Tải bản đầy đủ

Đồng hồ đo tần số (Hz) SELEC MF216

QBB Auto Tech

Đồng hồ đo tần số (Hz) SELEC MF216

1
SELEC-MF216-QBB-16/05/2018-V1.0


QBB Auto Tech

Phụ lục
I.

Khái niệm về đồng hồ đo tần số ..................................................................................... 3

II.

Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của MF216: ................................................................. 3
1.

Cấu tạo ................................................................................................................... 3


2.

Nguyên lý hoạt động ............................................................................................... 4

III.

Sơ đồ nguyên lý và sơ đồ thực tế............................................................................... 5
1.

Sơ đồ nguyên lý ...................................................................................................... 5

2.

Sơ đồ thực tế .......................................................................................................... 5

IV.

Bài tập ứng dụng ........................................................................................................ 6
1.

Lựa chọn thiết bị ..................................................................................................... 6

2.

Thiết kế mạch nguyên lý: ........................................................................................ 7

3.

Lắp ráp thực tế: ...................................................................................................... 8

4.

Đọc giá trị đo và ghi lại: ........................................................................................... 8

2
SELEC-MF216-QBB-16/05/2018-V1.0


QBB Auto TechI.

Khái niệm về đồng hồ đo tần số
-

II.

Tần số điện xoay chiều là số lần lặp lại trạng thái cũ của dòng điện xoay chiều trong
một đơn vị thời gian.
Để tính tần số, chọn một khoảng thời gian, đếm số lần xuất hiện của hiện tượng trong
thời gian ấy, rồi chia số này cho khoảng thời gian đã chọn.
Đồng hồ đo tần số MF216 là loại đồng hồ dùng để đo tần số của nguồn điện xoay
chiều đang sử dụng, với cách đấu nối đơn giản và hiển thị kết quả đo được lên màn
hình led 7 thanh.

Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của MF216:
1. Cấu tạo
-

Đồng hồ MF216 được cấu tạo tương tự như các dạng đồng hồ đo tần số khác, với sự
khác biệt là hiển thị giá trị đo được lên màn hình LED 7 thanh rõ nét và dễ đọc.

-

Kích thước của đồng hồ MF216:

Kích thước của đồng hồ MF216
-

Hình ảnh thực tế của đồng hồ:

3
SELEC-MF216-QBB-16/05/2018-V1.0


QBB Auto Tech

-

Kí hiệu đồng hồ đo tần số :

Để đo tần số của nguồn điện ta chỉ cần mắc song song vôn kế với nguồn điện xoay chiều của
thiết bị cần đo. Tương ứng chân (1) vào (L) của nguồn điện và chân (2) vào (N) của nguồn
điện hoặc ngược lại.
-

Tính năng của đồng hồ MF216 :
 Nguồn cấp: 240VAC +/-20% (45-60Hz) hoặc 110VAC +/-20% (45-60Hz)
 Dải đo: 45 - 65Hz
 Sai số phép đo: +/- 0.05Hz
 Độ phân giải: 0.01
 Hiển thị 4 số, dạng LED 7 thanh
 Mạng kết nối: 1 pha 2 dây
 Mặt trước được bảo vệ với tiêu chuẩn IP65

2. Nguyên lý hoạt động
-

Giả sử đo tần số của nguồn điện lưới trong nhà đang sử dụng, ta dùng chân 1 và chân
2 đâu vào nguồn điện lúc này đồng hồ sẽ tiến hành đo, qua mạch điện tử trong đồng
hồ nó sẽ đo được giá trị tần số thực tế, ta thu được giá trị tần số của nguồn điện lưới là
50 Hz và hiển thị lên màn hình là giá trị 50.00

4
SELEC-MF216-QBB-16/05/2018-V1.0


QBB Auto Tech

III. Sơ đồ nguyên lý và sơ đồ thực tế
1. Sơ đồ nguyên lý
-

Theo sơ đồ nguyên lý thì đồng hồ đo tần số được ký hiệu bởi chữ Hz như ở mục trên,
để dễ dàng sử dụng theo thực tế thì sơ đồ nguyên lý được cải tiến như hình dưới.
 Hình ảnh theo sơ đồ nguyên lý của đồng hồ:

Chú thích:
-

Chân (1) và (2) là chân cấp nguồn đồng thời là 2 chân đầu vào đo cho đồng hồ.

2. Sơ đồ thực tế
-

Hình ảnh theo sơ đồ thực tế của đồng hồ:

5
SELEC-MF216-QBB-16/05/2018-V1.0


QBB Auto Tech

IV. Bài tập ứng dụng
 Đo tần số nguồn điện xoay chiều AC220V của mạng lưới điện quốc gia.
 Các bước thực hiện:

1. Lựa chọn thiết bị
+ Áp tô mát 1 pha

+ Đồng hồ MF216

+ Cầu chì 1 pha

+ Động cơ 1 pha

6
SELEC-MF216-QBB-16/05/2018-V1.0


QBB Auto Tech

2. Thiết kế mạch nguyên lý:

7
SELEC-MF216-QBB-16/05/2018-V1.0


QBB Auto Tech

3. Lắp ráp thực tế:

Mạch đo tần số nguồn điện 1 pha có tải

Nguyên lý hoạt động của mạch:
-

Khi cấp nguồn AC220V vào áp tô mát, Bật Áp tô mát ở vị trí ON, dòng điện sẽ đi từ
chân L qua áp tô mát, qua cầu chì và vào động cơ qua các cuộn dây động cơ và trở về
chân N của nguồn điện tạo thành một mạch vòng kín. Đồng thời dòng điện đi vào
chân 2 của đồng hồ MF216, dòng điện đi từ chân 1 của đồng hồ đi trở lại chân N của
nguồn điện. Lúc này đồng hồ tiến hành đo tần số giữa hai đầu chân 1 và 2 rồi hiển thị
giá trị tần số đo được ra màn hình với giá trị là 50Hz.

4. Đọc giá trị đo và ghi lại:
-

Khi Áp tô mát ở vị trí OFF đồng hồ tắt nguồn và lúc này giá trị không được hiển thị
Khi bật áp tô mát, đồng hồ bắt đầu có nguồn và tiến hành đo giá trị, tần số hiển thị lên đồng
hồ ở mức ổn định là xấp xỉ 50Hz.

8
SELEC-MF216-QBB-16/05/2018-V1.0Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×