Tải bản đầy đủ

Giới thiệu sách Củng cố và ôn luyện tiếng Anh 8 tập 1

BÙI THỊ KIỀU ANH (Chủ biên) - NGUYỄN HỒNG QUÂN
QUÁCH THỊ LAN HƯƠNG - VŨ HỒNG LOAN - MAI ANH NGỌC - NGUYỄN NGỌC PHÚC
NGUYỄN LAN PHƯƠNG - LÊ THỊ HỒNG THÚY - NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG - TỐNG THỊ KIM TƯƠI

CỦNG CỐ VÀ ÔN LUYỆN
TIẾNG ANH 8
TẬP MỘT

THEO CHƯƠNG TRÌNH 10 NĂM CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI


Các tác giả

2

TT

Họ tên


Cơ quan công tác

1

Bùi Thị Kiều Anh

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội

2

Nguyễn Hồng Quân

Công ty Cổ phần Giáo dục Fermat

3

Quách Thị Lan Hương

Phòng GD và ĐT Hà Đông

4

Vũ Hồng LoanPhòng GD và ĐT Nam Từ Liêm

5

Mai Anh NgọcSở GD và ĐT Thừa Thiên Huế

6

Nguyễn Ngọc Phúc


Phòng GD và ĐT Cầu Giấy

7

Nguyễn Lan Phương

Trường THPT Hà Nội Amsterdam

8

Lê Thị Hồng Thúy

Trường THPT Trần Phú, Vĩnh Phúc

9

Nguyễn Thị Huyền Trang

Trường THPT Đại Từ, Thái Nguyên

10

Tống Thị Kim Tươi

Trường THPT Phạm Văn Nghị, Nam Định


CỦNG CỐ VÀ ÔN LUYỆN TIẾNG ANH 8 - TẬP 1


MỤC LỤC
UNIT 1. LEISURE ACTIVITIES�������������������������������������������������������������������� 7

TEST 1 ����������������������������������������������������������������������������������������������������12
TEST 2 ����������������������������������������������������������������������������������������������������19
UNIT 2. LIFE IN THE COUNTRYSIDE���������������������������������������������������� 26

TEST 1 ����������������������������������������������������������������������������������������������������32
TEST 2 ����������������������������������������������������������������������������������������������������38
UNIT 3. PEOPLES OF VIETNAM�������������������������������������������������������������� 45

TEST 1 ����������������������������������������������������������������������������������������������������51
TEST 2 ����������������������������������������������������������������������������������������������������57
REVIEW 1�������������������������������������������������������������������������������������������������������� 63

TEST 1 ����������������������������������������������������������������������������������������������������63
TEST 2 ����������������������������������������������������������������������������������������������������70
UNIT 4. OUR CUSTOMS AND TRADITIONS�������������������������������������� 76

TEST 1 ����������������������������������������������������������������������������������������������������80
TEST 2 ����������������������������������������������������������������������������������������������������86
UNIT 5. FESTIVALS IN VIETNAM���������������������������������������������������������� 93

TEST 1 ����������������������������������������������������������������������������������������������������99
TEST 2 ��������������������������������������������������������������������������������������������������105
UNIT 6. FOLK TALES �������������������������������������������������������������������������������� 112

TEST 1 ��������������������������������������������������������������������������������������������������117
TEST 2 ��������������������������������������������������������������������������������������������������123
REVIEW 2������������������������������������������������������������������������������������������������������ 131

TEST 1 ��������������������������������������������������������������������������������������������������131
TEST 2 ��������������������������������������������������������������������������������������������������137

3


KEYS�������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 143
UNIT 1. LEISURE ACTIVITIES���������������������������������������������������������������� 143

TEST 1 ��������������������������������������������������������������������������������������������������143
TEST 2 ��������������������������������������������������������������������������������������������������145
UNIT 2. LIFE IN THE COUNTRYSIDE�������������������������������������������������� 147

TEST 1 ��������������������������������������������������������������������������������������������������147
TEST 2 ��������������������������������������������������������������������������������������������������149
UNIT 3. PEOPLES OF VIETNAM������������������������������������������������������������ 151

TEST 1 ��������������������������������������������������������������������������������������������������151
TEST 2 ��������������������������������������������������������������������������������������������������154
REVIEW 1������������������������������������������������������������������������������������������������������ 156

