Tải bản đầy đủ

GIÁO ÁN THỂ DỤC 9 HOC KỲ 1

Ngày soạn: 18 / 8
Ngày giảng: 9A: 22 / 8;

9B: 22 / 8.

Tiết 1
- Mục tiêu, nội dung chương trình Thể dục lớp 9 (tóm tắt).
- Lý thuyết: Một số hướng dẫn luyện tập sức bền.
I/ Mục tiêu:
- Kiến thức, kĩ năng:
HS nắm được mục tiêu, nội dung chương trình Thể dục lớp 9 (tóm tắt). Nắm
được một số hướng dẫn luyện tập sức bền, biết áp dụng vào luyện tập TDTT hàng
ngày giữ gìn và tăng cường sức khoẻ.
- Thái độ:
+ HS tích cực, nghiêm túc trong tập luyện.
+ Rèn luyện ý thức vệ sinh, giữ gìn vệ sinh sân tập.
+ GD ý thức yêu thích môn học.
II/ Địa điểm, phương tiện.
- Phòng học lớp, …
III/ Tiến trình lên lớp.
1. Ổn định tổ chức

2. Kiểm tra
3. Bài học
Vào bài: Sức bền có một vị trí vô cùng quan trọng trong đời sống, nếu không
có sức bền con người vừa mới làm việc, học tập đã mệt mỏi, như vậy sẽ không bao
giờ làm được việc gì có hiệu quả cao.
Nội dung
Hoạt động của thày và trò
1. Mục tiêu, nội dung chương trình
Thể dục lớp 9 (tóm tắt).
- Mục tiêu :
- GV nêu ngắn gọn.
+ Nhằm giúp củng cố và phát triển - HS nghe tiếp thu.
những kết quả đó học ở các lớp 6, 7, 8
chuẩn bị học có hiệu quả chương trình
9, góp phần thự hiện mục tiêu môn học
ở THCS :
+ Biết được 1 số kiến thức, kĩ năng cơ
bản để luyện tập nâng cao thể lực.
+ Góp phần rèn luyện nếp sống lành
mạnh, tác phong nhanh nhẹn, kỉ luật,
thói quen tự giác tập luyện TDTT, giữ
gín vệ sinh.
+ Có sự tăng tiến về thể lực, đạt tiêu
chuẩn RLTT và thể hiện khả năng của


bản thân về TDTT.
+ Biết vận dụng ở mức nhất định
những điều đó học vào nền nếp sinh
hoạt ở trường và ngoài nhà trường.
- Nội dung chương trình thể dục 9:
+ Lý thuyết chung
+ ĐHĐN
+ Chạy ngắn
+ Nhảy cao
+ Nhảy xa
+ Bài thể dục
+ Đá cầu
+ Môn TTTC
+ Chạy bền


+ Ôn tập, kiểm tra
+ Kiểm tra tiêu chuẩn rèn luyện thân
thể
2. Một số hướng dẫn luyện tập sức
bền
* Một số hiểu biết cần thiết
- Sức bền: Là khả năng của cơ thể
- Sức bền là gì?
chống lại mệt mỏi khi học tập, lao
- Gọi HS trả lời
động hay tập luyện TDTT kéo dài
- GV nêu khái niệm sức bền
- Một em chưa chạy bền bao giờ ngay buổi
sáng đầu tiên đã chạy 1000m theo em như
vậy tốt hay không?
+ Sức bền bao gồm: sức bền chung và
sức bền chuyên môn
. Sức bền chung: Là khả năng của cơ
thể khi thực hiện các công việc nói
chung trong một thời gian dài.
. Sức bền chuyên môn: Là khả năng
của cơ thể khi thực hiện chuyên sâu
một hoạt động, hay bài tập TT trong
một thời gian dài.
VD: Khả năng leo núi của người vùng
cao
* Một số nguyên tắc, phương pháp
và hình thức tập luyện
- Một số nguyên tắc.

- Có mấy loại sức bền?
- Em đã tự tập chạy bền bao giờ chưa?
- GV nêu khái niệm các loại sức bền
- Gọi HS lấy các ví dụ về sức bền chung và
sức bền chuyên môn

- Em có định tập sức bền không? Tập theo
nguyên tắc nào?


+ Tập phù hợp với sức khỏe của mỗi
người: Tùy theo lứa tuổi, sức khẻo và - Sau khi tập bài TD sáng, một bạn đã chạy
giới tính mà tập luyện cho phù hợp… bền nhẹ nhàng trong 4 - 5 phút theo vòng số
+ Tập từ nhẹ đến nặng dần: Những
8 ở sân nhà như vậy tốt hay không tốt?
buổi tập đàu tiên cần tập nhẹ nhàng,
với tốc độ chậm hoặc 300-350m sau
đó tăng dần thời gian khoảng cách tốc
độ lên một chút…
+ Tập thường xuyên hàng ngày hoặc34 lần/tuần một cách kiên trì, không
nóng vội.
+ Trong một giờ học, sức bền phải học
sau các nội dung khác và bố trí ở cuối
phần cơ bản.
+ Tập xong không dừng lại đột ngột,
mà cần phải tập các động tác hồi tĩnh
- Một bạn chạy bền xong đứng lại ngay như
trong vài phút.
vậy đúng hay sai?
+ Song song với việc chạy, cần rèn
luyện kĩ thuật bước chạy, cách thở
trong khi chạy, cách chạy qua một số
chướng ngại vật trên đường chạy và
các động tác hồi tĩnh.
4. Củng cố:
- Hãy nêu khái niệm sức bền, và một số phương pháp tập luyện đơn giản?
- GV Củng cố lại nội dung bài
5. Hướng dẫn về nhà
- Học bài, tìm hiểu tiếp một số hướng dẫn luyện tập sức bền.


