻ, không mang tính áp đặt từ
phía cô, cô chính là người thường xuyên quan sát trao đổi với từng cá nhân từng
nhóm nhỏ, nhóm lớn. Khéo léo dẫn dắt trẻ qua từng chủ đề, phát hiện ra sự thay
đổi của của sự vật hiện tượng trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày và rộng lớn
hơn là trong môi trường thiên nhiên xã hội xung quanh.
Ngoài ra đây là hình thức cho trẻ làm quen với kiến thức tự nhiên, kiến
thức xã hội xung quanh, kích thích óc tím tòi khám phá của trẻ. Nội dung quan
sát thường dựa vào khả năng của từng trẻ để có thể nâng cao hay hạ thấp yêu
cầu tùy thuộc vào từng trường hợp quan sát cụ thể.
Vì vậy nên khi tổ chức cho trẻ quan sát cần cho trẻ quan sát trực tiếp nhất
là trẻ phải được thường xuyên quan sát môi trường sống, trong quá trình quan
sát khả năng tri giác của trẻ chính xác hơn, nhanh nhạy hơn, óc quan sát của trẻ
trở nên sắc nhọn và tinh tế hơn. Tại sao lại như vậy? Vì khi quan sát trẻ sẽ tận
mắt nhìn thấy cây cỏ, hoa lá, các con vật, những công việc của mọi người xung
quanh … trẻ được nhìn, sờ tay, ngửi, ăn, nếm…những cái mới lạ trong thiên
nhiên và đích thực tai trẻ nghe thấy tiếng gà gáy, chim hót.. nói chung trẻ sẽ
được đắm mình trong thiên nhiên và thỏa sức khám phá cuộc sống mới lạ.
Để cho trẻ quan sát được tốt hơn, giáo viên hướng trẻ cùng chuẩn bị trước
khi quan sát, chẳng hạn như chủ đề thế giới thực vật thì yêu cầu trẻ thực hiện ở
nhà như tìm hiểu một số loại hoa, một số loại cây quen thuộc gần gũi và cho trẻ
mang hoa vào trong lớp cho các bạn trong lớp cùng xem, hay vận động sự hỗ trợ
của phụ huynh trò chuyện cùng trẻ ở nhà, dẫn trẻ đi thăm quan vườn hoa ở nhà
hay hàng xóm, động viên khích lệ phụ huynh mang hoa đến lớp cho trẻ được
quan sát, ngoài ra cô cần chuẩn bị hệ thống câu hỏi gợi mở nhằm kích thích tính
tư duy của trẻ. Với cách này tôi nhận thấy rằng trẻ hoạt động rất tích cực và
nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của các bậc phụ huynh học sinh.
b. Lấy trẻ làm trung tâm
Hoạt động vui chơi dưới hình thức lấy trẻ làm trung tâm sẽ tạo điều kiện
cho trẻ hoạt động tích cực, mạnh dạn, tự tin và hứng thú, dám thể hiện bản thân
và cái tôi của mình. Trong quá trình hoạt động cô luôn lấy trẻ làm trung tâm cho
11


trẻ được tự nhận xét đánh giá, được cầm, sờ, nắn...tự nói lên ý kiến của mình.
Cô luôn quan tâm, phát huy tính tích cực của trẻ trong khi chơi bằng cách khai
thác kinh nghiệm thực tế của trẻ, tận dụng môi trường sẵn có và tạo điều kiện
cho trẻ được thực hành nhiều nhất. Tạo được nhiều các tình huống cho trẻ phải
suy nghĩ, giải quyết tình huống đó và sáng tạo nhiều nội dung chơi, chủ đề chơi
phong phú hơn. Giáo viên luôn hướng cho trẻ chơi theo chủ đề thích hợp, mở
rộng kĩ năng chơi và giao tiếp. Trẻ được hoạt động một cách tích cực nhất, từ đó
gây nhiều hứng thú cho trẻ khi chơi. Cô luôn chú ý tạo cho trẻ cảm giác thoải
mái khi quan sát và bầu không khí vui tươi giữa cô và trẻ để buổi chơi thu được
kết quả thành công nhất.