TEST 1 ��������������������������������������������������������������������������������������������������156
TEST 2 ��������������������������������������������������������������������������������������������������158
UNIT 4. OUR CUSTOMS AND TRADITIONS������������������������������������ 161

TEST 1 ��������������������������������������������������������������������������������������������������161
TEST 2 ��������������������������������������������������������������������������������������������������163
UNIT 5. FESTIVALS IN VIETNAM �������������������������������������������������������� 165

TEST 1 ��������������������������������������������������������������������������������������������������165
TEST 2 ��������������������������������������������������������������������������������������������������167
UNIT 6. FOLK TALES �������������������������������������������������������������������������������� 169

TEST 1 ��������������������������������������������������������������������������������������������������169
TEST 2 ��������������������������������������������������������������������������������������������������171
REVIEW 2������������������������������������������������������������������������������������������������������ 173

TEST 1 ��������������������������������������������������������������������������������������������������173
TEST 2 ��������������������������������������������������������������������������������������������������176

4

CỦNG CỐ VÀ ÔN LUYỆN TIẾNG ANH 8 - TẬP 1


LỜI NÓI ĐẦU
Củng cố và Ôn luyện Tiếng Anh 8 (Tập một) là cuốn sách nằm
trong bộ 08 cuốn cùng tên bậc THCS gồm các môn Toán, Ngữ văn và
Tiếng Anh, dành cho giáo viên và học sinh trong quá trình dạy học bổ trợ
và nâng cao. Đây là bộ sách được tổ chức biên soạn công phu, có sự tham
gia của các giảng viên, giáo viên giỏi ở nhiều tỉnh, thành và các cán bộ chỉ
đạo môn học của các cơ sở giáo dục và đào tạo với trình độ chuyên môn
cao, đầy tâm huyết và kinh nghiệm.
Củng cố và Ôn luyện Tiếng Anh 8 (Tập một) được biên soạn theo
các chủ đề bám sát nội dung của 6 đơn vị bài học và 2 bài ôn tập trong
Sách giáo khoa Tiếng Anh 8 hệ 10 năm (Tập một) nhằm giúp giáo viên và
học sinh lớp 8 có một tài liệu luyện tập các bài học trên lớp. Các dạng bài
tập được trình bày phong phú về mặt nội dung và đa dạng về mặt hình
thức, trong đó tập trung vào luyện ngữ âm, trọng âm, từ vựng (tổng hợp
từ vựng của từng bài, có giải thích từ loại, ngữ nghĩa, phiên âm quốc tế và
ví dụ), cách cấu tạo từ, tóm tắt ngữ pháp và hệ thống bài tập thực hành
thông qua kỹ năng đọc hiểu, kỹ năng viết và sử dụng ngôn ngữ tổng hợp
trong các bài kiểm tra (Tests).
Mỗi một bài học (từ Unit 1 đến Unit 6) được chia thành 02 mục lớn
như sau:
A. Tóm tắt lý thuyết (Vocabulary, Word Formation and Grammar):
Mục này được tóm tắt và hệ thống các từ vựng, cấu tạo từ và ngữ pháp.
B. Luyện tập (Test 1 và Test 2): Bao gồm 2 bài kiểm tra (bài tập tổng
hợp về ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp và các kỹ năng sử dụng ngôn ngữ như
đọc và viết).

5


Bài ôn tập (Review 3 và Review 4): Được trình bày sau mỗi 03 bài
học, thiết kế dưới hình thức các dạng bài tập phong phú nhằm giúp học
sinh lớp 8 củng cố kiến thức và đánh giá xếp loại học sinh theo quy chế
của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Củng cố và Ôn luyện Tiếng Anh 8 (Tập một) được biên soạn dựa
trên thực tiễn của việc dạy và học Tiếng Anh hiện nay trong các trường
phổ thông. Đây sẽ là tài liệu tham khảo bổ ích cho giáo viên và học sinh,
góp phần thiết thực nâng cao khả năng sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh của
học sinh phổ thông trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế. Trong quá
trình biên soạn bộ sách này, chúng tôi đã nhận được sự động viên, khích
lệ và giúp đỡ rất nhiều của các cá nhân, tổ chức, các bạn đồng nghiệp. Cho
phép chúng tôi được nói lời cảm ơn đối với các tập thể và cá nhân nói trên.
Mặc dù các tác giả đã rất cố gắng, song cuốn sách khó tránh khỏi
thiếu sót và nội dung chưa hoàn thiện, rất mong nhận được sự góp ý của
bạn đọc. Ý kiến góp ý xin gửi về:Công ty Cổ phần Giáo dục Fermat
Địa chỉ: Số 6A1, Tiểu khu Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại:  0984 208 495 hoặc 0917 830 455
Email: contact@fermat.edu.vn
Website: www.fermat.edu.vn
Xin trân trọng cảm ơn!
Các tác giả