Ngày soạn: 18 / 8
Ngày giảng: 9A: 23 / 8 (Dạy đẩy buổi chiều); 9B: 23 / 8 (Dạy đẩy buổi chiều).
Tiết 2
- Biên chế tổ tập luyện, chọn cán sự và một số quy định khi học tập bộ môn
- Lý thuyết: Một số hướng dẫn luyện tập sức bền (tiếp).
I/ Mục tiêu:
- Kiến thức, kĩ năng:
+ Học sinh nắm được biên chế tổ tập luyện và nắm một số qui định khi học tập bộ
môn. GV lựa chọn được cán sự cho lớp, tổ.
+ Nhằm giúp HS có một số hiểu biết đúng dắn về luyện tập sức bền .
+ Giúp HS nắm bắt một số phương pháp đơn giản để luyện tập sức bền.
+ Biết vận dụng khi học giờ TD và tự tập hàng ngày.
- Thái độ:
HS có thái độ yêu thích môn học, tích cực, nghiêm túc trong tập học tập.
II/ Địa điểm, phương tiện.
- Phòng học lớp.
III/ Tiến trình lên lớp.
1. Ổn định tổ chức
2. Kiểm tra
3. Bài học
Vào bài: Sức bền có một vị trí vô cùng quan trọng trong đời sống, nếu không
có sức bền con người vừa mới làm việc, học tập đã mệt mỏi, như vậy sẽ không bao
giờ làm được việc gì có hiệu quả cao.
Nội dung
2. Một số nguyên tắc, phương pháp
và hình thức tập luyện.
* Một số hình thức và phương
pháp tập luyện đơn giản.
- Tập sức bền bằng trò chơi vận
động hoặc tập một số bài tập như
nhảy dây bền, tâng cầu tối đa, tập
chạy phối hợp với thở, chạy vượt
chướng ngại vật. để tập luyện các
vượt một số chướng ngại vật thường
gặp trên đường chạy tự nhiên
- Tập sức bền bằng đi bộ hoặc chạy
trên địa hình tự nhiên theo nhóm
sức khoẻ.
- Tập sức bền bằng các môn có tác

Hoạt động của thày và trò
- Vì sao phải tập luyện theo phương pháp .
Tập sức bền như thế nào là phù hợp?
- Nêu một số phương pháp mà em biết?
- HS thảo luận và trả lời
- GV nhận xét, chốt ý và phân tích thêm
HS lắng nghe và nghi chép


dụng rèn luyện sức bền như đi bộ
thể thao, chạy cự ly TB, dài….
- Có thể tập cá nhân hoặc theo
nhóm, tại chổ hoặc di chuyển theo
vòng số 8 khi đi bộ, chạy. Thời gian
tập luyện thích hợp vào sáng sơm
hoặc chiều tối trước khi ăn cơm
Hình thức tập luyện rất phong phú,
phương pháp tập luyện đơn giản, nếu
có ý thức giữ gìn và nâng cao sức khoẻ
ai cũng có thể tự tập được, điểm khó là
cần tập thường xuyên, kiên trì theo sức
khoẻ của mình.
3. Một số qui định khi tập luyện bộ
- Vậy tập luyện thể dục theo em nghĩ cần có
môn.
những qui định như thế nào để bảo đảm an
- Có ý thức tự giác tập luyện bộ môn.
- Có tác phong nhanh nhẹn, tính kỉ luật toàn?
- Giáo viên nêu một số qui định trong giờ
trong hoạt động TDTT, có thói quen
học thể dục.
giữ gìn vệ sinh chung.
- Biết vận dụng kiến thức đã học vào
nếp sống sinh hoạt hằng ngày để giữ
gìn sức khoẻ.
- Thực hiện nếp sống lành mạnh,
không hút thuốc lá, không uống rượu,
không dùng các chất kích thích nh ma
tuý.v..v.
- Trang phục, đi giày tất đầy đủ trong
các giờ học.
4. Củng cố:
- Giáo viên hệ thống lại kiến thức đã học.
- Cho HS trả lời các câu hỏi:
- Vì sao phải tập từ nặng đến nhẹ?
- Vì sao phải tập thường xuyên và liên tục?
5. Hướng dẫn về nhà
- Học bài, trả lời các câu hỏi.
- Ôn Bài TD, luyện tập chạy ngắn, chạy bền vào các buổi chiều.


Ngày soạn: 26 / 8
Ngày giảng: 9A: 29 / 8;

9B: 29 / 8.

