Tải bản đầy đủ

Tài liệu hướng dẫn đồng hồ SELEC MA202

QBB Auto Tech

Đồng hồ đo dòng điện AC gián tiếp qua CT
(biến dòng) MA202 SELEC

Digital Ammeter

1
SELEC-MA202/ QBB-15/05/2018-V1.0


QBB Auto Tech

Phụ lục:
I.

Định nghĩa về đồng hồ đo dòng điện xoay chiều .................................................................................. 3
1.

Định nghĩa:........................................................................................................................................ 3


2.

Giới thiệu về biến dòng ..................................................................................................................... 3

II- Sơ đồ nguyên lý và sơ đồ thực tế: ............................................................................................................ 5
1.

Sơ đồ nguyên lý ................................................................................................................................ 5

2.

Sơ đồ lắp đặt thực tế: ........................................................................................................................ 8

III- Đèn trạng thái và nguyên lý hoạt động: .................................................................................................. 9
1.

Đèn trạng thái và tính năng ............................................................................................................... 9

2.

Nguyên lý hoạt động ....................................................................................................................... 10

IV- Bài tập thực hành .................................................................................................................................. 10
1.

Lựa chọn các thiết bị cần sử dụng trong mạch:............................................................................... 10

2.

Vẽ sơ đồ nguyên lý: ........................................................................................................................ 12

3.

Lắp đặt thiết bị thực tế: ................................................................................................................... 12

4.

Kiểm tra và ghi lại giá trị đo được: ................................................................................................. 13

2


SELEC-MA202/ QBB-15/05/2018-V1.0


QBB Auto Tech

I.

Định nghĩa về đồng hồ đo dòng điện xoay chiều
1. Định nghĩa:
-

-

Là loại đồng hồ dùng để đo dòng điện xoay chiều đi qua dây dẫn và thiết bị điện.
Đồng hồ MA202 đo dòng điện khi sử dụng kết hợp với biến dòng CT mục đích để biến
đổi dòng điện rất lớn về dòng điện nhỏ hơn theo tỉ lệ của biến dòng mà sai số thấp nhất
có thể cho phép.
Kích thước đồng hồ đo dòng MA202

2. Giới thiệu về biến dòng

Biến dòng với tỉ lệ 1:10 (1A tương ứng với 10A trên thực tế)
Nói chung máy biến dòng hiện tại và ampe kế được sử dụng với nhau như một cặp song đôi,
trong đó, thiết kế của máy biến dòng hiện nay nhằm cung cấp một dòng điện thứ cấp tiêu chuẩn,
khi mà dù cường độ dòng điện này dù có đạt tới mức tối đa thì cũng không lệch khỏi phạm vi
3
SELEC-MA202/ QBB-15/05/2018-V1.0


QBB Auto Tech

cường độ cho phép của ampe kế. Trong hầu hết các máy biến dòng ngày nay, chúng có thiết kế
để tạo ra một khoảng chênh lệch xấp xỉ giữa tỷ số vòng dây của hai cuộn sơ cấp và thứ cấp, mục
đích là để nghịch đảo. Đó là lý do tại sao sự hiệu chỉnh của máy biến dòng nói chung lại là một
loại hình riêng nhưng lại có đủ các đặc điểm đặc thù của một chiếc ampe kế.
Hầu hết các máy biến dòng hiện nay có tiêu chuẩn cho cuộn thứ cấp là 5 ampe, và tất nhiên là
dòng điện sơ cấp sẽ được thể hiện chênh lệch với dòng điện thứ cấp qua một con số tỷ lệ, ví dụ
như 100/5. Vậy, tỷ số chênh lệch này có ý nghĩa gì? Điều này có nghĩa rằng, cường độ dòng điện
sơ cấp lớn hơn gấp 100 lần so với dòng điện thứ cấp, tức là khi 100 ampe chạy trong cuộn sơ cấp
sẽ chuyển thành 5 ampe khi chạy tới cuộn thứ cấp, hoặc với tỷ lệ 500/5, thì chúng cũng sẽ cho
kết quả là một dòng điện 5 ampe cho cuộn thứ cấp và 500 ampe cho cuộn sơ cấp, vv.
Bằng cách tăng số lượng vòng dây quấn của cuộn thứ cấp N2, dòng điện thứ cấp có thể được hạ
áp thấp hơn nhiều so với dòng điện hiện tại trong mạch sơ cấp. Bởi vì, N2 tăng thì I2 giảm theo
một tỷ lệ xác định. Nói cách khác, số vòng dây và cường độ dòng điện trong cuộn sơ cấp và thứ
cấp có mối quan hệ nghịch theo một tỷ lệ được xác định trước với nhau.

