Tải bản đầy đủ

Giới thiệu sách Củng cố và ôn luyện tiếng Anh 7 tập 1

BÙI THỊ KIỀU ANH (Chủ biên) - NGUYỄN HỒNG QUÂN
QUÁCH THỊ LAN HƯƠNG - VŨ HỒNG LOAN - MAI ANH NGỌC - NGUYỄN NGỌC PHÚC
NGUYỄN HẰNG - LÊ THỊ HỒNG THÚY - NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG - TỐNG THỊ KIM TƯƠI

CỦNG CỐ VÀ ÔN LUYỆN
TIẾNG ANH 7
TẬP MỘT

THEO CHƯƠNG TRÌNH 10 NĂM CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI


Các tác giả
TT

Họ tên

Cơ quan công tác

1


Bùi Thị Kiều Anh

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội

2

Nguyễn Hồng Quân

Công ty Cổ phần Giáo dục Fermat

3

Quách Thị Lan Hương

Phòng GD và ĐT Hà Đông

4

Vũ Hồng Loan

Phòng GD và ĐT Nam Từ Liêm

5

Mai Anh Ngọc

Sở GD và ĐT Thừa Thiên Huế

6

Nguyễn Ngọc Phúc

Phòng GD và ĐT Cầu Giấy

7

Nguyễn Hằng
Trường THCS Nguyễn Tri Phương, Hà Nội

8

Lê Thị Hồng ThúyTrường THPT Trần Phú, Vĩnh Phúc

9

Nguyễn Thị Huyền Trang

Trường THPT Đại Từ, Thái Nguyên

10

Tống Thị Kim Tươi

Trường THPT Phạm Văn Nghị, Nam Định

2CỦNG CỐ VÀ ÔN LUYỆN TIẾNG ANH 7 - TẬP MỘT


MỤC LỤC
UNIT 1. MY HOBBIES������������������������������������������������������������������������������������������7
TEST 1 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������12
TEST 2 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������17
UNIT 2. HEALTH������������������������������������������������������������������������������������������������22
TEST 1 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������26
TEST 2 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������31
UNIT 3. COMMUNITY SERVICE��������������������������������������������������������������������36
TEST 1 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������41
TEST 2 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������46
REVIEW 1��������������������������������������������������������������������������������������������������������������51
TEST 1 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������51
TEST 2 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������56
UNIT 4. MUSIC AND ARTS ����������������������������������������������������������������������������62
TEST 1 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������65
TEST 2 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������70
UNIT 5. VIETNAMESE FOOD AND DRINK ����������������������������������������������76
TEST 1 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������81
TEST 2 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������86
UNIT 6. THE FIRST UNIVERSITY IN VIETNAM��������������������������������������92
TEST 1 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������96
TEST 2 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������102
REVIEW 2������������������������������������������������������������������������������������������������������������107
TEST 1 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������107
TEST 2 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������112

3


KEYS��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������117
UNIT 1. MY HOBBIES��������������������������������������������������������������������������������������117
TEST 1 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������117
TEST 2 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������119
UNIT 2. HEALTH����������������������������������������������������������������������������������������������121
TEST 1 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������121
TEST 2 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������123
UNIT 3. COMMUNITY SERVICE������������������������������������������������������������������125
TEST 1 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������125
TEST 2 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������127
REVIEW 1������������������������������������������������������������������������������������������������������������128
TEST 1 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������128
TEST 2 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������131
UNIT 4. MUSIC AND ARTS ��������������������������������������������������������������������������133
TEST 1 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������133
TEST 2 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������135
UNIT 5. VIETNAMESE FOOD AND DRINK ��������������������������������������������137
TEST 1 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������137
TEST 2 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������139
UNIT 6. THE FIRST UNIVERSITY IN VIETNAM������������������������������������141
TEST 1 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������141
TEST 2 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������143
REVIEW 2������������������������������������������������������������������������������������������������������������145
TEST 1 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������145
TEST 2 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������147

