Tải bản đầy đủ

Hướng dẫn sử dụng Ampe kế AUTONIC M4NN

QBB Auto Tech

Ampe kế M4NN

Đồng hồ đo dòng điện một chiều hoặc xoay chiều

1
AUTONIC-M4NN-QBB-15/05/2018-V1.0


QBB Auto Tech

Phụ lục
Định nghĩa và tính năng: ....................................................................................................................... 3

I1.

Định nghĩa:........................................................................................................................................ 3

2.


Tính năng và đặc điểm M4NN:......................................................................................................... 3

3.

Phân loại theo mã sản phẩm M4NN và kích thước: ......................................................................... 4
Sơ đồ chân và sơ đồ đấu nối M4NN: ................................................................................................ 4

II1.

Sơ đồ chân:........................................................................................................................................ 4

2.

Sơ đồ đấu nối chi tiết từng loại thiết bị: ............................................................................................ 5
Đèn trạng thái, các phím chức năng và cài đặt tham số: ................................................................... 7

III1.

Đèn trạng thái và các phím chức năng .............................................................................................. 7

2.

Cài đặt tham số: ................................................................................................................................ 8

IV-

a.

Cách cài đặt tham số cho chế độ RUN mode cho tham số nhóm 1: ............................................. 9

b.

Cách cài đặt tham số nhóm 2: ..................................................................................................... 10

c.

Cài đặt tham số nhóm 0: ............................................................................................................. 11

d.


Bảng mã lỗi của thiết bị: ............................................................................................................. 12
Bài tập thực tế ................................................................................................................................. 12

2
AUTONIC-M4NN-QBB-15/05/2018-V1.0


QBB Auto Tech

I-

Định nghĩa và tính năng:

1. Định nghĩa:
-

Ampe kế là dụng cụ đo cường độ dòng điện được mắc nối tiếp trong mạch. Ampe kế
dùng để đo dòng rất nhỏ cỡ miliampe gọi là miliampe kế. Tên của dụng cụ đo lường này
được đặt theo đơn vị đo cường độ dòng điện là ampe.Các ampe kế can thiệp khi đo dòng
điện chạy trong một dây điện phải được mắc nối tiếp với dây điện.

-

Mọi ampe kế đều tiêu thụ một hiệu điện thế nhỏ nối tiếp trong mạch điện.
Ký hiệu ampe kế trong mạch điện là một vòng tròn có chữ A ở giữa và có thể thêm ký
hiệu các cực dương và âm hai bên cho dòng điện một chiều.

-

Để giảm ảnh hưởng đến mạch điện cần đo, hiệu điện thế tiêu thụ trong mạch của ampe kế
phải càng nhỏ càng tốt. Điều này nghĩa là trở kháng tương đương của ampe kế trong
mạch điện phải rất nhỏ so với điện trở của mạch.
Khi mắc ampe kế vào mạch điện một chiều, chú ý nối các cực điện theo đúng chiều dòng
điện.
Luôn chọn thang đo phù hợp trước khi đo: chọn thang lớn nhất trước, rồi hạ dần cho đến
khi thu được kết quả nằm trong thang đo.Trong nhiều thiết kế, ampe kế là một điện kế có
mắc sơn. Tùy theo loại điện kế mà ampe kế thuộc các loại khác nhau: ampe kế điện từ có
khung quay chỉ đo được dòng 1 chiều, ampe kế có sắt quay hoặc amppe kế nhiệt do được
cả dòng một chiều và xoay chiều.

