Tải bản đầy đủ

THUYẾT MINH dự án THI CÔNG TƯỜNG XANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

BIỆN PHÁP THI CÔNG
Green Wall


TỔNG QUAN DỰ ÁN
A. THÔNG TIN DỰ ÁN
I. DỰ ÁN: ESTELLA - GIAI ĐOẠN 2


ĐỊA ĐIỂM: PHƯỜNG AN PHÚ, QUẬN 2, TP.HỒ CHÍ MINHGÓI THẦU: THI CÔNG CÔNG TÁC CÂY XANHLIÊN DANH NHÀ THẦU: CÔNG TY CỔ PHẦN

XÂY DỰNG SỐ 1 & CÔNG TY TNHH THƯƠNG
MẠI CẢNH QUAN THẢO NGUYÊN

II. NỘI DUNG CÔNG VIỆC GÓI THẦU:
Cung cấp và thi công Mảng xanh, Cây xanh
khu chung cư Estella
III. QUY MÔ CÔNG TRÌNH:
Công trình phủ xanh khu chung cư ESTELLA được
thi công tại quận 2 – TP.Hồ Chí Minh
Tổng diện tích thi công Green wall
Bao gồm:
Mảng xanh: 22900
Công trình được thực hiện qua nhiều công đoạn:
1.Chậu treo
2.Gía thể(đất, tro, trấu, sơ dừa)
3.Hệ thống tưới tự động
4.Trồng cây
5.Vệ sinh
6.Chăm sóc bảo dưỡng


B. QUY TRÌNH THỰC HIỆN
I . SƠ LƯỢC VỀ QUY TRÌNH THỰC HIỆN

1. CÁC NỘI DUNG QUAN TRONG TRONG THI CÔNG :

• Tổ chức mặt bằng thi công hợp lý, an toàn, phục vụ cho việc thi công công trình tốt nhất trong điều kiện
cho phép.
• Tuân thủ quy trình - quy phạm về chất lượng, tuân thủ hồ sơ thiết kế, hồ sơ mời thầu, theo yêu cầu của
chủ đầu tư và tư vấn giám sát.
• Phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận Giám Sát, Thi Công, Điều Phối Hàng Hóa, Thủ Tục Hành Chánh.
• Chuẩn bị đầy đủ các loại hồ sơ, giấy tờ cần thiết: bản tiến độ thi công, nhật ký công trình, biên bản hiện
trường, biên bản giao nhận hàng hóa, biên bản nghiệm thu, quyết toán....

2. CÁC YÊU CẦU CHO BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THI CÔNG:

• Đảm bảo kỹ thuật - mỹ thuật, chất lượng công trình.
• Thi công đảm bảo An toàn lao động.
• Giữ gìn vệ sinh môi trường, hạn chế tiếng ồn, bụi, rác thải.
• Bố trí thi công phải hợp lý, bảo đảm việc quản lý điều hành trên toàn công trường.


• Đảm bảo kế hoạch – tiến độ thi công.
• Đảm bảo công tác chuẩn bị hàng hóa phải đạt chất lượng, phối hợp hài hòa với đơn vị thi công để hạn
chế tối đa hao hụt hàng hóa.


• Có kế hoạch biện pháp sử dụng giao thông không gây ảnh hưởng giao thông khu vực nhưng đồng thời
cũng không ảnh hưởng đến tiến độ thi công.

3. TỔ CHỨC CÔNG TRÌNH
3.1 BỘ PHẬN ĐIỀU HÀNH
• Thành lập Ban Chỉ huy công trường với các nhân sự có đầy đủ kinh nghiệm, năng lực nhằm đảo bảo mục
tiêu chính:
o Quản lý về tiến độ tiến độ dự án.
o Quản lý về chất lượng dự án.
o Quản lý về nguồn nhân lực.
• Ban Chỉ huy công trường Giám đốc công ty và được hỗ trợ bởi các phòng ban chức năng trong công ty.
Ban Chỉ huy công trường được toàn quyền quyết định giải quyết các vấn đề liên quan trực tiếp tại công
trình bao gồm nhân sự, hàng hóa, kĩ thuật thi công... đồng thời chịu trách nhiệm về toàn bộ dự án trước
ban giám đốc.
3.2 TỔ CHỨC THI CÔNG:
3.2.1. MẶT BẰNG CÔNG TRÌNH:
• Mặt bằng công trình nằm trong khuôn viên của dự án tiện lợi cho việc vận chuyển cung cấp vật tư, tập
kết thiết bị dụng cụ thi công.
o Tiến hành thi công theo dạng cuốn chiếu và phân chia khu vực theo tiến độ thi công
o Lập văn phòng Ban chỉ huy công trường tại dự án
• Điểm tập kết hàng hóa: bố trí gần khu vực thi công. Đối với các tuyến đường thì hàng hóa giao tới công
trường phải tiến hành thi công ngay sau khi được chủ đầu tư kiểm tra về qui cách, chất lượng.
• Nhà vệ sinh công trường: Sử dụng nhà vệ sinh đúng qui định của ban quản lý công trường, không tiêu
tiểu bừa bãi.
3.2.2. HỆ THỐNG ĐIỆN NƯỚC THI CÔNG VÀ SINH HOAT
• Hệ thống điện: Sử dụng nguồn điện của Chủ đầu tư, lắp đặt đồng hồ điện phục vụ cho thi công, sinh
hoạt, chiếu sáng và bảo vệ… Nguồn nước được cung cấp theo thỏa thuận hợp đồng.
3.2.3. BỐ TRÍ LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TRÌNH
• Tùy theo tiến độ thi công của từng giai đoạn.
• Các công việc thi công theo hình thức dây chuyền. Mỗi công đoạn thi công sẽ do các tổ công nhân
chuyên nghiệp thực hiện.


