Tải bản đầy đủ

Thiet ke be chua ap suat khi quyen

THIẾT KẾ CƠ SỞ
BỂ CHỨA ÁP SUẤT
KHÍ QUYỂN
(BASIC DESIGN)


CÔNG VIỆC THIẾT KẾ BỒN


CÔNG VIỆC THIẾT KẾ BỒN


CÁC LOẠI BỂ CHỨA
BỂ CHỨA ĐƯỢC PHÂN LOẠI DỰA VÀO MÁI VÀ
ĐÁY BỂ


CÁC LOẠI BỂ CHỨA
CÓ THỂ KẾT HỢP CÁC LOẠI MÁI VÀ ĐÁY. ĐẶC
BIỆT, MÁI VÒM KẾT HỢP ĐÁY VÒM DÙNG CHO
BỂ CHỨA VẬN HÀNH ÁP SUẤT THẤP

BỂ CHỨA CHỎM CẦU, BÁN CHỎM CẦU VÀ BỂ
CHỨA CAO VỊ CHỦ YẾU DÙNG ĐỂ CHỨA
NƯỚC, KHÔNG CHỨA CHẤT DỄ CHÁY


CÁC LOẠI BỂ CHỨA


LỰA CHỌN LOẠI BỂ CHỨA
LOẠI MÁI BỂ CHỨA ĐƯỢC LỰA CHỌN THEO:
- ÁP SUẤT HƠI
- ĐỘ NGUYÊN CHẤT VÀ ĐỘ ĐỘC HẠI
- YÊU CẦU VẬN HÀNH
- CHI PHÍ


LỰA CHỌN CÁC LOẠI BỂ CHỨA
CHI PHÍ CÁC LOẠI BỂ GIẢM DẦN THEO THỨ TỰ:
- PHAO NỔI TRONG
- PHAO NỔI KÉP
- PHAO NỔI ĐƠN
- MÁI VÒM
- MÁI CÔN
- KHÔNG CÓ MÁI


LỰA CHỌN CÁC LOẠI BỂ CHỨA
BỂ CHỨA MÁI CÔN:
- CHỨA CHẤT LỎNG ÁP SUẤT HƠI TƯƠNG ĐỐI
THẤP NHƯ DẦU DO HOẶC NẶNG HƠN – NƯỚC –
HOÁ CHẤT VÀ DẦU BÔI TRƠN
- GIẢN ĐỒ ÁP SUẤT HƠI REID CHIA 2 VÙNG LOÃNG
VÀ ĐẶC. TRƯỜNG HỢP Ở NHIỆT ĐỘ VẬN HÀNH
MÀ ÁP SUẤT HƠI REID VẪN TRONG VÙNG LOÃNG
THÌ CÓ THỂ DÙNG MÁI CÔNLỰA CHỌN CÁC LOẠI BỂ CHỨA
BỂ CHỨA MÁI CÔN:
- CHỨA CHẤT LỎNG ÁP SUẤT HƠI TƯƠNG ĐỐI
THẤP NHƯ DẦU DO HOẶC NẶNG HƠN – NƯỚC –
HOÁ CHẤT VÀ DẦU BÔI TRƠN
- GIẢN ĐỒ ÁP SUẤT HƠI REID CHIA 2 VÙNG
NGHÈO VÀ GIÀU. TRƯỜNG HỢP Ở NHIỆT ĐỘ VẬN
HÀNH MÀ ÁP SUẤT HƠI REID VẪN TRONG VÙNG
NGHÈO THÌ CÓ THỂ DÙNG MÁI CÔN


LỰA CHỌN CÁC LOẠI BỂ CHỨA
BỂ CHỨA MÁI CÔN:
- NẾU CHẤT LỎNG ĐƯỢC CHỨA NẰM TRONG
VÙNG ĐẶC, PHẢI SỬ DỤNG ĐỆM NITƠ HOẶC
KHÍ HOẶC MÁI PHAO. NẾU SỬ DỤNG ĐỆM
NITƠ, SẼ BỊ THẤT THOÁT HƠI DO HIỆN TƯỢNG
THỞ. DO ĐÓ PHẢI SO SÁNH CHI PHÍ THẤT
THOÁT + CHI PHÍ CHO ĐỆM KHÍ VỚI CHI PHÍ
LÀM MÁI ĐỂ LỰA CHỌN MÁI CÔN HAY PHAO
NỔI


LỰA CHỌN CÁC LOẠI BỂ CHỨA
BỂ CHỨA MÁI CÔN:
- LOẠI BỂ NÀY CÓ THỂ CHỨA CHẤT KHÔNG DỄ
CHÁY VÀ NƯỚC. TUY VẬY, NẾU ÁP SUẤT HƠI
NẰM Ở VÙNG ĐẶC, PHẢI SO SÁNH CHI PHÍ
THẤT THOÁT CHẤT VỚI CHI PHÍ LÀM MÁI
PHAO. TRƯỜNG HỢP NÀY KHÔNG CẦN SỬ
DỤNG ĐỆM NITƠ


LỰA CHỌN CÁC LOẠI BỂ CHỨA
BỂ CHỨA MÁI PHAO NỔI:
- LOẠI BỂ NÀY DÙNG ĐỂ CHỨA CHẤT CÓ ÁP SUẤT
HƠI CAO NHƯ DẦU THÔ, XĂNG, NAPHTHA. Ở
VÙNG NHIỆT ĐỚI, KEROSENE CÓ THỂ ĐƯỢC
CHỨA BẰNG LOẠI BỒN NÀY.
- LOẠI BỒN NÀY KHÔNG CÓ KHOẢNG KHÔNG
CHO HƠI, NÊN KHÔNG CÓ THẤT THOÁT HƠI,
TUY NHIÊN KHÔNG THỂ TRÁNH ĐƯỢC LƯỢNG
NHỎ NƯỚC MƯA LỌT QUA PHAO