-

2. Tính năng và đặc điểm M4NN:
* Các tùy chọn nhập khác nhau (theo mô hình)
- Tùy chọn đầu vào: Điện áp DC, dòng điện DC, điện áp AC, dòng điện xoay chiều AC
* Các module nguồn và đầu vào riêng biệt cho phép cấp nguồn cho nhiều thiết bị bằng
cách sử dụng một nguồn điện duy nhất
* Phạm vi hiển thị: -1999 đến 9999
* Chức năng tỷ lệ hiển thị giới hạn cao / thấp
* Đo tần số AC (khoảng: 0.1 đến 9999 Hz)
* Chế độ đầu ra cài sẵn: OUT1, GO, OUT2 (Đầu ra bộ thu mở NPN / PNP)
* Chức năng hiển thị hệ số công suất: hiển thị các đầu ra tương tự (1-5 V, 4-20 mA) từ
các bộ chuyển đổi hệ số công suất là -0.50 ~ 1.00 ~ 0.50
* Các chức năng khác nhau: giám sát giá trị hiển thị đỉnh, trễ chu kỳ hiển thị, điều chỉnh
điểm 0, hiệu chỉnh giá trị hiển thị đỉnh
* Nguồn điện: 5-24 VDC (loại cách ly)

3
AUTONIC-M4NN-QBB-15/05/2018-V1.0


QBB Auto Tech

3. Phân loại theo mã sản phẩm M4NN và kích thước:
-

Cách phân loại sản phẩm đồng hồ M4NN

-

Kích thước M4NN

II-

Sơ đồ chân và sơ đồ đấu nối M4NN:

1. Sơ đồ chân:

Chú thích các chân của M4NN:
- Chân (9) Và (10) là chân cấp nguồn cho đồng hồ, điện áp một chiều 24VDC. Chân
(9) vào +24VDC và chân (10) vào 0VDC.

4
AUTONIC-M4NN-QBB-15/05/2018-V1.0


QBB Auto Tech

-

Chân (1)Và (7) là chân đo dòng điện một chiều AC giải đo là +/-5A đến +/-2A. Trong
đó chân (1) và (7) sẽ đấu nối tiếp với thiết bị cần đo.
Chân (4)Và (7) là chân đo dòng điện một chiều AC giải đo là +/-1A. Trong đó chân
(4) và (7) sẽ đấu nối tiếp với thiết bị cần đo.
Chân (5)Và (7) là chân đo dòng điện một chiều AC giải đo là +/-500mA đến +/250mA. Trong đó chân (5) và (7) sẽ đấu nối tiếp với thiết bị cần đo.
Chân (6)Và (7) là chân đo dòng điện một chiều AC giải đo là +/-100mA đến +/50mA. Trong đó chân (6) và (7) sẽ đấu nối tiếp với thiết bị cần đo.
Chân (8) và (7) là chân kết nối với nút nhấn bên ngoài để giữ nguyên giá trị đo không
bị thay đổi để hiển thị ổn định trên màn hình khi đo được.
Các chân (11) là chân OUT 1, (12) là chân GO, (13) là chân OUT 2, (14) là chân
COM cấp nguồn chung 0V đối với kiểu đồng hồ NPN và 24V đối với kiểu PNP.

2. Sơ đồ đấu nối chi tiết từng loại thiết bị:
* Đồng hồ M4NN-AA-1* là dạng đồng hồ đo dòng điện xoay chiều AC
- Có 2 dạng đồng hồ đo dòng chính:
+ Kiểu đồng hồ đo mà các chân trạng thái xuất tín hiệu là NPN, tức là trạng thái bình thường
tín hiệu tích cực mức cao L, khi đầu ra có tín hiệu trạng thái thay đổi tín hiệu thành mức thấp
N. Được mô tả ở hình 2.1.1

Hình 2.1.1 Sơ đồ đấu nối đồng hồ đo M4NN-AA-11
đo dòng điện một chiều AC kiểu NPN
+ Kiểu đồng hồ đo mà các chân trạng thái xuất tín hiệu là PNP, tức là trạng thái bình thường
tín hiệu tích cực mức cao N, khi đầu ra có tín hiệu trạng thái thay đổi tín hiệu thành mức thấp
L. Được mô tả ở hình 2.1.1

