Tải bản đầy đủ

Hướng dẫn học lập trình Android cho người mới bắt đầu

H ướn g d ẫn h ọc l ập trình Android cho ng ười m ớ
i
b ắt đầ u
Người mới học lập trình Android sẽ gặp những khó khăn ban đầu, bài viết này sẽ hướng dẫn
bạn để chuẩn bị và tiếp cận dễ hơn với lập trình Android
Người mới bắt đầu học lập trình Android cho cần chuẩn bị những gì?
Để bắt đầu học lâp
̣ trinh
̀
Android thì trước tiên bạn phải biết các ngôn ngữ lập trình cơ
bản như Java và XML. Tiếp theo, máy tính của bạn phải cài đặt công cụ Android SDK,
hay cụ thể hơn là phần mềm lập trình Eclipse với phần mở rộng dành cho Android.
Học lập trình không thể một sớm một chiều để thành công, nó là cả một quá trình dài, vì
vậy bạn nên xác định mục tiêu lâu dài và có cái nhìn bao quát về thế giới smartphone/
Android.
Bạn cũng nên đặt câu hỏi: mình nên tới các trung tâm học nghề hay tự học, mục tiêu
học của bạn là gì, học để làm được việc hay chỉ là thi lấy bằng cấp, chứng chỉ, tìm hiểu
các nguồn tài liệu học ở đâu? Nếu có mục tiêu ngay từ đầu, đề ra những định hướng cho
con đường học lập trình của mình, cùng với sự cố gắng của bản thân, con đường thành
công sẽ đến với bạn.Học lập trình android cơ bản cho người mới bắt đầu cần học những gì?
Đầu tiên: bạn cần học các kỹ năng kỹ thuật. Việc phát triển android có thể thực hiện
trên máy tính Mac, Windows PC, hoặc Linux. Bạn cũng sẽ cần một thiết bị android (bạn
có thể sử dụng một emulator như Genymotion trong quá trình phát triển, nhưng cuối
cùng bạn sẽ muốn test ứng dụng của mình trên một thiết bị thực). Dưới đây là danh
sách ngắn các công cụ cần biết để trở thành một nhà phát triển android.
Java
Ngôn ngữ lập trình Java là kiến thức cơ bản nhất để phát triển ứng dụng Android. Để trở
thành một lập trình viên Android chuyên nghiệp, bạn sẽ cần phải thành thạo với các
khái niệm trong Java như vòng lặp, danh sách, biến và các cấu trúc điều khiển. Java là
một trong những ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất được sử dụng bởi các nhà phát triển
phần mềm hiện nay, vì vậy việc thông thạo nó sẽ giúp bạn hoàn thành tốt công việc,
thậm chí vượt ra ngoài nền tảng android.
SQL
Bạn cũng sẽ cần phải tìm hiểu những kiến thức cơ bản của SQL để tổ chức cơ sở dữ liệu
trong các ứng dụng android. SQL là một ngôn ngữ để thực hiện các truy vấn lấy thông
tin từ cơ sở dữ liệu. Một khi bạn có thể viết nó, thì sẽ không có bất kỳ câu hỏi nào mà
bạn không thể truy vấn trong dữ liệu của mình.


Android Software Development Kit (SDK) và Android Studio
Một trong những phần hay nhất về phát triển cho android đó là các công cụ cần thiết
đều miễn phí và dễ dàng để có được. Android SDK có sẵn để bạn tải về miễn phí, cũng
như android Studio, môi trường phát triển tích hợp (IDE) chính thức cho việc phát triển
ứng dụng Android. Android Studio là chương trình chính, nơi mà các nhà phát triển viết
code và lắp ráp các ứng dụng của họ từ các gói và thư viện khác nhau. Android SDK bao
gồm các đoạn code ví dụ, thư viện phần mềm, công cụ lập trình tiện dụng, và nhiều hơn
nữa để giúp bạn xây dựng, kiểm thử, và gỡ lỗi các ứng dụng android.
XML
Các lập trình viên sử dụng XML để mô tả dữ liệu. Những kiến thức cơ bản về cú pháp
XML sẽ rất hữu ích trong cuộc hành trình của bạn để trở thành một nhà phát triển
Android khi làm những công việc như thiết kế giao diện người dùng (UI) và phân tích dữ
liệu lấy từ internet. Phần lớn những gì bạn cần làm với XML đều có thể được thực hiện
thông qua Android Studio, nhưng nó tạo cho bạn nền tảng kiến thức về ngôn ngữ đánh
dấu.
Khi học lập trình Android cần chọn môi trường và công cụ phát triển phù hợp
Làm quen với môi trường phát triển tích hợp và các công cụ xây dựng tự động hóa. Đối
với các công cụ phát triển, bạn có thể sử dụng Eclipse, hoặc phiên bản mới hơn Android
Studio IDE. Cả hai đều là miễn phí. InDeveloping với Eclipse, từ công cụ phát triển