Tiết 3
CHẠY NGẮN + CHẠY BỀN.
- Chạy ngắn: Ôn một số động tác bổ trợ; Ngồi vai hướng chạy - xuất phát.
- Chạy bền: Luyện tập chạy bền, một số động tác hồi tĩnh sau khi chạy.
I/ Mục tiêu:
- Kiến thức, kĩ năng:
+ Chạy ngắn: HS thực hiện được các bài tập bổ trợ, phát triển thể lực. Nắm
được kỹ thuật và thực hiện được tư thế ngồi vai hướng chạy - xuất phát.
+ Chạy bền: HS nắm được một số động tác hồi tĩnh sau khi chạy, biết áp dụng
vào thực tế tập luyện. HS chạy bền liên tục hết thời gian qui định.
- Thái độ:
+ HS tích cực, nghiêm túc trong tập luyện.
+ Rèn luyện ý thức vệ sinh, giữ gìn vệ sinh sân tập.
+ GD ý thức yêu thích môn học.
II/ Địa điểm, phương tiện.
- Sân thể dục trường, còi thể dục, đồng hồ bấm giây,…
III/ Tiến trình lên lớp.
Nội dung
Định lượng
Phương pháp, tổ chức
1/ Phần mở đầu
8’
a. ổn định tổ chức
- Đội hình nhận lớp:
- GV nhận lớp nêu nội dung,
xxxxxxxx
yêu cầu giờ học
xxxxxxxx
xxxxxxxx
x

b. Khởi động:
- Bài thể dục phát triển chung.
- Xoay các khớp.
- Gập thân, ép dọc ngang.

2 x 8n
2 x 8n
2 x 8n

- Đội hình khởi động:
x

x

x

x
x

x
x

x
x

x

x

x
x

x

x


2/ Phần cơ bản.
a. Chạy ngắn:
+ Ôn các động tác bổ trợ:
Chạy bước nhỏ.
Chạy nâng cao đùi.
Chạy đạp sau.

- Xuất phát từ một số tư thế
khác nhau:
+ Đứng mặt, vai hoặc lưng
hướng chạy.
+ Ngồi vai hướng chạy - xuất
phát.

+ Trò chơi phát triển sức nhanh:
Trò chơi: “ Chạy tiếp sức”

32’
- HS tập luyện.
- Cán sự điều khiển.
- GV quan sát, đôn đốc.
- Đội hình tập luyện:
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx

- GV phân tích, thị phạm.
- HS tập luyện.
- Cán sự điều khiển.
- GV quan sát, đôn đốc.
- Đội hình tập luyện:
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx

- GV giới thiệu lại cách chơi, luật
chơi.
- HS chơi trò chơi.
- GV điều khiển, làm trọng tài.
- Đội hình chơi trò chơi:
xxxxxxxx
xxxxxxxx

* Củng cố : Thực hiện kĩ thuật
ngồi vai hướng chạy - xuất
phát?
b. Chạy bền
- Một số động tác hồi tĩnh sau
khi chạy.

- HS thực hiện.
- HS khác quan sát, nhận xét.
- GV quan sát, nhận xét.

- GV giới thiệu kết hợp với thị
phạm ngắn gọn.
- HS nghe, tiếp thu, áp dụng vào


luyn tp.
- HS chy theo nhúm sc kho.
- GV quan sỏt, ụn c, nhn xột.

- Luyn tp chy bn
C/ Phần kết thúc.
- Điều hoà, thả lỏng.

5
- Đội hình thả lỏng:
x
x

x
x

- Nhận xét:
GV nhận xét tinh
thần tập luyện của học
sinh.
- Dặn dò:
Ôn các kĩ thuật chạy
ngắn đã học. Luyện tập
chạy bền vào các buổi
chiều.

x
x

x
x

x

x
x

x

- Đội hình xuống lớp:
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx

x
x


Ngày soạn: 26 / 8
Ngày giảng: 9A: 30 / 8 (Dạy đẩy);

9B: 30 / 8 (Dạy đẩy).

TiÕt 4
BÀI THỂ DỤC + CHẠY NGẮN + CHẠY BỀN.
- Bài TD: Học từ nhịp 1 – 10; Bài thể dục phát triển chung (nam, nữ riêng).
- Chạy ngắn: Như nội dung tiết 3, trò chơi.
- Chạy bền: Luyện tập chạy dích dắc tiếp sức.
I/ Mục tiêu:
- Kiến thức, kĩ năng:
+ Chạy ngắn: HS thực hiện được các bài tập bổ trợ, phát triển thể lực, thực
hiện được tư thế ngồi vai hướng chạy - xuất phát.
+ Bài TD: HS nắm được cách thực hiện động tác và thực hiện được các động
tác của bài TD nhịp 1 – 10 (Bài thể dục phát triển chung nam, nữ riêng)
+ Chạy bền: HS nắm được cách thực hiện và thực hiện được nội dung chạy
dích dắc tiếp sức nhằm rèn luyện và phát triển sức bền.
- Thái độ:
+ HS tích cực, nghiêm túc trong tập luyện.
+ Rèn luyện ý thức vệ sinh, giữ gìn vệ sinh sân tập.
+ GD ý thức yêu thích môn học.
II/ Địa điểm, phương tiện.
- Sân thể dục trường, còi thể dục, đồng hồ bấm giây,…
III/ Tiến trình lên lớp.
Nội dung
Định lượng
Phương pháp, tổ chức
1/ Phần mở đầu
8’
a. ổn định tổ chức
- Đội hình nhận lớp:
- GV nhận lớp nêu nội dung, yêu
xxxxxxxx
cầu giờ học
xxxxxxxx
xxxxxxxx
x
b. Khởi động:
- Bài thể dục phát triển chung.
- Xoay các khớp.
- Gập thân, ép dọc ngang.

