Tải bản đầy đủ

TÌM HIỂU PHẦN MỂM AUTODATA CDA3.38 VÀ ỨNG DỤNG TRONG VIỆC TRA CỨU THÔNG TIN KỸ THUẬT CỦA ÔTÔ

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA CƠ KHÍ – CÔNG NGHỆ

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

TÌM HIỂU PHẦN MỂM AUTODATA CDA-3.38 VÀ ỨNG DỤNG
TRONG VIỆC TRA CỨU THÔNG TIN KỸ THUẬT CỦA ÔTÔ

Họ và tên sinh viên: PHẠM VĂN LÂM
Ngành: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ
Niên khóa: 2008 - 2012

Tháng 6 năm 2012


TÌM HIỂU PHẦN MỂM AUTODATA CDA-3.38 VÀ ỨNG DỤNG
TRONG VIỆC TRA CỨU THÔNG TIN KỸ THUẬT CỦA ÔTÔ

Tác giả
PHẠM VĂN LÂM


Luận văn được đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp bằng Kỹ sư ngành
CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ

Giáo viên hướng dẫn
Th.S. Bùi Công Hạnh
Kỹ Sư. Phan Minh Hiếu

Tháng 6 năm 2012

i


LỜI CẢM TẠ
Trong suốt quá trình học tập tại trường Đại Học Nông Lâm - Khoa Cơ Khí Công
Nghệ - Ngành Công Nghệ Kỹ Thuật ôtô. Chúng em được sữ dạy dỗ đầy nhiệt huyết của
các thầy cô, cũng như sự quan tâm giúp đỡ của các bạn bè.
Với lòng cảm ơn sâu sắc, chúng em được gởi lời cảm ơn chân thành đến:


Cảm ơn Cha Mẹ đã sinh thành, nuôi dưỡng, dạy bảo em nên người.Ban Giám Hiệu và Ban Chủ Nhiệm Khoa Cơ Khí Công Nghệ.Toàn thể quý thầy cô đã giảng dạy cho chúng em trong suốt quá trình học tập.Thầy Th.S Bùi Công Hạnh và thầy Phan Minh Hiếu đã hướng dẫn tận tình, tạo mọi
điều kiện cho em hoàn thành đề tài này.Tất cả các bạn giúp sức để em hoàn thành tốt đề tài này.
Trong quá trình thực hiện đề tài khó có thể tránh được những thiếu xót. Chúng em rất


mong sự thông cảm và góp ý của thầy cô và các bạn.
Kính chúc Quý Thầy Cô sức khỏe dồi dào để dìu dắt thế hệ trẻ tương lai của đất
nước ngày càng tiến xa hơn.
Kính chúc các bạn có nhiều sức khỏe.
Chân thành cảm ơn !..
Phạm Văn Lâm

ii


TÓM TẮT
1. Tên đề tài: “TÌM HIỂU PHẦN MỀM AUTODATA 3.38 VÀ ỨNG DỤNG TRONG
VIỆC TRA CỨU THÔNG TIN KỸ THUẬT CỦA Ô TÔ”.
2. Thời gian và địa điểm thực hiện.


Thời gian thực hiện: Từ 12/3/2012 đến ngày 25/6/2012.Địa điểm thực hiện: Tại xưởng thực hành thí nghiệm Bộ môn công nghệ Kỹ Thuật
Ôtô thuộc khoa Cơ Khí_Công Nghệ, trường Đại Học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh.

3. Mục đích đề tài.


Tìm hiểu về phần mềm AutoData, ứng dụng của phần mềm trong quá trình tìm

hiểu về ô tô.


Hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm.Trình bày một cách trình tự, gọn gàng cho người sử dụng cảm thấy dễ dàng tiếp

xúc với AutoData hơn.
4. Phương pháp và phương tiện


Cài đặt phần mềm trên máy tính và tìm hiểu thật kỹ phần mềm sau đó trình bày tóm
tắt các chức năng chính của phần mềm.Tra cứu thêm thông tin kiến thức đặc biệt là anh văn chuyên ngành kỹ thuật cơ khí.

