Tải bản đầy đủ

DANH mục HÀNG VIỆT NAM

Nguồn: Nghĩa Lê.
Admin: HỌC BÁN THUỐC TÂY
Ghi chú: Chuyên hàng ETC, hàng hết ETC, hàng xã hội..v.v

DANH MỤC HÀNG VIỆT NAM
Tên

ĐVT chính

Hapa 150 (gói)

Hộp

Hapa 150 gói -Flu

Hộp

Hapa 250 (gói)

Hộp


3B USAR

Chai

Hapa 325 (H/100v)

Hộp

Hapa 325 (C/400v)

Chai

3B vĩ - MK

Hộp

3B chai - MK

Chai

3B rẻ

Hộp

3B - PV

Hộp

Hapa 500 sủi

Hộp

Hapa 500 (C/200v)

Chai

Hapa 500 (C/500v)

Chai


Hapa 650 extra (H/100v)

Hộp

Hapa 650 (H/50v)

Hộp

Hapa 650 (H/250v) - Hộp lớn

Hộp

Hapa 650 (C/200v)

Chai

Hapa 80 (gói)

Hộp

A 5000IU

Hộp

Acemol 325

Chai

Ace-tyl chai

Chai

Ace-tyl vĩ

Hộp

Ace-tazolamic

Hộp

Acyc lovir 200 - DMK

Hộp

AD vĩ - PV

Hộp

AD chai - HT

Chai

ADagrin

Hộp

Adiva LỚN

Hộp

Dán Akido

Hộp

Allo 300 vĩ

Hộp

Allo 300 chai

Chai

Alaxan

Hộp

Aladin - chí

Chai

Aller F vĩ - MK

Hộp

Aller F chai - MK

Chai

Alpha - rẻ

Hộp

Alpha - BVP

Hộp

Alumina 2/9

Chai

Alverin

Chai

Amox 500 - MK

Hộp

Amox 500 - DMK

Hộp


Ambro.xol 30 Q4

Hộp

Amlo 5 - DMC

Hộp

Amox 250 (gói)

Hộp

Amox 250 viên - MK

Hộp

Ampi 250 MK

Hộp

Ampi 500 - MK

Hộp

Ampi 500 DMC

Hộp

Antot - IQ

Hộp

An bảo

Hộp

An bảo nước

Chai

An Bảo tube >

Tube

An nữ đan

Hộp

An triệu (lớn)

Chai

An triệu (nhỏ)

Chai

An trĩ vương

Hộp

Áo đình

Hộp

Aó đình - NHỎ

Hộp

Apitim

Hộp

Ariel Dán

Hộp

Arginine PV

Hộp

Arthrobic 7.5 - MK

Chai

Arthrobic 15 - MK

Chai

Aspartam (Gói)

Hộp

Aspamic 1g

Hộp

ASA

Lox

Aspirin 81

Hộp

Aspirin PH8

Hộp

Aspirin 81 (C/100V)

Chai

Ho Astex

Chai

Trà Atiso

Hộp

Atorvas 20

Hộp

Aug 1g - minh hải

Hộp

Aug 625 - MK

Hộp

Aug 1G - MK

Hộp

Aug 312.5 - MK

Hộp

Avi O5

Tube

Awadetrim

Hộp

Azytex (Chai)

Chai

Azytex (Hộp)

Hộp

B1-50

Chai

B1 250mg PP

Chai

B1-250 (c/c.a.p) - MK

Chai

B1-250 vĩ - TG

Hộp

B1-250 MK - vỉ

Hộp

B2 (HN)

Lọ

B6-250 (vĩ) - MK

Hộp

B6 250mg PP

Chai


Trà bảo bảo

Hộp

Bảo thanh ngậm

Hộp

Bách xà

Chai

Bách niên

Hộp

Bạch ngân PV

Chai

Bà giằng (Lớn)

Lọ

Bà giằng (Nhỏ)

Lọ

Bài Thạch Đ.Nẵng

Chai

Bảo thanh siro

Chai

Bảo xuân tím

Hộp

Bảo xuân vàng

Hộp

Bảo tú lệ

Hộp

Bar - nhỏ

Lọ

Bar - lớn

Lọ

Bảy màu BT

Lox

BC vĩ - VDP

Hộp

BC lọ - VDP

Lọ

Berberin CL

Chai

BEE voi

Hộp

BEE hươu

Hộp

Bé ho (gói)

Hộp

Bejut (ngậm)

Hộp

Bejut gói - Lớn

Hộp

Bepanthen

Hộp

Bequanthen - TUÝT VN

Tube

Ber 100 (c/cap) - DMK

Chai

Ber 100 (c/vna) - MK

Hộp

Beberal 2/9

Chai

Betacylic

Tube

Betagine

Chai

Betasifon

Hộp

Bejut - siro

Chai

Bibonlax lớn

Hộp

Bibonlax nhỏ

Hộp

Big BB

Hộp

Big BB Plus

Hộp

Bio (gói) - ĐL

Hộp

Biona (kem)

Chai

Bioacemin

Hộp

Biosubtyl rẻ

Hộp

Biolac Fort - chai

Chai

Biolac Fort vĩ

Hộp

Biomin RẺ

Hộp

Bioacemin - Fiber

Hộp

Biotin 5mg

Hộp

Bip C (gói)

Hộp

Bisalaxyl

Hộp


Bisa codyl (HG)

