Tải bản đầy đủ

Thiết bị đóng cắt bảo vệ RCCB F200 AC 4P

QBB Auto Tech

Thiết bị đóng cắt bảo vệ RCCB F200 AC 4P

1
ABB-RCCB F200 AC 4P / QBB-19/05/2018


QBB Auto Tech

Phụ lục
I. Định nghĩa về thiết bị đóng cắt bảo vệ RCCB.................................................... 3
1.1 Định nghĩa: ................................................................................................... 3
1.2 Giới thiệu về RCCB F200 AC 4P - ABB .................................................... 3
1.2.1. RCCB thường được sử dụng trong hầu hết các hệ thống như: ............ 3
1.2.2. Kích thước (mm) .................................................................................. 3
1.2.3. Các lắp đặt: ........................................................................................... 3
II. Sơ đồ nguyên lý và sơ đồ thực tế ...................................................................... 4
2.1 Sơ đồ nguyên lý............................................................................................ 4
2.2 Hình ảnh thực tế ........................................................................................... 4
2.3 Chú thích các chân của RCCB: .................................................................... 5

III. Trạng thái hoạt động và chức năng. ................................................................. 5
3.1.1. Nguyên lý hoạt động của RCCB .......................................................... 8
IV. Bài tập thực hành ............................................................................................. 9
4.1 Lựa chọn các thiết bị .................................................................................... 9
4.2 Sơ đồ nguyên lý và nguyên lý hoạt động ..................................................... 9
4.2.1. Sơ đồ nguyên lý.................................................................................... 9
4.2.2. Nguyên lý hoạt động của mạch ............................................................ 9
4.3 Lắp đặt thực tế ............................................................................................ 10

2
ABB-RCCB F200 AC 4P / QBB-19/05/2018


QBB Auto Tech

I. Định nghĩa về thiết bị đóng cắt bảo vệ RCCB
1.1 Định nghĩa:
- RCCB (Residual Current Circuit Breaker) là thiết bị chống dòng rò có
kích cỡ MCB 2P, 4P. RCCB là thiết bị bảo vệ có chức năng ngăn ngừa
những nguy cơ hỏa hoạn do sự cố rò dòng trong mạch điện và bảo vệ
người sử dụng khỏi nguy cơ điện giật.
1.2 Giới thiệu về RCCB F200 AC 4P - ABB
-

1.2.1. RCCB thường được sử dụng trong hầu hết các hệ thống như:
Các hệ thống điện bảo vệ nhà máy, nhà xưởng, các hệ thống lớn,…
Các hệ thống điện công nghiệp vừa và nhỏ,…
Trong các hệ thống máy móc
Tăng cường bảo vệ và giảm thiểu nguy hiểm về điện cho người sử dụng.
1.2.2. Kích thước (mm)

Hình 1: Chiều dài, chiều rộng

Hình 2: Chiều cao

1.2.3. Các lắp đặt:
- Gá trên các thanh jack nhôm trong tủ điện,
- Đấu trước các MCB, MCCB, CB,….

3


ABB-RCCB F200 AC 4P / QBB-19/05/2018


QBB Auto Tech

II. Sơ đồ nguyên lý và sơ đồ thực tế
2.1 Sơ đồ nguyên lý

Hình 3: Trạng thái mở

Hình 4: Trạng thái đóng

2.2 Hình ảnh thực tế

Hình 5: Hình ảnh thực tế

4
ABB-RCCB F200 AC 4P / QBB-19/05/2018


QBB Auto Tech
2.3 Chú thích các chân của RCCB:
- 1,3,5 là các chân đầu vào 3 phase (R, S, T).
- N là chân đầu vào/ra trung tính.
- 2, 4, 6 là các chân đầu ra 3 phase sau khi đấu qua RCCB (R, S, T).
III. Trạng thái hoạt động và chức năng.

Hình 6: Màu biểu thị trạng thái đóng/mở của RCCB

- ở trạng thái mở sẽ hiển thị |.
- ở trạng thái đóng sẽ hiển thị 0.

5
ABB-RCCB F200 AC 4P / QBB-19/05/2018


QBB Auto Tech

Hình 7: Cần gạt trạng thái đóng/ mở

Hình 8: Thông số thiết bị

- F204 – AC : mã sản phẩm.
- r = 0,1A:
= 230V/400 ~ : điện áp hoạt động 230V/400V.
= r = 1250A dòng cắt tối đa
- Sơ đồ mạch đấu nối.
6
ABB-RCCB F200 AC 4P / QBB-19/05/2018


QBB Auto Tech

Hình 9: Nút kiểm tra chức năng bảo vệ

- Khi ta bấm nút “test” kiểm tra chức năng thì trạng thái đóng sẽ tự động
chuyển về trạng thái mở.

Hình 10: Nhiệt độ hoạt động ổn định

- Nhiệt độ hoạt động ổn định từ -25 độ C đến 55 độ C.

7
ABB-RCCB F200 AC 4P / QBB-19/05/2018


QBB Auto Tech

Hình 11: Các terminal đấu dây

3.1.1. Nguyên lý hoạt động của RCCB
- Khi xảy ra sự cố ngắn mạch, quá tải, dòng điện bị rò ra khỏi mạch( rò ra
vỏ thiết bị, người chạm vào đường dây,…),… RCCB sẽ tự động ngắt(
chuyển từ trạng thái đóng => mở).

8
ABB-RCCB F200 AC 4P / QBB-19/05/2018


QBB Auto Tech

IV. Bài tập thực hành
4.1 Lựa chọn các thiết bị
- RCCB
- Aptomat
- Biến tần
- Động cơ
4.2 Sơ đồ nguyên lý và nguyên lý hoạt động
4.2.1. Sơ đồ nguyên lý

Hình 13: sơ đồ nguyên lý

4.2.2. Nguyên lý hoạt động của mạch
- Khi đóng RCCB và đóng MCB2 dòng điện 3 pha sẽ đến biến tần
9
ABB-RCCB F200 AC 4P / QBB-19/05/2018


QBB Auto Tech
- Khi biến tần được cấp điện qua thông số cài đặt sẽ điều khiển động cơ
hoạt động
- Khi sảy ra sự cố với biến tần RCCB sẽ tự động ngắt mạch.
4.3 Lắp đặt thực tế

Hình 12: Sơ đồ đấu nối thực tế

10
ABB-RCCB F200 AC 4P / QBB-19/05/2018


QBB Auto Tech

11
ABB-RCCB F200 AC 4P / QBB-19/05/2018Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×