- Đội hình khởi động:
2 x 8n
2 x 8n
2 x 8n

x

x
x

x

x
x

x

x
x

x

x
x

x

x


x
2/ Phần cơ bản.
a. Chạy ngắn:
- Ôn các động tác bổ trợ:
Chạy bước nhỏ.
Chạy nâng cao đùi.
Chạy đạp sau.
- Ngồi vai hướng chạy - xuất phát.

b. Bài TD:
- Học từ nhịp 1 – 10 (Bài thể dục
phát triển chung nam, nữ riêng)
* Nam:

* Nữ :

* Củng cố : Thực hiện từ nhịp 1 –
10 (Bài thể dục phát triển chung
nam, nữ riêng)?

c. Chạy bền:
Luyện tập chạy dích dắc tiếp sức.

32’
- HS tập luyện.
- Cán sự điều khiển.
- GV quan sát, đôn đốc.
- Đội hình tập luyện:
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx

- GV phân tích kĩ thuật, thị
phạm
- HS quan sát, thực hiên.
- Sau đó GV chia lớp thành 2
nhóm.
- Các nhóm tự ôn.
- Cán sự điều khiển.
- GV quan sát, đôn đốc, sửa sai.
- Đội hình tập :
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Nhóm 1
Nhóm 2

- HS thực hiện.
- HS khác quan sát, nhận xét.
- GV quan sát, nhận xét.
- GV giới thiệu thực hiện. Tổ
chức cho HS tập luyện.
- HS tập luyện.


- GV điều khiển, đôn đốc, nhắc
nhở.
- Đội hình tập luyện:
xxxxxxxx
xxxxxxxx

3/ Phần kết thúc.
- Điều hoà, thả lỏng.

5’
- Đội hình thả lỏng:
x

x
x

x
- Nhận xét:
GV nhận xét tinh thần tập
luyện của học sinh.
- Dặn dò:
Ôn các bài tập bổ trợ chạy
ngắn, ôn các nhịp bài TD đã học.
Luyện tập chạy bền vào các buổi
chiều.

x
x

x

x
x

x

- Đội hình xuống lớp:
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx

x
x

x

x


Ngµy so¹n: 05 / 9.
Ngµy gi¶ng: 9A1: 07/ 9 ;

9A2: 07 / 9.

TiÕt 5
BÀI TD + CHẠY NGẮN + CHẠY BỀN.
- Bài TD: Ôn từ nhịp 1 – 10; Học từ nhịp 11 – 18 (nữ), 11- 19 (nam).
- Chạy ngắn: Ngồi vai hướng chạy xuất phát. Xuất phát cao chạy nhanh.
- Chạy bền: Luyện tập chạy bền.
I/ Mục tiêu:
- Kiến thức, kĩ năng:
+ Bài TD: HS thực hiện tương đối tốt các nhịp của bài TD nhịp 1 – 10. Nắm
được kỹ thuật động tác và thực hiện được từ nhịp 11 – 18 (nữ), 11- 19 (nam).
+ Chạy ngắn: HS thực hiện được các bài tập phát triển thể lực, nắm được cách
thực hiện và thực hiện được kĩ thuật: Ngồi vai hướng chạy xuất phát. Xuất phát cao
chạy nhanh.
+ Chạy bền: Học sinh chạy bền liên tục hết quãng đường qui định.
- Thái độ:
HS tích cực, nghiêm túc trong tập luyện.
II/ Địa điểm, phương tiện.
- Sân thể dục trường, còi thể dục, đồng hồ bấm giây,…
III/ Tiến trình lên lớp.
Nội dung
Định lượng
Phương pháp, tổ chức
A/ Phần mở đầu
8’
a. Ổn định tổ chức
- Đội hình nhận lớp:
- GV nhận lớp nêu nội dung, yêu
xxxxxxxx
cầu giờ học
xxxxxxxx
xxxxxxxx
x
b. Khởi động:
- Bài thể dục phát triển chung.
- Xoay các khớp.
- Gập thân, ép dọc ngang.

2 x 8n
2 x 8n
2 x 8n

- Đội hình khởi động:
x

x
x

x

x
x

x

x
x

x

x
x

x

x


x
2/ Phần cơ bản.
a. Chạy ngắn:
+ Ôn các động tác bổ trợ:
Tại chỗ đánh tay.
Chạy bước nhỏ.
Chạy nâng cao đùi.
Chạy đạp sau.