Hộp

Khẩu trang - rẻ

Hộp

Khẩu trang - tốt

Hộp

Khẩu trang đen - tốt

Hộp

Khẩu trang đen - rẻ

Hộp

Khẩu trang - hồng

Hộp

Khẩu Trang 5 Màu

Hộp

Khẩu Trang 9X

Hộp

Khẩu trang hình

Hộp

Khẩu trang đen - kitty

Hộp

BKLK

Hộp

Bảo Khí Khang

Hộp

BKLK- cây

Cây

Bảo Khí Nhi

Hộp

Hapa Blue (H/100v)

Hộp

Bột Trapha

Chai

Bobina

Chai

Bổ gân tê bại

Chai

Boganic - nhỏ

Hộp

Boganic - lớn

Hộp

Boganic - nang

Hộp

Bổ khí TH

Hộp

Bổ phế - viên

Hộp

Bổ phế - siro

Chai

Boric

Lox

Bột SuIfar

Lox

Bổ Thận Âm - OPC

Chai

Bổ thận PV

Hộp

Bổ Thận Dương - OPC

Chai

Bổ tỳ dưỡng cốt

Chai

Bổ tỳ PH HẾT

Chai

Brom 8 DMK chai

Chai

Brom 8 DMC vĩ

Hộp

Brom 8 - Q4

Chai

Brom 8 - MK

Hộp

Bron 254 (gói) - MK

Hộp

Bromhexin 4mg Glomed

Hộp

BSI

Lox

C100

Chai

C1G

Tube

C250 (c/c.a.p) - vdp

Chai

C250 (c/nen) - Q4

Chai

C500 chai - VDP

Chai

C500 (vĩ/c.a.p) - VDP

Hộp

C500 (vĩ/nén) - QB

Hộp

C500 (vĩ/nen) MK

Hộp

Cà gai leo TL

Hộp


Calci D vĩ - Q4

Hộp

Calci D (chai) - Q4

Chai

Calci D (vĩ) - MK

Hộp

CaIci D (chai) - MK

Chai

Calcigenol

Chai

Calci C (xủi)

Hộp

Cảm xuyên hương

Hộp

Cao bạch hổ - lọ

Lọ

CIM siro

Chai

Viên I.Mẫu lớn - OPC

Hộp

Viên I.Mẫu nhỏ - OPC

Hộp

CIM (viên) - DMK

Hộp

Ich mẫu PV

Hộp

Captopril 25

Hộp

Carbotrim - DL

Hộp

Carbogast

Hộp

Carbo Q3

Chai

Cây đa

Hộp

Cây gậy

Hộp

Cây Đa Lớn

Hộp

CoIdi B

Chai

Cefac 125 (gói) - DMK

Hộp

Cefac 250 viên - DMK

Hộp

Cefac 250 gói - DMK

Hộp

MK.Cefac 125 (gói)

Hộp

MK.Cefac 250 (Viên)

Hộp

MK.Cefadro xil 250(g)

Hộp

Cefac 375 MEBI

Hộp

MK.Cefac 500

Hộp

Cefadro xil 500 - DMK

Hộp

Cefadro xil 250(gói) - DMK

Hộp

Cefixim 50 gói - VDP

Hộp

Cefixim 100 gói - VDP

Hộp

Cefixim 50 (H/12gói) - MK

Hộp

Cefixim 100 (H/12gói) - MK

Hộp

Cefixim 100 (H/10NEN) - DMK

Hộp

Docifix 200

Hộp

Cefixim 100mg USP- VIÊN

Hộp

Cefixim 200mg CL

Hộp

Cefu 500 TG

Hộp

Cefu 250 TG

Hộp

Celecoxib 200 - DMC

Hộp

Celecoxib 200 - TV

Hộp

Celestamin - hộp

Hộp

MK.Cepha 250 viên

Hộp

MK.Cepha 250 gói

Hộp

Cepha500 -VDP

Hộp


Ceraton

Hộp

Cetirizin10 vĩ- Q4

Hộp

Cetirizin10 chai- Q4

Chai

Cetirizin10 vĩ - DMK

Hộp

Cetirizin - cáp

Chai

MK.Cetin

Hộp

Cezinate 250 (TW25)

Hộp

Cezinate 500 (TW25)

Hộp

Hapa CF (H/50v)

Hộp

Hapa CF (H/250v)

Hộp

CA GAI LEO US

Chai

Chè Thái Bình

Bịch

Y lang chí

Chai

Choliver

Tube

Chức năng gan BN

Hộp

Cicatrex

Tube

Cime 300 chai - MK

Chai

Cime 300 vĩ - MK

Hộp

Cinarizin 25 - DMK

Hộp

Cinarizin - HNCipro 500 - QB

Hộp

Cipro - mắt

Lox

CIPRO VN

Hộp

Cipro DMC

Hộp

C.loram250 vĩ - MK

Hộp

C.loram 250 (c/cap) MK

Chai

C.loram 250 (c/vbd) MK

Chai

Clary 250 (H/10V) DMC

Hộp

Claminat 625

Hộp

Claminat 250 gói

Hộp

Claminate 500mg

Hộp

Claminate 1g

Hộp

Clary 500 - DMK

Hộp

Clinda 150 HẾT

Hộp

Cloraxin

Lox

Clophe vĩ - MK

Hộp

Clophe chai - MK

Lọ

Clophe (C/1000V)

Chai

Clophe HG (H.200v)