6

CỦNG CỐ VÀ ÔN LUYỆN TIẾNG ANH 8 - TẬP 1


UNIT 1. LEISURE ACTIVITIES
A. REVIEW
I. Vocabulary
Words

Transcription

Meaning

adore (v)

/əˈdɔː(r)/

yêu thích

addicted (a)

/əˈdɪktɪd/

nghiện

beach game
(n)

/biːtʃ ɡeɪm/

thể thao
bãi biển

bracelet (n)

/ˈbreɪslət/

vòng
đeo tay

communicate
(v)
community
centre (n)

/kəˈmjuːnɪkeɪt/ giao tiếp

craft (n)

/krɑːft/

craft kit (n)

/krɑːft kɪt/

cultural
event (n)

/ˈkʌltʃərəl
ɪˈvent/

detest (n)

/dɪˈtest/

DIY (n)

/ˌdiː aɪ ˈwaɪ/

/kəˈmjuːnəti
ˈsentə(r)/

Examples
It’s obvious that he adores
her.
She had become addicted
to tranquillizers.
Beach games for adults
provide both exercise and
fun.
She had a charm bracelet
on her wrist.
We usually communicate
by letter.
We operate 20 community
centres around the city.

trung tâm
văn hóa
cộng đồng
đồ thủ công Sheep shearing is a highly
skilled craft.
bộ dụng
This craft kit provides
cụ làm thủ
everything you need to get
công
started.
sự kiện
There are many cultural
văn hóa
events held in my country
every year.
ghét
They absolutely detest
each other.
đồ tự làm
My sister is a real DIY
enthusiast.

UNIT 1. LEISURE ACTIVITIES

7


8

Words

Transcription

Meaning

Examples

don’t mind (v)

/ dəʊnt maɪnd/

không ngại

hang out (v)

/hæŋ aʊt/

hooked (a)

/hʊkt/

It’s right up
my street!
(idiom)
join (v)

/ɪtz raɪt ʌp maɪ
striːt/

đi chơi
với bạn bè
yêu thích
cái gì
đúng vị của
tớ!

My parents don’t mind
working hard to bring me
up.
The local kids hang out at
the mall.
She’s completely hooked
on computer games.
This job seems right up
my street.

/dʒɔɪn/

tham gia

leisure (n)

/ˈleʒə(r)/

leisure activity
(n)
leisure time
(n)

/ˈleʒə(r)
ækˈtɪvəti/
/ˈleʒə(r) taɪm/

netlingo (n)

/net ˈlɪŋɡəʊ/

people
watching
(n)
relax (v)

/ˈpiːpl wɒtʃɪŋ /

satisfied (a)

/ˈsætɪsfaɪd/

socialise (v)

/ˈsəʊʃəlaɪz/

weird (a)

/wɪəd/

/rɪˈlæks/

My father joined the army
when he was 18.
sự thư giãn These days we have more
money and more leisure to
enjoy it.
hoạt động
What are your leisure
thư giãn
activities at weekend.
thời gian
My leisure time in the
thư gian
countryside was very short
last year.
ngôn ngữ
Netlingo is the language
trên mạng
used on the Internet.
ngắm người People watching is my
qua lại
hobby when having spare
time.
thư giãn
She was relaxing on the
sofa with a book.
hài lòng
He’s never satisfied with
what he’s got.
giao tiếp tạo I think you should
mối quan hệ socialise more.
kì cục
He’s a really weird boy.

CỦNG CỐ VÀ ÔN LUYỆN TIẾNG ANH 8 - TẬP 1


Words

Transcription

Meaning

window
shopping (n)

/ˈwɪndəʊ
ˈʃɒpɪŋ/

đi chơi
ngắm đồ
bày trong
cửa hàng

virtual (a)

/ˈvɜːtʃuəl/

ảo

Examples
Window shopping is
defined as looking at items
that are for sale just to
enjoy looking with no
intent to buy.
Version 3 of the software
includes more virtual
memory.