32’
- HS tập luyện.
- Cán sự điều khiển.
- GV quan sát, đôn đốc.
- Đội hình tập luyện:
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx

+ Ngồi vai hướng chạy xuất phát.
Xuất phát cao chạy nhanh

GV phân tích cách thực hiện, thị
phạm.
- HS quan sát, tiếp thu, thực hiện.
- GV điều khiển, quan sát, sửa sai.
- Đội hình tập luyện:
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx

* Củng cố: Thực hiện kỹ thuật
ngồi vai hướng chạy xuất phát.
Xuất phát cao chạy nhanh?

- HS thực hiện.
- HS khác quan sát, nhận xét.
- GV quan sát, nhận xét.

b. Bài TD:
- Ôn từ nhịp 1 – 10 (Bài thể dục
phát triển chung nam, nữ riêng)
- Học từ nhịp 11 – 18 (nữ), 11- 19
(nam).
* Nam :

- GV chia lớp thành 2 nhóm.
+ Nhóm 1(Nam) : Ôn từ nhịp 1 –
10.
+ Nhóm 2 (Nữ): Học từ nhịp 11 –
18
- GV phân tích kĩ thuật, thị phạm
cho nhóm học mới.
- Nhóm tự ôn cán sự điều khiển.
- Sau 1 thời gian:
+ Nhóm 1(Nam): Học từ nhịp 11


– 19.
+ Nhóm 2 (Nữ): Ôn từ nhịp 1 –
18.
- GV điều khiển nhóm nữ.
- Sau 1 thời gian hai nhóm tự ôn.
- GV quan sát, đôn đốc, sửa sai.
- Đội hình tập :
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Nhóm
Nhóm
1
2
- HS thực hiện.
- HS khác quan sát, nhận xét.
- GV quan sát, nhận xét.

* Nữ :

* Củng cố :
Thực hiện từ nhịp 1 – 18 (nữ ), từ
nhịp 1 – 19 (nam)?
c. Chạy bền :
Luyện tập chạy bền.
3/ Phần kết thúc.
- Điều hoà, thả lỏng.

- Học sinh chạy theo nhóm sức
khoẻ.
- GV quan sát, đôn đốc, nhận xét.
5’
- Đội hình thả lỏng:
x

x
x

x
- Nhận xét:
GV nhận xét tinh thần tập
luyện của học sinh.
- Dặn dò:
Ôn các kĩ thuật chạy ngắn,
ôn các động tác bài TD. Luyện
tập chạy bền hàng ngày.

x
x

x

x
x

x

- Đội hình xuống lớp:
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx

x
x

x

x


Ngµy so¹n: 09 / 9.
Ngµy gi¶ng: 9A1: 12/ 9 ;

9A2: 12 / 9

Tiết 6
BÀI TD + CHẠY NGẮN + CHẠY BỀN.
- Bài TD: Ôn từ nhịp 1 – 18 (nữ), 1- 19 (nam).
- Chạy ngắn: Ngồi vai hướng chạy - xuất phát. Xuất phát cao chạy nhanh và trò
chơi.
- Chạy bền: Luyện tập chạy bền.
I/ Mục tiêu:
- Kiến thức, kĩ năng:
+ Bài TD: HS thực hiện tương đối tốt các nhịp của bài TD từ nhịp 1 – 18 (nữ),
1 – 19 (nam).
+ Chạy ngắn: HS thực hiện được các bài tập phát triển thể lực, Thực hiện
được kĩ thuật ngồi vai hướng chạy - xuất phát, xuất phát cao, chạy nhanh. Nắm được
cách chơi, luật chơi và chơi được trò chơi rèn luyện và phát triển sức nhanh.
+ Chạy bền: Học sinh chạy bền liên tục hết quãng đường qui định.
- Thái độ:
+ HS tích cực, nghiêm túc trong tập luyện.
+ Rèn luyện ý thức vệ sinh, giữ gìn vệ sinh sân tập.
+ GD ý thức yêu thích môn học.
II/ Địa điểm, phương tiện.
- Sân thể dục trường, còi thể dục, đồng hồ bấm giây,…
III/ Tiến trình lên lớp.
Nội dung
Định lượng
Phương pháp, tổ chức
1/ Phần mở đầu
8’
a. Ổn định tổ chức
- Đội hình nhận lớp:
- GV nhận lớp nêu nội dung,
xxxxxxxx
yêu cầu giờ học
xxxxxxxx
xxxxxxxx
x
b. Khởi động:
- Bài thể dục phát triển chung.
- Xoay các khớp.
- Gập thân, ép dọc ngang.

- Đội hình khởi động:
2 x 8n
2 x 8n
2 x 8n

x

x
x

x

x
x

x

x
x

x

x
x

x

x


x
2/ Phần cơ bản.
a. Chạy ngắn:
+ Ôn các động tác bổ trợ:
Tại chỗ đánh tay.
Chạy bước nhỏ.
Chạy nâng cao đùi.
Chạy đạp sau.
- Ngồi vai hướng chạy - xuất
phát.
- Xuất phát cao – chạy nhanh.