Hình ảnh cô và trẻ đang chơi trò chơi( lấy trẻ làm trung tâm)

Đối với trẻ nhỏ sự động viên khích lệ của người lớn hết sức quan trọng, khi
trẻ làm được một việc gì đó mà được người lớn khen trẻ rất vui, nó tạo cho trẻ
sự thoải mái tự tin vào bản thân, trẻ dám làm, dám nghĩ và nói ra những điều trẻ
quan sát phát hiện ra, ngược lại nếu bầu không khí không thoải mái trẻ sẽ không
dám nêu lên những điều mà trẻ quan sát vì trẻ sợ, nếu sai sẽ bị cô giáo quát
mắng. Vì vậy mà việc tạo cho trẻ tâm thế thoải mái khi trẻ quan sát, khám phá sẽ
giúp giờ học trở nên sôi động, giúp trẻ tích cực khám phá tìm tòi và kết quả giờ
học cũng sẽ cao hơn.
c. Tổ chức cho trẻ khám phá xã hội thông qua hoạt động lao động vừa
sức với trẻ
Lao động là một hình thức tổ chức giáo dục quan trọng cho trẻ trong trường
mầm non, đây chính là một hoạt động rất được trẻ nhỏ yêu thích. Trong quá
trình tham gia lao động trẻ sẽ dần tích lũy được các kinh nghiệm trong cuộc
sống, vì vậy việc tổ chức cho trẻ lao động chính là cơ hội cho trẻ được thể hiện
bản thân mình và rèn luyện phẩm chất nhân cách quan trọng của người lao động
đó chính là những đức tính tốt đẹp của con người Việt nam: cần cù, chịu khó, sự
12


kiên trì, quyết tâm cố gắng vượt qua khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ. Cô giáo
có thể tổ chức cho trẻ lao động dưới nhiều hình thức: cho trẻ lao động chăm sóc
góc thiên nhiên bằng những việc làm như: xới đất, nhổ cỏ, nhặt lá úa cho cây,
nhặt lá rụng, tưới nước cho cây, lau lá...

Hình ảnh trẻ tưới nước, nhặt lá cho cây

Ví dụ: Sau khi tổ chức cho trẻ quan sát vườn cây trong trường giáo viên có
thể hỏi trẻ: chúng ta phải làm gì cho cây mau lớn? các bạn có muốn tự mình
chăm sóc cây không? cô cho trẻ sử dụng cuốc, xẻng để vun đất cho gốc cây, sử
dụng bình tưới để tưới nước cho cây, tìm sâu, nhặt lá vàng....
Ngoài ra để kích thích sự ham học hỏi, khám phá thiên nhiên của trẻ ta
cần cho trẻ quan sát các sự vật hiện tượng xung quanh mình.
Ví dụ: Cô cho trẻ ra sân trường nhặt lá vàng ở dưới gốc cây và trò chuyện
với nhau về lá vàng
+ Đố bạn đó là lá của cây gì?
+ Tại sao lá rụng
Giải pháp 4: Tận dụng các nguyên vật liệu sẵn có của địa phương, kêu
gọi phụ huynh quyên góp và cùng tham gia làm đồ chơi phục vụ cho hoạt
động của trẻ.
Việc tận dụng các nguyên vật liệu mở, sẵn có tại địa phương có thể giúp
chúng ta tổ chức nhiều hoạt động cho trẻ ở trường mầm non, nó đem lại hiệu
quả cao cho trẻ trong việc phát triển trí tưởng tưởng, sáng tạo và cảm xúc cho
trẻ. Ngoài ra, việc sử dụng các nguyên vật liệu mở giúp cho trẻ phát huy tính
tính cực, chủ động, sáng tạo và có ý thức biết làm ra một số sản phẩm để phục
vụ cho việc học tập và hoạt động vui chơi của mình.

