Tải bản đầy đủ

Lich su giao duc VN


Top 13 quốc gia
có nền giáo dục
tốt nhất thế giới
2 trường đại
học thuộc
top 50

Đứng thứ 7 trong
kì thi PISA

GDP vượt
20.000USD

Tỉ lệ người biết
chữ cao nhất thế
giới (98%)Những điểm nổi bậc nào ở Giáo dục Hàn Quốc

khác với Việt Nam?


Sách giáo
khoa

Do Bộ Giáo dục Hàn
Quốc tổ chức biên soạn:
cho bậc Mầm non và TH
(từ lớp 1 đến lớp 6)

(từ sau 1995)

Do các nhà xuất bản tư nhân
tổ chức biên soạn, được Bộ
thẩm định: cho các môn học ở
bậc THCS (từ lớp 7 đến lớp 9)
và THPT (từ lớp 10 đến lớp 12)


Các
môn
học

Toán
Khoa học
Xã hội
Hóa
Vật li
Lịch sử Hàn
Quốc
Sinh học
Địa li Hàn Quốc
Ngoại ngữ
V.v..


Những điểm nổi bậc nào ở Giáo Hàn Quốc khác với
Việt Nam?
Về phương pháp giảng dạy và thời gian học:


- Mỗi phòng học được trang bị thiết bị hiện đại.
- Giáo viên có thể giao tiếp với học sinh bằng email. Học
sinh, sinh viên có thể thảo luận theo nhóm thông qua thiết bị
điện tử và internet.
 
- Thời gian học trên lớp 16 tiếng một ngày kể cả thứ 7. Thời
gian còn lại là đọc sách và tự học trên thư viện.
- Mỗi năm học có 2 học kỳ thì tại Hàn Quốc có những 4 học
kỳ. Thời gian bắt đầu năm học là tháng 3, tháng 6, tháng 9 và
tháng 12.


Phương pháp dạy học Montessori như sau:
- Lớp học ghép các lứa tuổi lại với nhau. Thông thường là
các trẻ từ 2,5 hoặc 3 tuổi đến 6 tuổi.
- Trẻ tự lựa chọn hoạt động (với điều kiện là các hoạt động
này đã được GV lên kế hoạch sắp xếp trước)
- Trẻ không bị ngắt quãng hay làm phiền trong quá trình
‘làm việc’
- Học sinh học hỏi khái niệm, kiến thức thông qua trải
nghiệm thực tế với các học cụ, mô hình mang tính chất
khám phá, xây dựng, hơn là học theo chỉ dẫn trực tiếp từ
phía GV.
- Các học cụ giáo dục đặc biệt được Bà Montessori và
đồng sự nghiên cứu, sáng tạo và phát triển nên.Kinh nghiệm đối với Việt Nam
- Xây dựng hệ thống
giáo dục “phân quyền”
- Tổ chức lại hệ thống
giáo dục
- Đổi mới chính sách
và cách tiếp cận trong
xây
dựng
chương
trình, biên soạn SGK.

- Đổi mới phương pháp
dạy học, phương pháp
đánh gía, thi cử
- Đổi mới chính sách đối
với nhà giáo
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×