Tải bản đầy đủ

Google Doanh Nghiệp Của Tôi

Google Doanh Nghiệp Của Tôi

Quang
Minh


Huy


1
2
3

TỔNG QUAN
CÀI ĐẶT

LỢI ÍCH
Proprietary & Confidential


PHẦN 1


TỔNG QUAN


Trang tích hợp cho doanh nghiệp của bạn
Địa
điểm

Google
Doanh
Nghiệp của
tôi

G+

Proprietary & Confidential


Giúp bạn tiếp cận tới người dùng trên khắp thế giới
Thay đổi thông tin
doanh nghiệp

Xem thống


Chia sẻ nội
dung

Xem đánh
giá/nhận xét

Proprietary & Confidential


www.google.com/mybusiness

Proprietary & Confidential


Chức năng chính


Hiển thị

Kết nối

Tương tác

Proprietary & Confidential


Tìm kiếm

Bản đồ

Hiển thị
Google +

Proprietary & Confidential


Kết nối

Proprietary + Confidential

Xây dựng cộng đồng những người theo dõi doanh nghiệp của bạn

Nút “Tham gia” giúp
khách hàng dễ dàng
theo dõi doanh nghiệp
bạn
Kiểm soát lượng
người theo dõi. Bạn có
thể kiểm soát ai có thể
xem bài viết nào

Kết nối với khách
hàng qua bài viết và
hoạt động


Kết nối

Proprietary + Confidential

Viết bài cho những người theo dõi
doanh nghiệp bạn


Tương tác
Phản hồi những đánh giá từ khách hàng


PHẦN 2

TẠO TRANG

Thay
đổi thông
Xác minh
trang tin

Sau khi bạn nhận được
mã xác minh qua thư

Bạn cần phải xác minh
để có thể đổi tên doanh
nghiệp của mìnhTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×