Hộp

C.loxaxin 250 - MK

Hộp

Colmax - TV

Hộp

Codatux (gói)

Hộp

Codatux (kẹo)

Hộp

Codatux - siro

Chai

Coldaxmin (C/200v)

Chai

Coldaxmin vĩ

Hộp

Coldfed vĩ

Hộp


Coldfed - lọ

Lọ

Coldfed (L/500)

Lọ

Colflox (mắt)

Lox

Cốm lớn

Chai

Cốm nhỏ

Chai

Cốm nhỏ rẻ

Chai

Cốm thỏ

Bịch

Cồn 90 Trắng

Lox

Cồn 90 Xanh

Lox

Cồn rồng

Hộp

Cồn 90 xanh - OPC

Lox

Cồn 90 trắng- OPC

Lox

Cồn 70 - OPC

Lox

Cồn xoa bóp OPC

Chai

Cồn xoa bóp OPC xịt

Chai

Coolkid - Hạ sốt

Hộp

Cool Patch dán

Hộp

MK.Coramin

Hộp

Cortonyl - OPC

Chai

Cortibion (TS)

Lox

Cốt thoái vương

Hộp

Cotixil - MK

Hộp

Cốt thống thuỷ

Chai

Cotaxoang

Hộp

Crila (H/4C)

Hộp

Crita ( PV )

Chai

Hapa CS day ( H/100v)

Hộp

Cù là Thiên thảo

Hộp

Cumagon

Hộp

CumirNano

Hộp

Cúp vàng - lọ

Lọ

Cúp Vàng

Hộp

Dạ hương

Chai

Dạ hương vòi

Chai

Dạ hương tím

Chai

Đại tràng PH

Hộp

Đại tràng BN

Hộp

Đại tràng TB

Hộp

Đại tràng Bà giằng

Chai

Đại tràng NN

Hộp

Đái dầm ĐT

Chai

Daiticol

Lox

Dainacol

Lox

Danzen 10 - MH

Hộp

Danzen - RẺ

Hộp

Gió nâu 10 - DL

Lox

Nóng gừng lớn - T.D

Chai


Davi-tabon sủi

Tube

Davi-tabon viên

Hộp

Devomia

Hộp

Denicol

Chai

Denta OPC

Chai

Denta 3/2

Lox

D.E.P mỡ

Hộp

Dermofar 10g - DL

Lox

Dercuma

Tube

Derma HG

Chai

Descotyl 250

Hộp

DESCOTYL - 500

Hộp

Detriat

Hộp

Devaligen F

Hộp

Dexacol

Lox

Dexa vĩ

Hộp

Dexa 0.5 (Tím) -

Chai

Dexa cam (C/200) - MK

Chai

Dexa vàng (C/200) - MK

Chai

Dexa (Cáp Q4)

Chai

Dexa trắng - Q4

Chai

Dimen TPC

Hộp

Diaberna

Hộp

Diantavid - rẻ

Hộp

Dibetalic

Tube

Diclo 50 (hộp) - TW25

Hộp

Diclo 75 (hộp) - TW25

Hộp

Diclo 50 chai - Q4

Chai

Diclo 75 (chai) Q4

Chai

Diclo 50 (H/30v) - MK

Hộp

Diclofen 50 (H/100v) - DL

Hộp

Diệp hạ châu ĐN

Chai

Direxiode

Hộp

Dạ minh châu

Hộp

Doro-cadyl

Chai

Dobenzic viên

Hộp

Dobenzic gói

Hộp

Dochicin 1- DMK

Hộp

Docifix 100

Hộp

Dodacin 375

Hộp

Dogarlic 300 (C/100)

Chai

Dogwatin 50

Hộp

Domitazol 250 - DMK

Hộp

Domperidon - TW25

Chai

Domerol 16

Hộp

Dopagan 500 (C/CAP)

Chai

Dopagan 500 (H/CAP)

Hộp


Dopagan - baby

Hộp

Đôrêmi

Chai

Doro 1.5 - DMK

Hộp

Doro 3.0 - DMK

Hộp

Doro-can 40

Hộp

Doro-cron 30

Hộp

Dorover 4

Hộp

Dorover Plus

Hộp

Doragon 500

Hộp

Dorogyl

Hộp

Dorolicd 50

Hộp

Doropycin Gói

Hộp

Dorolic 150

Hộp

Doro m.a.x 200(Gói)

Hộp

Dorotyl 250 (VBD)

Hộp

Dota - C

Bịch

Dotium

Hộp

Doxy 100

Hộp

Doxy - DMK

Hộp

Dozoltac

Hộp

Dozidine 20mg

Hộp

Dozidine 35mg

Hộp

Dầu Tràm

Chai

Dưỡng can linh

Hộp

Dưỡng tâm an thần

Chai

Dưỡng cốt hoàn

Hộp

Dưỡng da tay

Tube

E400 v.dài

Hộp

Ecosip

Hộp

EVITA USAR

Hộp

Edolkid (gói)

Hộp

Efticol

Lox

Emcare

Chai

ENAT 400

Hộp

Enpovid AD

Hộp

Enterro.cap

Hộp

Enteric cap

Chai

Enteric nén

Chai

Enteric gói

Hộp

EROSCA DO

Hộp

Ery - 250 gói

Hộp

Ery - 250 viên

Hộp

Ery 500 - VDP

Hộp

Erosan

Tube

Erosan PK

Tube

EROSCA XANH

Hộp

ERY tube - NH

Tube


Erybact 365 (H/100V)

