Tải bản đầy đủ

Quy trình xuất trả NCC

1. Quy trình xuất trả NCC:
Thủ kho nhận hàng kiểm tra nếu phát hiện hàng không đủ tiêu chuẩn bán mới, Hoặc sau
khi đội kỹ thuật tiến hành kiểm tra và phân loại hãng lỗi , tiến hành lập 02 Biên bản ghi nhận
hàng lỗi, ký và lấy chữ ký xác nhận của Trưởng phòng Bảo hành và nhân viên giao nhận.
Kho Tổng lập 02 Biên bản trả hàng và gửi cho Kế toán công nợ (cc thông tin cho PM) để
Kế toán công nợ hoàn tất các thủ tục theo yêu cầu của NCC và tiến hành xuất hóa đơn trả hàng.
Kho Tổng khi nhận được hóa đơn trả hàng từ KTHO, tiến hành chuyển hàng cùng hóa đơn
trả hàng, Biên bản trả hàng và bản Biên bản ghi nhận hàng lỗi (bản gốc) cho NCC theo thông tin
người và địa chỉ xuất trả NCC theo Danh sách từ PM
Nguyên tắc.
Thủ kho và kế toán KHÔNG chịu trách nhiệm nếu NCC có khiếu nại xảy ra dẫn mất chiết
khấu hoặc không giao hàng.
Hàng (imei) lỗi đã xuất trả NCC ra khỏi kho tổng/kho shop thì ko nhập lại lần 2.
Thời gian được trả lại 07 ( tùy theo PM quy định ) ngày kể từ ngày nhận hàng. Ngày nhận
hàng căn cứ trên BBBG, ngày xuất trả căn cứ trên hóa đơn của Tân Cường
Giá xuất trả chính là giá nhập trên hóa đơn của lô hàng lỗi
Mọi chi phí vận chuyển do hàng lỗi NCC phải chịu.
KT Công nợ đối trừ công nợ vào hóa đơn có nợ gần nhất. Trường hợp không nhập hàng
của nhà cung cấp đó nữa, Kế toán công nợ
Thông tin xuất trả NCC bao gồm thông tin người nhận, địa chỉ nhận hàng và số điện thoại liên
hệ . Thủ kho shop chủ động chuyển hàng cần xuất trả NCC với thông tin này.

Lưu ý với nhãn hàng nguyên seal thì:
Khi nhập hàng từ NCC, phát hiện hàng lỗi không đủ tiêu chuẩn bán mới như vỏ hộp rách seal,
thùng ướt, sai thông tin sản phẩm, IMEI/SN sai với danh sách IMEI/SN đi kèm thủ kho shop tiến
hành nhập cả lô hàng vào kho
Điều chuyển hàng lỗi vào kho chờ xử lý trên hệ thống, kẹp biên bản ghi nhận lỗi với nhà vận
chuyển cùng hàng lỗi để vào khu vực kho chờ xử lý trong shop
Xuất hàng khi có lệnh LCNB đến kho tổng
2. Thủ kho shop nhận hàng nguyên seal với các mặt hàng sau: MTB Asus, ĐTDĐ
Asus (Zenphone), MTB Acer, ĐTDĐ OPPO, ĐTDĐ Sony, ĐTDĐ Samsung, MTB Samsung,
ĐTDĐ Wing
Thủ kho shop nhận hàng nguyên seal, không mở từng máy ra kiểm tra chi tiết bên trong
Kiểm tra tổng thể: trường hợp rách seal, thùng ướt, sai thông tin sản phẩm, IMEI/SN sai
với danh sách IMEI/SN đi kèm thì thực hiện các bước xuất trả NCC theo Quy trình trênTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×