5. Kết Quả:


Nắm được phương pháp cài đặt và phần mềm AutoData 3.38Hệ thống phương pháp tra cứu và sử dụng phần mềm.

iii


MỤC LỤC
Trang
LỜI CẢM TẠ .......................................................................................................................ii
TÓM TẮT........................................................................................................................... iii
MỤC LỤC ...........................................................................................................................iv
DANH SÁCH CÁC HÌNH ..................................................................................................vi
DANH SÁCH CÁC BẢNG ................................................................................................ix
CHƯƠNG 1. MỞ ĐẦU ........................................................................................................ 1
1.1 Đặt vấn đề ................................................................................................................... 1
1.2 Mục đích đề tài ........................................................................................................... 2
CHƯƠNG 2. TỔNG QUAN ................................................................................................ 3
2.1 Khái quát ..................................................................................................................... 3
2.2 Giới thiệu về phần mềm AutoData 3.38 .................................................................... 3
2.3 Các phần mềm khác tra cứu thông tin về ô tô hiện nay .............................................. 4
2.4 Phương pháp cài đặt phần mềm AutoData 3.38 ........................................................ 8
2.5 Màn hình chính của phần mềm AutoData .............................................................. 11
2.6 Hướng dẫn sử dụng AuToData ............................................................................... 14
CHƯƠNG 3. PHƯƠNG PHÁP VÀ PHƯƠNG TIỆN ....................................................... 16
3.1 Nơi thực hiện .......................................................................................................... 16
3.2 Phương tiện thực hiện ............................................................................................. 16
3.3 Phương pháp nghiên cứu ........................................................................................ 16
CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN ..................................................................... 18
4.1 Phần thông số kỹ thuật .............................................................................................. 18
4.1.1 Technical data - Thông số kỹ thuật. ..................................................................... 18
4.1.2. Wheel alignment - Kỹ thuật về góc lái. .............................................................. 20
4.1.3 Tyre sizes and pressures-Tyre pressure monitoring system - Kích cỡ lốp xe và
áp suất lốp. ...................................................................................................................... 22
iv


4.1.4 Timing chains - Dấu cân cam, thời điểm đánh lửa sớm ................................... 23
4.2 Phần bảo dưõng ...................................................................................................... 25
4.2.1 Known fixes and bulletins – Tìm hiểu lỗi và cách khắc phục .......................... 25
4.2.2 Repair times - Thời gian trong quá trình sửa chữa............................................ 26
4.2.3 Service schedules – Service indicator - Dịch vụ bảo dưỡng thông qua các chỉ
số ...................................................................................................................................... 27
4.2.4 Service illustrations - Các minh họa trong quá trình kiểm tra.......................... 30
4.2.5 Key programming - Lập trình chìa khóa ........................................................... 31
4.2.6 Electric parking brake – Battery disconnection and reconnection - Ngắt và kết
nối accu............................................................................................................................ 32
4.3 Phần kiểm tra chẩn đoán ......................................................................................... 33
4.3.1 Guided Dianostics – Hướng dẫn chẩn đoán ...................................................... 33
4.3.2 Engine management–Component testing - Quản lý động cơ–Kiểm tra bộ phận. 39
4.3.3 Engine management–Pin data - Quản lý động cơ – Dữ liệu Pin .......................... 45
4.3.4 Engine management–Trouble shooter - Quản lý động cơ–Sửa chữa hỏng hóc ... 47

4.3.5 Diagnostic trouble codes - Chẩn Đoán Mã Lỗi. ................................................ 48
4.4 Phần hệ thống.......................................................................................................... 49
4.4.1 Airbags – Hệ thống túi khí. ................................................................................ 49
4.4.2 Hệ thống điều hòa không khí - Air conditioning .............................................. 53
4.4.3 Anti-lock brake systems - Hệ thống phanh chống bó cứng ABS..................... 59
4.5 Phần tổng hợp ......................................................................................................... 64
4.5.1 Component locations – Vị trí các bộ phận.......................................................... 64
4.5.2 Sơ đồ mạch điện - Wiring diagrams .................................................................. 65
CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ .......................................................................... 66
5.1 Kết luận ..................................................................................................................... 66
5.2 Đề nghị ...................................................................................................................... 66
TÀI LIỆU THAM KHẢO .................................................................................................. 68