Hộp

Erybact F (H/100 VNE)

Hộp

Erybact 365 (gói)

Hộp

Escanic

Hộp

Eucaphor

Chai

Eugica Lớn

Chai

Eugica nhỏ

Chai

Eugica đỏ

Hộp

Eugica xanh

Hộp

Eugica kẹo

Hộp

Eugica kẹo (túi)

Bịch

Euquimol gói

Hộp

Hapa extra (H/100v)

Hộp

Eylight Vita

Hộp

Farzincol - vĩ

Hộp

Farzincol - siro

Chai

Farzincol - chai VIÊN

Lọ

MK.Fenac

Hộp

Fenofibrat 200

Hộp

Fenaflam

Hộp

Fexo 60

Hộp

Fexo 120

Hộp

Foodgel

Tube

Furo rẻ - DL

Hộp

Gấc PV

Chai

GẤC DHA

Chai

Gai Cốt Hoàn

Hộp

Gan PV

Hộp

Gastrogel - vĩ

Hộp

Gastrogel - chai

Lọ

Gấu misa 30g

Tube

Gân cốt hoàn

Hộp

Gen-mi-son 10G

Lox

Gentacolly

Lox

GIẢI ĐỘC GAN TL

Hộp

Giải độc gan - trà

Hộp

Giảm cân PV

Hộp

Giảo cổ lam (H/60V)

Hộp

Giảo cổ lam--- (H/100V). Trăm Viên

Chai

Giảo cổ lam - trà

Hộp

Ginco THANH HẰNG

Hộp

Gió TS (lớn)

Hộp

Gió thiên thảo

Hộp

Giun núi

Chai

Gluco 500 (USA)

Hộp

Gluco 250 (HT)

Hộp

Agilizid AGIMEX

Hộp


Glibenclamid - 5

Hộp

Glotal 250

Hộp

Glotadol 650(100v)

Hộp

Glomoti viên

Hộp

Glucofine - 500

Hộp

Glucofine - 850

Hộp

Glucofast 500

Hộp

Glucofast 850

Hộp

Gội là đen - MATTRIX rẻ

Hộp

Gội là đen obama

Hộp

Gội là nâu

Hộp

Gót sen

Tube

Gout TB

Lọ

Green hair

Hộp

Grise 500 - MK

Hộp

Grise 5% creme - MK

Tube

Trà gừng TPC

Hộp

Kẹo Gừng GUTACA

Hộp

Gynofar 90 (nhí)

Chai

Gynofar 250

Chai

Gynofar 500

Chai

Gyno-ternan

Hộp

Gynapax (Gói)

Hộp

Hainew - chai

Chai

Hainew- gói

Hộp

Hạ áp ích nhân

Hộp

Hafixim 50 (gói)

Hộp

Hafixim 100 gói

Hộp

Hagimox 250 (gói)

Hộp

Hagimox (C/200v)

Chai

Hamega

Hộp

Hamet - HG

Hộp

Happy gan

Hộp

Happy xoang

Hộp

Hapacol Dau nhuc

Hộp

Hà thủ ô - DMC

Hộp

Hà thủ ô - TPC

Hộp

Heptaminol

Hộp

Helizone

Hộp

Hen PH

Chai

Herba Cool

Lox

HH nhân hưng

Hộp

Hoạt huyết TANA

Hộp

HH Thông mạch PH

Chai

Hít Vĩ - DL

Vỉ

Hoàn Nguyên Vị

Hộp

Hộ tang đường

Hộp


Hoa linh ngừa mụn

Hộp

Hoà hoãn linh

Hộp

Sirô Hoa thiên

Chai

D.Da HTnhỏ (30v)

Hộp

D.Da HT lớn (60v)

Hộp

Hoàn tố nữ

Hộp

Hoàn thấp linh

Hộp

Hoàn thống phong

Hộp

HHDN (PV)

Hộp

HHDN (TPC)

Hộp

HHNN

Hộp

HH minh não

Hộp

HH- CM3

Hộp

HHDN (TPC) nhỏ

Hộp

HOMFAMIN US

Hộp

Hom - PV

Hộp

Hồng huyết tố

Chai

Ho người lớn - OPC

Chai

Ho PH

Chai

Ho - Q5

Chai

Ho trẻ em - OPC

Chai

Humared

Hộp

Hyposulfen vĩ

Hộp

Hyposulfen chai

Chai

Ibuparavic - Q4

Hộp

Ích Mẫu Lợi Nhi

Hộp

Ích tâm khang

Hộp

Ích thận vương

Hộp

Ích nhi - ho

Chai

Ích nhi - ăn ngon NHỎ

Chai

Ích Giáp Vương

Hộp

MK.Indocin

Chai

MK.Inh 150

Chai

Ipalzac 250

Hộp

Juchi - xịt dày

Chai

Kakama - PV

Chai

Kalecin 500

Hộp

Kalecin 250

Hộp

Kedermfa

Lox

Kelog - chai

Chai

Kelog (hộp)

Hộp

Kem thanh thảo

Chai

Kem nghệ T.D

Tube

Kem Ngọc Châu

Tube

Kentax

Lox

Kẹo C - MK

Hộp

Keto 200

Hộp


Keto (tube)