Android, bạn sẽ tìm hiểu về những điều cơ bản về Eclipse và nhiều cách để sử dụng IDE
để cải thiện mã của bạn.
Đối với xây dựng tự động, tìm hiểu Apache Ant, Maven Apache, và Gradle, trong đó cung
cấp một bộ công cụ mạnh mẽ để quản lý xây dựng của bạn. Cuối cùng, đó là làm quen
với khái niệm kiểm soát nguồn và các công cụ: tìm hiểu git và tạo ra một kho lưu trữ git
nguồn bằng cách tạo ra một tài khoản trên GitHub hoặc Bitbucket. Các Git Pocket Guide
giúp bạn hiểu rõ các điều khoản cơ bản và khái niệm về cách nền tảng hoạt động.

H ướ ng d ẫn h ọc l ập trình Android cho ng ười m ới
b ắt đầ u
Người mới học lập trình Android sẽ gặp những khó khăn ban đầu, bài viết này sẽ hướng dẫn
bạn để chuẩn bị và tiếp cận dễ hơn với lập trình Android
Người mới bắt đầu học lập trình Android cho cần chuẩn bị những gì?


Để bắt đầu học lâp
̣ trinh
̀
Android thì trước tiên bạn phải biết các ngôn ngữ lập trình cơ
bản như Java và XML. Tiếp theo, máy tính của bạn phải cài đặt công cụ Android SDK,
hay cụ thể hơn là phần mềm lập trình Eclipse với phần mở rộng dành cho Android.
Học lập trình không thể một sớm một chiều để thành công, nó là cả một quá trình dài, vì
vậy bạn nên xác định mục tiêu lâu dài và có cái nhìn bao quát về thế giới smartphone/
Android.
Bạn cũng nên đặt câu hỏi: mình nên tới các trung tâm học nghề hay tự học, mục tiêu
học của bạn là gì, học để làm được việc hay chỉ là thi lấy bằng cấp, chứng chỉ, tìm hiểu
các nguồn tài liệu học ở đâu? Nếu có mục tiêu ngay từ đầu, đề ra những định hướng cho
con đường học lập trình của mình, cùng với sự cố gắng của bản thân, con đường thành
công sẽ đến với bạn.

Học lập trình android cơ bản cho người mới bắt đầu cần học những gì?


Đầu tiên: bạn cần học các kỹ năng kỹ thuật. Việc phát triển android có thể thực hiện
trên máy tính Mac, Windows PC, hoặc Linux. Bạn cũng sẽ cần một thiết bị android (bạn
có thể sử dụng một emulator như Genymotion trong quá trình phát triển, nhưng cuối
cùng bạn sẽ muốn test ứng dụng của mình trên một thiết bị thực). Dưới đây là danh
sách ngắn các công cụ cần biết để trở thành một nhà phát triển android.
Java
Ngôn ngữ lập trình Java là kiến thức cơ bản nhất để phát triển ứng dụng Android. Để trở
thành một lập trình viên Android chuyên nghiệp, bạn sẽ cần phải thành thạo với các
khái niệm trong Java như vòng lặp, danh sách, biến và các cấu trúc điều khiển. Java là
một trong những ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất được sử dụng bởi các nhà phát triển
phần mềm hiện nay, vì vậy việc thông thạo nó sẽ giúp bạn hoàn thành tốt công việc,
thậm chí vượt ra ngoài nền tảng android.
SQL
Bạn cũng sẽ cần phải tìm hiểu những kiến thức cơ bản của SQL để tổ chức cơ sở dữ liệu
trong các ứng dụng android. SQL là một ngôn ngữ để thực hiện các truy vấn lấy thông
tin từ cơ sở dữ liệu. Một khi bạn có thể viết nó, thì sẽ không có bất kỳ câu hỏi nào mà
bạn không thể truy vấn trong dữ liệu của mình.