II. Word formation

Words

adore (v)

addict (n)

communicate
(v)

culture (n)
event (n)
detest (v)
leisure (n)
relax (v)

Related words

Transcription

adoration (n)
adorable (a)
adorer (n)
adoring (a)

/ˌædəˈreɪʃn/
/əˈdɔːrəbl/
/əˈdɔːrə(r)/
/əˈdɔːrɪŋ/

addicted (a)
addiction (n)
addictive (a)
communication
(n)
communicative
(a)
communicator
(n)
cultural (a)
eventful (a)
detestable (a)
detestation (n)
leisurely (a.adv)

/əˈdɪktɪd/
/əˈdɪkʃn/
/əˈdɪktɪv/
/kəˌmjuːnɪˈkeɪʃn/

relaxation (n)

/ˌriːlækˈseɪʃn/

/kəˈmjuːnɪkətɪv/
/kəˈmjuːnɪkeɪtə(r)/
/ˈkʌltʃərəl/
/ɪˈventfl/
/dɪˈtestəbl/
/dɪˈtestəbl/
/ˈleʒəli/

Meaning
sự yêu thích
đáng yêu thích
người hâm mộ
tha thiết, yêu
thương
nghiện
thói nghiện
gây nghiện
sự giao tiếp, liên
lạc
cởi mở
người truyền
tin
thuộc văn hóa
nhiều sự kiện
đáng ghét
sự căm ghét
nhàn nhã,
ung dung
sự nghỉ ngơi

UNIT 1. LEISURE ACTIVITIES

9


Words

satisfy (v)

Related words
satisfied (a)
satisfaction (n)
satisfactory (a)
dissatisfaction (n)

Transcription
/ˈsætɪsfaɪd/
/ˌsætɪsˈfækʃn/
/ˌsætɪsˈfæktəri/
/ˌdɪsˌsætɪsˈfækʃn/

unsatisfactory (a) /ˌʌnˌsætɪsˈfæktəri/

society (n)

social (a)
socialise (v)
socialisation (n)
socialist (a)

/ˈsəʊʃl/
/ˈsəʊʃəlaɪz/
/ˌsəʊʃəlaɪˈzeɪʃn/
/ˈsəʊʃəlɪst/

Meaning
làm hài lòng
sự hài lòng
hài lòng
sự không hài
lòng
không tốt, không
vừa ý
thuộc xã hội
xã hội hóa
sự xã hội hóa
thuộc xã hội chủ
nghĩa

III. Grammar
1. Verbs of linking + gerunds
- Some verbs in English must be followed by Verb_ing (Gerund) like: admit
(thú nhận), avoid (tránh), consider (tính đến), delay (trì hoãn), deny (phủ nhận),
detest (ghét), enjoy (thích thú), fancy (yêu thích), feel like (cảm thấy), finish (hoàn
thành), imagine (tưởng tượng), mind (cảm thấy phiền), miss (bỏ lỡ), recall (nhớ
lại), risk (liều lĩnh), suggest (đề xuất)…
- Example:
She admitted having driven the car without insurance.
We’re considering buying a new car.
He felt like bursting into tears.
Did she mind not getting the job?
I suggested going in my car.
2. Verbs of linking + to-infinitives
- Some other verbs in English must be followed by to-infinitive like: agree
(đồng ý), aim (nhằm mục đích), ask (yêu cầu), fail (thất bại), hesitate (lưỡng lự),
hope (hy vọng), hurry (vội vàng), manage (xoay xở), offer (muốn), plan (có kế
hoạch), prepare (chuẩn bị), refuse (từ chối), want (muốn), wish (mong muốn)…
- Example:
She agreed to let me go early.
10

CỦNG CỐ VÀ ÔN LUYỆN TIẾNG ANH 8 - TẬP 1


She failed to get into art college.
Please do not hesitate to contact me if you have any queries.
There are no plans to build new offices.
She refused to accept that there was a problem.
3. Verbs of linking + gerunds / to-infinitives
- Some verbs can be followed by both Verb_ing (Gerund) and to-infinitive
with slight difference in meaning like: begin (bắt đầu), continue (tiếp tục),
hate (ghét), love (yêu thích), like (thích), prefer (thích hơn), start (bắt đầu)
- Example:

Verbs of linking + Gerund
Everyone began talking at once.
The rain continued falling

Verbs of linking + to-infinitive
I began to feel dizzy.
all The rain continued to fall all afternoon.

afternoon.
I prefer playing in defence.

