Tải bản đầy đủ

Chương 4 Biến đổi khí hậu và kịch bản biến đổi khí hậu

BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

KỊCH BẢN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU


4.1. Khái niệm về khí nhà kính


Khái niệm về khí nhà kính
- Định nghĩa:
Các chất khí trong khí quyển có khả năng hấp thu và phát
xạ trở lại bức xạ hồng ngoại phát ra từ mặt đất gọi là khí nhà kính.

(Nguồn ảnh: www.nature-education.org)


Khái niệm về khí nhà kính
- Hiện tượng khí nhà kính giữ
nhiệt trong hệ thống giữa bề mặt
đất - tầng đối lưu được gọi là
hiệu ứng nhà kính.

- Được Joseph Fourier phát hiện ra
vào năm 1824.


Khái niệm về khí nhà kính


Khái niệm về khí nhà kính
- Hiệu ứng nhà kính tăng cường: sự gia tăng hiệu ứng nhà kính
từ các hoạt động của con người.

(Nguồn ảnh: www.nature-education.org)


Khái niệm về khí nhà kính
+ Ưu điểm:
Nếu không có "hiệu ứng
nhà kính" của khí quyển thì
trái đất sẽ luôn bị lạnh
cóng và nhiệt độ trung bình
của bề mặt trái đất sẽ
không phải là 150C mà đã
là -180C.


Khái niệm về khí nhà kính
+ Nhược điểm:
Xảy ra quá mức
sẽ dẫn đến tăng
nhiệt độ trái đất
và biến đổi khí
hậu cùng nhiều
hiện tượng cực
đoan đi kèm.


Khái niệm về khí nhà kính
- Khí nhà kính:
+ Carbon Dioxit (CO2): đóng góp 60% cho quá trình làm tăng
nhiệt độ khí quyển.


+ Methane (CH4):
+ Ozone (O3):
+ Ôxit Nitơ (N2O):
+ Hơi nước:
+ Chlorofluorocarbons (CFS): bị cấm sản xuất từ năm 2010.


Khái niệm về khí nhà kính

(Nguồn ảnh: www.climate-change-knowledge.org)


Khái niệm về khí nhà kính

(Nguồn ảnh: www.climate-change-knowledge.orgg)


Khái niệm về khí nhà kính

(Nguồn ảnh: www.climate-change-knowledge.orgg)


4.2. Các nguyên nhân và sự kiện
liên quan đến biến đổi khí hậu


Các nguyên nhân và sự kiện liên quan đến biến đổi
khí hậu

- Định nghĩa: Biến
đổi khí hậu là sự
biến đổi trạng thái
khí hậu trong một
khoảng thời gian dài
(thường là vài thập
kỷ hoặc dài hơn) .


Các nguyên nhân và sự kiện liên quan đến biến đổi
khí hậu

- Các nhóm nguyên
nhân cơ bản:
+ Quá trình tự nhiên
bên trong hoặc tác
động bên ngoài.
+ Do hoạt động của
con người.


Các nguyên nhân và sự kiện liên quan đến biến đổi
khí hậu

(Nguồn ảnh: www.slideshare.net)


Các nguyên nhân và sự kiện liên quan đến biến đổi
khí hậu

(Nguồn ảnh: www.slideshare.net)


Các nguyên nhân và sự kiện liên quan đến biến đổi
khí hậu
- Hoạt động của con người.

(Nguồn ảnh: http://phamhuuhoan.blogspot.com)


Khái niệm về khí nhà kính
- Nguyên nhân do con người gây ra ảnh
hưởng mạnh hơn đến biến đổi khí hậu so với
các nguyên nhân tự nhiên.


Khái niệm về khí nhà kính
- Các sự kiện liên quan đến biến đổi khí hậu
+ Trong 3 thế kỷ gần đây, các sự kiện liên quan đến biến
đổi khí hậu chủ yếu là:
# Dân số tăng trưởng;
# Phát minh động cơ sử dụng nhiên liệu;
# Một số văn bản hiệp định quốc tế liên quan đến
năng lượng và phát thải khí nhà kính.


Khái niệm về khí nhà kính
+ Một số sự kiện quan trọng nổi bật:
# 1712: Động cơ hơi nước ra đời
# 1800: Dân số thế giới chạm vạch 1 tỷ
# 1824: Nhà vật lý người Pháp, Joseph Fourier mô
tả hiệu ứng nhà kính
# 1861: Nhận định hơi nước và một số khí là
nguyên nhân dẫn tới hiệu ứng nhà kính
# 1927: Phát thải Carbon đạt mức 1 tỷ tấn/năm
# 1938: Nhận định nhiệt độ toàn cầu đang tăng lên
# 1987: Ký kết Nghị định thư Montreal
# 1988: IPCC ra đời
# 1994: Công ước khung về BĐKH có hiệu lực
# 1997: Nghị định thư Kyoto được ký kết


Khái niệm về khí nhà kính


4.3. Xu thế biến đổi khí hậu toàn cầu
trong 100 năm qua


Xu thế biến đổi khí hậu toàn cầu trong 100 năm qua
- Báo cáo của Ủy ban Liên chính phủ về Biến đổi khí hậu (IPCC)
công bố các phân tích về biểu hiện của biến đổi khí hậu.


Xu thế biến đổi khí hậu toàn cầu trong 100 năm qua
- Các biểu hiện của biến đổi khí hậu từ đầu thế kỷ XX
Thời gian
1901 - 2012
1901 - 2012
Kể từ năm
1901
Từ khoảng
1950
1901 - 2010

Thông số
Thay đổi nhiệt độ trung
bình toàn cầu
Tốc độ thay đổi nhiệt độ
trung bình toàn cầu

Hiện tượng
Tăng khoảng 0,89 0C

Nhiệt độ trung bình toàn cầu tăng
nhanh đáng kể từ giữa thế kỷ XX với
mức 0,12 0C/thập kỷ
Giáng thủy trung bình
Tăng ở vùng lục địa vĩ độ trung bình ở
toàn cầu
Bắc bán cầu; Mưa lớn tăng ở nhiều khu
vực nhưng lại giảm ở các khu vực khác
Số ngày - đêm lạnh và - Số ngày - đêm lạnh có xu thế giảm
nóng
- Số ngày - đêm nóng và hiện tượng
nắng nóng có xu thế tăng rõ ràng
Mực nước biển trung
Tăng khoảng 19 cm với tốc độ tăng
bình toàn cầu
trung bình 1,7 mm/năm; đặc biệt giai
đoạn 1993 - 2010 tăng 3,2 mm/năm


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×