Tải bản đầy đủ

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn toán tỉnh cao bằng năm học 2018 2019 có đáp án

Hướng dẫn
Câu 4


a) góc ACB = 900 (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn)
góc BKH = 900 (HK vuông góc với AB)
=> góc ACB + góc HKB = 1800 => tứ giác CBKH nội tiếp
b) K là điểm chính giữa cung AB => AC = BC
=> tam giác AMC = tam giác BEC (c.g.c) => MC = CE
Và góc MCA = góc ECB => góc MCA + góc ACE = góc ECB + góc ACE = góc
ACB = 900 => góc MCE = 900
=> tam giác MCE vuông cân
Câu 5
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×