• Các công việc thi công có tính chất khác nhau phải phối hợp thi công đồng bộ, không chồng chéo, cản
trở nhau.
II. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ
1. SAU KHI KÝ KẾT HỢP ĐỒNG :
• Chuẩn bị và trình duyệt Shop drawings
• Lập Ban quản lý công trình theo quyết định bổ nhiệm của công ty, thông báo tới chủ đầu tư,TVGS, các
bộ phận liên quan tới công trình.
• Khảo sát hiện trường, lập phương án kho bãi, văn phòng Ban Chỉ huy công trưởng.
• Liên hệ thống nhất các mẫu, các tài liệu liên quan đến công việc phục vụ cho công trình
• Chuẩn bị và trình phê duyệt mẫu vật tư sử dụng cho công trình, thống nhất vời Chủ đầu tư, Nhà tư vấn
về chủng loại cây trồng (các đề xuất thay đổi, điều chỉnh, nếu có).
• Lập quy trình thi công, tiến độ thi công chi tiết.
• Kiểm soát các vị trí mặt bằng dự kiến bàn giao về cao độ hiện trạng đất nền cơ bản thông báo tới Chủ
đầu tư, Nhà tư vấn giảm bớt hoặc cung cấp thêm đủ cao độ thi công (nếu cần)
• Lập kế hoạch vận chuyển, cung vấp vật tư và bố trí nhân lực thi công tại công trường
• Triển khai công tác thi công tại công trường
o Thiết lập mặt bằng kho bãi tập kết hàng hóa, đâu nối điện nước tạm
o Lập kết trang thiết bị, máy móc, vật dụng cho mục đích thi công.
• Tiếp nhận bàn giao mặt bằng và phát lệnh khởi công.
2. SAU KHI NHẬN BÀN GIAO MẶT BẰNG:
• Song song việc triển khai thi công các công việc thực hiện đồng bộ sau khi tiếp nhận mặt bằng như sau:
o Làm hàng rào , biển báo bao che bằng tôn và thép tại ranh mặt bằng đã được phép sử dụng
( khi cần thiết)
o Lắp đồng hồ điện nước, hệ thống điện nước thi công tạm
o Lấy mẫu kiểm nghiệm vật tư sử dụng cho công trường
o Định vị mốc công trình, cố định mốc chuẩn.
o Lắp đặt biển báo an toàn, nội quy công trường, pano giới thiệu công trình.


o Lập nhật ký công trường, bảng tên công trình, nội quy công trường … theo đúng quy định.

C. QUY TRÌNH BIỆN PHÁP KỸ THUẬT THI CÔNG
I. CÁC CÔNG TÁC CHUẨN BỊ CHO QUY TRÌNH THI CÔNG
1 . TRÌNH TỰ CÔNG VIỆC

• Các bước công việc sẽ theo trình tự như sau:
1:TỔ CHỨC MẶT BẰNG THI CÔNG

2: TẬP KẾT CÁC THIẾT BỊ, DỤNG CỤ VẬT TƯ

3:THI CÔNG TƯỜNG XANH

4:NGHIỆM THU CÔNG TRÌNH

2. KẾ HOẠCH CÔNG VIỆC
• Tất cả các công việc sẽ được tiến hành theo bảng tiến độ của hợp đồng, các biện pháp bảo đảm tiến độ
thi công:
o Nghiên cứu kỹ thiết kế, các yêu cầu của dự án, điều kiện thi công thực tế để điều chỉnh biện
pháp thi công hợp lý đảm bảo kế hoạch thi công trên công trường.
o Tổ chức thi công các công việc theo đúng trình tự, sát với tiến độ thi công, lập kế hoạch cung
cấp vật tư, vật liệu tiến độ huy động thiết bị phù hợp với tình hình thực tế trên công trường
đảm bảo đầy đủ các điều kiện để công việc trên công trường đƣợc thực hiện liên tục, không
bị gián đoạn do các yếu tố chủ quan.
o Đánh giá mức độ ảnh hƣởng đến tiến độ thi công của các yếu tố khách quan để có biện pháp
đề phòng hoặc khắc phục kịp thời để không làm chậm tiến độ đề ra.
o Bố trí cán bộ có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm quản lý, thi công vào các công việc chủ
chốt trên công trường.
o Sử dụng công nhân với số lượng và tay nghề phù hợp với khối lượng và tính chất của từng
loại hình công việc trên công trường.
o Trong trường hợp tiến độ thi công trên công trƣờng gấp rút, Công ty có thể tạo điều kiện
thuận lợi nhất cho công trường thiết bị, nhân lực, tài chính để đảm bảo đạt mục tiêu đề ra về
tiến độ công việc trên công trường.


