Tải bản đầy đủ

Luyện câu tiếng việt

1. Chị lặt rau rồi luộc, em luộc rau lặt rồi.
2. Nồi đồng nấu ốc, nồi đất nấu ếch
3. Lá lành đùm lá rách, lá rách đùm lá nát.
4. Bụm một bụm bùn bỏ vô ống trúm lủng.
5. Vạch vách đút bánh đúc trứng cút chồng ăn.
6. Lùi đậu, lột đậu, luột đậu, đậu luộc, đậu lột, đậu lùi.
7. Một thằng lùn nhảy vô lùm lượm cái chum lủng.
8. Một ông lục mập bọc một bọc bắp.
9. Hột vịt lộn, lượm, luột, lột, lủm.
10. Hôm qua, qua nói qua mà hổng qua, hôm nay qua nói hổng qua mà
qua lại qua.
11. Mặt mập mọc một mụt mụn bọc, hai mụt mụn bọc mọc mặt mập.
12. Con két con kẹp con két cái, két kẹp két, cái kẹp cái, con két.
13. Anh Thanh ăn măng, anh Thăng ăn canh.
14. Trùm Tùng ,Trùm Trung,Trùm Long.
15. Vịt lội ruộng rồi vụt, vịt luộc luôn chum trùng.
16. Chùm hoa súng xum xuê suốt mùa mưa.
17. Vịt lội ruộng rồi lặn, vịt rặn một hột vịt.
18. Ông bụt ở chùa bùi cầm bùa đuổi chuột
19. Ông Lê nin lên núi lấy nước nấu lòng
20. Buổi trưa ăn bưởi chua21 Con lươn nó luồn qua lườn
22Nồi đồng nấu ốc, nồi đất nấu ếch
23Con cá mòi béo để gốc quéo cho mèo đói ăn
24 Chị nhặt rau rồi luộc em nhặt rau luộc rồi
25 Lúa nếp là lúa nếp non; Lúa lên lớp lớp lòng nàng lâng lâng
9. Lúa nếp là lúa nếp làng; Lúa lên lớp lớp làm lợn no nê
10. Đầu làng Bông,băm măng,bát mắm.Cuối làng Bông bát mắm,băm
măng.
11. Anh Hạnh ăn hành hăng
12. Luộc hột vịt lộn, luộc lộn hột vịt lạc, ăn lộn hột vịt lạc, luộc lại hột vịt
lộn lại lộn hột vịt lạc
13. Lúc nào lên núi lấy nứa về làm lán nên lưu ý nước lũTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×