Tải bản đầy đủ

Hiệu quả chiếu sáng nhân tạo trong thiết kế nội thất căn hộ chung cư cao tầng tại hà nội (tt)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BỘ XÂY DỰNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI
----------------------------------

NGUYỄN TUẤN ANH

HIỆU QUẢ CHIẾU SÁNG NHÂN TẠO TRONG THIẾT KẾ
NỘI THẤT CĂN HỘ CHUNG CƯ CAO TẦNG TẠI HÀ NỘI

LUẬN VĂN THẠC SĨ KIẾN TRÚC

HÀ NỘI - 2018


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BỘ XÂY DỰNG


TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI
----------------------------------

NGUYỄN TUẤN ANH
kho¸: 2016-2018

HIỆU QUẢ CHIẾU SÁNG NHÂN TẠO TRONG THIẾT KẾ
NỘI THẤT CĂN HỘ CHUNG CƯ CAO TẦNG TẠI HÀ NỘI
Chuyên nghành: Kiến trúc
Mã số: 60.58.01.02

LUẬN VĂN THẠC SĨ KIẾN TRÚC

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:
TS. KTS. VŨ HỒNG CƯƠNG

XÁC NHẬN
CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN

HÀ NỘI – 2018


LỜI CẢM ƠN
Để hoàn thành luận văn Thạc sĩ Kiến trúc, với lòng kính trọng và biết ơn
sâu sắc, tác giả xin chân thành bày tỏ lời cảm ơn tới:
TS. KTS. Vũ Hồng Cương là người hướng dẫn khoa học có trình độ cao
và kinh nghiệm, đã hướng dẫn tận tình, trách nhiệm và hiệu quả.
Khoa sau Đại học - Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội đã nhiệt tình hướng dẫn
giúp đỡ, tạo điều kiện để tác giả hoàn thành tốt khóa học và Luận văn Thạc sĩ.
Tác giả cũng bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới các thầy, cô giáo là giảng viên
Khoa sau Đại học – Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội đã giảng dạy, giúp tác giả tiếp
thu được những kiến trức quý báu chuyên sâu nghành Kiến trúc trong thời gian
học tập tại Trường.
Gia đình, bạn bè và đồng nghiệp đã chia sẻ khó khăn, động viên và tạo
mọi điều kiện giúp đỡ tác giả trong quá trình nghiên cứu để hoàn thành Luận văn
Thạc sĩ Kiến trúc.
Tuy đã rất cố gắng, nhưng do điều kiện thời gian, kiến thức của bản thân
còn hạn chế nên nội dung Luận văn cũng không tránh khỏi những thiếu sót, tác
giả mong nhận được sự đóng góp cũng như ý kiến quý báu của Hội đồng khoa
học Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội cùng các thầy cô giáo, đồng nghiệp và bạn


bè. Đặc biệt mong mỏi được sự quan tâm sâu sắc của các thầy cô giáo trực tiếp
phản biện đối với Luận văn này để nội dung Luận văn được hoàn thiện hơn và có
tính thực tiễn cao hơn.
Hà nội, ngày tháng năm 2018
Tác giả luận văn

Nguyễn Tuấn Anh


LỜI CAM ĐOAN

Tôi cam đoan Luận văn Thạc sĩ là công trình nghiên cứu khoa học độc lập
của tôi. Các số liệu được sử dụng trong Luận văn là trung thực được chỉ rõ
nguồn trích dẫn, kết quả nghiên cứu của Luận văn là trung thực.

Tác giả luận văn

Nguyễn Tuấn Anh1

MỤC LỤC
Phần 1. MỞ ĐẦU:
1. Lý do chọn đề tài

…………………………...……………….…….……..4

2. Mục đích nghiên cứu…………………………………….…………………….5
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ………………………….…………...…….5
4. Phương pháp nghiên cứu……………………………………………….……...5
5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài………………………………....…...5
6. Cấu trúc của luận văn………………………………………………………….6

Phần 2. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
CHƯƠNG 1: Tổng quan ánh sáng nhân tạo trong căn hộ chung cư cao tầng tại
Hà Nội……………………………………………………………………………7
1.1