4

CỦNG CỐ VÀ ÔN LUYỆN TIẾNG ANH 7 - TẬP MỘT


LỜI NÓI ĐẦU
Củng cố và Ôn luyện Tiếng Anh 7 (Tập một) là cuốn sách nằm trong
bộ 08 cuốn cùng tên bậc THCS gồm các môn Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh,
dành cho giáo viên và học sinh trong quá trình dạy học bổ trợ và nâng cao.
Đây là bộ sách được tổ chức biên soạn công phu, có sự tham gia của các
giảng viên, giáo viên giỏi ở nhiều tỉnh, thành và các cán bộ chỉ đạo môn
học của các cơ sở giáo dục và đào tạo với trình độ chuyên môn cao, đầy tâm
huyết và kinh nghiệm.
Củng cố và Ôn luyện Tiếng Anh 7 (Tập một) được biên soạn theo các
chủ đề bám sát nội dung của 6 đơn vị bài học và 2 bài ôn tập trong Sách giáo
khoa Tiếng Anh 7 hệ 10 năm (tập 1) nhằm giúp giáo viên và học sinh lớp 6
có một tài liệu luyện tập các bài học trên lớp. Các dạng bài tập được trình
bày phong phú về mặt nội dung và đa dạng về mặt hình thức, trong đó tập
trung vào luyện ngữ âm, trọng âm, từ vựng (tổng hợp từ vựng của từng bài,
có giải thích từ loại, ngữ nghĩa, phiên âm quốc tế và ví dụ), cách cấu tạo từ,
tóm tắt ngữ pháp và hệ thống bài tập thực hành thông qua kỹ năng đọc hiểu,
kỹ năng viết và sử dụng ngôn ngữ tổng hợp trong các bài kiểm tra (Tests).
Mỗi một bài học (từ Unit 1 đến Unit 6) được chia thành 02 mục lớn như sau:
A. Tóm tắt lý thuyết (Vocabulary, Word Formation and Grammar):
Mục này được tóm tắt và hệ thống các từ vựng, cấu tạo từ và ngữ pháp.
B. Luyện tập (Test 1 và Test 2): Bao gồm 2 bài kiểm tra (bài tập tổng hợp về
ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp và các kỹ năng sử dụng ngôn ngữ như đọc và viết).
Bài ôn tập (Review 1 và Review 2): Được trình bày sau mỗi 03 bài học, thiết
kế dưới hình thức các dạng bài tập phong phú nhằm giúp học sinh lớp 7 củng cố
kiến thức và đánh giá xếp loại học sinh theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
5


Củng cố và Ôn luyện Tiếng Anh 7 (Tập một) được biên soạn dựa
trên thực tiễn của việc dạy và học Tiếng Anh hiện nay trong các trường phổ
thông. Đây sẽ là tài liệu tham khảo bổ ích cho giáo viên và học sinh, góp
phần thiết thực nâng cao khả năng sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh của học sinh
phổ thông trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế. Trong quá trình biên
soạn bộ sách này, chúng tôi đã nhận được sự động viên, khích lệ và giúp đỡ
rất nhiều của các cá nhân, tổ chức, các bạn đồng nghiệp. Cho phép chúng tôi
được nói lời cảm ơn đối với các tập thể và cá nhân nói trên.
Mặc dù các tác giả đã rất cố gắng, song cuốn sách khó tránh khỏi thiếu
sót và nội dung chưa hoàn thiện, rất mong nhận được sự góp ý của bạn đọc.
Ý kiến góp ý xin gửi về:Công ty Cổ phần Giáo dục Fermat

Địa chỉ: Số 6A1, Tiểu khu Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại:  0984 208 495 hoặc 0917 830 455
Email: contact@fermat.edu.vn
Website: www.fermat.edu.vn
Xin trân trọng cảm ơn!
Các tác giả