Lox

Ketodexa F

Lox

Khang dược - Sâm

Hộp

Khang dược

Chai

Khớp PV

Hộp

Khớp Nhân hưng

Hộp

Khớp TB

Hộp

Khớp Linh chi

Hộp

KD ( lớn) - OPC

Chai

KD (nhỏ) - OPC

Chai

Khu phong

Chai

Khuynh diệp TS

Hộp

Kidnex đổi nắp

Chai

Kidnex tim sen

Chai

Kidgrow

Chai

Phấn kiến

Hộp

Kim tiền thảo OPC đường

Hộp

Kim tiền thảo PV

Chai

Kim đởm khang

Hộp

Kim miễn khang

Hộp

Kim Thần Khang

Hộp

Kim long

Hộp

Kim Thính

Hộp

Kim tiền thảo OPC fim

Chai

Kizemit -S (Q4)

Hộp

Kla (Gói)

Hộp

Kla - 1G

Hộp

Kla - 500

Hộp

Kla - 625

Hộp

KMG

Chai

Lactoplux. BABY 5g

Tube

Lactagyl -lớn

Hộp

Lactagyl - nhỏ

Hộp

Lactomin plus

Hộp

Lansoprazole 30

Hộp

L-Cystine - HQ

Hộp

L-Cystine - BD

Hộp

Lemitral

Hộp

Levigatus

Tube

Linco 500 - DMK

Hộp

Linco 500 - MK

Hộp

Linco Armephaco

Hộp

Linavina - MK

Chai

Linh tự đan

Hộp

Lishou nhỏ

Hộp

Lishou lớn

Chai

LoHa trí não

Hộp


Lomedium (C/100V) - MK

Chai

Lomedium (H/20V) - MK

Hộp

Loperamic

Hộp

Loratadin - Q4

Hộp

Lora DMK

Hộp

Losartan 25 - DMK

Hộp

Losartan 50 - DMK

Hộp

Lovastatin

Hộp

L- Pio

Hộp

Lưu huỳnh

Lox

Lysin 94

Hộp

Lyzoben

Tube

MAT ONG HONEY <

Hộp

Magie B6 - BVP

Hộp

Maica

Chai

Maica - lox/20c

Lox

Maloxid - MK

Hộp

Mát gan giải độc

Chai

Mật ong nhỏ (QM)

Chai

Mật ong lớn (QM)

Chai

Mật ong lớn (LK)

Chai

Mật ong nhí (LK)

Chai

Maxgel

Lox

Maxhair

Hộp

Maxdotyl

Hộp

Methionin - DMK

Chai

Meferamic

Hộp

Meben 500 - MK

Hộp

Medskin Clovir

Hộp

Medsolu 16mg QB

Hộp

Medsolu 4mg QB

Hộp

MEDROL 16 Q4

Hộp

Meflavon 500 - MK

Hộp

Megyna

Hộp

Melo 7.5 - DMK

Hộp

KTT râu mèo

Hộp

Metaflam 25

Hộp

Methi 250 - MK

Chai

Metro 500 (Đ.Nai)

Chai

Metro 250 - MK

Hộp

Metro 250 - DMC

Hộp

Milian

Lox

Mimosa - OPC

Hộp

Minh nhãn khang

Hộp

Mistasol - KH

Hộp

Mitux E (gói)

Hộp

Mitux 200 (gói)

Hộp


Mitoyo - dán lạnh

Hộp

Mộc Hoa Trắng HOA SEN

Hộp

Modom S (H/100v)

Hộp

Mồ hôi trộn ĐT

Chai

Molitoux

Hộp

Morinda - chai

Chai

Morinda - hộp

Hộp

MK.Mucosol

Hộp

Muti - C/500 (LĐ)

Chai

Multi sủi - OPC

Lox

MumMilk

Hộp

Mustret 500 - BVP

Hộp

Mute - M siro

Chai

Mute - M vĩ

Hộp

Mute - M gói

Hộp

Trang mù u

Lox

Mycophar 12ml

Lox

Mycocid pd - MK

Tube

Mycogynax

Hộp

My-vi-ta (cam)

Tube

Nabifar

Hộp

Multi sủi - NH

Lox

Naphacollye (mắt)

Chai

Napharoton

Chai

Naphacogyl (răng)