+ Trò chơi: “ Chạy tiếp sức”

32’

2 lần
2 lần
2 lần
2 lần
2 lần

- HS tập luyện.
- Cán sự điều khiển.
- GV quan sát, đôn đốc.
- Đội hình tập luyện:
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx

- GV giới thiệu lại cách chơi, luật
chơi. Tổ chức cho HS chơi trò
chơi.
- HS chơi trò chơi.
- GV điều khiển, làm trọng tài.
- Đội hình chơi trò chơi:
xxxxxxxx
xxxxxxxx

b. Bài TD:
- Ôn từ nhịp 1 – 18 (nữ), 11 – 19
(nam)

- GV chia lớp thành 2 nhóm.
+ Nhóm 1(Nam) : Ôn từ nhịp 1 –
19.
+ Nhóm 2 (Nữ): Ôn từ nhịp 1 –
18.
- GV quan sát, đôn đốc, sửa sai.
- Đội hình tập :
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Nhã
Nhãm


m1
2
- HS thực hiện.
- HS khác quan sát, nhận xét.
- GV quan sát, nhận xét.

* Củng cố :
Thực hiện từ nhịp 1 – 25 (nữ ),
từ nhịp 1 – 26 (nam)?

- Học sinh chạy theo nhóm sức
khoẻ.
- GV quan sát, đôn đốc, nhận xét.
- Đội hình:

c. Chạy bền :
Luyện tập chạy bền.

3/ Phần kết thúc.
- Điều hoà, thả lỏng.

5’
- Đội hình thả lỏng:
x

x
x

x
- Nhận xét:
GV nhận xét tinh thần tập
luyện của học sinh.
- Dặn dò:
Ôn các kĩ thuật chạy ngắn,
ôn các nhịp bài TD đã học.
Luyện tập chạy hàng ngày.

x
x

x

x
x

x

- Đội hình xuống lớp:
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx

x
x

x

x


Ngµy so¹n: 11 / 9.
Ngµy gi¶ng: 9A1: 14/ 9 ;

9A2: 14 / 9

Tiết 7
BÀI TD + CHẠY NGẮN + CHẠY BỀN.
- Bài TD: Ôn từ nhịp 11 – 18 (nữ), 11- 19 (nam). Học từ nhịp 19 - 29 (nữ), 20 – 26
(nam).
- Chạy ngắn: Ngồi lưng hướng chạy - xuất phát. Xuất phát cao chạy nhanh và trò
chơi.
- Chạy bền: Luyện tập chạy bền.
I/ Mục tiêu:
- Kiến thức, kĩ năng:
+ Bài TD: HS thực hiện tương đối tốt các nhịp của bài TD từ nhịp 1 – 18 (nữ),
1 – 19 (nam). Biết cách thực hiện và thực hiện được từ nhịp 19 – 29 (nữ), 20 - 26
(nam).
+ Chạy ngắn: HS thực hiện tốt các bài tập phát triển thể lực, Thực hiện được
kĩ thuật ngồi vai hướng chạy - xuất phát, xuất phát cao, chạy nhanh. Nắm được cách
chơi, luật chơi và chơi được trò chơi rèn luyện và phát triển sức nhanh.
+ Chạy bền: Học sinh chạy bền liên tục hết quãng đường qui định.
- Thái độ:
HS tích cực, nghiêm túc trong tập luyện.
II/ Địa điểm, phương tiện.
- Sân thể dục trường, còi thể dục, đồng hồ bấm giây,…
III/ Tiến trình lên lớp.
Nội dung
Định lượng
Phương pháp, tổ chức
1/ Phần mở đầu
8’
a. Ổn định tổ chức
- Đội hình nhận lớp:
- GV nhận lớp nêu nội dung,
xxxxxxxx
yêu cầu giờ học
xxxxxxxx
xxxxxxxx
x
b. Khởi động:
- Bài thể dục phát triển chung.
- Xoay các khớp.
- Gập thân, ép dọc ngang.

- Đội hình khởi động:
2 x 8n
2 x 8n
2 x 8n

x

x

x

x
x

x
x

x
x

x

x

x
x

x

x


2/ Phần cơ bản.
a. Chạy ngắn:
+ Ôn các động tác bổ trợ:
Tại chỗ đánh tay.
Chạy bước nhỏ.
Chạy nâng cao đùi.
Chạy đạp sau.
- Ngồi lưng hướng chạy - xuất
phát.
- Xuất phát cao – chạy nhanh.

+ Trò chơi: “ Chạy tiếp sức”

32’

2 lần
2 lần
2 lần
2 lần
2 lần

- HS tập luyện.
- Cán sự điều khiển.
- GV quan sát, đôn đốc.
- Đội hình tập luyện:
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx

- GV giới thiệu lại cách chơi, luật
chơi. Tổ chức cho HS chơi trò
chơi.
- HS chơi trò chơi.
- GV điều khiển, làm trọng tài.
- Đội hình chơi trò chơi:
xxxxxxxx
xxxxxxxx

b. Bài TD:
- Ôn từ nhịp 1 – 18 (nữ), 11 – 19
(nam)
- Học từ nhịp 19 – 29 (nữ), 2026 (nam).
* Nam :

- GV chia lớp thành 2 nhóm.
+ Nhóm 1(Nam) : Ôn từ nhịp 1 –
19.
+ Nhóm 2 (Nữ): Học từ nhịp 19 –
29
- GV phân tích kĩ thuật, thị phạm
cho nhóm học mới.
- Nhóm tự ôn cán sự điều khiển.
- Sau 1 thời gian :
+ Nhóm 1(Nam): Học từ nhịp 20 –
26.
+ Nhóm 2 (Nữ): Ôn từ nhịp 1 – 29.
- GV quan sát, điều khiển chung.