6

CỦNG CỐ VÀ ÔN LUYỆN TIẾNG ANH 7 - TẬP MỘT


UNIT 1. MY HOBBIES
A. REVIEW
I. Vocabulary
Words

Transcription
/ə piːs əv keɪk/

Meaning

Examples

Finish that exercise is a
piece of cake for her.
/əˈreɪndʒ ˈflaʊə(r)/ cắm hoa
Arranging flower is the
art of arranging cut flowers
in an attractive way.
bird-watching /ˈbɜːdwɒtʃɪŋ/
quan sát
Bird-watching is his
(n)
chim chóc hobby.
board game (n) /ˈbɔːd ɡeɪm/
trò chơi
Do you like any board
trên bàn cờ game?
/kɑːv/
carve (v)
chạm, khắc She carves in both stone
and wood.
/kɑːvd/
carved (a)
được khắc There is a pictire carved in
stone.
/ˈkɒlɑːʒ/
collage (n)
tranh
Do you know about
collage?
/ˈeɡʃel/
eggshell (n)
vỏ trứng
Eggshell is the hard thin
outside of an egg
/ˈfrædʒaɪl/
fragile (a)
dễ vỡ
Be careful not to drop it;
it’s very fragile.
/ˈɡɑːdnɪŋ/
gardening (n)
việc làm
My father enjoy doing
vườn
the gardening in the
aafternoon.
horse-riding (n) /ˈhɔːs raɪdɪŋ/
cưỡi ngựa Horse-riding is his
favourite sport.
ice-skating (n) /ˈaɪs skeɪtɪŋ/
trượt băng Ice-skating is avery
interesting sport.
making model /ˈmeɪkɪŋ ˈmɒdl/
làm mô
The teacher asked us to
hình
make model of a airport.
a piece of cake
(idiom)
arranging
flower

dễ ợt

UNIT 1. MY HOBBIES

7


Words

Transcription

making pottery /ˈmeɪkɪŋ ˈpɒtəri/

Meaning
nặn đồ
gốm

melody (n)

/ˈmelədi/

giai điệu

monopoly (n)

/məˈnɒpəli/

cờ tỷ phú

mountain
climbing
share (v)

/ˈmaʊntən
ˈklaɪmɪŋ/
/ʃeə(r)/

leo núi

skating (n)

/ˈskeɪtɪŋ/

strange (a)

/streɪndʒ/

trượt pa
tanh
lạ lùng

surfing (n)
unique (a)

/ˈsɜːfɪŋ/
/juˈniːk/

lướt sóng
duy nhất

unusual (a)

/ʌnˈjuːʒuəl/

khác
thường

chia sẻ

Examples
Making pottery is a good
activity for children’s
creativity.
His songs are always
strong on melody.
Monololy is a strange
kind of chess in Vietnam.
We all like mountain
climbing.
We shared the pizza
between the four of us.
We went skating on the
lake yesterday.
She was looking at me in a
very strange way.
Let’s go surfing today.
Everyone’s fingerprints are
unique.
She has a very unusual
name.

II. Word formation
Words

Related words

arrange (v)

arrangement (n)

/əˈreɪndʒmənt/

sự sắp xếp

fragile (a)

fragility (n)

/frəˈdʒɪləti/

tính dễ vỡ

monopoly (n)

monopolize (v)

/məˈnɒpəlaɪz/

giữ độc quyền

monopolist (a)

/məˈnɒpəlɪst/

độc quyền

mountainous (a)

/ˈmaʊntənəs/

có nhiều núi

mountaineer (n)

/ˌmaʊntəˈnɪə(r)/

người leo núi

share (v)

sharing (n)

/ʃeə(r)/

sự chia sẻ

strange (a)

stranger (n)

/ˈstreɪndʒə(r)/

người lạ

mountain (n)

8

Transcription

CỦNG CỐ VÀ ÔN LUYỆN TIẾNG ANH 7 - TẬP MỘT

Meaning


Words

Related words

Transcription

Meaning

skate (v)

skating (n)

/ˈskeɪtɪŋ/

môn trượt pa tanh

surf (v)

surfing (n)

/ˈsɜːfɪŋ/

môn lướt sóng

usual (a)

usually (adv)

/ˈjuːʒuəli/

thường thường

unusual (a)

/ʌnˈjuːʒuəl/

khách thường

III. Grammar
1. Present simple tense (Review)
1.1. Form
(+)
(-)

I, you, we, they

want

he, she, it

wants

I, you, we, they

do not/don’t

want

he, she, it

does not/doesn’t

want

I, you, we, they

want?

Does

he, she, it

want?

Don’t

I, you, we, they

want?