v


DANH SÁCH CÁC HÌNH
Trang
Hình 2. 1: Phần mềm OnDemand 5.8................................................................................... 4 
Hình 2. 2: Phần mềm AllData 10.20 .................................................................................... 5 
Hình 2. 3: Phần mềm Vivid Workshop Data ATI ................................................................ 6 
Hình 2. 4: Phần mềm Mercedes-Benz WIS / ASRA Net ..................................................... 7 
Hình 2. 5 Cài đặt AutoData 3.38 .......................................................................................... 8 
Hình 2. 6: AutoData đang được cài đặt ................................................................................ 8 
Hình 2. 7: Cài đặt AutoData đã xong ................................................................................... 9 
Hình 2.8: Giải nén AutoData 3.38 Crack ............................................................................. 9 
Hình 2. 9: Copy tất cả file trong AutoData 3.38 Crack ...................................................... 10 
Hình 2. 10: Paste các file Crack vào ổ đĩa C ...................................................................... 10 
Hình 2. 11: Màn hình chính của AutoData......................................................................... 11 
Hình 2. 12: Thanh công cụ trên AutoData ......................................................................... 13
Hình 4. 1: các thông số kỹ thuật trong Technical data ....................................................... 18
Hình 4. 2: Các mục chính của Wheel alignment ................................................................ 21
Hình 4. 3: Lốp xe ô tô và kích thước lốp xe ô tô ................................................................ 22
Hình 4. 4: Hệ thống đai truyền động của xe Ford Transit 2,0 Di ....................................... 24
Hình 4. 5: Yêu cầu về bảo hành sửa chữa xe hơi ............................................................... 27
Hình 4. 6: Hệ thống đai truyền động của xe Ford Transit 2.2 TDCi.................................. 30
Hình 4. 7: Các mục chính của phần Key programing ........................................................ 31
Hình 4. 8: Các mục chính của Electric parking brake – Battery disconnection and
reconnection........................................................................................................................ 32
Hình 4. 9: Vị trí Accu và ổ khóa của xe Ford Transit 2.0D Di .......................................... 32
Hình 4. 10: Bảng ký hiệu sử dụng OBD II trên ô tô .......................................................... 33
Hình 4. 11: Giắc chẩn đoán OBD II ................................................................................... 34
Hình 4. 12: Minh họa chẩn đoán “động cơ không hoạt động” ........................................... 35
Hình 4. 13: Minh họa chẩn đoán “động cơ không hoạt động” ........................................... 35
vi


Hình 4. 14: Minh họa chẩn đoán “engine will not star” ..................................................... 36
Hình 4. 15: Kiểm tra bugi xông máy .................................................................................. 36
Hình 4. 16: Kiểm tra và làm sạch accu............................................................................... 37
Hình 4. 17: Kiểm tra mô tơ khởi động ............................................................................... 38
Hình 4. 18: Các mục chính của Engine management - Diagnostic trouble codes ............. 39
Hình 4. 19: Các mục chính của Component testing trong engine management ................ 39
Hình 4. 20: Đầu nối dây của công tắc vị trí bàn đạp ga xe Ford Mondeo 2.0 TDCi ......... 40
Hình 4. 21: Đầu nối dây của công tắc vị trí bàn đạp ly hợp xe Ford Mondeo 2.0 TDCi ... 41
Hình 4. 22: Đầu nối dây của công tắc vị trí số lùi ga xe Ford Mondeo 2.0 TDCi ............. 41
Hình 4. 23: Đầu nối dây của cảm biến tốc độ xe của xe Ford Mondeo 2.0 TDCi ............. 41
Hình 4. 24: Đầu nối dây của cảm biến vị trí bàn đạp ga của xe Ford Mondeo 2.0 TDCi .. 42
Hình 4. 25: Vị trí bộ phân khoang động cơ của xe Mercedes-Ben Printer 311 CDI ......... 43
Hình 4. 26: Pin Data sắp xếp theo dạng Giắc cắm xe Mescedes-Benz Sprinter 313 CDI . 45
Hình 4. 27: Pin Data sắp xếp theo dạng Dây dẫn xe Mescedes-Benz Sprinter 313 CDI ... 45
Hình 4. 28: Dạng sóng ware form 1 3 20 của xe Sprinter 313CDI .................................... 46
Hình 4. 29: Dạng sóng ware form 12 23 29 của xe Sprinter 313CDI ................................ 46
Hình 4. 30: Các mục chính của Diagnostic trouble codes - Chẩn Đoán Mã Lỗi ............... 48
Hình 4. 31: Cổng kết nối của xe Foed Mondeo 2.0 TDCi ................................................. 48
Hình 4. 32: Các mục chính trong “yêu cầu khi làm việc với hệ thống SRS” .................... 52
Hình 4. 33: Vị trí mô đun và bộ căng đai trước của xe Sprinter 313CDI .......................... 53
Hình 4. 34: Các trình bày của AutoData về hệ thống A/C ................................................. 54
Hình 4. 35: Các mục chẩn đoán áp suất hệ thống lạnh ...................................................... 54
Hình 4. 36: Các trường hợp xảy ra trong hệ thống điều hòa dùng van giãn nở ................. 55
Hình 4. 38: Các mục chính tìm hiểu hệ thống lạnh ............................................................ 56
Hình 4. 39: Khoang động cơ xe Ford Transit 2.2 TDCi..................................................... 56
Hình 4. 40: Bảng đồng hồ xe Ford Transit 2.2 TDCi ......................................................... 58
Hình 4. 41: Các mục chính trình bày trong hệ thống ABS ................................................ 59
Hình 4. 42: Trình bày mã lỗi của hệ thống ABS ................................................................ 60
Hình 4. 43: Giắc cắm xe Ford Mondeo 1.8 TDCi .............................................................. 61
Hình 4. 44: Dây dẫn xe Ford Mondeo 1.8 TDCi ................................................................ 61
vii