- Sau 1 thi gian hai nhúm t ụn.
- GV quan sỏt, ụn c, sa sai.
- i hỡnh tp :
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Nhó
Nhó
m1
m2

* N :

* Cng c :
Thc hin t nhp 19 29 (n ),
t nhp 20 26 (nam)?

- HS thực hiện.
- HS khác quan sát, nhận
xét.
- GV quan sát, nhận xét.

c. Chy bn :
Luyn tp chy bn.

- Học sinh chạy theo nhóm
sức khoẻ.
- GV quan sát, đôn đốc,
nhận xét.
- i hỡnh:

3/ Phn kt thỳc.
- iu ho, th lng.

5
- i hỡnh th lng:
x

x
x

x
- Nhn xột:
GV nhn xột tinh thn tp
luyn ca hc sinh.
- Dn dũ:

x
x

x

x
x

x

x
x

x

- i hỡnh xung lp:
xxxxxxxx

x


Ôn các kĩ thuật chạy ngắn,
ôn các nhịp của bài TD đã học.
Luyện tập chạy bền hàng ngày.
Ngµy so¹n: 16 / 9.
Ngµy gi¶ng: 9A1: 19/ 9 ;

xxxxxxxx
xxxxxxxx

9A2: 19 / 9

TiÕt 8
BÀI TD + CHẠY NGẮN + CHẠY BỀN.
- Bài TD: Ôn từ nhịp 1- 29 (nữ), 1 - 26 (nam). Học từ nhịp 27 - 36(nam)
- Chạy ngắn: Ngồi (vai, lưng) hướng chạy - xuất phát. Xuất phát cao chạy nhanh.
- Chạy bền: Luyện tập chạy bền.
I/ Mục tiêu:
- Kiến thức, kĩ năng:
+ Bài TD: HS thực hiện tương đối tốt các nhịp từ 1 – 29 (nữ), 1- 26 (nam),
Biết cách thực hiện và thực hiện được các nhịp của bài TD từ nhịp 27 - 36 (nam).
+ Chạy ngắn: HS thực hiện được các bài tập bổ trợ, phát triển thể lực, kỹ thuật
ngồi (vai, lưng) hướng chạy - xuất phát. Thực hiện tốt kĩ thuật xuất phát cao, chạy
nhanh đạt yêu cầu đề ra.
+ Chạy bền: Học sinh chạy bền liên tục hết thời gian qui định.
- Thái độ:
+ HS tích cực, nghiêm túc trong tập luyện.
+ Rèn luyện ý thức vệ sinh, giữ gìn vệ sinh sân tập.
+ GD ý thức yêu thích môn học.
II/ Địa điểm, phương tiện.
- Sân thể dục trường, còi thể dục, đồng hồ bấm giây,…
III/ Tiến trình lên lớp.
Nội dung
Định lượng
Phương pháp, tổ chức
1/ Phần mở đầu
8’
a. Ổn định tổ chức
- Đội hình nhận lớp:
- GV nhận lớp nêu nội dung,
xxxxxxxx
yêu cầu giờ học
xxxxxxxx
xxxxxxxx
x
b. Khởi động:
- Bài thể dục phát triển chung.
- Xoay các khớp.
- Gập thân, ép dọc ngang.

2 x 8n
2 x 8n
2 x 8n

- Đội hình khởi động:
x
x
x
x
x
x
x

x
x


x

x

x

x

x

x
2/ Phần cơ bản.
a. Chạy ngắn:
+ Ôn các động tác bổ trợ:
Tại chỗ đánh tay.
Chạy bước nhỏ.
Chạy nâng cao đùi.
Chạy đạp sau.
- Ngồi vai hướng chạy xuất
phát.
- Ngồi lưng hướng chạy xuất
phát.
- Xuất phát cao – chạy nhanh.
+ Trò chơi: “ Chạy tiếp sức”

32’

2 lần
2 lần
2 lần
2 lần

- HS tập luyện.
- Cán sự điều khiển.
- GV quan sát, đôn đốc.
- Đội hình tập luyện:
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx

2 lần
2 lần
- HS chơi trò chơi.
- GV điều khiển, làm trọng tài.
- Đội hình chơi trò chơi:
xxxxxxxx
xxxxxxxx

b. Bài TD:
- Ôn từ nhịp 1 – 29 (nữ), 1 – 26
(nam)
- Học từ nhịp 27 - 36 (nam)
* Nam :

- GV chia lớp thành 2 nhóm.
+ Nhóm 1(nữ) : Ôn từ nhịp 1 – 29.
+ Nhóm 2 (nam): Học từ nhịp 27 –
36.
- Sau 1 thời gian hai nhóm cùng ôn
các nhịp đã học.
- Các nhóm ôn tập. Cán sự điều
khiển.
- GV quan sát, đôn đốc, sửa sai.
- Đội hình tập :
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Nhãm
Nhãm


1

* Củng cố :
Thực hiện từ nhịp 1 - 29 (nữ),
27 - 36 (nam)?