13


Trong các giờ hoạt động chơi ngoài trời tôi luôn khuyến khích trẻ sưu tầm
và tự tạo một số nguyên vật liệu có sẵn trong trường để chơi như: Lá cây, cành
cây khô, cát, sỏi, nắp chai....Trẻ lớp tôi rất hứng thú với những hoạt động này nó
vừa mang tính vui chơi lại tạo ra được một nguồn nguyên liệu đa dạng để làm ra
những sản phẩm tùy ý thích của trẻ.

Hình ảnh trẻ đang chơi với nguyên vật liệu sẵn có

Bên cạnh đó việc sử dụng các nguyên vật liệu mở giúp trẻ ý thức được việc
tiết kiệm mua sắm nguyên vật liệu, đồ chơi và giúp giáo viên có thể tuyên truyền
rộng rãi đến toàn thể phụ huynh trong việc sưu tầm các nguyên vật liệu mở cho
trẻ sử dụng không chỉ ở lớp mà còn ở gia đình. Hiểu rõ được những tác dụng
quan trọng của các nguồn vật liệu mở đó, ngay từ đầu năm học thông qua cuộc
họp phụ huynh đầu năm học tôi cũng đã tuyên truyền đến các bậc phụ huynh
tầm quan trọng cũng như tác dụng của nguyên vật liệu đó và khuyến khích phụ
huynh sưu tầm và ủng hộ giáo viên trong công tác thu thập học liệu phục vụ cho
việc học tập của trẻ.
Giải pháp 5: Sưu tầm, cải biên, đa dạng hóa các trò chơi.
Việc tìm tòi, học hỏi và sáng tạo những trò chơi hay, mới lạ, hấp dẫn để
thu hút trẻ tham gia chơi là việc làm không thể thiếu của giáo viên, với những
trò chơi trẻ đã từng được chơi hay đã biết cô có thể thay đổi tên trò chơi, luật
chơi, cách chơi tạo nên sự mới lạ hấp dẫn nhằm kích thích và lôi cuốn trẻ chơi.
Để các trò chơi ngoài trời thêm phần hấp dẫn và mới lạ lại phụ thuộc phần
lớn vào nghệ thuật dẫn dắt của mỗi giáo viên, trẻ sẽ vô cùng hứng thú khi chúng
ta biết cách đưa trẻ vào các trò chơi quen thuộc nhưng với những cách giới thiệu
mới mẻ gây được sự chú ý và tò mò ở trẻ.
Ngoài việc tìm tòi học hỏi những trò chơi hấp dẫn, mới lạ thì việc giáo
viên tự thiết kế các trò chơi phù hợp với lứa tuổi, phù hợp với chủ đề là một việc
14


làm hết sức cần thiết. Các trò chơi mới sẽ khiến trẻ hứng thú và mong chờ để
được tham gia thay vì chúng ta cứ sử dụng các trò chơi cũ mà trẻ đã được chơi.
* Trò chơi phát triển vận động
Các trò chơi vận động luôn mang lại cho trẻ niềm đam mê và sự thích thú,
ta dễ dàng nhận thấy rằng trẻ hoạt động tích cực nhất thông qua các trò chơi vận
động. Tùy thuộc vào độ tuổi mà giáo viên đưa ra mục đích yêu cầu và mức độ
chơi cho trẻ, để giúp trẻ đạt được những kĩ năng cần thiết.
Thông qua hoạt động leo trèo trên các thiết bị dụng cụ vận động ngoài trời
như: cầu tuột, các vận động bò trườn trèo, tung ném, chuyền bắt, leo qua các bậc
tam cấp, gốc cây, nhảy lò cò rèn cho trẻ sự khéo léo của đôi bàn chân, bàn tay,
giáo dục trẻ không leo trèo ở những nơi nguy hiểm.