Hình 4. 45: Sóng Wave form xe Ford Mondeo 1,8 TDCi .................................................. 61
Hình 4. 46: Mục System information của hệ thống ABS ................................................... 62
Hình 4. 47: Vị trí các bộ phận của hệ thống ABS .............................................................. 62
Hình 4. 48: Trình bày các mục của Component locations ................................................. 64
Hình 4. 49: Trình bày các mục của Wiring diagrams ........................................................ 65

viii


DANH SÁCH CÁC BẢNG
Trang
Bảng 4. 1: Trình bày thông số về kích thước lốp xe .......................................................... 22 
Bảng 4. 2: Các bộ phận cần kiểm tra bảo dưỡng sau 20.000 km và 12 tháng ................... 27 
Bảng 4. 3: Bảng trình bày giá trị điện trở, điện áp, xung điện. .......................................... 40 
Bảng 4. 4: Ký hiệu các màu trong sơ đồ mạch điện ........................................................... 42 
Bảng 4. 5: Minh họa cách trình bày trong Pin Data ........................................................... 45 
Bảng 4. 6: Ký hiện của các tín hiệu Pin Data ..................................................................... 47 
Bảng 4. 7: Các mã lỗi của hệ thống túi khí không sử dụng túi khí bên ............................. 49 
Bảng 4. 8: Các mã lỗi của hệ thống túi khí không sử dụng túi khí bên ............................. 50 
Bảng 4. 9: Bảng lực xiết momen xoắn - Tightening torques ............................................. 52 
Bảng 4. 10: Các bộ phận của hệ thống điều hòa trên khoang động cơ của xe Ford Transit
2.2 TDCi ............................................................................................................................. 57 
Bảng 4. 11: Vị trí các bộ phận bảng đồng hồ xe Ford Transit 2.2 TDCi ........................... 58 
Bảng 4. 12: Cách trình bày Component testing của hệ thống ABS ................................... 60 
Bảng 4. 13: Các bộ phận của hệ thống ABS xe Mercedes-Benz Sprinter 311CDI ........... 63 

ix


DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT
PAS: Power Assisted Steering
VIN: Vehicle Indentification Number
TDCi: Turbocharge Common Rail injection
CDI: Capacitor Discharge Ignition
OBD: On-Board Diagnostic
ECU: Engine Control Unit
ECM: Engine Control Modul
SRS: Supplementary Restraint System
ABS: Anti-lock brake systems
A/C: Air Condition