Mối liên hệ của tỷ số vòng dây và tỷ số điện áp của máy biến dòng

4
SELEC-MA202/ QBB-15/05/2018-V1.0


QBB Auto Tech

Như trong cuộn sơ cấp thường bao gồm một hoặc hai vòng dây quấn trong khi cuộn thứ cấp lại
cần tới một hoặc hàng trăm vòng, tỷ lệ số vòng dây giữa cuộn sơ cấp và thứ cấp là khá lớn. Ví
dụ, giả sử rằng cường độ dòng điện của cuộn sơ cấp là 100Ampe, thì có thể tính ngay giá trị tiêu
chuẩn của cường độ dòng điện trong cuộn thứ cấp sẽ là khoảng 5Ampe. Thế là, tỷ lệ giữa dòng
điện sơ cấp và dòng điện thứ cấp là 100A – 5A, hoặc 20/1. Nói cách khác, điện áp dòng điện sơ
cấp lớn hơn điện áp dòng điện thứ cấp 20 lần.
Tuy nhiên, cần lưu ý, hiện nay có một loại máy biến dòng tuy có hệ số 100/5 nhưng không phải
là tỷ lệ điện áp là 20/1 hay 100/5. Mà tỷ lệ 100/5 đó thể hiện hiệu suất của dòng điện đầu vào và
dòng điện đầu ra, chứ không phải là tỷ lệ giữa cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp. Cũng nên lưu ý rằng,
số vòng dây và điện thế trong cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp có mối liên quan tỷ lệ nghịch với
nhau.
Nhưng, chúng ta có thể tạo ra thay đổi lớn về tỷ số vòng dâytrong một máy biến dòng bằng cách
điều chỉnh số vòng dây của cuộn sơ cấp dẫn qua khe cửa của máy biến dòng. Đây là nơi mà cứ
một vòng dây cuộn sơ cấp lại tương đương với một đường truyền và kết quả là hơn một đường
truyền được thông qua khe cửa có mức điện suất được điều chỉnh.
Vì vậy, ví dụ, một máy biến dòng hiện tại dạng vòng, 300/5 Ampe có thể hiệu chỉnh sang 150/5
Ampe hoặc thậm chí lá 100/5 Ampe bằng việc truyền thẳng dòng điện sơ cấp qua khe cửa sổ 2
hoặc 3 lần như minh họa trên hình. Điều này cho phép một dòng điện có cường độ cao hơn xuất
hiện nhằm cung cấp điện suất tối đa cho các ampe kê khi được gắn trực tiếp trên mạch sơ cấp,
nhưng lại dùng điện thế thấp hơn.

II- Sơ đồ nguyên lý và sơ đồ thực tế:
1. Sơ đồ nguyên lý

5
SELEC-MA202/ QBB-15/05/2018-V1.0


QBB Auto Tech

Sơ đồ chân đồng hồ đo dòng MA202
Trong đó:
Chân (1) và (2) là 2 chân cấp nguồn xoay chiều 220VAC (50/20Hz).
Chân (4) và chân (6) là 2 chân đấu vào biến dòng.
Chân (3), (5), (7) và (8) không sử dụng.

6
SELEC-MA202/ QBB-15/05/2018-V1.0


QBB Auto Tech

7
SELEC-MA202/ QBB-15/05/2018-V1.0


QBB Auto Tech

2. Sơ đồ lắp đặt thực tế:

Một số hình ảnh thực tế của biến dòng và đồng hồ đo

8
SELEC-MA202/ QBB-15/05/2018-V1.0


QBB Auto Tech

III- Đèn trạng thái và nguyên lý hoạt động:
1. Đèn trạng thái và tính năng
Màn hình hiển thị của đồng hồ hiển thị với 4 chữ số qua led 7 thanh

-

-

Khi kết hợp với biến dòng, đồng hồ có thể đo được tới 4000A
Tiêu chuẩn chống bụi bẩn IP65
Có thể dùng các loại biến dòng như: 5,10, 20, 30, 40, 50, 60, 75, 80, 100,
150, 200,250,300,400, 500, 600, 800,1000,1200, 1500, 1600, 2000, 2500,
3000, 4000
Cuộn dây thứ cấp 5A được cố định sẵn trong đồng hồ.