Hình ảnh trẻ đang chơi với đồ chơi có sẵn ngoài sân trường

Tổ chức cho trẻ chơi một số trò chơi sinh hoạt tập thể, đơn giản, trò chơi
sinh hoạt cộng đồng cũng rất thu hút trẻ: trò chơi bắn súng, đổi chỗ cho bạn, trời
nắng trời mưa, bẫy cá, cá sấu lên bờ...hoặc cũng có thể cho trẻ hát theo một số
bài hát sinh hoạt tập thể đơn giản linh hoạt thay đổi tên trò chơi, thay đổi luật
chơi nhằm thu hút trẻ vào hoạt động.
Ví dụ: Tên trò chơi là Kéo cô tôi đồi thành kéo pháo.
* Các trò chơi phát triển các giác quan
- Chơi các trò chơi giác quan sẽ khuyến khích tư duy sáng tạo và tính tò mò
ở trẻ, khi tham gia chơi các giác quan của trẻ sẽ được kích thích, trẻ sẽ tự xây
dựng cho mình những kĩ năng trong các hoạt động và cả trong cuộc sống của trẻ.
- Một số trò chơi kích thích phát triển các giác quan của trẻ như:
+ Phát triển thính giác: Đoán xem tiếng động gì, tiếng kêu ở đâu, nghe
tiếng gió thổi, lá rụng, chim hót....
+ Phát triển khứu giác: Ngửi hương thơm đoán tên loài hoa, mùi cỏ...

15


+ Phát triển thị giác: Ai tinh mắt, đoán cây qua lá...
+ Phát triển xúc giác: Chiếc túi thần kì, chiếc hộp thần kì..
* VD: Trò chơi" Chiếc hộp thần kì"
- Mục đích:
+ Phát triển xúc giác qua việc sờ, nắm, phỏng đoán.
+ Phát triển vận động tinh ở các bàn tay, ngón tay.
+ Phát triển khả năng phán đoán, ghi nhớ có chủ định
Chuẩn bị: Hộp kín, đồ vật, tranh lô tô, rổ đựng
Cách chơi cũ:
Cô sẽ là người chọn đồ vật và miêu tả cho trẻ đoán tên đồ vật đó hoặc cô
cho trẻ chọn đồ vật và đoán tên
* Cải biên:
Cách chơi: Chọn một trẻ chơi chính, trẻ còn lại ngồi xung quanh, trẻ chơi
chính sẽ chọn quyền chọn đồ vật và miêu tả hình dạng đồ vật đó, các bạn xung
quanh có nhiệm vụ đoán xem đồ vật đó là gì và chọn nhanh lô tô trong rổ đưa
lên.
Luật chơi: Trẻ chọn sai tranh lô tô sẽ bị phạt nhảy lò cò, trẻ chơi chính
đoán sai đồ vật sẽ phải ra ngoài thay đổi lượt chơi chính cho bạn khác.
* Qua cách chơi mới này thì hầu hết các trẻ được tham gia chơi, chính trẻ
là người chủ chốt trong trò chơi và cô chỉ là người hướng dẫn, bao quát trẻ.
- Không chỉ với những trò chơi mà qua việc dạo chơi, quan sát vườn thiên
nhiên, quan sát bầu trời trẻ còn được quan sát, trò chuyện nhận xét và nói lên sự
hiểu biết của mình qua sự gợi ý của cô.
VD: Khi cho trẻ quan sát cây cô có thể hỏi trẻ:
+ Đây là cây gì?
+ Cây được trồng để làm gì?
+ Để cây lớn lên và phát triển ta phải làm gì?
+ Bảo vệ cây bằng cách nào?
+ Các con thử quan sát xem có những cây nào giống với loại cây này?
Trẻ tham gia trồng cây cùng cô, hằng ngày nhổ cỏ, tưới nước, chăm sóc cho
cây trẻ sẽ quan sát và nhận ra được sự thay đổi phát triển ở cây mỗi ngày từ đó
trẻ cảm thấy vui và yêu quý cây cối hơn, giúp trẻ mở rộng mối quan hệ, sự hiểu
biết của mình về thế giới xung quanh, cách chăm sóc bảo vệ cây xanh....
Từ những lần trò chuyện với trẻ cô nắm được sự hiểu biết của trẻ đến đâu,
kịp thời cung cấp những kiến thức mà trẻ còn thiếu hay uốn nắn những gì trẻ
hiểu sai và như thế trẻ dễ dàng tiếp thu kiến thức từ cô một cách thoải mái, nhẹ
nhàng, đó cũng là cách hình thành kĩ năng quan sát, ghi nhớ có chủ định ở trẻ.