x


CHƯƠNG 1
MỞ ĐẦU

1.1 Đặt vấn đề
Ngày nay, xã hội ngày càng phát triển. Bên cạnh đó là sự phát triển không ngừng
của khoa học công nghệ nhất là công nghệ thông tin. Với sự phát triển của xã hội và công
nghệ, nhu cầu của con người cũng có sự thay đổi ngày càng cao điển hình là trong những
ứng dụng cuộc sống, mua sắm, tra cứu.
Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế đất nước thì ngành công nghệ ô tô
cũng đã và đang khẳng định được vị thế của mình trên thị trường hiện nay. Vấn đề về chất
lượng, dịch vụ sản phẩm ô tô tất nhiên được các nhà sản xuất chú ý hàng đầu để tạo niềm
tin cho khách hàng. Vấn đề tra cứu ô tô về chất lượng, uy tín, sự an toàn là một vấn đề
nang giải, những yếu tố này phần lớn phụ thuộc vào nhà sản xuất, tuy nhiên sự hiểu biết
của người tiêu dùng cũng góp một phần không nhỏ. Vì vậy việc ứng dụng công nhệ thông
tin vào việc tìm hiểu và tra cứu ô tô là một nhu cầu hết sức cần thiết mang lại sự tiện lợi
nhanh chóng và hết sức đơn giản cho khách hàng.


1.2 Mục đích đề tài
Nhằm giúp cho sinh viên có nhiều tài liệu tham khảo, giáo viên bộ môn có nhiều
chương trình dạy học tiện lợi và hữu ích. Tôi đã lựa chọn dịch thuật phần mềm AutoData
và hướng dẫn lại nội dung chính của phần mềm này với mục đích đưa công nghệ thông
tin vào quá trình học tập của sinh viên trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM cũng như sinh
viên Việt Nam. Việc áp dụng công nghệ thông tin trong học tập thực sự rất hữu ích, tiết
kiệm thời gian với các tài liệu tra cứu đã được soạn sẵn do đó mọi người đã được làm
quen, tìm hiểu tổng quan với phần mềm để việc sử dụng tiện lợi hơn rất nhiều.
Đề tài “TÌM HIỂU PHẦN MỂM AUTODATA CDA-3.38 VÀ ỨNG DỤNG TRONG
VIỆC TRA CỨU THÔNG TIN KỸ THUẬT CỦA ÔTÔ” sẽ giúp cho bạn tìm hiểu đánh
giá sử dụng phần mềm Autodata trong việc tra cứu thông tin ô tô đạt hiệu quả tốt nhất.
 Giới thiệu tổng quan về phần mềm AutoData 3.38
 Hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm
 Từ tình hình thực tế đưa ra những nhận xét kiến nghị về thông tin tra cứu ô tô
bằng AutoData.

2


CHƯƠNG 2
TỔNG QUAN

2.1 Khái quát
Phần mềm AutoData trình bày về các vấn đề liên quan đến kỹ thuật. Các thông tin,
số liệu về một chiếc xe được trình bày trong các mục chia ra theo nhiều hệ thống khác
nhau. Ví dụ về hệ thống cam, hệ thống treo, các thông số kỹ thuật, bánh xe, sử dụng dầu
nhờn, loại xăng và hệ thống lạnh sử dụng môi chất R12 hay là R134a. Câu hỏi đặt ra là
bạn chưa biết về chiếc ô tô của bạn dùng những công nghệ gì so với những chiếc ô tô
khác, bạn sẽ trả lời được câu hỏi đó khi bạn nắm bắt được phương pháp tra cứu phần mềm
AutoData.
2.2 Giới thiệu về phần mềm AutoData 3.38
Autodata 3.38 là phiên bản mới nhất của chương trình được biết đến bởi Aparicio
AutoData, cung cấp hướng dẫn sửa chữa, chuẩn đoán, thời gian lao động, những thông tin
về động cơ xăng và diesel, các dữ liệu để điều chỉnh sự sắp xếp, lắp đặt, các dây đai và
dây chuyền GRM (Good manufacturing Practices), sửa chữa điều hòa không khí, ABS và
các hệ thống khác của xe ôtô châu Âu, Nhật Bản. Ngoài ra AutoData còn cập nhật thêm
nhiều dữ liệu mới hơn so với các phần mềm trước đó.
Phần mềm như là một tấm danh mục đầy đủ hơn về thông tin và dữ liệu kỹ thuật, giải
thích nghiên cứu các mã lỗi, quản lý động cơ, ABS, mạch điện…để nghiên cứu về các
chủ đề khác nhau bao gồm: hệ thống điện, hệ thống quản lý động cơ ECU, phanh..