Doesn’t

he, she, it

want?

(?+) Do
(?-)

1.2. Uses and example
Uses
General facts that are always true
General facts that we think are
true at the present time
Regular or habitual events
Giving instructions or directions
Feelings and reactions at the
moment of speaking
Events that are part of a future
plan or timetable

Examples
There is always a long holiday
when Tet comes in Vietnam.
I really love my job.
I watch TV every night before
I go to sleep.
You go straight ahead for 500
meters, then turn right.
Don’t you believe me? It’s true,
honestly.
The party is at 8 p.m. Don’t be
late.
UNIT 1. MY HOBBIES

9


1.3. Spelling
Verbs

Third person
singular

Verbs

Third person
singular

come

comes

study

studies

record

records

play

plays

watch

watches

have

has

miss

misses

go

goes

wash

washes

do

does

mix

mixes

be

is

2. Future simple tense (Review)
2.1. Form
(+)

(-)

(?+)

(?-)

I

am

you, we, they

is

he, she, it

are

I

am not/’m not

you, we, they

is not/isn’t

he, she, it

are not/aren’t

Am

I

Is

he, she, it

Are

you, we, they

Isn’t

he, she, it

Aren’t

you, we, they

working

working

working?

working?

2.2. Uses and example
Uses

Example

Events at the time of speaking

Look! It is raining.

Temporary states

I am working at a hospital.

Repeated temporary events

Why are you always talking in class?

Gradual change

They are building a new park here.

Regular unplanned events

Children are often following aldults action.

10

CỦNG CỐ VÀ ÔN LUYỆN TIẾNG ANH 7 - TẬP MỘT


Uses
Plans and arrangements

Example
We are moving house next month.

2.3. Spelling
Verbs

-ing Form

We add -ing to the base form to make the -ing
form for most verbs

work

working

learn

learning

When the verb ends in -e, we remove the -e and
add -ing.

come

coming

move

moving

The consonant is doubled when the verb ends
in a vowel followed by a single consonant.

prefer

preferring

rub

rubbing

we double the consonant when the verb ends
in a vowel + l.

travel

travelling

control

controlling

3. Verbs of liking + V-ing
- In Ennglish, there are some verbs expressing liking which are followed by
a V-ing such as: like (thích), enjoy (thích thú), love (yêu thích), hate (ghét),
fancy (thích), detest (ghét)...
- Ví dụ:
She’s never liked swimming.
I enjoy listening to music before going to bed.
I love eating ice cream in simmer.
I don’t like getting up early in the morning.
She hates going to crowded places.

UNIT 1. MY HOBBIES

11


B. PRACTICE TEST
TEST 1
PHONETICS
I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from
that of the others in each group.
1.

A. iron

B. bird

C. first

D. birthday

2.

A. world

B. forgive

C. word

D. work

3.

A. burn

B. turn

C. Thursday

D. Saturday

4.

A. early

B. earth

C. hear

D. learn

5.

A. service

B. worker

C. prefer

D. Germany

II. Choose the word whose main stressed syllable is placed differently
from that of the others in each group.
1.

A. award

B. carved

C. well-known

D. elect

2.

A. iron

B. lovely

C. unique

D. castle

3.

A. skating

B. prepare

C. dislike

D. pollute

4.

A. funny

B. quiet

C. island

D. eggshell

5.

A. elect

B. regard

C. mountain

D. cuisine

VOCABULARY AND GRAMMAR
I. Choose the best answer to complete each of the following sentences.
1. Sophie __________ as a travel writer.
A. work
B. working
C. works

D. to work

2. Trang loves __________ out with her friends.
A. going
B. go
C. goes

D. went

3. Thailand __________ hot at this time of year.
A. really is
B. is really
C. really are

D. are really

4. She liked her job because she enjoyed __________ people.
A. to meet
B. meets
C. met
D. meeting
5. He used to like __________ Friday nights with the boys.
A. spend
B. to spend
C. spent
D. spending
6. What __________ the boss about this money?
12