16


* Trò chơi phát triển nhận thức
- Trò chơi phát triển nhận thức kích thích sự tò mò, tư duy của trẻ, khi trẻ
tham gia chơi trẻ sẽ được tiếp xúc, trải nghiệm với đồ vật từ đó trẻ biết được đặc
điểm, tính chất, công dụng và cách sử dụng của đồ vật đó
Ví dụ: Khi chơi tự do, trẻ chơi với nước, cát, sỏi, đất đá trẻ sẽ biết được
tính chất của từng sự vật hiện tượng
+ Chơi với nước: Nước giúp trẻ cảm thấy thoải mái, vui vẻ và thích thú,
chơi với nước trẻ sẽ được thư giãn, giải trí vì nó không đòi hỏi hay bắt buộc trẻ
phải hoàn thành bất cứ một nhiệm vụ nào.
Khi chơi với nước trẻ biết đong nước vào các chai, biết ước lượng thể tích
nước, biết vật nào nổi vật nào chìm trong nước do sự nặng nhẹ khác nhau, biết
nước có thể hòa tan một số chất hay nước thì chảy từ trên cao xuống....từ đó
những khái niệm đơn giản về khoa học hay toán học dần được trẻ khám phá,
ngôn ngữ của trẻ cũng từ đó mà phát triển hơn.
+ Chơi với cát: Trẻ có được cảm giác thoải mái khi chạm tay vào cát, bốc,
nắm, miết tay trong cát hay đào, bới, xúc, ịn, gạt... Khi chơi với cát trẻ sẽ phát
triển khả năng sáng tạo của mình, trẻ thoải mái theo những suy nghĩ, sáng kiến
của trẻ mà không cần bắt chước hay chỉ dẫn của người khác
Khi chơi với cát trẻ sẽ biết cát có nhiều hạt nhỏ li ti, trộn với nước sẽ làm
ướt cát và khi cát ướt có thể xây tòa tháp, ngôi nhà và có thể làm những chiếc
bánh hình vuông, hình tròn qua những chiếc ca, chén nhựa....
+ Chơi với sỏi: Khi chơi với sỏi trẻ biết hạt sỏi to hơn hạt cát, cứng, có
nhiều màu sắc có thể dùng để xếp hình theo ý thích như: ngôi nhà, hình ông sao,
hình tròn, bông hoa....