3. BẢN VẼ TRIỂN KHAI THI CÔNG

• Các bản vẽ triển khai thi công sẽ được chuẩn bị phù hợp với bản vẽ thiết kế được duyệt. Bản vẽ triển
khai thi công sẽ ba gồm các mặt đứng và mặt cắt có thể hiện lưới cao độ, kích thước tổng thể, loại vật
liệu, các vị trí và chi tiết chỉnh sửa…
• Bản vẽ triển khai sẽ được phê duyệt với chữ ký hợp lệ và được xác nhận bằng văn bản.
• Trong trường hợp cần thiết, bản vẽ triển khai thi công phải được chuẩn bị, trình và duyệt trước khi tiến
hành công việc mua sắm, thi công

4. MUA SẮM VẬT TƯ VÀ SẢN XUẤT
4.1. MUA SẮM VẬT TƯ

• Công tác mua sắm, chuẩn bị vật tư được thực hiện bởi bộ phận Kế hoạch – vật tư theo yêu cầu từ ban chỉ
huy công trường và dưới sự giám sát của Giám đốc dự án, phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật và tiến độ
hợp đồng.
• Nhà cung cấp được lựa chọn trên cơ sở sự đáp ứng của họ về tiêu chuẩn kỹ thuật yêu cầu, chất lượng,
kinh nghiệm thực hiện, công tác hậu cần, thời hạn giao hàng, độ tin cậy và kỳ hạn thương mại.
• Bất cứ khi nào có thể, hàng hóa phải đƣợc chuẩn bị bởi nhà cung cấp được chấp thuận theo chính sách
chất lượng của công ty.
• Tất cả các công tác mua sắm được kiểm soát phù hợp với chính sách chất lượng công ty, tiến độ và kế
hoạch giao nhận theo sự điều phối của bộ phận Kế hoạch – vật tư.
• Cán bộ chuyên môn sẽ hướng dẫn nhà cung cấp/thầu phụ tuân theo quy trình kiểm soát chất lượng và sẽ
định kỳ kiểm tra quá trình thông việc thăm xưởng/vườn ươm của nhà cung cấp.
• Nhà cung cấp chịu trách nhiệm trong công tác vận chuyển vật tư với đầy đủ bao gói bảo vệ theo yêu cầu
để tránh hư hỏng.
• Hàng mẫu cho trình duyệt đƣợc thực hiện bất cứ khi nào được yêu cầu phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật
hợp đồng.

4.2. SẢN XUẤT VẬT TƯ

• Tùy theo hạng mục công việc và loại vật tư cụ thể, nhất là đối với các hàng hóa vật tư đặc thù (phù điêu,
hàng điêu khắc…) hoặc hàng không phổ biến trên thị trường, nhà thầu sẽ có kế hoạch sản xuất phù hợp,
bất kể là tại xưởng/vườn ươm của chính nhà thầu hay của thầu phụ/nhà cung cấp.


• Kế hoạch sản xuất sẽ được chuẩn bị kỹ lưỡng và hợp lý, có tính đến các yếu tố ảnh hưởng khách quan,
đảm bảo được chất lượng và tiến độ theo yêu cầu hợp đồng.

5. CÔNG TÁC VẬN CHUYỂN VÀ HẬU CẦN
5.1. CÔNG TÁC BAO GÓI & BỐC XẾP HÀNG HÓA

• Hàng hóa sẽ được kiểm tra kỹ quy cách và chất lượng phù hợp với hợp đồng trước khi bao gói. Trong
một số trường hợp, đại diện bên A sẽ lựa chọn và đánh dấu vật tư.
• Các yêu cầu cơ bản đối với vật liệu cây xanh:
o Đối với cây bụi trồng chậu:
• Bầu cây: cây được đặt vào bầy kỹ lưỡng, chặt chẽ, đảm bảo cây không bị bể bầu trong quá
trình di chuyển và vận chuyển.
• Tỉa lại các cành non để cây không bị dập nát trong quá trình di chuyển
o Đối với những cây lá dễ bị dập và có hoa: bó phần trên từ thân cây lên tới ngọn lại rồi bỏ vào
thùng đảm bảo bầu cây không bị lung lay trong quá trình vận chuyển và có các lỗ thoát khí
trên thùng.
o Đối với những cây lá cứng: không cần phải đóng thùng riêng lẻ, nhưng phải xếp theo thứ tự
để lực nén các cây phía trên không làm dập nát các cây phía dưới.

5.2. VẬN CHUYỂN

• Vận chuyển xa sẽ được thực hiện chủ yếu vào ban đêm để hạn chế cây cối bị háp nắng và mất nước gây
cháy lá. Vận chuyển bằng xe tải thùng và bao gói kỹ sẽ giảm thiểu tác động xấu do bị gió lùa.
• Cây cối phải được tưới đủ ẩm trước khi vận chuyển. Nếu lộ trình xa, phải sắp xếp dừng nghỉ và tưới ẩm
bổ sung.

5.3 GIAO NHẬN VẬT TƯ

• Hàng hóa giao đến công trường phải được Giám Sát A nghiệm thu chấp thuận bằng văn bản.
• Công tác bốc dỡ hàng sẽ được thực hiện gần như ngay lập tức và cẩn thận để hạn chế tránh hư hỏng.
• Hồ sơ giao nhận hàng được lập đầu đủ chi tiết và lưu trữ.