CỦNG CỐ VÀ ÔN LUYỆN TIẾNG ANH 7 - TẬP MỘT


A. shall I tell

B. Shall tell I

C. I shall tell

D. I tell shall

7. Do you fancy __________ on a day trip to Bath next Saturday?
A. come
B. coming
C. to come
D. comes
8. __________ to the dance with me?
A. Will come you
B. You will come
C. Will you come
D. You come will
9. I detest __________ to get up when it’s dark outside.
A. has
B. having
C. have
D. to have
10. Don’t you just adore __________ in a hot bath?
A. to lie

B. lies

C. lay

D. lying

II. Give the correct form of the word in brackets to complete the following
sentences.
1. A tour of the theatre is available by prior ____________. (ARRANGE)
2. There was an air of ____________ about him. (FRAGILE)
3. Don’t let him ____________ you like he did at the last party. (MONOPOLY)
4. North-west of our country is a ____________ region. (MOUNTAIN)
5. It’s ____________ for apple trees to flower so early. (USUAL)
6. He’s not very good at ____________ his worries. (SHARE)
7. There was a complete ____________ sitting at my desk. (STRANGE)
8. That afternoon we went ____________ on the lake. (SKATE)
9. Popular water sports include swimming, ____________ and water-skiing.
(SURF)
10. Planning permission is not ____________ needed. (USUAL)
III. Put the verbs in brackets into the correct form.
1. Do you fancy (go) ____________ out this evening?
2. They (be) ____________ good at finding inventive solutions to everyday
problems.
3. My dad (love) ____________ going to football games.
4. She’s never liked (swim) ____________.
5. Mary usually (go) ____________ away at weekends.
6. I detest (have) ____________ to stay up late at night.
7. I (celebrate) ____________ my birthday every year.
UNIT 1. MY HOBBIES

13


8. My father (call) ____________ you in 5 minutes.
9. I dislike (walk) ____________ and I hate camping.
10. If it rains, he (stay) ____________ at home.

READING
I. Read the following text and decide which answer best fits each numbered
blank.
My hobby is reading news paper, news, novels, or any book written by
good authors. I always (1) __________ story books, news paper, magazines
that I find (2) __________ in my free time. My hobby of reading books (3)
__________ first noticed by my father and he motivated me (4) __________
it is a very good habit. I was just (5) __________ little boy and I was much
interested in reading fairy tales and other stories given by (6) __________
parents.
Now I am 10 years (7) __________ and read in class 5th. Now I really
realize the benefits of my reading habit. It enables me (8) __________
general knowledge about many topics. This habit helps me (9) __________
about the world wonders, history and origin of life, space, animals, plants,
aquatic animals, human achievements, and other fascinating things of (10)
__________ world.
1.

A. to read

B. reading

C. read

D. reads

2.

A. interest

B. interesting

C. interested

D. interests

3.

A. is

B. are

C. were

D. was

4.

A. because

B. although

C. if

D. so

5.

A. No article

B. a

C. an

D. the

6.

A. his

B. her

C. their

D. my

7.

A. old

B. older

C. elder

D. eldest

8.

A. gain

B. gains

C. to gain

D. gaining

9.

A. learn

B. learnt

C. learning

D. learns

10.

A. one

B. a

C. an

D. the

II. Read the text and decide whether the following statements are True (T)
or False (F).
14

CỦNG CỐ VÀ ÔN LUYỆN TIẾNG ANH 7 - TẬP MỘT


KEYS
UNIT 1. MY HOBBIES
TEST 1
PHONETICS
I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from
that of the others in each group.
1. A2. B3. D4. C5. B

II. Choose the word whose main stressed syllable is placed differently
from that of the others in each group.
1. B2. C3. A4. D5. C

VOCABULARY AND GRAMMAR
I. Choose the best answer to complete each of the following sentences.
1. C2. A3. B4. D5. D

6. A7. B8. C9. B10. D

II. Give the correct form of the word in brackets to complete the following
sentences.
1. arrangement

2. fragility

3. monopolize4. mountainous

5. unusual6. sharing

7. stranger

9. surfing10. usually

8. skating

III. Put the verbs in brackets into the correct form.
1. going

2. are

3. loves

4. swimming

5. goes

6. having

7. celebrate

8. will call

9. walking

10. will stay

READING

KEYS

117Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×