17


Hình ảnh trẻ chơi xếp hình với sỏi

+ Chơi với lá cây trẻ có thể phân biệt được các loại lá tròn, dài, hình bầu
dục, to, nhỏ khác nhau. Trẻ phát triển được vận động tinh qua trò chơi này đồng
thời các kĩ năng cắt, xé dán, xếp những chiếc lá cây thành hình những con vật
hay đồ vật mà trẻ biết theo ý tưởng, sự tưởng tượng hay sáng tạo của trẻ như:
Làm con trâu, con voi, đan lá thành mũ đội....
Kích thích trí não của trẻ bằng các trò chơi có các chi tiết bí ẩn bắt buộc
trẻ phải suy luận, phán đoán để tìm ra câu trả lời.
+ Trò chơi giải mã sơ đồ: Trẻ biết đọc sơ đồ và tìm ra đường dẫn đến nơi
cất giấu kho báu hoặc bé hãy tìm ra đường đi đến siêu thị hay bé hãy tìm đường
về nhà.
Qua những trò chơi này cũng giúp trẻ mở rộng mối quan hệ với thế giới
xung quanh, cách chăm sóc cây xanh và bảo vệ cây xanh, rèn cho trẻ cách giao
tiếp lịch sự với mọi người.
Giải pháp 6: Sau mỗi hoạt động chơi của trẻ cô rút ra những kinh
nghiệm. Đánh giá hoạt động chơi của từng cá nhân trẻ để lập kế hoạch cho
trẻ chơi trong buổi chơi tiếp theo.
Sau mỗi buổi chơi, sau các buổi được dự giờ thao giảng của đồng nghiệp,
thao giảng của bản thân, tôi đặc biệt chú ý đến những ý kiến đóng góp của đồng
nghiệp để kịp thời chỉnh sửa, điều chỉnh để kết quả trẻ tham gia hoạt động vui
chơi đạt yêu cầu như mong muốn.
Để nâng cao chất lượng buổi chơi cho trẻ tôi thường có thói quen mở sổ
ghi chép riêng những nhược điểm thường gặp trong quá trình tổ chức chơi cho
trẻ, từ đó tìm ra nguyên nhân vì sao tổ chức hoạt động chơi ngoài trời của trẻ
chưa đạt kết quả cao do trẻ chưa hứng thú hoặc là trẻ hiếu động mất tập trung
chưa chú ý...Hoặc trong khi chơi trẻ quá hiếu động, trẻ cá biệt thường là nguyên
nhân làm cản trở kết quả của quá trình chơi.
Từ những ghi chép lại những biểu hiện phát triển của trẻ trong khi chơi
nhằm mục đích là xác định mức độ đạt được về kĩ năng chơi, về sự phát triển thể
chất và tâm lí của trẻ. Từ đó giúp giáo viên có cơ sở nhận ra điểm mạnh và điểm
yếu của mình trong tổ chức hoạt động vui chơi ngoài trời.
Từ sự ghi chép đó, tôi đã tổng hợp được các nhược điểm và tìm ra phương
pháp khắc phục, đồng thời để tìm hiểu thêm nhiều hình thức tổ chức giờ chơi
điển hình, tôi đã mạnh dạn đề xuất Ban giám hiệu cho xây dựng giờ hoạt động
mẫu thực hành ở trường. Ngoài ra tôi còn tranh thủ nghiên cứu tài liệu, xem đĩa
tổ chức hoạt động giờ chơi mẫu và học hỏi kinh nghiệm của đồng nghiệp.
2.4. Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm
* Đối với trẻ

18


Có thể nhận thấy rằng: Sau khi tổ chức thường xuyên hoạt động chơi
ngoài trời cho trẻ Mẫu giáo lớn Trường Mầm non Cẩm sơn. Qua thời gian áp
dụng những biện pháp trên, cùng với sự chỉ đạo tận tình của BGH nhà trường,
sự góp ý của các bạn đồng nghiệp, tinh thần tự học tự bồi dưỡng rèn luyện của
bản thân, tôi thấy chất lượng các giờ tổ chức vui chơi ngoài trời cho trẻ đã nâng
lên rõ rệt. Điều này đã được tiến hành khảo sát và thu được kết quả sau: Số trẻ
khảo sát là 35 trẻ
Kết quả khảo sát cuối năm
STT
1
2
3
4

Đạt

Tính tích cực của
trẻ

Tổng số
trẻ

Số trẻ

Sự tự tin
Khả năng giao tiếp
của trẻ
Trẻ tò mò ham
hiểu biết
Trẻ thể hiện một số
hiểu biết về thế
giới xung quanh