5
AUTONIC-M4NN-QBB-15/05/2018-V1.0


QBB Auto Tech

Hình 2.1.1 Sơ đồ đấu nối đồng hồ đo M4NN-AA-12
đo dòng điện một chiều AC kiểu PNP
Chú thích:
- Chân (9) Và (10) là chân cấp nguồn cho đồng hồ, điện áp một chiều 24VDC. Chân
(9) vào +24VDC và chân (10) vào 0VDC.
- Chân (1)Và (7) là chân đo dòng điện một chiều AC giải đo là +/-5A đến +/-2A. Trong
đó chân (1) và (7) sẽ đấu nối tiếp với thiết bị cần đo.
- Chân (4)Và (7) là chân đo dòng điện một chiều AC giải đo là +/-1A. Trong đó chân
(4) và (7) sẽ đấu nối tiếp với thiết bị cần đo.
- Chân (5)Và (7) là chân đo dòng điện một chiều AC giải đo là +/-500mA đến +/250mA. Trong đó chân (5) và (7) sẽ đấu nối tiếp với thiết bị cần đo.
- Chân (6)Và (7) là chân đo dòng điện một chiều AC giải đo là +/-100mA đến +/50mA. Trong đó chân (6) và (7) sẽ đấu nối tiếp với thiết bị cần đo.
- Chân (8) và (7) là chân kết nối với nút nhấn bên ngoài để giữ nguyên giá trị đo không
bị thay đổi để hiển thị ổn định trên màn hình khi đo được.
- Các chân (11) là chân OUT 1, (12) là chân GO, (13) là chân OUT 2, (14) là chân
COM cấp nguồn chung 0V đối với kiểu đồng hồ NPN và 24V đối với kiểu PNP.

* Đồng hồ M4NN-DA-1* là dạng đồng hồ đo dòng điện 1 chiều DC
Có 2 loại chính đó là M4NN-DA-11 là kiểu đồng hồ đo mà các chân trạng thái xuất tín hiệu
là NPN, tức là trạng thái bình thường tín hiệu tích cực mức cao 24V, khi đầu ra có tín hiệu
trạng thái thay đổi tín hiệu thành mức thấp 0V. Hình mô tả ở hình 2.1.1

Hình 2.1.1 Sơ đồ đấu nối đồng hồ đo M4NN-DA-11
đo dòng điện một chiều DC kiểu NPN
6
AUTONIC-M4NN-QBB-15/05/2018-V1.0


QBB Auto Tech

M4NN-DA-12 là kiểu đồng hồ đo mà các chân trạng thái xuất tín hiệu là PNP, tức là trạng
thái bình thường tín hiệu tích cực mức thấp 0V, khi đầu ra có tín hiệu trạng thái thay đổi tín
hiệu thành mức cao 24V ngược lại trạng thái của NPN. Hình mô tả ở hình 2.1.2

Hình 2.1.1 Sơ đồ đấu nối đồng hồ đo M4NN-DA-12
đo dòng điện một chiều DC kiểu PNP

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Chú thích:
Chân (9) Và (10) là chân cấp nguồn cho đồng hồ, điện áp một chiều 24VDC. Chân (9) vào
+24VDC và chân (10) vào 0VDC.
Chân (1)Và (7) là chân đo dòng điện một chiều DC giải đo là +/-5A đến +/-2A. Trong đó
chân (1) và (7) sẽ đấu nối tiếp với thiết bị cần đo. Sẽ được cho ở ví dụ dưới.
Chân (4)Và (7) là chân đo dòng điện một chiều DC giải đo là +/-1A đến +/-200mA. Trong đó
chân (4) và (7) sẽ đấu nối tiếp với thiết bị cần đo. Sẽ được cho ở ví dụ dưới.
Chân (5)Và (7) là chân đo dòng điện một chiều DC giải đo là +/-100mA đến +/-20mA.
Trong đó chân (5) và (7) sẽ đấu nối tiếp với thiết bị cần đo. Sẽ được cho ở ví dụ dưới.
Chân (6)Và (7) là chân đo dòng điện một chiều DC giải đo là +/-10mA đến +/-2mA. Trong
đó chân (6) và (7) sẽ đấu nối tiếp với thiết bị cần đo. Sẽ được cho ở ví dụ dưới.
Chân (8) và (7) là chân kết nối với nút nhấn bên ngoài để giữ nguyên giá trị đo không bị thay
đổi để hiển thị ổn định trên màn hình khi đo được.
Các chân (11) là chân OUT 1, (12) là chân GO, (13) là chân OUT 2, (14) là chân COM cấp
nguồn chung 0V đối với kiểu đồng hồ NPN và 24V đối với kiểu PNP.