2.3 Các phần mềm khác tra cứu thông tin về ô tô hiện nay
Phần mềm AutoData trước đây được sử dụng với các phiên bản khác như 3.24.
Việc thị trường ô tô thế giới ngày nay đang được phát triển rất mạnh mẽ sự gia nhập của
các hãng ô tô khác nhau nhằm cải tiến công nghệ sản xuất, phát triển thêm nhiều dòng xe
khác nhau khiến cho các phần mềm trước đó thiếu sót rất nhiều. AutoData 3.38 mặc dù
vẫn chưa phải là phiên bản hoàn chỉnh nhưng cũng đáp ứng được phần nào hỗ trợ cho
người sử dụng ít nhất là về phần Technical Data - Thông số kỹ thuật ở mục này chúng ta
cũng tra cứu được rất nhiều thông tin về số liệu kỹ thuật, còn các mục khác vẫn còn có
chỗ thiếu sót. Do đó khi trình bày về hướng dẫn sử dụng phần mềm tôi sẽ trình bày tất cả
các mục có của phần mềm này trong nhiều hãng khác nhau nhằm giúp cho các bạn có đầy
đủ thông tin dữ liệu hơn.
a) Ondemand 5.8: Được chẩn đoán trên máy tính và đánh giá thông tin hệ thống. Bản
đầy đủ khoảng 74 GB.
Phần mềm là cơ sở dữ liệu để sửa chữa ô tô của thị trường ô tô Mỹ và chuyên nhập
trong thị trường Hoa Kỳ. Chương trình bao gồm các mô tả về công nghệ sửa chữa và bảo
trì, chẩn đoán, các tính toán của tiêu chuẩn giờ, sơ đồ điện, phụ tùng, sửa chữa tự động và
cơ khí được truyền đi. Mitchell On Demand là một công cụ hữu ích cho các dịch vụ sửa
chữa và bảo trì.

Hình 2.1: Phần mềm OnDemand 5.8
4


b) Alldata 10.20: Với dung lượng là 167 Gb. AllData là phần mềm chuyên nghiệp nổi
tiếng trên toàn thế giới dành cho kỹ thuật viên sửa chữa ô tô cũng như các giảng viên
chuyên ngành cơ khí động lực.
+ Tra cứu mạch điện toàn bộ ô tô của từng đời xe, từng loại xe của các hãng ô tô.
+ Hỗ trợ hướng dẫn sửa chữa một cách khoa học, có hình vẽ minh họa.
+ Có mạch dầu và các van điều khiển hộp số tự động, hệ thống ABS, hệ thống Air bag…
+ Hình ảnh chi tiết các hệ thống trong động cơ, phanh, cơ cấu lái, về vị trí các chi tiết
như: tất cả cầu chì, các hộp điều khiển điện tử, các cảm biến…

Hình 2.2: Phần mềm AllData 10.20

5


c) Vivid WorkshopData ATI v10.2: là cơ sở của các dữ liệu kỹ thuật về các mã xe
châu Âu của hãng Vivid.
-

Phần mềm bao gồm các thông tin cơ bản về dữ liệu bảo trì và sửa chữa, điều chỉnh,
bản vẽ kỹ thuật, cầu chì và chuyển tiếp, mã số chẩn đoán và quản lý dữ liệu động
cơ cũng như bao gồm sơ đồ hệ thống điện hệ thống điều hòa không khí.

-

Vivid Workshop Data ATI bao gồm tất cả các thông tin mà bạn cần phải xác dịnh
chiếc xe.

-

Các phím tắt (siêu liên kết) có sẵn ở các cấp độ khác nhau cho phép bạn truy cập
đến thông tin liên quan.

-

Dễ dàng tìm kiếm, chỉ cần gõ vào một mã số hay mô hình động cơ để lấy tất cả các
mô hình và các loại phù hợp với tiêu chí tìm kiếm của bạn.

-

Cải thiện đồ họa các bản vẽ so với các phần mềm trước.

-

Thông số về EOBD và các mã lỗi cụ thể.

Hình 2. 3: Phần mềm Vivid Workshop Data ATI
6


d) Mercedes-Benz WIS / ASRA Net G dung lượng khoảng 5.33 GB
-

Giúp tìm kiếm tài liệu nhanh hơn.