35

35

35

33

35

34

35

35

Tỉ lệ
(%)
100 %
94,2
%
97,1
%
100 %

Chưa đạt
Tỉ lệ
Số trẻ
(%)
0
0%
2

5,8 %

1

2,9 %

0

0%

Từ kết quả đã khảo sát trên, ta dễ dàng nhận thấy: Việc sử dụng một số
các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tổ chức hoạt động chơi ngoài trời cho
trẻ đã thật sự có tác dụng lôi cuốn trẻ hăng hái tham gia vào các hoạt động và từ
những hoạt động đó, dưới sự tổ chức điều khiển của cô giáo một cách tích cực,
trẻ đã lĩnh hội được nhiều vốn kinh nghiệm sống cho bản thân đối với thế giới
xung quanh, qua đó rèn cho trẻ nhiều kĩ năng giao tiếp, ứng xử, góp phần quan
trọng vào giáo dục kĩ năng sống cho trẻ một cách dễ dàng, đồng thời bản chất
của hoạt động vui chơi còn làm nảy sinh các yếu tố về chất, giúp cho quá trình
nhận thức phát triển mạnh do đó nó góp phần rất quan trọng trong việc nâng cao
hiệu quả giáo dục.
* Đối với phụ huynh:
Đa số các bậc phụ huynh đã nhận thức được tầm quan trọng của công tác
giáo dục trẻ mầm non nói chung và vai trò của giờ chơi, hoạt động ngoài trời nói
riêng trong việc giúp hình thành và phát triển nhân cách toàn diện cho trẻ.
Các bậc phụ huynh đã nhiệt tình phối kết hợp giúp giáo viên, ủng hộ
những nguyên vật liệu mở, sẵn có, các loại phế thải để cô làm đồ dùng đồ chơi
phục vụ trong công tác giảng dạy và học tập của trẻ.
* Đối với giáo viên:
- Sau một năm học thực hiện đề tài này bản thân tôi đã rút ra được rất
nhiều bài học và kinh nghiệm bổ ích như:

19


+ Thứ nhất là kiến thức, chuyên môn và nghiệp vụ của bản thân tôi được
nâng lên rõ rệt đặc biệt là tổ chức giờ chơi, hoạt động ngoài trời cho trẻ.
+ Thứ hai là có nhiều kinh nghiệm hơn trong việc xây dựng kế hoạch và
thiết kế các nội dung cho hoạt động của trẻ
+ Ba là có thêm nhiều kinh nghiệm trong công tác phối kết hợp với phụ
huynh.
3. Kết luận, kiến nghị
3.1 Kết luận
Là một giáo viên mầm non để tổ chức tốt hoạt động đặc biệt là hoạt động
ngoài trời đạt hiệu quả cao, bản thân tôi phải luôn yêu nghề, mến trẻ, tận tình
chăm sóc trẻ như những đứa con của mình. Tăng cường làm đồ dùng đồ chơi đa
dạng về chủng loại và đảm bảo về số lượng để phục vụ cho trẻ chơi tốt hơn.
Qua một năm tổ chức cho các cháu hoạt động ngoài trời và áp dụng các
biện pháp nêu ở trên tôi nhận thấy các cháu trở nên thông minh nhanh nhẹn rõ
rệt, cháu tích cực và chủ động trong mọi hoạt động tìm tòi và khám phá thế giới
xung quanh mình. Cháu biết suy nghĩ và đặt ra nhiều câu hỏi suy luận lí thú cho
cả cô và các bạn khác cùng suy nghĩ để tìm ra đáp án
Bên cạnh đó ngôn ngữ trở nên mạch lạc hơn, trẻ mạnh dạn tự tin trong giao
tiếp, thói quen lao động tự phục vụ ở trẻ tốt hơn. Không những thế trẻ còn hình
thành những phẩm chất tốt như khả năng phối hợp hoạt động với các bạn, khả
năng tự kiềm chế, nhường nhịn bạn, biết chơi cùng bạn và giúp đỡ bạn. Đó là
niềm vui không chỉ dành cho các bậc cha mẹ học sinh mà còn là niềm vui lớn
của cô giáo mầm non và của cả những người làm công tác giáo dục.
Với những giải pháp trên, tôi đã áp dụng và đạt được hiệu quả cao trong tổ
chức hoạt động chơi ngoài trời cho trẻ tại lớp mẫu giáo lớn A Trương Mầm non
Cẩm sơn. Sau đây tôi xin đưa ra một số bài học kinh nghiệm như sau:
Trước hết giáo viên phải có năng lực sư phạm.
Ngay từ đầu năm học giáo viên phải nắm rõ tâm sinh lí của trẻ.
Luôn học hỏi đồng nghiệp qua các buổi dự giờ thao giảng, dạy mẫu, học
hỏi từ các đồng nghiêp có kinh nghiệm.
Tham gia các lớp học chuyên đề do phòng, cụm, trường tổ chức, tham khảo
tài liệu, học tập bồi dưỡng thường xuyên để rút ra bài học kinh nghiệm cho bản
thân để có kiến thức vững vàng hơn.
Thường xuyên cho trẻ khám phá đối tượng ở mọi lúc mọi nơi nếu có điều
kiện
Giáo viên cần thực hiện nghiêm túc nội dung chương trình, không xem nhẹ
việc tổ chức hoạt động vui chơi ngoài trời của trẻ và thực hiện tổ chức vui chơi
cho trẻ một cách thường xuyên theo kế hoạch.
20