9
SELEC-MA202/ QBB-15/05/2018-V1.0


QBB Auto Tech

2. Nguyên lý hoạt động

-

Khi dây dẫn điện có dòng đi qua máy biến dòng, lúc này các cuộn dây sơ cấp của máy
biến dòng tạo ra các đường sức từ và dòng điện tác động lên cuộn thứ cấp của máy biến
dòng. Dòng điện đi từ chân P1 của máy biến dòng tới chân 4 của bộ đo dòng MA202.
MA202 đọc giá trị và hiển thị lên màn hình, sau đó tới chân số 6 của đồng hồ đo dòng
MA202 và về chân P2 của biến dòng. Dòng điện từ máy biến dòng được tính theo tỉ lệ
của các cuộn dây sơ cấp và thứ cấp của máy biến dòng và trả về giá trị chính xác tới bộ
đọc MA202.

IV- Bài tập thực hành
 Đo dòng điện của bóng đèn trong nhà sử dụng nguồn điện lưới quốc gia 220VAC/50Hz.
- Các bước thực hiện:

1. Lựa chọn các thiết bị cần sử dụng trong mạch:
-

Bộ đồng hồ đo dòng AC MA202

10
SELEC-MA202/ QBB-15/05/2018-V1.0


QBB Auto Tech

-

Biến dòng CT 10/5

-

Át tô mát 1 pha LS 5A

-

Công tắc

-

Bóng đèn sợi đốt 220V

11
SELEC-MA202/ QBB-15/05/2018-V1.0


QBB Auto Tech

2. Vẽ sơ đồ nguyên lý:

Mạch nguyên lý, bên phải chưa bật, bên trái đã bật

3. Lắp đặt thiết bị thực tế:

Nguyên lý hoạt động của mạch:
12
SELEC-MA202/ QBB-15/05/2018-V1.0


QBB Auto Tech

-

-

-

Cấp nguồn AC 220V vào At tô mát
Bật At tô mát lên vị trí ON lúc này nguồn điện đi vào đồng hồ đo dòng làm cho đồng hồ
có điện, giá trị dòng đo được bằng 0.000. Nguồn điện đi qua biến dòng tới công tắc và
chờ ở đó. Lúc này đèn không sáng.
Khi bật công tắc nguồn điện L qua công tắc qua bóng đèn và về lại N làm cho bóng đèn
sáng, lúc này dòng điện qua bóng đèn liên tục và đồng thời biến dòng nhận được giá trị
dòng đi qua dựa vào đường sức từ và phát ra dòng điện từ cuộn thứ cấp qua cuộn sơ cấp,
sau đó trả về đồng hồ đo. Dòng điện từ chân P1 của biến dòng đi vào chân 4 của đồng hồ
và ra chân 6 của đồng hồ sau đó về chân P2 của biến dòng tạo nên một vòng khép kín.
Lúc này đồng hồ bắt đầu đọc được tín hiệu dòng điện giữa 2 chân 4 và 6 và hiển thị dòng
điện lên màn hình, giá trị dòng điện lớn hay nhỏ phụ thuộc vào dòng tiêu thụ của bóng
đèn và dây dẫn.
Khi tắt công tắc bóng đèn tắt, dòng điện bị ngắt làm cho không có dòng điện đi qua biến
dòng, không tạo nên đường sức từ và giá trị đo được của đồng hồ lúc này bằng 0A.

4. Kiểm tra và ghi lại giá trị đo được:
-

Khi bật đèn, đọc giá trị đo được trên màn hình hiển thị và ghi lại.
Khi tắt đèn, đọc giá trị đo được trên màn hình hiển thị và ghi lại.

13
SELEC-MA202/ QBB-15/05/2018-V1.0Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×