- HS thực hiện.
- HS khác quan sát, nhận xét.
- GV quan sát, nhận xét.
- Học sinh chạy theo nhóm sức
khoẻ.
- GV quan sát, đôn đốc, bấm giây,
nhận xét.

c. Chạy bền :
Luyện tập chạy bền.

3/ Phần kết thúc.
- Điều hoà, thả lỏng.

2

5’
- Đội hình thả lỏng:
x

x
x

x
- Nhận xét:
GV nhận xét tinh thần tập
luyện của học sinh.
- Dặn dò:
Ôn các kĩ thuật chạy ngắn,
ôn các nhịp của bài TD đã học.
Luyện tập chạy bền hàng ngày.

x
x

x

x
x

x

x
x

x

- Đội hình xuống lớp:
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx

x


Ngµy so¹n: 16 / 9.
Ngµy gi¶ng: 9A1: 19/ 9 ;

9A2: 19 / 9

TiÕt 9
BÀI TD + CHẠY NGẮN + CHẠY BỀN.
- Bài TD: Ôn từ nhịp 1- 29 (nữ), 1 - 36 (nam). Học từ nhịp 30 - 39(nữ), 37 – 40(nam)
- Chạy ngắn: Ngồi (vai, lưng) hướng chạy - xuất phát. Xuất phát cao chạy nhanh.
- Chạy bền: Luyện tập chạy bền.
I/ Mục tiêu:
- Kiến thức, kĩ năng:
+ Bài TD: HS thực hiện tương đối tốt các nhịp từ 1 – 39(nữ), 1- 36(nam), Biết
cách thực hiện và thực hiện được các nhịp của bài TD từ nhịp 30 – 39(nữ) và từ nhịp
37 - 40(nam).
+ Chạy ngắn: HS thực hiện được các bài tập bổ trợ, phát triển thể lực, kỹ thuật
ngồi (vai, lưng) hướng chạy - xuất phát. Thực hiện tốt kĩ thuật xuất phát cao, chạy
nhanh đạt yêu cầu đề ra.
+ Chạy bền: Học sinh chạy bền liên tục hết thời gian qui định.
- Thái độ:
+ HS tích cực, nghiêm túc trong tập luyện.
+ Rèn luyện ý thức vệ sinh, giữ gìn vệ sinh sân tập.
+ GD ý thức yêu thích môn học.
II/ Địa điểm, phương tiện.
- Sân thể dục trường, còi thể dục, đồng hồ bấm giây,…
III/ Tiến trình lên lớp.
Nội dung
Định lượng
Phương pháp, tổ chức
1/ Phần mở đầu
8’
a. Ổn định tổ chức
- Đội hình nhận lớp:
- GV nhận lớp nêu nội dung,
xxxxxxxx
yêu cầu giờ học
xxxxxxxx
xxxxxxxx
x
b. Khởi động:


- Bài thể dục phát triển chung.
- Xoay các khớp.
- Gập thân, ép dọc ngang.

2 x 8n
2 x 8n
2 x 8n

- Đội hình khởi động:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x

x
2/ Phần cơ bản.
a. Chạy ngắn:
+ Ôn các động tác bổ trợ:
Tại chỗ đánh tay.
Chạy bước nhỏ.
Chạy nâng cao đùi.
Chạy đạp sau.
- Ngồi vai hướng chạy xuất
phát.
- Ngồi lưng hướng chạy xuất
phát.
- Xuất phát cao – chạy nhanh.
+ Trò chơi: “ Chạy tiếp sức”

32’

2 lần
2 lần
2 lần
2 lần

- HS tập luyện.
- Cán sự điều khiển.
- GV quan sát, đôn đốc.
- Đội hình tập luyện:
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx

2 lần
2 lần
- HS chơi trò chơi.
- GV điều khiển, làm trọng tài.
- Đội hình chơi trò chơi:
xxxxxxxx
xxxxxxxx

b. Bài TD:
- Ôn từ nhịp 1 – 29 (nữ), 1 – 36
(nam)
- Học từ nhịp 30 - 39 (nữ)
* Nữ :

- GV chia lớp thành 2 nhóm.
+ Nhóm 1(nữ): Học từ nhịp 30 –
39.
+ Nhóm 2 (nam): Ôn từ nhịp 1 –
36.
- Sau 1 thời gian nhóm 1(nữ) ôn
từ nhịp 1 – 39. Nhóm 2 (nam) học
từ nhịp 37 - 40.
- Sau đó 2 nhóm cùng ôn.
- Các nhóm ôn tập. Cán sự điều
khiển.
- GV quan sát, đôn đốc, sửa sai.
- Đội hình tập :


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×