Chiếu sáng trong căn hộ chung cư cao tầng....................……………..…...7

1.2

Thực trạng ánh sáng nhân tạo trong căn hộ chung cư cao tầng tại một số

nước Châu á……………………………..…….……….…………………………8
1.3

Thực trạng ánh sáng nhân tạo trong căn hộ chung cư cao tầng tại Hà

Nội…………………………………….…….………………………………......11
1.4

Các nghiên cứu về ánh sáng nhân tạo…….……………………….……..25

CHƯƠNG 2: Cơ sở khoa học, lý luận
2.1

Cơ sở pháp lý…...................................…….…………………………….28

2.2

Cơ sở lý luận về ánh sáng nhân tạo……………….…………………..….28


2

2.2.1 Khái niệm về ánh sáng và ảnh hưởng của ánh sáng tới công năng, thẩm
mỹ không gian……………………………………………………………..……28
2.2.2 Ảnh hưởng của ánh sáng tới tâm sinh lý, sức khỏe người sử dụng và tiết
kiệm năng lượng………………………………………………………….……..35
2.2.3 Ánh sáng làm tăng giá trị nghệ thuật của kiến trúc………………..……..40
2.3 Cơ sở thực tiễn ……………...…….............................................................42
2.3.1 Điều kiện tự nhiên của Hà nội ……............................................................42
2.3.2 Điều kiện kinh tế……………………………………………………….…44
2.3.3 Điều kiện xã hội ……………………………………………………....….45
2.3.4 Phong tục tập quán ………….………………………………...………….46
2.3.5 Bài học kinh nghiệm về sử dụng ánh sáng nhân tạo trong năn hộ………..47
CHƯƠNG 3: Đề xuất một số giải pháp bố trí ánh sáng nhân tạo cho không gian
căn hộ chung cư cao tầng tại Hà Nội...................................................................53
3.1

Quan điểm về ánh sáng nhân tạo trong căn hộ chung cư………………...53

3.2 Nguyên tắc bố trí ánh sáng nhân tạo trong căn hộ chung cư……………...53
3.3 Một số giải pháp bố trí ánh sáng nhân tạo trong căn hộ chung cư………..54
3.3.1 Phân bổ cường độ và mầu sắc ánh sáng nhân tạo để phù hợp với các hoạt
động và tâm sinh lý con người trong từng không gian căn hộ nhằm đem lại hiệu
quả sử dụng……………………………..………................................................54
3.3.2 Bố trí nguồn sáng nhân tạo phù hợp với trang trí nội thất trong căn hộ
nhằm đem lại hiệu quả thẩm mỹ……………………………………………......63


3

3.3.3 Giải pháp bố trí ánh sáng nhân tạo kết hợp với công nghệ để thiết lập các
kịch bản chiếu sáng nhằm đem lại hiệu quả năng lượng và không gian thêm sinh
động……………………………………………………………………….…….75

Phần 3 - KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
. Kết luận…........…………..........................................................................……89
. Kiến nghị…..........................................……………………..………...…….....90
. Tài liệu tham khảo……………………………………………………….…....91


4

Phần 1 - MỞ ĐẦU
Lý do chọn đề tài:
- Ánh sáng và hiệu quả của ánh sáng là chìa khóa của sự cảm về mặt không
gian, cách ánh sáng phản chiếu từ bề mặt của vật liệu cho phép chúng ta nhận
thức được hình dáng và kết cấu. Ánh sáng nhân tạo cho phép chúng ta phân
biệt sự khác nhau về màu sắc và không gian trong công trình kiến trúc.
- Thành phố Hà Nội là một trong những địa phương đầu tiên của cả nước đã
xây dựng và thực hiện chương trình phát triển nhà ở. Vì vậy nhiều chung cư
cao tầng đã được xây dựng để giải quyết vấn đề nhà ở cho các đối tượng dân
cư trên địa bàn thành phố. Việc phát triển ồ ạt mang tính thời vụ kèm theo
những lợi ích về kinh tế của các nhà đầu tư kéo theo những giải pháp thiết kế
chiếu sáng chỉ đáp ứng chiếu sáng chung cho từng không gian căn hộ mà các
các quy chuẩn, tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng đã quy định dẫn đến việc ánh
sáng trong căn hộ chung cư vẫn chưa được thiết kế và bố trí phù hợp với sinh
hoạt của người dân trong xã hội hiện đại.
- Do thu nhập của người dân ngày càng đi lên, nhu cầu trong căn hộ ngày nay
không chỉ đòi hỏi chiếu sáng chung mà cần ánh sáng làm nổi bật trang trí
không gian căn hộ trở nên đẹp hơn, sang trọng hơn nhằm mang lại vẻ đẹp để
thỏa mãn người sử dụng.
- Ngày nay công nghệ chiếu sáng đã thay đổi ví dụ như đèn led, thiết bị điều
khiển ánh sáng do vậy cách sử dụng ánh sáng nhân tạo cũng cần phải có cách
bố trí mới áp dụng những công nghệ này.


