Tải bản đầy đủ

Phân tích môi trường ngành của công ty xây dựng và thương mại hào quang vĩnh phúc

Phân tích môi trường ngành của Công ty Xây dựng và
Thương mại Hào Quang Vĩnh Phúc.
Trả lời:
Công ty Xây dựng và Thương mại Hào Quang Vĩnh Phúc, có trụ sở
chính tại số: 6 Đường Minh Khai- Phương Hội Hợp- Thành Phố Vĩnh Yên Tỉnh Vĩnh Phúc.
Điện thoại: 0211.3867.391- Fax:0211.3867.391
E-Mail: HaoQuang@yahoo.com.vn
Được thành lập ngày 16 tháng 8 năm 2001.Theo giấy phép số :
23/2001/GPXD-KHĐT ngày 16 tháng 8 năm 2001 của Sở Kế hoạch Đầu tư
tỉnh Vĩnh Phúc.
Vốn điều lệ : 125.000.000.000đ.
Lĩnh vực hoạt động : Kinh doanh và Xây dựng các công trình dân
dụng.
Công ty Xây dựng và Thương mại Hào Quang Vĩnh Phúc từ khi thành
lập đến nay chủ yếu hoạt động vào lĩnh vực xây dựng các công trình dân
dụng như : trường học, Nhà ở và đặc biệt là trong lĩnh vực làm đường giao
thông công cộng.
Từ đó đến nay với sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế và thị
trường xây dựng dân dụng, đặc biệt là việc xây dựng đường giao thông công
cộng trong tỉnh và ngoài tỉnh đã có những bước phát triển vượt bậc. Hiện
nay Công ty Xây dựng và Thương mại Hào Quang Vĩnh Phúc đã và đang

triển khai nhiều dự án về đường giao thông công cộng của tỉnh Vĩnh Phúc
cũng như các tỉnh lân cận như : Phú Thọ, Tuyên Quang, Thái Nguyên và Hà

Quản trị Marketing

1


Giang. Một số dự án điển hình như : Đường 2c từ quốc lộ 2 đi huyện Tam
Dương, quốc lộ 8 đường đi từ quốc lộ 2 vào thị xã Phú Thọ... Tại thời điểm
nay Công ty Xây dựng và Thương mại Hào Quang được biết đến như là một
trong các doanh nghiệp xây dựng thành đạt nhất của tỉnh Vĩnh Phúc và các
tỉnh lân cận. Trong chiến lược lược phát triển của Công ty đến năm 2020 và
các năm tiếp theo, Công ty luôn coi trọng lĩnh vực xây dựng nhà dân dụng
và đặc biệt trong lĩnh vực xây dựng đường giao thông công cộng.
Các loại hình kinh doanh chính của Công ty Xây dựng và Thương mại
Hào Quang Vĩnh Phúc:
- Đầu tư và xây dựng nhà dân dụng.
- Đầu tư và xây dựng các trường học.
- Đầu tư và kinh doanh các khu đô thị.
- Đầu tư và kinh doanh các trung tâm thương mại.
- Đầu tư và xây dựng đường giao thông công cộng.
Tuy nhiên trong thời buổi kinh tế thị trường như hiện nay có rất nhiều
các công ty trong và ngoài tỉnh cùng tham gia vào lĩnh vực này do vậy ít
nhiều cũng ảnh hưởng rất lớn đối với Công ty Xây dựng và Thương mại Hào
Quang Vĩnh Phúc.
Các lực lượng cạnh tranh gồm có :
- Đối thủ cạnh tranh hiện tại và tiềm tàng.
- Nhà cung cấp ( sức mạnh của nhà cung cấp).
-

Người đặt hàng ( Sức mạnh của người mua).