III- Đèn trạng thái, các phím chức năng và cài đặt tham số:
1. Đèn trạng thái và các phím chức năng

7
AUTONIC-M4NN-QBB-15/05/2018-V1.0


QBB Auto Tech

Cách cài đặt:

2. Cài đặt tham số:
-

Để bật chế độ RUN ta thực hiện các bước như sơ đồ bên dưới:

8
AUTONIC-M4NN-QBB-15/05/2018-V1.0


QBB Auto Tech

a. Cách cài đặt tham số cho chế độ RUN mode cho tham số nhóm 1:

Chú ý khi cài đặt tham số:
Mỗi tham số luân phiên hiển thị tên tham số và SV trong 0,5 giây.
Nhấn phím M và SV được lưu và nó di chuyển đến tham số tiếp theo.
Nếu thẻ không hoạt động trong 60 giây. Nó sẽ tự động trở về chế độ RUN.
Nhấn phím M trong 3 giây và trở về chế độ RUN.
Nhấn phím , để thay đổi SV tại tham số. ( : di chuyển thiết lập chữ số, : thay đổi giá trị thiết lập.)
: Nhấn bất kỳ phím nào giữa , .
: Tham khảo kiểu và phạm vi đầu vào.
Bảng tham số mặc định của nhà sản xuất:

9
AUTONIC-M4NN-QBB-15/05/2018-V1.0


QBB Auto Tech
b. Cách cài đặt tham số nhóm 2:

Bảng tham số cài đặt mặc định của nhà sản xuất:

10
AUTONIC-M4NN-QBB-15/05/2018-V1.0


QBB Auto Tech

c. Cài đặt tham số nhóm 0:

Bảng tham số được cài đặt mặc định của nhà sản xuất:

11
AUTONIC-M4NN-QBB-15/05/2018-V1.0


QBB Auto Tech

d. Bảng mã lỗi của thiết bị:

IV- Bài tập thực tế
 Ví dụ: Đo dòng điện của một bóng đèn 24VDC có dòng của nhà sản xuất đưa ra là
200mA
Quy trình thực hiện:
Bước 1: Lựa chọn thiết bị
-

Đèn 24VDC 2 cái
Đồng hồ M4NN-DA-12
Nguồn 24VDC
Dây dẫn

Xác định nguồn cần do và chọn dải đo phù hợp nhất, ở đây đèn có dòng max là 200mA, nên ta
chọn chân số (4) và chân số (7) để tiến hành đo.
Bước 2: Vẽ sơ đồ nguyên lý

12
AUTONIC-M4NN-QBB-15/05/2018-V1.0


QBB Auto Tech

Bước 3: Lắp đặt

13
AUTONIC-M4NN-QBB-15/05/2018-V1.0


QBB Auto Tech

Bước 4: Chạy thử và ghi lại giá trị đo được:

14
AUTONIC-M4NN-QBB-15/05/2018-V1.0


QBB Auto Tech

Nguyên lý hoạt động của mạch:
Sau khi ta cấp nguồn cho bộ đo dòng và cài đặt theo hướng dẫn cài đặt bên dưới, cấp nguồn cho
đèn 24VDC theo sơ đồ nguyên lý. Đồng hồ sẽ tiến hành đo dòng từ nguồn chạy qua bóng đèn và
qua chân số (4) sau đó ra chân số (7) và về nguồn 0V. Kết quả đo được sẽ hiển thị lên màn hình
hiển thị led 7 thanh với 4 chữ số. Khi ta đặt giá trị xuất OUT1 cho đồng hồ trong khoảng 0200mA thì đèn OUT1 sẽ sáng và cấp nguồn cho đèn báo trạng thái OUT1 sáng. Khi giá trị đo
không thỏa mãn giá trị đặt thì đèn OUT1 tắt. Ngoài ra ta có thể cài đặt cho GO và OUT2

15
AUTONIC-M4NN-QBB-15/05/2018-V1.0Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×