5

- Vì vậy, Luận văn tập trung nghiên cứu ánh sánh nhân tạo trong không gian
căn hộ chung cư nhằm đem lại hiệu quả sử dụng, hiệu quả thẩm mỹ, hiệu quả
năng lượng.
2. Mục đích nghiên cứu
- Đề xuất các nguyên tắc và giải pháp chiếu sáng cho căn hộ chung cư nhằm
đảm bảo hiệu quả sử dụng, thẩm mỹ và đồng thời tiết kiệm năng lượng.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
- Đối tượng nghiên cứu: Ánh sáng nhân tạo trong căn hộ chung cư cao tầng.
- Phạm vi nghiên cứu: căn hộ chung cư cao tầng trên địa bàn thành phố Hà
Nội.
4. Phương pháp nghiên cứu
- Khảo sát và đánh giá thực trạng chiếu sáng nhân tạo trong căn hộ chung cư
cao tầng trên địa bàn thành phố Hà Nội.
- Phân tích, tổng hợp để đề giải pháp chiếu sáng cho những không gian thiếu
sáng và chiếu sáng cho căn hộ vào buổi tối.
5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài
- Trang bị cho các kiến trúc sư kiến thức chuyên sâu về chiếu sáng nhân tạo
để thiết kế mới hoạc cải tạo nội thất căn hộ đem lại hiệu quả sử dụng, thẩm
mỹ và tiết kiệm năng lượng.
- Để các kiến trúc sư, kỹ sư áp dụng cho các công trình có sử dụng ánh sáng
nhân tạo.


6

- Làm bài giảng cho sinh viên nắm vững hiệu quả sử dụng, hiệu quả thẩm mỹ
và hiệu quả năng lượng của ánh sáng nhân tạo trong không gian nội thất căn
hộ.
- Bổ sung thêm vào các quy chuẩn và tiêu chuẩn chiếu sáng thêm hoàn thiện.
6. Cấu trúc của luận văn gồm 3 phần:
- Phần 1
. Mở đầu
- Phần 2
. Chương 1: Tổng quan ánh sáng nhân tạo trong căn hộ chung cư cao tầng tại
Hà Nội
. Chương 2: Cơ sở khoa học, lý luận.
. Chương 3: Đề xuất giải pháp chiếu sáng nhân tạo cho không gian căn hộ
chung cư cao tầng.
- Phần 3
. Kết luận, kiến nghị.


THÔNG BÁO
Để xem được phần chính văn của tài liệu này, vui
lòng liên hệ với Trung Tâm Thông tin Thư viện
– Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.
Địa chỉ: T.13 – Nhà H – Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
Đ/c: Km 10 – Nguyễn Trãi – Thanh Xuân Hà Nội.
Email: digilib.hau@gmail.com

TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN


89

Phần 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
- Kết luận:
Từa xa xưa, ánh sáng đã là một phần tất yếu trong đời sống hang ngày của con
người, ánh sáng nhân tạo đem lại cho chúng ta những cảm xúc khác nhau, ảnh
hưởng tới hành vi và sức khỏe của chúng ta. Ngày nay khi mà xã hội phát
triển thì những yếu tố ánh sáng nhân tạo đang dần chiếm ưu thế về tần xuất sử
dụng trong các không gian nội thất công trình ngày càng nhiều hơn.
Căn hộ luôn cần đến ánh sáng nhân tạo vào buổi tối và bổ sung ánh sáng vào
ban ngày, dù căn hộ rộng hay có nhiều cửa sổ đón ánh sáng tự nhiên thì chúng
ta vẫn cần đến ánh sáng nhân tạo để tô điểm thêm, mang lại vẻ đẹp cho nội
thất và không gian căn hộ, để hoạt động, thư giãn và nghỉ ngơi.
Qua các nghiên cứu trên tác giả đã đưa ra được các giải pháp cơ bản trong
thiết kế bố trí ánh sáng nhân tạo nhằm đạt hiệu quả công năng, thẩm mỹ, và
hiệu quả năng lượng:
. Bố trí sáng và mầu sắc ánh sáng nhân tạo theo từng không gian, phù hợp với
các hoạt động và tâm sinh lý con người để đem lại hiệu quả sử dụng cho căn
hộ.
. Bố trí nguồn ánh sáng nhân tạo, trang trí tô điểm cho nội thất để đem lại hiệu
quả thẩm mỹ cho không gian căn hộ.
. Ánh sáng nhân tạo kết hợp với các giải pháp công nghệ để thiết lập các kịch
bản chiếu sáng khác nhau để đem lại hiệu quả năng lượng và không gian căn
hộ thêm sinh động.