The

She started laughing.

anonymous.
It started to rain.

donor

prefers

to

remain

4. Verbs of linking + gerunds / to-infinitives with different meanings
- In English, some verbs can be followed by Verb_ing (Gerund) or toinfinitive with different meaning. Some verbs of this category are forget
(quên), go on (tiếp tục), mean (chủ định, có nghĩa là), need (cần), regret (hối tiếc),
remember (nhớ), stop (dừng lại), try (cố gắng).
- Example:

Verbs

Verbs of linking +
Gerund

Verbs of linking + toinfinitive

I’ll never forget hearing Take care, and don’t forget to
forget

this piece of music for the first write. (quên việc cần làm)
time. (quên việc đã làm trong
quá khứ)
He said nothing but just went The book goes on to describe

go on

on working.

his experiences in the army.

(Tiếp tục công việc cũ)

(Chuyển sang việc khác sau khi
hoàn thành một việc)

UNIT 1. LEISURE ACTIVITIES

11


Verbs of linking +
Gerund

Verbs

Verbs of linking + toinfinitive

This new order will mean She
mean
need

regret

means

to

succeed.

working overtime. (Có nghĩa (Muốn, có ý định)
là)
This shirt needs washing. I need to get some sleep.
(Nghĩa bị động)
(Nghĩa chủ động)
He bitterly regretted ever We regret to inform you that
having mentioned it. (Hối your application has not been
tiếc về việc đã làm)

successful. (Tiếc về việc sắp

phải làm)
Do you remember switching Remember to call me when
remember

the lights off before we came you arrive! (Nhớ việc cần làm)
out? (Nhớ lại việc đã làm)
That phone never stops We stopped to admire the

stop
try

ringing! (Dừng việc gì lại)

scenery. (Dừng lại để làm việc

khác)
John isn’t here. Try phoning What are you trying to do?
his home number. (Thử làm gì) (Cố gắng làm gì)

B. PRACTICE TEST
TEST 1
PHONETICS
I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently
from that of the others in each group.
1.
2.
3.
4.
5.

12

A. flat
A. question
A. design
A. gum
A. learned

B. hat
B. location
B. side
B. hunt
B. dressed

C. casual
C. nation
C. picnic
C. tunnel
C. guided

CỦNG CỐ VÀ ÔN LUYỆN TIẾNG ANH 8 - TẬP 1

D. equal
D. animation
D. advise
D. tunic
D. wanted


II. Choose the word whose main stressed syllable is placed differently
from that of the others in each group.
1. A. hotel
B. swallow
C. improve
2. A. eventual
B. devastate
C. admirable
3. A. brother
B. machine
C. mother
4. A. decorate
B. family
C. festival
5. A. blanket
B. invite
C. replace

D. survive
D. different
D. beauty
D. tradition
D. exchange

VOCABULARY AND GRAMMAR
I. Choose the best answer to complete each of the following sentences.
1. She __________ working with children.