- Sản phẩm thay thế ( đe dọa của sản phẩm và dịch vụ thay thế).
* Đối thủ cạnh tranh hiện tại :

Quản trị Marketing

2Các doanh nghiệp kinh doanh và xây dựng khác cùng địa bàn tỉnh
Vĩnh Phúc cũng như các đơn vị các tỉnh lân cận khá nhiều . Số lượng các
doanh nghiệp làm chủ đầu tư ( dạng đầu cơ) chiếm tỷ trọng lớn hơn các chủ
đầu tư ( thực sự) làm định hướng thị trường thiếu chuẩn xác, xác định đối
thủ cạnh tranh là rất phức tạp. Một số đối thủ lớn như Công ty Bảo Quân
Vĩnh Phúc, Công ty Xây dựng Phú Hương, Công ty Xây dựng và Thương
mại Quốc Khánh....
* Đối thủ cạnh tranh tiềm tàng ( Mối đe dọa từ đối thủ mới) :
Viêc tham gia vào thị trường đầu tư và xây dựng đường giao thông
công cộng để tận dụng những chính sách ưu đãi của Chính phủ và nhân dan
cùng làm của một số địa phương đã tạo ra lợi nhuận và còn giúp cho các
doanh nghiệp tạo dựng được tên tuổi trên thị trường.
Tuy nhiên rào cản gia nhập thị trường là rất thấp vì Chính phủ đang
có những chính sách khuyến khích đầu tư, xã hội hoá để tạo ra nhiều kênh
đầu tư vào sản phẩm đường giao thông công cộng được giải bằng ápphan.
Các quý tín dụng sẵn sàng vào cuộc đối với mọi doanh nghiệp để thực
hiện cho vay vốn và hỗ trợ lãi suất tạo ra các doanh nghiệp nhỏ nhưng được
quỹ tín dụng và các tổ chức tài chính sẵn sàng cho vay do vậy nhứng doanh
nghiệp đó vẫn có thể vào cuộc trong vấn đề này một cách mạnh mẽ.
Hơn thế nữa các địa phương luôn trải thảm đỏ để các doanh nghiệp
khác cũng có thể tham gia vào lĩnh vực xây dựng đường giao thông công
cộng bằng ápphan ngày một nhiều hơn.
* Sản phẩm thay thế:
Với sản phẩm là những con đường ápphan do vậy cũng rất ít các sản
phẩm thay thế tuy nhiên vẫn có. Với phương châm là Nhà nước và nhân dân

Quản trị Marketing

3


cùng làm do vậy mà nhiều huyện, thành, thị cũng đã huy động được vốn làm
những con đường bằng bê tông mà không cần ápphan.
Tuy nhiên sản phẩm thay thế như vậy chưa đáp ứng được nhu cầu về
số lượng cũng như chất lượng và sự mong mỏi của người dân. Chính vì vậy
mà nhu cầu đi lại bằng những con đường được trải bằng ápphan ngày càng
bức xúc nhất là đối với những người dân ở các tỉnh, như: Vĩnh Phúc và các
tỉnh lân cận.
* Sức mạnh của nhà cung cấp:
Đó là những nhà sản xuất và cung ứng chuyên nghiệp, có công nghệ
tốt quy mô đáp ứng được nhu cầu của Công ty Xây dựng và Thương mại
Hào Quang về chất lượng, tiến độ và giá bán.
Họ cũng tạo ra cho Công ty Xây dựng và Thương mại Hào Quang về
áp lực cũng như thời gian hoàn thành dự án để sử dụng sản phẩm và dịch vụ
của họ để tạo ra sản phẩm cuối cùng có chất lượng cao.
Bên cạnh nhu cầu tiêu thụ sản phẩm ví dụ như: Nhựa đường, sơn, đá,
sỏi...họ cũng muốn đóng góp vào những dự án có mang tính xã hội.
Với tình hình hiện tại khả năng của các nhà cung ứng sản phẩm và
dịch vụ cho Công ty Xây dựng và Thương mại Hào Quang Vĩnh Phúc với
giá cả và chất lượng cũng như tiến độ là rất tốt để Công ty có thể hoàn thành
các dự án của mình đúng tiến độ.
Sức mạnh của người mua.
Với đặc thù của các công trình nhu vậy, người mua chính là các chủ
đầu tư do vậy họ cũng có những yêu cầu là rất thực tế đối với sản phẩm là
các công trình đường giao thông ápphan công cộng đó là:
Giá thầu phải là giá thấp nhất, phù hợp với vốn họ có .