6. TỔ CHỨC MÁY MÓC THIẾT BỊ

• Các loại xe cơ giới
• Găng tay
• kềm bấm
• Kéo cắt tỉa các loại
• Dụng cụ bảo hộ lao động.

II. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI THI CÔNG
1. QUY TRÌNH CHUNG

• Trình mẫu vật tư.
• Tiếp nhận mặt bằng tổ chức công trường thi công,
• Tập kết vật tư
• Xem xét mặt bằng tường đứng
• Đổ và rải đất trồng, chất trồng vào chậu
• Gắn chậu cây trồng theo đúng thiết kế.
• Cung cấp hàng hóa, vật tư đến công trường.
• Thực hiện trồng cây bụi
• Chăm sóc bảo dưỡng cuốn chiếu theo từng giai đoạn.
• Nghiệm thu giai đoạn và nghiệm thu đưa vào sử dụng.
• Quy trình chăm sóc công trình đưa vào bảo dưỡng, bảo hành.
• Thông báo kết thúc thời gian chăm sóc bảo hành bảo dưỡng, bàn giao cho Chủ Đầu Tư

2. TRIỂN KHAI CÔNG VIỆC
2.1 BÀN GIAO MẶT BẰNG

• Sau khi được Chủ Đầu Tư ký hợp đồng thi công và bàn giao mặt bằng xây dựng. Nhà thầu sẽ tiến hành
các công tác tiếp nhận mặt bằng:


• Thực hiện công tác trắc địa sơ bộ để xác định các cao độ, mốc ranh giới công trình để phản hồi Chủ Đầu
Tư kịp thời nếu thiếu cao độ,
• Kiểm tra lại hiện trạng thực tế so với bản vẽ thiết kế để có giải pháp chỉnh sửa thiết kế phù hợp trình Chủ
Đầu Tư kịp thời nếu cần thiết.
• Kiểm nghiệm về nguồn đất, nước tưới, cát hiện hữu.
• Điều kiện khi tiếp nhận mặt bằng thi công:
• Cơ sở hạ tầng các hệ thống ngầm (điện, nước …) phải hoàn thành trước khi tiếp nhận
o Đối với các vị trí thi công là bồn hoa cần được xây tô hoàn thiện.
o Biểu mẫu do nhà thầu hoặc Chủ đầu tư thống nhất cùng một from mẫu trong thời gian thi
công kết thúc công trình.
o Biên bản bàn giao mặt bằng có sự thống nhất đồng ý giữa bên tiếp nhận và bên giao (ghi rõ
thông tin đơn vị, ngày tháng năm, hạng mục, vị trí bàn giao…)

2.2 TRÌNH MẪU VẬT TƯ

• Chủng loại vật tư được thống nhất trong hồ sơ thầu, nhưng trong quá trình thi công phải được thực hiện
theo quy trình, trình mẫu vật tư trước khi vật tư về công trình.
• Vật tư trình mẫu bao gồm các tài liệu đính kèm:
o Biểu mẫu chấp thuận vật tư ( nhà thầu, CDT hoặc TVGS phát hành)
o Thông tin về sản phẩm trình mẫu ( catallo của chủng loại vật tư)
o Mẫu vật tư ( nếu có)
• Mẫu vật tư được sự chấp thuận của Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát ký bằng văn bản là cơ sở pháp lý và là
điều kiện để tập kết vật tư về công trình.

2.3 TẬP KẾT VẬT TƯ

• Tập kết tại khu vực thi công hoặc vị trí được sự đồng ý của Chủ đầu Tư trong phạm vi công trình theo
mặt bằng vị trí tập kết vật tư đề xuất hoặc vị trí thi công do nhà thầu đề xuất bằng văn bản không ảnh
hưởng tới các điều kiện thi công của toàn công trình.
• Vật tư tập kết dựa trên cơ sở mẫu đệ trình Chủ đầu tư / Tư vấn giám sát chấp thuận


• Vật tư tập kết phải được giám sát kiểm tra trước khi sử dụng.
• Các thủ tục để nghiệm thu vật liệu đầu vào bao gồm.
o Giấy mời nghiệm thu
o Nghiệm thu Nội Bộ ( Nhà thầu)
o Nghiệm thu A –B ( Nhà thầu với Chủ đầu tư / Tư vấn giám sát)
o Các tài liệu đính kèm:
o Phiếu chấp thuận vật tư trình mẫu (Chủ đầu tư / Tư vấn giám sát chấp thuận)
o Phiếu xuất kho (Nhà Thầu)
o Biên bản bàn giao nhận hàng (Nhà Thầu)
o Phiếu chứng nhận chất lượng sản phẩm/chứng nhận xuất xưởng
o Test report/ kết quả thí nghiệm ( tùy sản phẩm)