Android Software Development Kit (SDK) và Android Studio
Một trong những phần hay nhất về phát triển cho android đó là các công cụ cần thiết
đều miễn phí và dễ dàng để có được. Android SDK có sẵn để bạn tải về miễn phí, cũng
như android Studio, môi trường phát triển tích hợp (IDE) chính thức cho việc phát triển
ứng dụng Android. Android Studio là chương trình chính, nơi mà các nhà phát triển viết
code và lắp ráp các ứng dụng của họ từ các gói và thư viện khác nhau. Android SDK bao
gồm các đoạn code ví dụ, thư viện phần mềm, công cụ lập trình tiện dụng, và nhiều hơn
nữa để giúp bạn xây dựng, kiểm thử, và gỡ lỗi các ứng dụng android.
XML
Các lập trình viên sử dụng XML để mô tả dữ liệu. Những kiến thức cơ bản về cú pháp
XML sẽ rất hữu ích trong cuộc hành trình của bạn để trở thành một nhà phát triển
Android khi làm những công việc như thiết kế giao diện người dùng (UI) và phân tích dữ
liệu lấy từ internet. Phần lớn những gì bạn cần làm với XML đều có thể được thực hiện
thông qua Android Studio, nhưng nó tạo cho bạn nền tảng kiến thức về ngôn ngữ đánh
dấu.
Khi học lập trình Android cần chọn môi trường và công cụ phát triển phù hợp


Làm quen với môi trường phát triển tích hợp và các công cụ xây dựng tự động hóa. Đối
với các công cụ phát triển, bạn có thể sử dụng Eclipse, hoặc phiên bản mới hơn Android
Studio IDE. Cả hai đều là miễn phí. InDeveloping với Eclipse, từ công cụ phát triển
Android, bạn sẽ tìm hiểu về những điều cơ bản về Eclipse và nhiều cách để sử dụng IDE
để cải thiện mã của bạn.
Đối với xây dựng tự động, tìm hiểu Apache Ant, Maven Apache, và Gradle, trong đó cung
cấp một bộ công cụ mạnh mẽ để quản lý xây dựng của bạn. Cuối cùng, đó là làm quen
với khái niệm kiểm soát nguồn và các công cụ: tìm hiểu git và tạo ra một kho lưu trữ git
nguồn bằng cách tạo ra một tài khoản trên GitHub hoặc Bitbucket. Các Git Pocket Guide
giúp bạn hiểu rõ các điều khoản cơ bản và khái niệm về cách nền tảng hoạt động.

H ướ ng d ẫn h ọc l ập trình Android cho ng ười m ới
b ắt đầ u
Người mới học lập trình Android sẽ gặp những khó khăn ban đầu, bài viết này sẽ hướng dẫn
bạn để chuẩn bị và tiếp cận dễ hơn với lập trình Android
Người mới bắt đầu học lập trình Android cho cần chuẩn bị những gì?
Để bắt đầu học lâp
̣ trinh
̀
Android thì trước tiên bạn phải biết các ngôn ngữ lập trình cơ
bản như Java và XML. Tiếp theo, máy tính của bạn phải cài đặt công cụ Android SDK,
hay cụ thể hơn là phần mềm lập trình Eclipse với phần mở rộng dành cho Android.
Học lập trình không thể một sớm một chiều để thành công, nó là cả một quá trình dài, vì
vậy bạn nên xác định mục tiêu lâu dài và có cái nhìn bao quát về thế giới smartphone/
Android.
Bạn cũng nên đặt câu hỏi: mình nên tới các trung tâm học nghề hay tự học, mục tiêu
học của bạn là gì, học để làm được việc hay chỉ là thi lấy bằng cấp, chứng chỉ, tìm hiểu
các nguồn tài liệu học ở đâu? Nếu có mục tiêu ngay từ đầu, đề ra những định hướng cho
con đường học lập trình của mình, cùng với sự cố gắng của bản thân, con đường thành
công sẽ đến với bạn.


