Tải bản đầy đủ

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn toán tỉnh bắc ninh năm học 2018 2019 có đáp án

Hướng dẫn


Câu 9.

a) Ta có cung AN = cung DN => góc CAN = góc DMN (2 góc nội tiếp chắn 2 cung
bằng nhau)
=> đỉnh C, M cùng nhìn HK dưới góc không đổi => tứ giác MCKH nội tiếp
b) tứ giác MCKH nội tiếp => góc HKM = góc HCM = góc ADM => KH//AD
c) Tương tự câu b) ta có IK//AH => tứ giác AHKI là hình bình hành
Ta có AK//DN => góc IAK = góc ADN (so le trong)
Lại có góc ADN = góc DMN = góc AMN => góc IAK = góc DMN = góc KMI
=> tứ giác AIKM nội tiếp => góc AMN = góc AKI => góc IAK = góc AKI
=> AI = IK => tứ giác AHKI là hình thoi => IH vuông góc với AK => MN vuông góc
với AK => MN vuông góc với ND => MD là đường kính của (O) => số đo cung AM
+ số đo cung AD = 1800 => số đo cung AC/2 + số đo cung AD = 1800.
Câu 10
4
16 6  b 2 + ÷ ≥ 8b 3  c 2 + ÷ ≥ 8c
9
9
a) ta có 4(a2 + 1) ≥ 8a ; 
; 
8 16
4a 2 + 6b 2 + 3c 2 + 4 + + ≥ 8 ( a + b + c ) = 24 ⇒ A ≥ 12
3 3
=>

Dấu = xảy ra khi a = 1; b = 2/3; c = 4/3
Vậy Min A = 12 khi a = 1; b = 2/3; c = 4/3
b)
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×