Phối hợp với cha mẹ học sinh tham gia đóng góp các nguyên vật liệu sẵn
có ở địa phương để làm đồ dùng, đồ chơi phục vụ cho việc tổ chức hoạt động
chơi ở ngoài trời.
Gần gũi thân thiện hơn nữa với trẻ để trẻ khám phá sự vật hiện tượng một
cách chính xác và hiệu quả nhất.
3.2.Kiến nghị
Để góp phần nâng cao chất lượng tổ chức hoạt vui chơi ngoài trời cho trẻ,
tôi xin được đề xuất một số vấn đề sau đây:
Đề nghị Phòng giáo dục huyện hằng năm tổ chức hội thi, các lớp chuyên
đề, tập huấn làm đồ dùng đồ chơi để các trường được giao lưu học hỏi các
trường bạn. Từ đó giáo viên mầm non được nâng cao kiến thức, kỹ năng làm đồ
chơi để phục vụ cho các hoạt động của trẻ
Đề nghị các cấp Lãnh đạo địa phương mở rộng khuôn viên sân chơi của
nhà trường, tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị để đáp ứng được yêu cầu
của trường mầm non đạt chuẩn quốc gia.
Đề nghị nhà trường quan tâm đầu tư thêm kinh phí mua sắm đồ dùng đồ
chơi bổ sung, làm cho số lượng đồ chơi đa dạng và phong phú hơn nữa.
Trên đây là một số biện pháp với những bài học kinh nghiệm trong công
tác tổ chức hoạt động vui chơi ngoài trời cho trẻ ở lớp mẫu giáo Lớn A. Trong
bản sáng kiến kinh nghiệm này chắc chắn không tránh khỏi những thiếu xót, tôi
rất mong HĐKH các cấp góp ý để SKKN của tôi được hoàn chỉnh hơn.
Tôi xin chân thành cảm ơn!
Cẩm thủy , ngày 15 tháng 9 năm 2017
Xác nhận của thủ trưởng đơn vị

Tôi xin cam đoan là sáng kiến kinh
nghiệm do mình viết không sao chép
người khác
Người viết sáng kiến kinh nghiệm

Đinh Thị Chuyền

21


ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI CỦA HĐKH TRƯỜNG MẦM NON CẨM SƠN
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.............

22


ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI CỦA HĐKH HUYỆN CẨM THỦY
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.............

23


ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI CỦA HĐKH TỈNH THANH HÓA
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.............

24


DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Hướng dẫn tổ chức thực hiện chương trình Giáo dục mầm non (Mẫu giáo
lớn 5- 6 tuổi ). Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam.
2. Tuyển chọn trò chơi, bài hát, thơ ca, truyện, câu đố theo chủ đề trẻ 5 – 6
tuổi . Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam.
3. Nguồn tư liệu trên mạng internet.

25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×