Hộp

Napha sủi - N.HÀ

Hộp

Narcugo NHỎ

Chai

Nasalic

Chai

NattoEnzym

Hộp

Natuzen

Hộp

Natufib

Hộp

Nattospes

Hộp

Neocin - DL

Lox

Neodex - DL

Lox

Neo rẻ - TV

Hộp

Nga phụ khang

Hộp

Nghệ vàng LK

Lọ

Nghệ đen LK

Lọ

Nghệ sệt LK

Lọ

Nghệ vàng sành - Honey

Chai

Nghệ đen sành - Honey

Chai

Nghe bot sanh - honey

Chai

Nghệ vàng - QM

Lọ

Nghệ đen - QM

Lọ

Nghệ vàng sành - LỚN

Lọ

Nghệ đen sành - LỚN

Lọ

Nhiệt miệng NN

Hộp


Nhiệt miệng PV

Hộp

Natri (Mắt) - DL

Lox

Natri (Mũi) - DL

Lox

Nife10 - NH

Hộp

Noatamin - VDP

Hộp

Nóng mặt trời

Chai

Nóng TS

Hộp

Nóng TT

Chai

Normo - lớn

Hộp

Novo 1.5

Hộp

Novo 3

Hộp

Novo 0.75

Hộp

Novogyl

Hộp

Nữ vương

Hộp

Nước muối VDP

Chai

Nước muối - 3/2

Chai

Nươc muối 3/2 - T

Thùng

Nước muối VDP

Thùng

Nyst - viên MK

Hộp

Nyst - gói

Hộp

Oflox mắt -DL

Lox

Oflox 200

Hộp

Oflox - tai DL

Lox

OF 625 - DMC

Hộp

OF gói - DMC

Hộp

OHNO

Hộp

Ome - DMC

Hộp

Ome - AN

Hộp

Opecan

Hộp

Orafar - DL

Chai

Orezol

Gói

Orezol - cam

Hộp

Oresol - Hộp

Hộp

Osla

Hộp

Otifar - DL

Lox

Otilin 0.1%

Chai

Ong Vàng

Hộp

Oxy - nam việt

Lox

Oxy (OPC)

Lox

Paratenfor TV -

Hộp

PARACETAMOL 3/2

Hộp

Pabemin (gói)

Hộp

MK.Padol

Hộp

Panthenol - DL

Lox

Pancidol - xanh

Hộp

Panto 40

Hộp

PARACETAMOL Q4

Hộp


Para 500 (c/cap) - QB

Chai

Para 500 (cáp) - MK

Hộp

Para 500 (tròn) - MK

Hộp

Para 500 (dài) - MK

Hộp

Para FB (Cap) - DMK

Chai

Pastuss (h/50v) - MK

Vỉ

Pectol - viên DATE 2/2018

Lọ

Pectol - siro

Chai

Pecaldex 10

Hộp

Pecaldex nhỏ

Hộp

Penni 1M

Hộp

Penni 1G (chích)

Hộp

Penni 4.IU (cam)

Hộp

Pepfix

Hộp

Phaanedol

Hộp

Phar nic

Hộp

Dầu PL (Lớn)

Hộp

Dầu PL (Nhỏ)

Hộp

Ph Care LỚN

Chai

Philatop

Hộp

Phong tê thấp PV

Chai

Phospha BĐ

Hộp

Phụ bì khang

Hộp

Phyto-bebe

Chai

Phytogyno

Chai

Phytilax

Hộp

Phyto-bebe (lớn)

Chai

Piro max - TV

Hộp

Piro 10 (Q4)

Hộp

Piro (vĩ/cap) - MK

Hộp

Piro (c/cap) - MK

Chai

Piro (c/nén) - MK

Chai

Piracetam 800 Glomed

Hộp

Pira 400

Hộp

Polymax

Lox

Polydeson - VDP

Lox

POVIDONE RẺ

Lox

Pola 6 - L.A

Hộp

Pola 2 - ĐN

Hộp

Pola 2 - MK

Hộp

Pola 2 - Q4

Hộp

Ponysmock - nhỏ

Chai

Poncitl - MK

Chai

Poncitl vĩ - MK

Hộp

Ponysmock - lớn

Chai

Povidin - gạc

Hộp

Povidin 20

Lox


Povidin 90

Chai

Povidin 90 (PK)

Chai

Povidin rốn

Lox

PP 500 (C/30)

Chai

PP 500 (C/100)

Chai

PP 500 (vĩ/nen)

Hộp

Predni (c/500) - Q4

Chai

Predni (c/200nen) - Q4

Chai

Predni vĩ- DMK

Hộp

Predni (c/cap) - Q4

Chai

Predni vỉ - DL

Hộp

Predni (c/hồng/100viên)- DMK

Chai

Predni ngọt

Chai

PRESNISOLON TW 25 c500v

Chai

Primperan 10 mg Q4

Hộp

Probio

Hộp

Protamol 525 - MK

Hộp

Prospan Siro

Chai

Promethazin

Chai

Quincef 125 (gói) - MK

Hộp

Quincef 250 (viên) - MK

Hộp

Quincef 500 - MK

Hộp

Ranipin Glomed

Hộp

REC nhỏ

Hộp

REC lớn

Hộp

Rhinex

Lox

Rifa 300 - MK

Hộp

Rôbô - MK

Lọ

Rocket - nhỏ

Hộp

Rocket - lớn

Hộp

Rocket - 1H

Hộp

Rodilax - MK

Hộp

Phấn Rosa - lớn

Chai

Phấn Rosa - nhỏ

Chai

Rotundin 30

Hộp

Rotunda

Hộp

Rovas 1.5

Hộp

Rovas 3.0

Hộp

Roxi 150 - MK

Hộp

Roxi 50 - MK

Hộp

Rutin C - MK

Hộp

Rutin - C rẻ

Hộp

Sắc ngọc khang

Chai

S.N.khang-kem (nhỏ)

Hộp

S.N.khang-kem (lớn)

Hộp

Sakura

Hộp

Salyment - MK

Tube


Salymet - DL

Lox

Salbu 2 - BOSTON

Chai

Salonpas

Hộp

Salonship

Hộp

Bổ thận TW3

Chai

Sáng hồng NN

Chai

Sasuka - xua muỗi

Chai

Sắt - PV

Hộp

Sắt - DL

Hộp

Sensacool

Lox

Seratis

Hộp

Shema (Hồng lớn)

Chai

Shema ( Xanh lớn)

Chai

Shema (Hồng nhỏ)

Chai

Shema (Xanh nhỏ)

Chai

Shining (Súc miệng)