-

Đơn giản hóa tìm kiếm tài liệu trong Mercedes Benz WIS EWA Net.

-

Hệ thống hoạt động đơn giản.

-

Truy cấp các chức năng dữ liệu về ô tô.

-

Đơn giản hóa việc giải quyết bảo hành bằng cách tích hợp các thiệt hại mã hóa
trong WIS.

-

Tài liệu truy cập bằng cách sử dụng mã số trong Mercedes Benz WIS EWA NET.

Hình 2. 4: Phần mềm Mercedes-Benz WIS / ASRA Net

7


2.4 Phương pháp cài đặt phần mềm AutoData 3.38
Việc cài đặt phần mềm AutoData 3.38 khá đơn giản không khó khăn như các phần
mềm trước đó 3.24 việc Crack và cài đặt phức tạp hơn rất nhiều. Sau đây là cách cài đặt
phần mềm AutaData 3.38:
Trước tiên bạn phải có 2 phần AutoData 3.38 EN và AutoData 3.38 Crack sau đó giải nén
“AutaData 3.38 En” ra thư mục rồi nhấn double trái chuột vào Install

Hình 2. 5 Cài đặt AutoData 3.38

Phần mềm sẽ tự động cài đặt dữ liệu vào ổ đĩa C với tên ADCDA2 khoảng 3 phút.

Hình 2. 6: AutoData đang được cài đặt
8


Sau khi cài đặt sẽ hiện lên bảng sau

Hình 2. 7: Cài đặt AutoData đã xong
Press any key to continue - Nhấn bất kỳ 1 phím.
Sau khi cài đặt xong bạn vào thư mục chứa và giải nén AutoData 3.38 Crack ra

Hình 2.8: Giải nén AutoData 3.38 Crack
9


Sau khi giải nén vào thư mục AutoData 3.38 Crack và Copy tất cả các icon bên trong đó

Hình 2. 9: Copy tất cả file trong AutoData 3.38 Crack
Sau khi Copy các file ở AutoData 3.38 Crack bạn vào ổ đĩa C:/ADCDA2 và Paste các file
copy vào thư mục đó

Hình 2. 10: Paste các file Crack vào ổ đĩa C
10


2.5 Màn hình chính của phần mềm AutoData

Hình 2. 11: Màn hình chính của AutoData
Màn hình chính của phần mềm AutoData với giao diện dễ sử dụng, các mục được
trình bày theo các cột để người dùng lựa chọn một cách thích hợp. Khi sử dụng cần phải
chú ý các mục sau :
 Year: năm sản xuất được sắp xếp theo thứ tự giảm dần từ năm 2011 đến năm 1959.
Hoặc bạn có thể chọn “All year”.
 Manufacturer: Mục manufacturer với 95 hãng xe hơi khác nhau trên toàn thế giới
được sắp xếp theo thứ tự A, B, C…
 Model range: sau khi chọn nhà sản xuất phần mềm sẽ xuất ra các mẫu xe được cập
nhật trong trương trình.
Chú ý: các hãng sản xuất có rất nhiều Model range khác nhau do đó việc chọn đúng mã số
xe để tra cứu cũng rất quan trọng, các thông số cần chú ý đó là:

11


 Engine: Việc một dòng xe được các hãng sản xuất nâng cấp nhằm tăng công suất
động cơ, các tiện nghi tiện ích nhằm cạnh tranh trên thị trường. Do đó với một
dòng xe mục Engine có nhiều thông số khác nhau người dùng phải lựa chọn một
cách chính xác.
 Engine code: một dòng xe sử dụng các động cơ khác nhau về tỷ số nén, thể tích xy
lanh khác nhau hoặc sử dụng tubor tăng áp. Ngoài ra việc tra cứu còn phải dựa trên
các mã code động cơ khác nhau có công suất khác nhau.