2.4 CÔNG TÁC XỬ LÝ MẶT BẰNG

• Xử lý mặt bằng là một công tác hết sức quan trọng và cần thiết đối với mỗi một đơn vị thi công cảnh
quan phải thực hiện trong suốt quá trình thi công, nhằm đảm bảo tính chính xác theo thiết kế, phòng trừ
sâu bệnh, chất lượng phát triễn của cây trồng.
• Trước khi tiến hành công tác xử lý mặt bằng cần nghiên cứu bản vẽ công trình kiểm tra kích thước, tọa
độ, độ cao trên các bản vẽ được sử dụng. Lưu ý các chướng ngại vật có thể ảnh hưởng đến công tác xử lý
mặt bằng.
• Thiết lập các tổ phụ trách xử lý mặt bằng, mỗi tổ gồm 3-5 người: 1 tổ trưởng + 3 - 4 công nhân (có kinh
nghiệm, sức khỏe tốt) với đầy đủ dụng cụ, bảo hộ lao động (đồ bảo hộ lao động, găng tay, kềm bấm…)
• Công tác xử lý mặt bằng cần thực hiện theo một trình tự thống nhất, kết hợp chặt chẽ xuyên suốt quá
trình thi công từ lúc định vị bố trí công trình, kiểm tra độ chính xác của các công tác xây lắp và các kết
cấu công trình để hoàn thành từng bộ phận công trình đảm bảo vị trí, độ cao của mặt bằng đúng yêu cầu
thiết kế.
• Tùy theo yêu cầu kỹ thuật và hiện trạng thực tế cụ thể từng dự án, công tác xử lý mặt bằng có thể bao
gồm việc xem xét lại các mối hàn cũng như khung đỡ trong thi công tường xanh
• Có biện pháp kiểm soát bụi ( nếu có) khi xử lý mặt bằng


2.5. VẬN CHUYỂN VÀ TRỘN CHẤT TRỒNG

• Chất trồng cây bao gồm: Đất, Tro, Xơ, Phân Bò,
• Các loại hỗn hợp đất được dùng cho các khu vực khác nhau tương ứng với các chủng loại cây trồng khác
nhau. Một số thay đổi nhỏ về tỷ lệ có thể được yêu cầu cho phù hợp với một vài chủng loại riêng biệt
nào đó.
• Các loại hỗn hợp đất trồng được chuẩn bị như sau:
STT

Thành phần

Liều lượng
Hỗn hợp A

1

Hỗn hợp B

Hỗn hợp C

Hỗn hợp D

Đất màu
70%

3

Tro, xơ dừa
20%

4

Phân bón
10%

o Hỗn hợp A dùng cho trồng cây lớn, cây bụi và thảm cỏ
o Hỗn hợp B dùng cho các bồn cây, cây trồng trong chậu và các bồn cây trên mái, sân thượng
o Hỗn hợp C dùng cho các chậu, bồn cây thủy sinh
o Hỗn hợp D dùng cho công tác làm mặt thảm cỏ.
• Độ dày lớp đất trồng thay đổi tùy thuộc vị trí, chủng loại thảm cây trồng và có thể thay đổi theo yêu cầu
kỹ thuật từng gói thầu.
• Phương tiện vận chuyển Chất trồng: Xe ben tự đổ (5 -15 m3), xe tải ( 2 -5T) xe rùa, xe các phương tiện
hổ trợ cho quá trình vận chuyển đất
• Quy trình thực hiện:
o Nhân công chuyển Đổ Cát/ Đất tới đúng vị trí cần thực hiện. ( đúng cao độ bản vẽ)
o Đổ hỗn hợp chất trồng theo tỷ lệ cho trộn đều và làm chỉnh sửa mặt bằng đúng cao độ hoàn
thiện.


o Công tác kết thúc cần kiểm tra lại cao độ hoàn thiện trước khi nghiệm thu và chuyển qua
công việc tiếp theo
• Thủ tục để nghiệm thu công việc kết thúc giai đoạn thi công:
o Giấy mời nghiệm thu
o Nghiệm thu Nội Bộ ( Nhà thầu)
o Nghiệm thu A –B ( Nhà thầu với Chủ đầu tư / Tư
vấn giám sát )
2.6 BIỆN PHÁP THI CÔNG TƯỜNG XANH
Chuẩn bị trước khi thi công
-

Chuẩn bị sắt hộp mã kẽm
Modul vườn tường
Nguyên liệu cho hệ thống tưới tự động:Tủ điều khiển, Bơm và phụ kiện, Cảm biến mưa, ống
nhựa HDPE, Van điện từ...
Gía thể: đất, sơ dừa, tro trấu, phân hữu cơ
Chuẩn bị dụng cụ thi công: Vít, Tắc kê, Kìm bấm,Máy khoan, Giàn giáo...
Cây trồng
Nhân công

• Thi công
Bước 1: Xây bể chứa nước tưới cho vườn đứng
-

Chức năng của bể để đảm bảo luôn có nước tưới cho vườn. Xây bể chứa nước tưới.
Tính toán thể tích bể cẩn thận để đáp ứng đủ nước tưới cho vườn:
Một lỗ tưới chảy 2,5l/h hay 1 chậu cây nhận được 2,5l/h. Trung bình 1 lần tưới thì mùa ẩm tưới 2
phút – 3 phút, mùa khô tưới 5 phút – 6 phút. Coi mỗi lần tưới mất 6 phút thì 1 chậu sẽ cần 0,25l
nước.