LỰA CHỌN CÁC LOẠI BỂ CHỨA
BỂ CHỨA MÁI PHAO NỔI BÊN TRONG:
- LOẠI BỂ NÀY DÙNG Ở ĐIỀU KIỆN GiỐNG BỂ
CHỨA MÁI PHAO.
- LOẠI BỒN NÀY TRÁNH ĐƯỢC LƯỢNG NHỎ
NƯỚC MƯA LỌT QUA PHAO


LỰA CHỌN CÁC LOẠI BỂ CHỨA
BỂ CHỨA MÁI VÒM:
- LOẠI BỂ NÀY DÙNG ĐỂ CHỨA CHẤT CÓ ÁP SUẤT
HƠI TUYỆT ĐỐI KHOẢNG 1kg/cm2 DO CÓ THỂ
CHỊU ĐƯỢC ÁP SUẤT TƯƠNG ĐỐI ĐẾN
0.15kg/cm2.
- DO ĐÓ LOẠI BỒN NÀY CHỦ YẾU DÙNG ĐỂ CHỨA
CHẤT LỎNG ĐƯỢC LÀM LẠNH
- CÓ THỂ DÙNG ĐỂ CHỨA CHẤT LỎNG ÁP SUẤT HƠI
THẤP NẾU CHI PHÍ THẤP HƠN LOẠI MÁI CÔN


LỰA CHỌN CÁC LOẠI BỂ CHỨA
BỂ CHỨA LOẠI KHÁC:
(a) BỂ CHỨA KHÔNG MÁI: DÙNG ĐỂ CHỨA NƯỚC.
TUY NHIÊN KHÔNG SỬ DỤNG CHO BỂ CHỨA CÓ
THỜI GIAN CHỨA LỚN HƠN 12 GIỜ DO CÓ THỂ
BỊ NGHẸT ĐƯỜNG ỐNG DO TẢO PHÁT TRIỂN.
(b) BỂ CHỨA CAO VỊ CHỈ DÙNG CHỨA NƯỚC ĂN
UỐNG VÀ LÀ LOẠI MÁI CÔN. TUY NHIÊN, THEO
YẾU TỐ THẨM MỸ CÓ THỂ DÙNG BỒN KHỐI
CHỮ NHẬT, HÌNH CẦU…


DUNG TÍCH BỂ CHỨA
MỰC CHẤT LỎNG:
LƯU Ý RẰNG KHÔNG SỬ DỤNG CÁC Ý TƯỞNG
THIẾT KẾ NÀY CHO BỒN CHỨA THEO TIÊU
CHUẨN NHẬT VÌ CHÚNG KHÁC VỚI TIÊU
CHUẨN QUỐC TẾ


DUNG TÍCH BỂ CHỨA
MỰC CHẤT LỎNG CHO MÁI CÔN VÀ MÁI VÒM:
H1: THƯỜNG LẤY BẰNG KHÔNG. HOẶC LẤY TỚI ĐÁY
CỦA VÒI TẠO BỌT
H2: 150mm HOẶC 30 PHÚT KỂ TỪ MỰC LỎNG CAO
NHẤT
H3: LỚN HƠN 300mm ĐỐI VỚI VÒI CÓ D>12” VÀ
150mm ĐỐI VỚI VÒI CÓ D<12” HOẶC DO YÊU
CẦU VỀ NPSH
H4: ĐỈNH CỦA VÒI LỚN NHẤT


DUNG TÍCH BỂ CHỨA
MỰC CHẤT LỎNG CHO MÁI PHAO:
H1: VÙNG TỰ DO CỦA PHAO
H2: 150mm HOẶC 30 PHÚT KỂ TỪ MỰC LỎNG
CAO NHẤT
H3: 300mm HOẶC DO YÊU CẦU VỀ NPSH
H4: GIÁ TRỊ LỚN HƠN GIỮA ĐỈNH CỦA VÒI LỚN
NHẤT VÀ VỊ TRÍ DƯỚI CỦA PHAO


DUNG TÍCH BỂ CHỨA
CÁC CHÚ Ý CHO MỰC CHẤT LỎNG:
CHÚ Ý 1: MỨC BÁO ĐỘNG CAO VÀ THẤP (HHL
VÀ LLL) CÀI ĐẶT TRONG VÙNG H2 VÀ H3
TƯƠNG Ứng. NẾU CÓ MỨC BÁO ĐỘNG RẤT
CAO VÀ RẤT THẤP (HHLL VÀ LLLL) CHO
TRƯỜNG HỢP NGẮT KHẨN CẤP THÌ ĐƯỢC CÀI
ĐẶT TRONG VÙNG H2 VÀ H3 NHƯNG VƯỢT
QUÁ CÁC MỨC HHL VÀ LLL


DUNG TÍCH BỂ CHỨA
CÁC ĐỊNH NGHĨA VỀ DUNG TÍCH:
DUNG TÍCH DANH NGHĨA: THƯỜNG ĐI KÈM VỚI KÝ
HỆU BỂ CHỨA
DUNG TÍCH HÌNH HỌC: THỂ TÍCH CỦA PHẦN HÌNH
TRỤ
DUNG TÍCH TỒN TRỮ: THỂ TÍCH TỪ ĐÁY BỒN ĐẾN
CHIỀU CAO THIẾT KẾ TỐI ĐA
DUNG TÍCH LÀM VIỆC: THỂ TÍCH GIỮA HHL VÀ LLL
HAY GIỮA HHLL VÀ LLLL


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×