90

- Kiến nghị:
Trong thiết kế nội thất, cần phải chú ý thêm:
. Phải có những giải pháp thiết kế định hướng để chủ đầu tư lựa chọn thi công
. Các bản thiết kế phải được tính toán bổ sung về mầu sắc tương ứng với từng
không gian sử dụng của căn hộ chung cư cao tầng
Trong các quy định, quy chẩn thiết kế xây dựng cần được quan tâm nhiều
hơn;
. Không chỉ về hiệu suất, cường độ, chỉ số hoàn mầu như trong các quy chuẩn,
tiêu chuẩn đã đề cập
. Mà cần cả những yếu tố tiện nghi sử dụng, hiệu quả thẩm mỹ và tiết kiệm
năng lượng để nâng cao chất lượng sống và môi trường sống của căn hộ
chung cư cao tầng
Cần có những nghiên cứu chuyên sâu:
. Về các giải pháp tiết kiệm năng lượng, tái tạo năng lượng của từng căn hộ
chứ không chỉ riêng hệ thống chiếu sáng công cộng của tòa nhà.
. Tác động qua lại giữa không gian nội thất với các yếu tố ánh sáng nhân tạo,
thiết bị chiếu sáng, phương pháp chiếu sáng cho căn hộ chung cư cao tầng


91

Tài liệu tham khảo:
1. Th.S. Nguyễn Chí Ngọc, “ Những đóng góp bước đầu cho việc nghiên cứu
hiệu quả ánh sáng trong tổ hợp nghệ thuật công trình kiến trúc”. Luận văn
Thạc Sĩ. Trường Đại học Xây dựng Hà Nội.
2. Tk.S.Nguyễn Minh Phương, “ Khai thác nguồn sáng tự nhiên hiệu quả
trong thiết kế nội thất nhà ở xã hội tại Hà Nội”. Luận căn Thạc sĩ Trường Đại
học Kiến trúc Hà Nội
3. Th.S. Bùi Phương Nam “ Hiệu quả ánh sáng gián tiếp trong kiến trúc”.
Luận căn Thạc sĩ Trường Đại học Kiến trúc.Hà Nội
4. PGS.TS. Phạm Đức Nguyên. “Chiếu sáng trong kiến trúc”. Nhà xuất bản
khoa học kỹ thuật. Hà nội, 2006.
5. GS.TS. KTS. Nguyễn Đức Thiềm “Thiết kế chiếu sáng nghệ thuật các công
trình công cộng và không gian đô thị’. Nhà xuất bản Xây dựng, 2012
6. GS.TS. KTS. Nguyễn Đức Thiềm & Ths. KTS. Nguyễn Chí Ngọc “Hiệu
quả chiếu sáng và nghệ thuật Kiến trúc’. Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật.
2002.
7. Việt Hà – Nguyễn Học Giả “Quang học kiến trúc – Chiếu sáng tự nhiên và
nhân tạo”. Nhà xuất bản Xây dựng. 1998.
8. Quy chuẩn xây dựng Việt Nam, QCXDVN 05 : 2008/BXD
9. Quy chuẩn xây dựng Việt Nam, QCVN 12:2014/BXD
10. Tiên chuẩn Việt Nam, TCVN 7114 - 1 : 2008 & ISO 8995 - 1 : 2002


92

11.

https://giadinh.vnexpress.net/photo/khong-gian-song/singapore-dat-

nuoc-cua-cac-chung-cu-3338029.html.
12.http://chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=
2&_page=1&mode=detail&document_id=152934
13.

http://360.thuvienvatly.com/index.php/bai-viet/dien-quang/319-su-

phan-xa-anh-sang
14.http://bmktcn.com/UserFiles/Phamdinhtuyen/Giaovien/BomonKTCN/Ngo
LeMinh/NhaocaotangHN/NhaocaotangHN.pdf
15.

https://www.tapchikientruc.com.vn/chuyen-muc/anh-sang-trong-thiet-

ke-noi.html
16.

http://yhocbandia.vn/anh-sang-xanh-va-tac-hai-cua-no-voi-suc-khoe-

con-nguoi.html
17.

http://360.thuvienvatly.com/bai-viet/dien-quang/384-su-nhin-va-cam-

giac-ve-mau-sac.
18.

https://www.tapchikientruc.com.vn/chuyen-muc/can-ho-kts-tadao-

ando-thiet-ke.html
19.

https://vnexpress.net/tin-tuc/khoa-hoc/ky-thuat-moi/thiet-bi-chieu-sang-

su-dung-cong-nghe-symphony-lighting-2243198.html
20.

http://tapchitaichinh.vn/tai-chinh-gia-dinh/ung-dung-thiet-ke-thong-

minh-trong-doi-song-hang-ngay-136620.html


93

21.

https://saostar.vn/xa-hoi/vi-sao-kiem-tien-hon-tp-hcm-nguoi-ha-noi-lai-

phai-mua-nha-dat-hon-1039681.html
22.

http://www.kientrucinfo.net/2767-can-ho-dat-nhat-london-tri-gia-105-

trieu-usd.html
23.

https://vov.vn/kinh-te/thay-den-chieu-sang-giai-phap-tiet-kiem-nang-

luong-396635.vovTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×