Bước 2: Thi công khung thép chịu lực
-

-

Khung thép chịu lực có tác dụng chịu trọng lượng của cả vườn đứng, làm giá đỡ cho module, các
vỉ module sẽ được gắn trực tiếp bằng ốc vít vào khung chịu lực để không làm hỏng cấu trúc
tường. Đan khung chịu lực bằng thép hộp mạ kẽm (14x14mm hoặc 20x20mm), các thanh thép
mạ kẽm được đan sao cho một ô của khung có thể gắn 3 vỉ module nằm ngang (kích thước 1 vỉ là
470 x150mm).
Gắn khung thép lên tường
+ Đóng những đoạn sắt chờ đặc (khoảng 10cm) vào tường, khoảng cách giữa các sắt chờ thường
từ 1m – 1,5m. Nếu tường mềm mật độ sắt chờ sẽ dày hơn tường cứng để giảm sự chuyển vị.
+ Cố định thanh sắt dọc chịu lực, đường kính 2.5cm, khoảng cách trung bình 1.5m/thanh
+ Hoặc cố định thanh sắt ngang đường kính 2cm, khoảng cách trung bình 1m/thanh đối với diện
tích rộng cần độ chịu lực cao
+ Hàn khung thép hộp mạ kẽm lên những đoạn sắt chờ đã được đóng vào tường

Bước 3: Gắn vỉ module lên khung chịu lực
- Gắn vỉ module (chưa có chậu trồng) lên khung kẽm bằng ốc vít 2cm


- Hàng vỉ module dưới cùng gắn ốc vít ở 2 đầu của vỉ. Các hàng khác chỉ cần gắn vít ở đầu trên.

Hình ảnh (Minh họa) gắn chậu vào module

Gắn modul lên tường
Bước 4: Lắp hệ thống tưới tự động
-

-

-

Hệ thống tưới tự động bao gồm:
+ Bơm và phụ kiện lắp đặt bơm
+ Tủ điều khiển
+ Cảm biến mưa
+ Van điện từ
+ Ống dẫn nước chính là ống nhựa HDPE và các dây tưới nhỏ giọt
Nguyên lý hoạt động
+ Tủ điều khiển: cho phép cài đặt hệ thống tưới theo ngày (ngày chẵn, ngày lẻ hoặc suốt tuần),
thời gian tưới (mỗi ngày tưới tối đa 4 lần),
+ Cảm biến mưa: kết nối với hộp điều khiển, khi có mưa hệ thống tưới sẽ ngừng hoạt động
+ Van điện từ: đóng hay mở do hộp điều khiển, cho phép tưới lần lượt từng khu vực. Với những
công trình cảnh quan có diện tích lớn, lượng nước tưới không đủ cung cấp cho toàn bộ diện tích
hoặc máy bơm có công suất nhỏ thì việc tưới theo khu vực là hết sức cần thiết.
+ Một trục ống nước chính là ống nhựa HDPE d=20 chạy dọc vườn để phân chia nước cho các
dây tưới. Lưu ý nếu diện tích vườn lớn có thể lắp thêm ống chính ở giữa vườn hoặc đầu bên kia
của vườn. Nếu diện tích vườn nhỏ hơn 3m2 thì dùng ống HDPE d=16.
+ Các dây tưới nhỏ giọt chạy ngang vườn, song song nhau. Chiều dài dây tưới thường không quá
4m để đảm bảo nước ra đều ở tất cả các lỗ tưới. Các dây tưới được nối với ống chính bằng dụng
cụ nối chuyên dụng

Hình ảnh (Minh họa) lắp hệ thống tưới tự động
Bước 5: Trồng cây vào chậu và gắn vào tường theo thiết kế
-

Trước khi cắm cây phải xác định vị trí của từng loài
Trồng cây vào giá thể trước khi lắp để thuận tiện cho việc chuyển vào trang trí
Gắn chậu cây vào vỉ module trên tường theo chiều từ trên xuống dưới sao cho giống với thiết kế.


-

Khi cắm xong cây phải phủ được 90% diện tích vườn để đảm bảo yêu cầu thẩm mỹ

Hình ảnh sau khi đã hoàn thành
• Theo dõi, kịp thời phát hiện sâu bệnh và bảo vệ ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của cây.
• Thay thế ngay các trường hợp cây bị chết, cây còi cọc, kém phát triển (tìm hiểu nguyên nhân, có biện
pháp khắc phục phù hợp, kịp thời) để đảm bảo sự đồng đều của cây xanh trong công trình.

