Tải bản đầy đủ

Thiết bị đóng cắt bảo vệ RCBO DS200 4P

QBB Auto Tech

Thiết bị đóng cắt bảo vệ RCBO DS200 4P

1
ABB-RCBO – DS200 A/QBB-19/05/2018-V1.0


QBB Auto Tech

Phụ lục
I. Định nghĩa về thiết bị đóng cắt bảo vệ RCBO ................................................... 3
1.1 Định nghĩa: ................................................................................................... 3
1.2 Giới thiệu về RCBO DS200 A 4P................................................................ 3
1.2.1. RCBO thường được sử dụng trong hầu hết các hệ thống như: ............ 3
1.2.2. Các lắp đặt: ........................................................................................... 3
II. Sơ đồ nguyên lý và sơ đồ thực tế ...................................................................... 4
2.1 Sơ đồ nguyên lý............................................................................................ 4
2.2 Hình ảnh thực tế ........................................................................................... 4
2.3 Chú thích các chân của RCCB: .................................................................... 5
III. Trạng thái hoạt động và các chức năng............................................................ 5

3.1.1. Nguyên lý hoạt động ............................................................................ 8
IV. Bài tập thực hành ............................................................................................. 9
4.1 Lựa chọn các thiết bị .................................................................................... 9
4.2 Sơ đồ nguyên lý và nguyên lý hoạt động\ .................................................. 10
4.2.1. Sơ đồ nguyên lý.................................................................................. 10
4.2.2. Nguyên lý hoạt động của mạch .......................................................... 11
4.3 Lắp đặt thiết bị thực tế................................................................................ 11

2
ABB-RCBO – DS200 A/QBB-19/05/2018-V1.0


QBB Auto Tech

I. Định nghĩa về thiết bị đóng cắt bảo vệ RCBO
1.1 Định nghĩa:
- RCBO (Residual Current Circuit Breaker with Overload protection) là
thiết bị chống dòng rò có thêm bảo vệ quá dòng kích cỡ MCB 2P. RCBO
là thiết bị bảo vệ có chức năng ngăn ngừa những nguy cơ hỏa hoạn do sự
cố rò dòng trong mạch điện, bảo vệ người sử dụng khỏi nguy cơ điện giật
và có thêm chức năng bảo vệ quá dòng.
1.2 Giới thiệu về RCBO DS200 A 4P
-

1.2.1. RCBO thường được sử dụng trong hầu hết các hệ thống như:
Các hệ thống điện công nghiệp vừa và nhỏ,…
Trong các hệ thống điện gia đình, có sử dụng máy móc 3phase
Trong các nhà xưởng, xí nghiệp,…
Tăng cường bảo vệ và giảm thiểu nguy hiểm về điện cho người sử dụng.

1.2.2. Các lắp đặt:
- Gá trên các thanh jack nhôm trong tủ điện, các mạch điện ngầm trong
tường.
- Đấu trước các MCB, CB,….

3
ABB-RCBO – DS200 A/QBB-19/05/2018-V1.0


QBB Auto TechII. Sơ đồ nguyên lý và sơ đồ thực tế
2.1 Sơ đồ nguyên lý

Hình 1: Trạng thái mở

Hình 2: Trạng thái đóng

2.2 Hình ảnh thực tế

Hình 3: Hình ảnh thực tế

4
ABB-RCBO – DS200 A/QBB-19/05/2018-V1.0


QBB Auto Tech
RCBO là sự kết hợp

Hình 4: Sự kết hợp giữa DDA200 với S200

2.3 Chú thích các chân của RCCB:
- 1/2, 3/4, 5/6, 7/8 là các chân đầu vào 3 phase(R, S, T, N).
- 2/1, 4/3, 6/5, 8/7 là các chân đầu ra 3 phase sau khi đấu qua RCBO(R, S,
T, N).
III. Trạng thái hoạt động và các chức năng

Hình 5: Hiển thị trạng thái mở của RCBO

5
ABB-RCBO – DS200 A/QBB-19/05/2018-V1.0


QBB Auto Tech

Hình 6: Hiển thị trạng thái đóng

- ở trạng thái mở sẽ hiển thị ON.
- ở trạng thái đóng sẽ hiển thị OFF.

Hình 7: Thông số thiết bị

- DS204 – A : mã sản phẩm.
- B32 : dòng định mức 32A.
- r = 0,03A:

6
ABB-RCBO – DS200 A/QBB-19/05/2018-V1.0


QBB Auto Tech

Hình 8: Nút kiểm tra chức năng bảo vệ

- Khi ta bấm nút “test” kiểm tra chức năng thì trạng thái đóng sẽ tự động
chuyển về trạng thái mở.

Hình 9: Nhiệt độ hoạt động ổn định

- Nhiệt độ hoạt động ổn định từ -25 độ C đến 55 độ C.

7
ABB-RCBO – DS200 A/QBB-19/05/2018-V1.0


QBB Auto Tech

Hình 10: Các terminal đấu dây

3.1.1. Nguyên lý hoạt động
- Khi xảy ra sự cố ngắn mạch , dòng điện bị rò ra khỏi mạch( rò ra vỏ thiết
bị, người chạm vào đường dây,…),… RCBO sẽ tự động ngắt( chuyển từ
trạng thái đóng => mở và xuất hiện thanh cài ngăn trạng thái đóng).

8
ABB-RCBO – DS200 A/QBB-19/05/2018-V1.0


QBB Auto Tech

IV. Bài tập thực hành
4.1 Lựa chọn các thiết bị
- RCBO
- Aptomat
- Biến tần
- Động cơ

9
ABB-RCBO – DS200 A/QBB-19/05/2018-V1.0


QBB Auto Tech
4.2 Sơ đồ nguyên lý và nguyên lý hoạt động\
4.2.1. Sơ đồ nguyên lý

Hình 14: Sơ đồ nguyên lý

10
ABB-RCBO – DS200 A/QBB-19/05/2018-V1.0


QBB Auto Tech
4.2.2. Nguyên lý hoạt động của mạch
- Khi đóng RCBO và đóng MCB2 dòng điện 3 pha sẽ đến biến tần
- Khi biến tần được cấp điện qua thông số cài đặt sẽ điều khiển động cơ
hoạt động
- Khi sảy ra sự cố với biến tần RCBO sẽ tự động ngắt mạch.
4.3 Lắp đặt thiết bị thực tế

Hình 11: Sơ đồ đấu nối thực tế

11
ABB-RCBO – DS200 A/QBB-19/05/2018-V1.0


QBB Auto Tech

12
ABB-RCBO – DS200 A/QBB-19/05/2018-V1.0Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×