Chai

Simvast 20 - DMK

Hộp

Simelox

Hộp

Sing 3ml

Hộp

Skinbibi

Tube

Slaska siro

Chai

Smecta rẻ

Hộp

Soffel Hồng Hương Thủy

Chai

Soffel Cam Hương Thủy

Chai

SOC - MK

Chai

SOC (hộp) - MK

Hộp

SOC (không C) - MK

Chai

SOC - ĐÔNG DƯỢC 5

Hộp

Soffai - QM

Lox

Sỏi thận

Hộp

Tan sỏi hoàn

Hộp

Ho song long

Chai

Song long vị tố

Chai

Sorbitol TG

Hộp

Sorbitol HG

Hộp

Spacap AÂu

Hộp

Spas vĩ - Q4

Hộp

Spas chai - Q4

Chai

Stilux

Hộp

Stomafar ( lọ/40)

Lọ

Stomafar (H/80V)

Hộp

Stoccel P

Hộp

Stu - TV

Hộp

Sữa tắm sảy-lana

Chai

Sữa tắm khổ qua

Tube

Subtyl - MK

Chai

Subtyl vĩ

Hộp


Sulfa 480 (H/VNE) - Meko

Hộp

Sulfa 480 (C/CAP)

Chai

Sulfa 480 (C/VNE)

Chai

Sulfa 960 - MK

Hộp

Sulfaganin 500

Hộp

Sungaz 30g (nhỏ)

Tube

Sungaz 65g (lớn)

Tube

Suncurmin

Hộp

Suncumin - chai

Chai

Supeton

Hộp

Thanh Đường An

Hộp

Taginko - MK

Hộp

Tanganil 500 - Q4

Hộp

TÂY THI viên

Hộp

Sửa rửa mặt TÂY THI

Chai

Sửa tắm TÂY THI

Chai

TÂY THI viên lớn

Hộp

T.D Care

Hộp

Tam diệp 2

Hộp

Tam diệp 1

Hộp

Tiền Đình Khang

Hộp

Thấp Diệu Nang

Chai

Telfor 60

Hộp

Telfor 120

Hộp

Telfor 180

Hộp

Tê nhức BN

Hộp

Ter CL

Hộp

Terpin - Mekong

Hộp

Testovim

Hộp

Tetra 500 - 120

Hộp

Tetra pd (QB)

Lox

Tetra 250 chai - MK

Chai

Tetra 500 - MK

Hộp

Tetra 250 vĩ - MK

Hộp

THÁI nhỏ

Lox

THÁI lớn

Lox

Thăng trĩ

Hộp

Thái dương 3 - Đỏ

Chai

Thái dương 3 - Xanh

Chai

T.Dương 3 - Xanh (dây)

Dây

T.Dương 3 - Đỏ (dây)

Dây

Thái dương 7

Tube

Thái Dương 7 - nâu

Chai

Bảo thanh ngậm ko đường

Hộp

Thema

Chai

Kem Hoa Thiên ( lớn )

Hộp

Kem Hoa Thiên ( nhỏ )

Hộp


TMBP lớn

Chai

TMBP nhỏ

Chai

Trà Hoàn ngọc - Xanh

Hộp

Trà Hoàn ngọc - Vàng

Hộp

Thông xoan tán (xịt)

Chai

Thông xoan tán (viên)

Chai

Thorakao

Chai

Thỏ DMK

Bịch

Thông đỏ

Chai

Thú rẻ

Bịch

Thuốc đỏ - SGP

Hộp

Tiêu Ban Thủy

Chai

Ticarlox

Tube

Tiêu khiết thanh

Hộp

Tiêu độc Nam Hà

Chai

Tiềm long

Hộp

TĐ Bảo Khang

Hộp

Tiêu độc hoàn

Chai

TP nhuận gan

Hộp

Tiêu nai đen

Lox

Tiêu song long

Hộp

Tiêu độc (PV)

Chai

Tinecol

Lox

Tinidazol 500

Hộp

Tĩnh mạch khang

Hộp

GAC TL

Hộp

Tiền liệt vương

Hộp

Tobcol - 3/2

Lox

Tỏi (TL)

Hộp

Tomax

Lox

TONKA

Hộp

Tố Nữ NN

Hộp

Top - rẻ

Chai

Totri

Hộp

Toussolene 5 - Q4

Hộp

Tràng phục linh

Hộp

Tràng phục linh - Plus

Hộp

Tragutan (gói)

Hộp

Tragutan ( nhựa)

Lox

Tragutan (Viên)

Hộp

Traluvi

Chai

Tragala A

Lox

TRA DIEP HA CHAU

Hộp

Trivacin - Chai

Chai

Trivacin - vĩ

Hộp

MK.Tricin

Hộp

Tri - vi -ta B - DL

Hộp


Tri - vi - ta BF - DL

Hộp

Trixbey - Trĩ

Hộp

Trứng cá NN

Hộp

Trà tam lang

Hộp

Tư âm BT

Hộp

Tư âm BT (nang)