3

VỆ SINH & BẢO DƯỠNG TRONG QUÁ TRÌNH THI CÔNG
(CLEANING & MAINTENANCE DURING CONSTRUCTION )

− Nhà thầu luôn bố trí một đội bảo dưỡng chuyên nghiệp thực hiện các công tác vệ sinh và bảo
dưỡng xuyên suốt trong quá trình thi công. Nội dung công tác bao gồm: (Contractors always
arrange a professional maintenance team carry out sanitation work and maintenance throughout
the construction process. Contents of the work include: )
o Vệ sinh rác thải từ thi công (clean up trash from construction )
o Vệ sinh vết bẩn do thi công ( clean up dust due to construction )
o Tưới nước kiểm soát bụi khu vực thi công (nếu cần thiết) (Waterring to control dust at
the site ( if necessary))
o Tưới nước cây hoa cỏ.( Watering plants and flowers )
o Cắt tỉa cành gãy, lá héo; bón phân và phòng trừ sâu bệnh.( Pruning broken, withered
leaves; fertilizing and pest control )

2.6.6. SỮA CHỮA SAU GIAI ĐOẠN THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU KẾT THÚC GIAI ĐOẠN CHUYỂN
QUA CHĂM SÓC DƯỠNG,BẢO HÀNH.
( AFTER CONSTRUCTING, ACCEPTANCE
MAINTENANCE )

PERIOD

ENDED,

MOVE

TO WARRANTIES,

− Nguyên tắc chung là nhà thầu luôn tuân thủ quá trình được quy định trong hợp đồng, đồng thời
nhà thầu luôn thực hiện công tác tự kiểm tra chất lượng trước tiến hành sửa chửa các lỗi trong
quá trình thi công trước khi mời Chủ Đầu Tư/ TVGS nghiệm thu chuyển kết thúc giai đoạn thi


công sang giai đoạn chăm sóc bảo dưỡng và bảo hành.( General principle that contractors
always follow to the process specified in the contract, and the contractor always need to double
check quality before starting to correct errors during constructing before inviting Investor/
Supervision consultant transfer to accepting part, finish construction progress and move to
maintenance )
− Thủ tục để nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình giai đoạn thi công chuyển giao qua
chăm sóc bảo dưỡng (Procedure for accepting from completed construction to maintenance
part)
o Giấy mời nghiệm thu (Accepting invitation)
o Nghiệm thu Nội Bộ ( Nhà thầu) ( Internal acceptance (Contractor))
o Nghiệm thu A –B ( Nhà thầu với Chủ đầu tư / Tư vấn giám sát) (Acceptance A-B
( Contractor with the Investor/ Supervision Consultant))

7

BẢO DƯỠNG VÀ BẢO HÀNH CÔNG TRÌNH SAU THỜI GIAN THI CÔNG
(MAINTENANCE AND WARRANTY PROGRAM AFTER TIME CONSTRUCTION )
− Bảo dưỡng tất cả các cây trồng và các khu vực trồng cây trong các điều kiện trồng và điều kiện
mỹ quan tốt nhất. Bảo dưỡng sẽ được thực hiện liên tục trong suốt thời hạn được quy định theo
hợp đồng sau ngày hoàn thành thực tế công tác cảnh quan hoặc cho tới khi có sự chấp thuận
nghiệm thu bàn giao. (Maintaining all plants and planting area in growing condition in the best
way. Maintenance will be carried out continuously during the term specified under the contract
after completing the landscape or until the approval testing and handover )
− Bảo dưỡng sẽ bảo gồm nhưng không giới hạn những điều sau (Maintenance will included but
not limited to these : )
o Tưới tiêu các khu vực trồng cây theo như được yêu cầu để đảm bảo sự phát triển, chủ
động giữ cho các khu vực được ẩm ướt nhưng không bảo hòa. Kiểm soát xói mòn.
( Irrigated cropping areas as required to ensure the development, actively keep the area
moist but not saturated. Erosion control. )
o Bón phân. (Fertilizing )
o Giữ cho các khu vực trồng cây luôn luôn không bị nhiễm cỏ dại và các loại cỏ không
mong đợi khác bằng cách diệt cỏ dại hàng ngày theo như yêu cầu. (Keep the planting
area always uninfected weeds and grasses other potentially unwanted weeds by daily as
required. )
o Kiểm tra tình hình sâu bệnh hại hàng tuần tất cả các cây, theo nguyên tắc “Phòng bệnh
hơn chữa bệnh”. Xử lý ngay tất cả các cây trồng bị ảnh hưởng . (Check pest situation
weekly all trees, according to the principle "Prevention is better than cure".
Immediately handle all the crops affected. )
o Thay thế cây chết ( Replace dead trees)
o Chống cột lại, xiết chặt, sửa chữa các cây chống, và làm lại cho thích hợp hay hiệu
chỉnh thẳng đứng các cây trồng mà những cây này không đứng ở tƣ thế phát triển thích
hợp.(Stacking, tighten, repair the props, and do it appropriately or vertical adjustment
of the crop that these trees do not stand in the appropriate anatomic position
development)


o Cắt tỉa cây/các luống cây theo quy cách yêu cầu hay theo nhƣ hƣớng dẫn của nhà thiết
kế quan cảnh để tạo ra kiểu dáng, hình dạng như mong muốn ( Pruning in manner
requested of landscape designer to create designs and shapes as desired )
o Thực hiện các báo cáo Bảo dưỡng định kỳ nếu có yêu cầu. (Perform periodic report
maintenance if required. )
− Tất cả sản phẩm, vật tư cây trồng… thuộc phạm vi công việc gói thầu sẽ được bảo hành hoàn
toàn tuân theo điều kiện hợp đồng về thời hạn cũng như các điều kiện kỹ thuật. (All products
and materials ... plants work under warranty Package will be fully compliant with contractual
terms of duration as well as the technical conditions. )

