Tải bản đầy đủ

Hướng dẫn sử dụng đồng hồ Watt kế EM368 SELEC

QBB Auto Tech

Watt kế EM368 SELEC

1
SELEC-EM368/ QBB-17/05/2018-V1.0


QBB Auto Tech

Phụ lục:
I.

Định nghĩa và thông số kỹ thuật thiết bị ............................................................................................... 3
1.

Định nghĩa:........................................................................................................................................ 3

2.

Thông số kỹ thuật: ............................................................................................................................ 3


II- Sơ đồ nguyên lý và sơ đồ thực tế: ............................................................................................................ 3
1.

Sơ đồ nguyên lý ................................................................................................................................ 3

2.

Sơ đồ lắp đặt thực tế: ........................................................................................................................ 9

III- Đèn trạng thái và cách cài đặt tham số: .................................................................................................. 9
1.

Đèn trạng thái và tính năng ............................................................................................................... 9

2.

Cách cài đặt tham số cho đồng hồ SELEC EM368 ........................................................................ 11

IV- Bài tập thực hành .................................................................................................................................. 18
1.

Lựa chọn các thiết bị cần sử dụng trong mạch:............................................................................... 18

2.

Vẽ sơ đồ nguyên lý: ........................................................................................................................ 18

3.

Lắp đặt thiết bị thực tế: ................................................................................................................... 19

4.

Kiểm tra và ghi lại giá trị đo được: ................................................. Error! Bookmark not defined.

2
SELEC-EM368/ QBB-17/05/2018-V1.0QBB Auto Tech

I.

Định nghĩa và thông số kỹ thuật thiết bị
1. Định nghĩa:
-

Energy Meter EM368 của Selec. Đo công suất tác dụng (active power kW); điện năng tác dụng
(active energy kWh), công suất phản kháng (reactive energy kVAR) điện năng phản kháng
(kVARh), điện năng biểu kiến (kVAh), hệ số công suất (cos phi), có khả năng lập trình hệ số biến
dòng (CT), hệ số biến áp (PT), truyền thông RS485...

2. Thông số kỹ thuật:
Bảng thông số kỹ thuật thiết bị EM368
Kích thước
Hiển thị
Nguồn cấp
Mạch đấu nối
Ngõ vào

Ngõ ra
Độ phân giãi
Bộ nhớ
Độ chính xác
Phụ kiện

W96xH96 (1/4 DIN)
LCD, 8 số (99999999), có đèn nền (kích thước chữ số H10,2mm)
100 ~ 240V AC (50/60Hz)
3 pha – 4 dây/3 dây, 2 pha – 3 dây, 1 pha – 2 dây
Điện áp: 11 ~ 300V AC (L-N); 19 ~ 519V AC (L-L)
Tần số: 45-65 Hz
Dòng điện: 5A AC (tối thiểu 11mA, tối đa 6A)
Xung áp (dùng nguồn bên ngoài) tối đa 24VDC/dòng tối đa 100mA
0.01, 0.1, 1, 10, 100, 1000, 10000 kWh/xung (tùy thuộc tỷ số của biến dòng)
Duy trì 10 năm
Cấp 1 (áp dùng với đo kWh, còn lại là ±1%)
Biến dòng, biến áp, AC-RS485-RS232-ISO (bộ chuyển đổi tín hiệu RS485-232),
phần mềm giám sát năng lượng EN-VIEW

Kích thước thiết bị:

II- Sơ đồ nguyên lý và sơ đồ thực tế:
1. Sơ đồ nguyên lý
-

Sơ đồ dùng cho nguồn điện 3 pha 4 dây dùng 3 biến dòng CT:

3
SELEC-EM368/ QBB-17/05/2018-V1.0


QBB Auto Tech

-

Sơ đồ dùng cho nguồn điện 3 pha 4 dây, sử dụng 3 biến dòng CT và 3 biến áp PT:

-

Sơ đồ cho nguồn điện 3 pha 3 dây sử dụng 2 CT:

4
SELEC-EM368/ QBB-17/05/2018-V1.0


QBB Auto Tech

-

Sơ đồ sử dụng cho nguồn điện 3 pha 3 dây dùng 2 CT và 2 PT:

5
SELEC-EM368/ QBB-17/05/2018-V1.0


QBB Auto Tech
-

Sơ đồ dùng cho nguồn điện 2 pha 3 đây dùng 2 CT:

-

Sơ đồ dùng cho nguồn điện 2 pha 3 dây sử dụng 2 CT và 2 PT:

-

Sơ đồ dùng cho nguồn điện 1 pha 2 dây dùng 1 CT:
6

SELEC-EM368/ QBB-17/05/2018-V1.0


QBB Auto Tech

-

Sơ đồ kết nối truyền thông với máy tính hoặc PLC:

7
SELEC-EM368/ QBB-17/05/2018-V1.0


QBB Auto Tech
-

Sơ đồ kết nối kênh phát xung với bộ điều khiển khả trình PLC:

-

Sơ đồ kết nối kênh phát xung với bộ đếm counter:

8
SELEC-EM368/ QBB-17/05/2018-V1.0


QBB Auto Tech

2. Sơ đồ lắp đặt thực tế:

III- Đèn trạng thái và cách cài đặt tham số:
1. Đèn trạng thái và các chân chức năng:


Đèn trạng thái:

Trong đó:
1- PF On khi đang xem hệ số công suất riêng và trung bình

9
SELEC-EM368/ QBB-17/05/2018-V1.0


QBB Auto Tech
2- REV: REV trên màn hình LCD cho biết dấu hiệu đảo chiều của một hoặc nhiều kết nối CT / Giai
đoạn. Trong trường hợp này, đồng hồ có thể không chỉ ra mức tiêu thụ năng lượng chính xác. CT
nên được kết nối với đồng hồ với các cực phân cực chính xác
3- Biểu tượng này trên màn LCD cho biết trạng thái xung ra sẵn có.
4- BAT trên màn hình LCD cho thấy thiết bị đang hoạt động trên pin khi không có nguồn cung cấp
phụ trợ. Màn hình sẽ TẮT sau 48 giờ khi hoạt động ở chế độ dự phòng pin liên tục. Không có đo
lường hoặc đầu ra sẽ diễn ra trong chế độ này.
5- Biểu tượng này trên màn hình LCD cho thấy rằng giao tiếp truyền thông Modbus đang diễn ra.
6- INT trên màn hình LCD cung cấp chỉ thị trực quan về tích hợp năng lượng. Chỉ báo INT tiếp tục
nhấp nháy một lần trong 5 giây, cho sự hiện diện của điện áp và dòng điện trong bất kỳ giai đoạn
nào trong ba giai đoạn.
7- Hiển thị lỗi.
8- Màn hình LCD hiển thị được 8 chữ số.
9- Hiển thị đang đo MkWhr
10- Hiển thị đang đo MkVAhh
11- X10 trên màn hình LCD bật ON khi độ phân giải là 10. Đó là chỉ số đếm đếm được nhân với 10
để nhận được kWh thực tế / kVArh / kVAh tiêu thụ
 Sơ đồ các chân và chức năng:

Trong đó:
1,2 : Nguồn Cấp Cho Đồng Hồ sử dụng nguồn AC220V
3,4 : Xung đầu ra của đồng hồ… có thể giao tiếp thông qua sự kiểm soát của bộ điều khiển như PLC, bộ
đếm.
5,6 : Chân truyền thông qua RS485, truyền thông 2 dây. Có thể dùng cho hệ thống điều khiển từ xa.
7 : Màn hình hiển thị là loại màn hình LCD, có thể hiển thị được 8 chữ số và hiển thị được Kwh, kVArh,
kVAh,…
8 : Xem cài đặt người dùng và hệ số công suất, phím chức năng dùng để giảm giá trị tham số

10
SELEC-EM368/ QBB-17/05/2018-V1.0


QBB Auto Tech
9 : Xem tổng công suất hoạt động, phím chức năng dùng để tăng giá trị tham số
10 : Xem tổng công suất phản kháng, chuyển trang cấu hình theo chiều ngược
11 : Xem năng lượng tiêu thụ, Phím chức năng ENTER lựa chọn.
12,13 : I1 Kênh đo dòng điện pha 1
14,15 : I2 Kênh đo dòng điện pha 2
16,17 : I3 Kênh đo dòng điện pha 3
18 : Chân đo nguồn trung tính N
19 : V1 Chân đo điện áp L1
20 : V2 Chân đo điện áp L2
21 : V3 Chân đo điện áp L3

2. Cách cài đặt tham số cho đồng hồ SELEC EM368
Bước 1, ta đồng thời nhấn 2 phím E và Q trong vòng 5 giây

Sau đó trên màn hình sẽ hỏi Password ta nhấn phím P để tăng lên 10 rồi nhấn E để xác nhận.

11
SELEC-EM368/ QBB-17/05/2018-V1.0


QBB Auto Tech

Tiếp theo đồng hồ sẽ hỏi (Change password – No) nếu muốn thay đổi ta chọn Yes sau đó nhập mật khẩu
cần thay đổi.

Nếu không chọn NO và nhấn Enter.