Quản trị Marketing

4


Chất lượng của công trình phải tốt, mặt đường phải đạt yêu cầu và tiêu
chuẩn theo quy định của Nhà nước.
Các chủ đầu tư có nhiều thông tin, nhiều sản phẩm cũng như có nhiều
nhà thầu.
Chiến lược Marketing của Công ty Bảo Quân Vĩnh Phúc, Công ty xây
dựng Phú Hương và Công ty Xây dựng và Thương mại Quốc Khánh như
sau:
Nhìn chung mục tiêu chính của các doanh nghiệp vẫn là tối đa hoá lợi
nhuận do vậy mà mỗi doanh nghiệp đều có một chiến lược Marketing riêng
phù hợp cho mình.
Ta có bảng phân tích chiến lược Marketing của 3 Công ty trên như
sau:
Nội dung

Công ty

Công ty xây

Công ty xây

Công ty Xây

Bảo Quân

dựng Phú

dựng và TM

dựng và TM

Hương

Quốc Khánh

Hào Quang

1.Chính sách

3.457.000.000đ/km. 3.632.000.000đ/km. 3.718.000.000đ/km. 3.556.000.000đ/km.

giá cả

Do có công nghệ Dựa trên chi phí giá Dựa trên chi phí giá
tiên tiến nhất Việt
Nam hiện nay

2.Sản phẩm

Các công trình dân Trường học, bệnh Trường học, bệnh các công trình xây

và dịch vụ

dụng và Công trình viện cà các công viện cà các công dựng dân dụng và
đường giao thông trình
công cộng

dân

dụng, trình

dân

dụng, đường giao thông

đường giao thông đường giao thông công cộng
công cộng

công cộng

3. Chính sách

Bàn gio cho chủ Bàn gio cho chủ Bàn gio cho chủ Bàn gio cho chủ

phân phối

đầu tư từng hạng đầu tư từng hạng đầu tư từng hạng đầu tư từng hạng
mục một với chất mục một với chất mục một với chất mục một với chất
lượng tốt

4. Xúc

lượng tốt

lượng tốt

lượng tốt

tiến Luôn quảng bá hình Đưa ra các chương Đưa ra các chương Đưa ra các chương

Quản trị Marketing

5


ảnh Công ty bằng trình

bán hàng

trên truyền trình

trên truyền trình

trên truyền

các công trình thế hình địa phương về hình địa phương về hình địa phương về
kỷ

như :

Cầu Công ty trong quá Công ty trong quá Công ty trong quá

Thăng Long...hình trình thi công các trình thi công các trình thi công các
thức tuyên truyền, công trình.

công trình.

viét bài PR

công trình và chất
lượng của sản phẩm
tới các nhà đầu tư.

Kết luận :
Trong khuôn khổ và vốn kiến thức về Quản trị Marketing đã được cô giáo
Tiến sỹ : Nguyễn Thị Mai Anh trang bị trên lớp bản thân em thấy rằng với
bối cảnh xã hội ngày càng phát triển và ngày càng cạnh tranh gay gắt như
hiện nay các Doanh nghiệp muốn đứng vững trên trị trường thì cần có một
chiến lược Marketing riêng cho mình như về chính sách giá, phân tích khách
hàng, chọn lựa thị trường mục tiêu, xúc tiến bán hàng và cần phát huy những
thế mạnh của doanh nghiệp mình. Với các dự án xây dựng các Công trình
đường giao thông công cộng của Công ty Xây dựng và Thương mại Hào
Quang có ý nghĩa rất lớn đối với xã hội cũng như lợi ích kinh tế , nâng cao
vị thế cạnh tranh, tôn cao hơn giá trị và thương hiệu cũng như uy tín của
mình.
TÀI LIỆU THAM KHẢO :
1. Bài giảng marketing của Tiến sỹ : Nguyễn Thị Mai Anh
2. Tài liệu tham khảo trên Internet.
3. Giáo trình Quản trị Marketing, Gloabal Advanced Master Bussiness
Aminitration.
4. Tài liệu giới thiệu về Công ty Xây dựng và Thương mại Hào Quang,
Bảo Quân, Phú Hương và Quốc Khánh.

Quản trị Marketing

6Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×