MỤC 1. QUY TRÌNH BẢO DƯỠNG CẢNH QUAN/Section 1. PROCESS OF LANDSCAPE MAINTENANCE

STT
(No)

1

CÔNG TÁC
(Work)
Tưới nước
(Watering)

CƯỜNG ĐỘ
(Intensity)

Hàng ngày, vào sáng sớm (7- 10
h) hoặc chiều mát (14 – 17h)
Mùa mưa chỉ tưới khi cần thiết
( Every day, in the morning (7
to 10 h) or evening (14 - 17h)

ĐỊNH MỨC
(Norm)

Đảm bảo đủ độ ẩm cần thiết,
tránh tưới dư gây ngập úng
( Ensure necessary
moisture, avoid excess
watering caused flooding )

Rainy season watered only when
necessary)
2

Kiểm soát cỏ dại
(Conweeds)

Thực hiện 2 lần/tháng hoặc khi
cần thiết.
Dùng phương pháp thủ công.
( Perform 2 times / month or
as needed.
Using manual methods)

3

Bón phân
(Fertilizing)

Hai tháng một lần : Vào tuần đầu
tiên của tháng.
Dùng phân hóa học và phân hữu

( Two months: In the first
week of the month.
Using chemical fertilizers and
organic fertilizers )

Khuyến nghị dùng phân hữu
cơ tan chậm hoặc phân hữu cơ
vi sinh hoặc tương đương
Khuyến nghị dùng phân hóa
học như sau:
Cho cây bụi
- NPK (8:8:8): 25 gam/bụi
Phân bón lá (HVP, N3M…):
25 milligam/lít, phun xịt khi
cần thiết. Có thể trộn và phun
kèm cùng với thuốc trừ sâu
bệnh.


For shrubs
- NPK (8: 8: 8): 25 grams / dust
foliar fertilizer (HVP, N3M
...): 25 milligrams / liter, spray as
needed. Can mix and spraying
together with pesticides.
Grass
-NPK (16: 16: 8): 3 kg / 100
m2)

4

Kiểm soát sâu bệnh Tiến hành kiểm tra thường xuyên để Nguyên tắc Phòng bệnh là chính, trừ
(Controlling pesst)

5

Cắt tỉa
(Trimming)

kịp thời phát hiện sâu bệnh hại. Sử
dụng thuốc BVTV hữu cơ, sinh học để
phòng trừ bệnh.

bệnh dựa trên nguyên tắc phối hợp
đồng bộ nhiều biện pháp: thủ công,
cơ giới, vật lý, hóa học…

( Conduct regular inspections to
promptly detect pests.
Organic pesticide use, biological for
disease control.)

( Principles of Prevention is key,
disease control based on the
principle of coordination measures:
crafts, mechanical, physical,
chemical)

Hàng tháng hoặc khi cần thiết để xử lý
vết thương cho cây.

Phương pháp kỹ thuật cắt tỉa cụ thể
áp dụng cho cây lớn theo chỉ thị của
Kỹ sư, vui lòng tham khảo Phương
pháp cắt tỉa cây bên dưới

( monthly or as needed to treat
wounds for the tree)

( Methods specific pruning
techniques applied to large trees at
the behest of Engineering, please
refer to the pruning methods
below under)

6

Vệ sinh

Hằng ngày nếu cần thiết ( Daily if
necessary )

(Cleaning )

MỤC 2: TRIỂN KHAI NHÂN SỰ HÀNG THÁNG TRONG THỜI GIAN BẢO DƯỠNG
SECTION 2:

ST
T
(No)

HUMAN RESOURCES DEPLOYMENT DURING MONTHLY MAINTENANCE

SỐLƯỢNG

NHÂN VIÊN
(Workers)

Giám sát Kiểm soát chất
01 lượng công trình
(Monitoring quality of

(Quantity)

1

MÔ TẢ CÔNG VIỆC
( DESCRIPTION)

Định kỳ 04 lần/tháng
(Periodically 04 times /


02

work)

month)

Công

Toàn thời gian (tăng giảm, thay đổi
khi cần thiết)
(Full time (up and down,
change when necessary))

nhân
kỹ
thuật (Technical
Workers )

2

Tăng cường theo kế hoạch nhu cầu
làm việc
03 Đội cơ động(Mobile team ) 04 - 06

(Strengthening the planned needs
work)

Ghi chú: Làm việc 6 ngày/tuần, ngoại trừ các ngày lễ và chủ nhật, hoặc ngày có thời tiết cực đoan
(mưa lớn kéo dài, bão, thiên tai …)
Note: Working 6 days / week, except holidays and Sundays, or days with extreme weather
(heavy rain, storms, natural disasters ...)

KẾT LUẬN (CONCLUSION)

− Trên đây là toàn bộ là biện pháp tổ chức thi cơ bản nhất mà Nhà thầu sẽ áp dụng trong quá
trình thi công tại công trình cho hạng mục cảnh quan cây xanh tại dự án “PREMER”, nhằm
đảm bảo:
(This is the whole method organize the most basis performance from contractor while
constructing landscape at “PREMER’ project, to ensure that ) :
o Tiến độ thi công đệ trình ( present construction progress)
o Chất lượng và vệ sinh an toàn lao động ở mức cao nhất. (Quality and labor safety at the
highest level. )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×