A. would like

B. adores

C. would love

D. wants

2. Speech is the fastest method of __________ between people.

A. communicate
C. communicated

B. communicates
D. communication

3. Do you mind __________? I’m feeling pretty tired.

A. driving

B. drives

C. drove

4. I had a really __________ dream last night.
A. important
B. fantastic
C. weird

D. driven
D. light

5. The technology has enabled development of an online __________
library.

A. virtual

B. real

C. funny

D. fast

6. I like __________ up as soon as I finish eating.

A. wash

B. to wash

C. washes

D. washed

7. I’m trying __________ Chinese though it’s very difficult.

A. learn

B. learning

C. learnt

D. to learn

8. We should stop __________ because it is harmful to our health.

A. smoke

B. smokes

C. smoking

D. to smoke

9. John isn’t here. Try __________ his home number.

A. phoning

B. to phone

C. phones

D. phoned

10. Did you remember __________ that letter for me?

A. post

B. to post

C. posting

D. posted

UNIT 1. LEISURE ACTIVITIES

13


II. Give the correct form of the word in brackets to complete the
following sentences.
1. She has the most ____________ two-year-old girl. (ADORE)
2. He’s ____________ to computer games. (ADDICT)
3. The ideal candidate will be an effective ____________. (COMMUNICATE)
4. The best films are those which transcend national or ____________
barriers. (CULTURE)
5. Her time at college was the most ____________ period of her life.
(EVENT)
6. All terrorist crime is ____________, whoever the victims. (DETEST)
7. Couples strolled ____________ along the beach. (LEISURE)
8. She listens to classical music for ____________. (RELAX)
9. You haven’t yet given us a ____________ explanation. (SATISFY)
10. The ____________ party has been in office for almost ten years.
(SOCIETY)
III. Complete the following sentences with the correct form (ing-form or
to-infinitive) of the verbs in brackets.
1. I couldn’t possibly afford (eat) ____________ in that restaurant.
2. The college principal promised (look) ____________ into the matter.
3. They built a wall to avoid soil (be) ____________ washed away.
4. He flatly refused (discuss) ____________ the matter.
5. Would you mind (explain) ____________ that again?
6. I was beginning (think) ____________ you’d never come.
7. I enjoy (play) ____________ tennis and squash.
8. We’ve decided (not go) ____________ away after all.
9. I didn’t fancy (swim) ____________ in that water.
10. We’re considering (buy) ____________ a new car.

READING
I. Read the following text and use the words given in the box to fill in the
blanks.

14

arrange

invented

later

first

on

instead

from

was

crossword

horizontal

CỦNG CỐ VÀ ÔN LUYỆN TIẾNG ANH 8 - TẬP 1


Arthur Wynne’s first crossword puzzle was initially called wordcross and was diamond-shaped. The name (1) ____________ switched to
cross-word, and then as a result of an accidental typo the hyphen was
dropped, and the name became (2) ____________.
Wynne based his crossword puzzle (3) ____________ a similar
but much older game played in ancient Pompeii that translated (4)
____________ Latin to English was called Magic Squares. In Magic
Squares, the player is given a group of words and has to (5) ____________
them on a grid so that the words read the same way across and down.
A crossword puzzle is very similar, except (6) ____________ of being
given the words the player is given clues.
Arthur Wynne added other innovations to the crossword puzzle.
While the first puzzle was diamond-shaped, he later invented (7)
____________ and vertical shaped puzzles; and Wynne (8) ____________
the use of adding blank black squares to a crossword puzzle.
The crossword puzzle in a British publication (9) ____________
published in Pearson’s Magazine in February 1922. The (10) ____________
New York Times crossword was published on February 1, 1930.
(Source: https://www.thoughtco.com)
II. Read the following text and decide which answer best fits each numbered
blank.
Although computers can be used as a tool to spread awareness about
problems in the environment, they cause (1) __________ of environmental
problems themselves. Pollution caused by the production of computer (2)
__________, as well as from the cleaning agents used to clean computers,
is (3) __________ great hazard to the environment and the people that
live in it. People leave (4) __________ computers on non stop resulting
in a lot of energy consumption and enormous amounts of paper are (5)
__________ used daily to print out electronically stored data. It causes
health problems as well as (6) __________ problems and is in urgent need of
treatment. Use computer only when needed. If we all shut (7) __________
our computers at night the energy savings could light the Eiffel Tower 24
hours a day for 720 years. The increased (8) __________ of computers in
UNIT 1. LEISURE ACTIVITIES

15


KEYS
UNIT 1. LEISURE ACTIVITIES
TEST 1
PHONETICS
I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently
from that of the others in each group.
1. D2. A3. C4. D5. B

II. Choose the word whose main stressed syllable is placed differently
from that of the others in each group.
1. B2. A3. B4. D5. A

VOCABULARY AND GRAMMAR
I. Choose the best answer to complete each of the following sentences.
1. B
6. B
2. D
7. D
3. A
8. C
4. C
9. A
5. A
10. B

II. Give the correct form of the word in brackets to complete the following
sentences.
1. adorable 2. addicted 3. communicator
5. eventful
6. detestable 7. leisurely
9. satisfactory 10. socialist

4. cultural
8. relaxation

III. Put the verbs in brackets into the correct form.
1. to eat
2. to look
5. explaining 6. to think
9. swimming 10. buying

3. being
7. playing

4. to discuss
8. not to go

KEYS

143Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×