Chai

Tuần hoàn não TD

Hộp

Tràng vị khang

Lox

Tyrotab nhựa - DL

Lox

Tyrotab vỉ - DL

Hộp

Unikid siro

Chai

Uphatin TW25

Hộp

Urgo - cá nhân

Hộp

URGO - cuộn nhỏ

Hộp

Vas 20 - MK

Hộp

H-Vacolaren

Hộp

Valentine - xúc miệng lớn

Chai

Vaselin pure - OPC

Lox

Vaselin Thiên Ngân

Lox

Vaselin dâu - OPC

Vỉ

Vaseline hủ

Lox

Vaselin HG

Lox

Viên Diếp Cá

Hộp

Vesim

Chai

VG5

Chai

Vị an nhỏ

Hộp

Viên xông - OPC

Hộp

Viêm vai gáy

Hộp

VXHT tốt

Hộp

Vimax

Chai

Vina ho (xịt)

Chai

Vina ho (siro)

Chai

Vipteen

Hộp

Vịt

Bịch

Vịt rẻ

Bịch

Vitaral siro - DL

Chai

Viên thìa canh GCL

Hộp

Vạn Thọ Hoàn

Chai

Vĩ thống tán

Chai

Vạn thọ tinh

Chai

Vương não khang

Hộp

Vương lão kiện

Hộp

Vương Bảo

Hộp

Xisat xanh 70 ( lớn)

Chai

Xisat hồng 70 ( lớn)

Chai

XISAT viêm mũi

Chai

Xịt mũi TD

Chai


Xitrina

Chai

Greelux

Chai

Xoang Bách Phục

Hộp

Xru 21

Hộp

Xuân nữ cao

Chai

Xuân nữ BH cao

Chai

Xương khớp NN

Hộp

Ybio

Hộp

Yến sào LC

Chai

Yosun - rau má

Tube

Zecuf - xanh

Hộp

Zecuf Siro

Chai

Zimat 250 - DMK

Hộp

Zimat 500 - DMK

Hộp

MK.Zitex

Hộp

Terpin ZOAT

Hộp

Panadol đỏ

hộp

Panadol sủi

hộp

Panadol xanh

hộp

Panadol cảm cúm

hộp

Effenagan 500

hộp

Effenagan 80 gói

hộp

Effenagan 80 đặt

hộp

Effenagan 150 đặt

hộp

Effenagan 300 đặt

hộp

Decogen fort

hộp

Decogen ND

hộp

Tifi xé

hộp

Alaxan bấm

hộp

Alaxan xé

hộp

Theralen viên

hộp

Contractubex

tuýt

Voltaren pd

tuýt

Neocodion

hộp

Alphachoay

hộp

Upsa C

tuýt

Dexmatic >

tuýt

Dexmatic <

tuýt

Mercilon

hộp

Marvelon

hộp

Drosperin

hộp

Regividon

hộp

Regulon

hộp

Dia 35

hộp

Wroto new

hộp

Wroto cool

hộp

Wroto vitamin

hộp


Wroto eye

hộp

Wroto dye

hộp

Omega 369

hộp

Omega 3 Ubb

hộp

Omega 369 UBB

hộp

Omega 3 rẻ

hộp

Strepsil x,c,m ong >

hộp

Strepsil đỏ >

hộp

Strepsil đ,c,x <

hộp

Motilium viên pháp

hộp

Motilium sr<

chai

Motilium >

chai

Postinor 1v

hộp

Postinor 2v

hộp

Tothema

hộp

Lomac

hộp

Hirucar mụn >

tuýt

Hirucar mụn <

tuýt

Hirucar sẹo >

tuýt

Hirucar sẹo <

tuýt

Peritol

hộp

Ferovit

hộp

Corbie >

hộp

Corbie <

hộp

Lactacyl pk>

chai

Lactacyl pk <

chai

Lactacyl confiden >

chai

Lactacyl coonfiden <

chai

Lactacyl bb>

chai

Lactacyl bb<

chai

Listerin 80

chai

Listerin 250

chai

Listerin 500

chai

Listerin 750

chai

Medrol 4

hộp

Medrol 16

hộp

Fugaca

hộp

Zentel

hộp

Silkrol

hộp

Ery 250 gói

hộp

Paracetamol LD

hộp

Bisovon viên

hộp

Biisovon sr

chai

Phosphalugel

hộp

Augmentin 1g

hộp

Augmentin 625

hộp

Augmentin 500 gói

hộp


Augmentin 250 gói

hộp

Spaverin

hộp

Nexium 20

hộp

Nexium 40

hộp

Enteromina

hộp

Fatig

hộp

Neurobion

hộp

Magie B6 sanoffi

hộp

Nautamin

hộp

Tylenol 650

hộp

Tylenol sr

chai

Merpa

hộp

Pharmaton viên

chai

Pharmaton sủi

tuýt

Pharmaton sr

chai

Pumol c,đ,t

hộp

Pumol bạc hà

hộp

Nizoral gội >

chai

Nizoral gội <

chai

Nizoral pd >

tuýt

Nizoral pd <

tuýt

Tobradex

chai

Tobrex

chai

systan ultra

chai

Refestear

chai

Obimin

hộp

Obimin pluss

hộp

Ventolin 2.5

hộp

Ventolin 5

hộp

Ventolin Xịt

chai

Compivent xông

hộp

Pumicort xông

hộp

Berodual xịt

chai

Cetaphil >

chai

Cetaphil <

chai

Dipolac G

tuýt

Gentrison >

tuýt

Gentrison <

tuýt

Đường gói hồng

hộp

Đường bắp tốt

hộp

Đường bắp rẻ

hộp

Beroca

tuýt

Autussin viên

hộp

Autussin sr >

chai

Autussin Sr <

chai

Flagyn 250

hộp

Diamiron 30 cty

hộp


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×