12


Hình 2. 12: Thanh công cụ trên AutoData
Như ta thấy trên giao diện chính của chương trình: bên dưới là thanh công cụ với các
phím tắt từ F1 đến F12
 F1: “Help” giúp đỡ người dùng.
 Ctrl+F1: số điện thoại, Fax, email hỗ trợ.
 F2: Các chủ đề về kỹ thuật.
 F3: Cài đặt các thông tin về quyền sử dụng phần mềm, cách update online.
Autodata 3.38 đã được crack 1 cách đơn giản nên phần này cũng không quan trọng
khi ta có đầy đủ thông tin trong việc tra cứu thông tin.
 F4: VIN plate location là yếu tố quan trọng để xác định chính xác chiếc xe và động
cơ đã được đưa vào nó khi nó được sử dụng.
Với các mẫu xe có mục VIN plate vào mục này ta nhấn tiếp F3 để nhận biết vị trí của tấm
VIN, Mã động cơ, mã số VIN, vị trí đầu nối và nắp ca-pô bên ngoài.
 F5: đây là mục hỗ trợ khá tốt cho việc tra cứu thông tin khi biết mã động cơ.Sau khi
chọn “manufacturer” ( nhà sản xuất ) ta nhấn phím F5 sẽ tra cứu về các động cơ
với các mã code khác nhau, tùy theo năm sản xuất.
 F6: chỉ ra 20 mã xe bạn đã xem trước đó bao gồm nhà sản xuất, loại xe, năm sản
xuất, mã động cơ…
 F8: cơ sở cấu hình dữ liệu.Giúp người sử dụng thiết lập việc loại trừ những hãng
xe, nhà sản xuất nào ta không muốn tra cứu ở mục thêm vào ô “Explain”.
 F9: giới thiệu về bản quyền của phần mềm. (Sản phẩm này có chứa tài
liệu được sao chép và phân phối theo giấy phép từ RENAILT, Mazda.không tái
sản xuất hoặc phân phối các thông tin được cho phép mà không có sự cho
phép bằng văn bản của RENAULT, Mazda).
 F10: hiển thị các mô hình sơ đồ mạch điện.
 F11: ký hiệu của các đèn cảnh báo.
13


2.6 Hướng dẫn sử dụng AutoData
Phần mềm AutoData trình bày cho người sử dụng về các vấn đề sửa chữa, tra cứu
thông tin về thông số kỹ thuật, các hệ thống trên xe. Hướng dẫn cho người sử dụng việc
tra cứu thông tin, tìm kiếm. Các chức năng của các hệ thống trên xe, cách thức áp dụng,
kiểm tra chẩn đoán, bảo dưỡng các hệ thống.
Sau khi lựa chọn năm sản xuất, nhà sản xuất, hãng xe và đời xe loại nào, bạn bấm vào nút
“Oke” thì các chức năng chính của phần mềm sẽ hiện thị.
Bao gồm 18 chức năng chính dưới đây. Mặc dù trong phần mềm hầu hết một vài động cơ
sẽ không trình bày đầy đủ toàn bộ 18 chức năng, do đó quá trình hưóng dẫn sử dụng phần
mềm tôi sẽ trình bày toàn bộ 18 chức năng này nhưng trong các hãng xe khác nhau nhằm
hướng dẫn cho bạn một cách đầy đủ nhất.
-

Chức năng được xem là phổ biến nhất trong AutoData đó là Technical Data Thông số kỹ thuật. Đây là mục thể hiện rõ các điều cơ bản nhất về xe hơi, chức
năng bao quát nhất trong việc tìm kiếm thông tin về bất cứ hãng xe nào.

-

Ngoài ra việc trình bày minh họa các hình ảnh, thông số trong các hệ thống như: hệ
thống túi khí, hệ thống phanh ABS, hệ thống điều hòa.

+ Trong 3 hệ thống kể trên thì AutoData trình bày theo 1 trình tự như nhau đó là
Component testing - Kiểm tra các bộ phận, Wiring diagrams - Các sơ đồ mạch điện,
System information - Thông tin về hệ thống, Component locations - Vị trí của các bộ
phận trong hệ thống với illustrations - hình ảnh minh họa nhằm hướng dẫn cho bạn một
cách chi tiết nhất.
+ Với các thông số tra cứu, các hệ thống được trình bày rõ ràng theo thứ tự và các hình
ảnh minh họa trực tiếp, sơ đồ mạch điện trình bày bên dưới thanh công cụ trong bất kỳ hệ
thống nào, AutoData đã cung cấp có thể là đầy đủ rõ ràng cho người sử dụng phần mềm
này.

14


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×