Tải bản đầy đủ

Báo cáo đồ án phân tích các vitamin trong củ hành tím

VIỆN CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM – SINH HỌC

ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU
Đề tài : PHÂN TÍCH CÁC NHÓM VITAMIN
TRONG CỦ HÀNH TÍM SÓC TRĂNG
GVHD : TS Trịnh Ngọc Nam
LỚP
: ĐHTP8B

Niên học 2015 - 2016


BẢNG TÊN THÀNH VIÊN NHÓM
Tên

MSSV

Ngô Thanh Quốc

12126311


Nguyễn Trường Thịnh

12149641

Nguyễn Thọ Tiên

12040531


NỘI DUNG
Tổng quan về nguyên liệu
+ Địa điểm lấy nguyên liệu
+ Thành phần dinh dưỡng nguyên liệu
Bố trí thí nghiệm
+ Sơ đồ quy trình
+ Phân tích Vitamin B1 , B2 , B3 , B6 bằng phương
pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao HPLC
+ Phân tích vitamin C bằng phương pháp sắc ký
lỏng hiệu năng cao HPLC


TỔNG QUAN VỀ NGUYÊN LIỆU
Địa điểm lấy nguyên liệu
Thị Xã Vỉnh Châu – Tỉnh Sóc Trăng
Huyện Lý Sơn – Tỉnh Quảng Ngãi
Huyện Ninh Hải – Tỉnh Ninh Thuận
Huyện Gò Công – Tỉnh Tiền Giang


Thành phần
Năng lượng

TỔNG QUAN VỀ NGUYÊN LIỆU

Hàm lượng

Tỉ lệ (%)

370kJ (72 kcal)


Cacbonhydrate

16.8g

Đường

7.87g

Chất sơ dễ tiêu

3.2g

Chất béo

0.1g

Protein

2.5g

Vitamin
Thiamin (Vitamin B1)

Thành phần
dinh dưỡng
cây hành tím

0.06mg

5%

0.02mg

2%

Niacin (B3)

0.2mg

1%

Pantothenic acid (B5)

0.29mg

6%

Vitamin B6

0.345mg

27%

Folate (B9)

34 μg

9%

8mg

10%

Riboflavin (Vitamin B2)

Vitamin C

Chất khoáng
Calcium
Sắt

37mg

4%

1.2mg

9%

Magnesium

21mg

6%

Manganese

0.292mg

14%

Phosphorus

60mg

9%

Kali

334mg

7%

Kẽm

0.4%

4%


BỐ TRÍ THÍ NGHIỆM
Sơ đồ quy trình
Chuẩn bị mẫu
nguyên liệu
Làm sạch Mẫu ,
Phân loại
Tách chiết

Đồng hóa mẫu

Xử lý bằng
enzyme

Oxy hóa thiamin
về thiocrom

Phép xác định


BỐ TRÍ THÍ NGHIỆM
Phân tích Vitamin B1 bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu
năng cao HPLC
Tính khối lượng vitamin B1, w, biểu thị theo thiamin clorua
hydroclorua, bằng mg/100 g mẫu, công thức sau đây:


BỐ TRÍ THÍ NGHIỆM
Phân tích Vitamin B2 bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng
cao HPLC
Tính phần khối lượng vitamin B2 của mẫu thử, w, bằng mg trên
100 g (mg/100 g), theo công thức sau:


BỐ TRÍ THÍ NGHIỆM
Phân tích Vitamin B3 bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng
cao HPLC
Phương án chiết A, thủy phân bằng axit
Tính phần khối lượng của axit nicotinic, w, bằng mg/100 g mẫu,
theo công thức sau đây:


BỐ TRÍ THÍ NGHIỆM
Phân tích Vitamin B3 bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng
cao HPLC
Phương án chiết B, thủy phân bằng enzym
Tính phần khối lượng của nicotinamid, w', bằng mg/100 g mẫu,
theo công thức sau đây:


BỐ TRÍ THÍ NGHIỆM
Phân tích Vitamin B3 bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng
cao HPLC
Phương án chiết C, thủy phân bằng axit và kiềm
Tính phần khối lượng của axit nicotinic, w, bằng mg/100 g mẫu,
theo công thức sau đây:


BỐ TRÍ THÍ NGHIỆM
Phân tích Vitamin B6 bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng
cao HPLC
Dựa vào
đường chuẩn,
các chương
trình thích
hợp của bộ
tích phân để
tính hoặc sử
dụng các
công thức

Tính phần
khối lượng
của vitamin
B6, w, biểu
thị theo
pyridoxin
bằng
mg/100 g
mẫu, theo
công thức


BỐ TRÍ THÍ NGHIỆM
Phân tích vitamin C bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng
cao HPLC
Tính phần khối lượng của axit ascorbic, w, bằng miligam trên
100 g (mg/100g) mẫu, theo công thức sau đây:


CẢM ƠN THẦY CÔ ĐÃ LẮNG NGHE!Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×