12
SELEC-EM368/ QBB-17/05/2018-V1.0


QBB Auto Tech

Bước 2, Chọn kiểu nguồn điện:
Ở đây tùy thuộc vào nguồn điện ta lắp đặt đồng hồ để chọn cho phù hợp. Mặc định là nguồn điện 3 pha 4
dây. Được hiển thị như hình dưới đây: (ta nhấn phím PE hoặc P để thay đổi thông số)

Sau đó nhấn E để xác nhận cài đặt và tới bước tiếp theo
13
SELEC-EM368/ QBB-17/05/2018-V1.0


QBB Auto Tech

Bước 3, Cài đặt thông số cuộn thứ cấp của biến dòng:
Ví dụ biến dòng của chúng ta là 100/5 thì ta sẽ có thông số cuộn thứ cấp là 5, ta tiến hành cài là 5 như
hình:

Sau đó ta nhấn E để tiếp tục cài đặt bước tiếp theo

Bước 4, Cài thông số cuộn dây sơ cấp của biến dòng:
Như ví dụ biến dòng là 100/5 vậy cuộn dây sơ cấp là 100, ta sẽ cài là 100 như hình ảnh

14
SELEC-EM368/ QBB-17/05/2018-V1.0


QBB Auto Tech

Sau đó ta nhấn E để tiếp tục cài đặt

Bước 5, Cài thông số biến áp thứ cấp
Tùy thuộc vào thông số trên thiết bị ví dụ ta có thông số biến áp là 3300/220 thì ta sẽ cài là 220 cho thông
số thứ cấp.

15
SELEC-EM368/ QBB-17/05/2018-V1.0


QBB Auto Tech

Bước 6: Cài đặt thông số cuộn dây sơ cấp của máy biến áp:
Tùy thuộc vào thông số trên thiết bị ví dụ ta có thông số biến áp là 3300/220 thì ta sẽ cài là 3300 cho
thông số sơ cấp.

16
SELEC-EM368/ QBB-17/05/2018-V1.0


QBB Auto Tech
Sau khi cài đặt xong nhấn phím Enter để xác nhận.

Bước 7: Reset về cài đặt mặc định của nhà sản xuất:

Nếu muốn reset về mặc định của nhà sản xuất chọn YES, nếu không chọn NO

17
SELEC-EM368/ QBB-17/05/2018-V1.0


QBB Auto Tech

Bước 8: Sau khi cài đặt các thông số hoàn tất ta lại nhấn tổ hợp phím E và Q trong vòng 5 giây để thoát
khỏi chế độ cài đặt và ra màn hình hiển thì

IV- Bài tập thực hành
 Ví dụ dùng đồng hồ để đo thông số nguồn điện 3 pha 4 dây dùng 3CT và 3PT
- Các bước thực hiện:

1. Lựa chọn các thiết bị cần sử dụng trong mạch:
-

Đồng hồ EM368
Nguồn điện 3 pha
CT biến dòng
PT Biến áp

2. Vẽ sơ đồ nguyên lý:
Dựa vào các dạng kết nối của đồng hồ ta sử dụng loại đo nguồn điện 3 pha 4 dây dùng 3CT và 3PT

18
SELEC-EM368/ QBB-17/05/2018-V1.0


QBB Auto Tech

3. Lắp đặt thiết bị thực tế:

19
SELEC-EM368/ QBB-17/05/2018-V1.0


QBB Auto Tech

20
SELEC-EM368/ QBB-17/05/2018-V1.0


QBB Auto Tech

Nguyên lý hoạt động của mạch:
-

-

-

Trạng thái ban đầu chưa cấp nguồn đồng hồ chưa hoạt động
Khi cấp nguồn 3 pha 4 dây vào mạch đồng hồ có điện màn hình LCD sáng lên và hiển thị
giá trị đo được.
Nguồn điện đi qua biến dòng, biến dòng tạo 1 dòng điện đi vào các đầu chân đo tương
ứng I1, I2, I3. Đồng hồ tiến hành đo dòng điện qua tỉ lệ biến dòng CT cài đặt trước cho ra
kết quả tương đối chính xác.
Nguồn điện đồng thời qua biến áp hạ áp và đi vào đầu chân đo V1, V2, V3 và chân trung
tính N. Đồng hồ tiến hành đo dựa vào điện áp thu được và dựa vào thông số cài đặt trước
của PT biến áp đưa ra kết quả.
Dựa vào tín hiệu dòng và áp đồng hồ tiến hành tính tỉ lệ công suất tiêu thụ và các thông
số công suất khác để hiển thị lên màn hình LCD.

Đồng hồ EM368 thuộc loại đồng hồ đo trả về độ chính xác tương đối cao so với mặt bằng chung.

21
SELEC-EM368/ QBB-17/05/2018-V1.0Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×