Học lập trình android cơ bản cho người mới bắt đầu cần học những gì?
Đầu tiên: bạn cần học các kỹ năng kỹ thuật. Việc phát triển android có thể thực hiện
trên máy tính Mac, Windows PC, hoặc Linux. Bạn cũng sẽ cần một thiết bị android (bạn
có thể sử dụng một emulator như Genymotion trong quá trình phát triển, nhưng cuối
cùng bạn sẽ muốn test ứng dụng của mình trên một thiết bị thực). Dưới đây là danh
sách ngắn các công cụ cần biết để trở thành một nhà phát triển android.
Java
Ngôn ngữ lập trình Java là kiến thức cơ bản nhất để phát triển ứng dụng Android. Để trở
thành một lập trình viên Android chuyên nghiệp, bạn sẽ cần phải thành thạo với các
khái niệm trong Java như vòng lặp, danh sách, biến và các cấu trúc điều khiển. Java là
một trong những ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất được sử dụng bởi các nhà phát triển
phần mềm hiện nay, vì vậy việc thông thạo nó sẽ giúp bạn hoàn thành tốt công việc,
thậm chí vượt ra ngoài nền tảng android.


SQL
Bạn cũng sẽ cần phải tìm hiểu những kiến thức cơ bản của SQL để tổ chức cơ sở dữ liệu
trong các ứng dụng android. SQL là một ngôn ngữ để thực hiện các truy vấn lấy thông
tin từ cơ sở dữ liệu. Một khi bạn có thể viết nó, thì sẽ không có bất kỳ câu hỏi nào mà
bạn không thể truy vấn trong dữ liệu của mình.

Android Software Development Kit (SDK) và Android Studio
Một trong những phần hay nhất về phát triển cho android đó là các công cụ cần thiết
đều miễn phí và dễ dàng để có được. Android SDK có sẵn để bạn tải về miễn phí, cũng
như android Studio, môi trường phát triển tích hợp (IDE) chính thức cho việc phát triển
ứng dụng Android. Android Studio là chương trình chính, nơi mà các nhà phát triển viết
code và lắp ráp các ứng dụng của họ từ các gói và thư viện khác nhau. Android SDK bao
gồm các đoạn code ví dụ, thư viện phần mềm, công cụ lập trình tiện dụng, và nhiều hơn
nữa để giúp bạn xây dựng, kiểm thử, và gỡ lỗi các ứng dụng android.
XML


Các lập trình viên sử dụng XML để mô tả dữ liệu. Những kiến thức cơ bản về cú pháp
XML sẽ rất hữu ích trong cuộc hành trình của bạn để trở thành một nhà phát triển
Android khi làm những công việc như thiết kế giao diện người dùng (UI) và phân tích dữ
liệu lấy từ internet. Phần lớn những gì bạn cần làm với XML đều có thể được thực hiện
thông qua Android Studio, nhưng nó tạo cho bạn nền tảng kiến thức về ngôn ngữ đánh
dấu.
Khi học lập trình Android cần chọn môi trường và công cụ phát triển phù hợp
Làm quen với môi trường phát triển tích hợp và các công cụ xây dựng tự động hóa. Đối
với các công cụ phát triển, bạn có thể sử dụng Eclipse, hoặc phiên bản mới hơn Android
Studio IDE. Cả hai đều là miễn phí. InDeveloping với Eclipse, từ công cụ phát triển
Android, bạn sẽ tìm hiểu về những điều cơ bản về Eclipse và nhiều cách để sử dụng IDE
để cải thiện mã của bạn.
Đối với xây dựng tự động, tìm hiểu Apache Ant, Maven Apache, và Gradle, trong đó cung
cấp một bộ công cụ mạnh mẽ để quản lý xây dựng của bạn. Cuối cùng, đó là làm quen
với khái niệm kiểm soát nguồn và các công cụ: tìm hiểu git và tạo ra một kho lưu trữ git
nguồn bằng cách tạo ra một tài khoản trên GitHub hoặc Bitbucket. Các Git Pocket Guide
giúp bạn hiểu rõ các điều khoản cơ bản và khái niệm về cách nền tảng hoạt động.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×