Tải bản đầy đủ

COM 03 04 sơ đồ NGUYÊN lý hệ THỐNG điện THOẠI, MẠNG CHINH SUA COM 03

TRỤC ĐIỆN NHẸ
(28 / D)

CÁP TEL UTP 4P CAT.6

CÁP TEL UTP 4P CAT.6

2 x CÁP QUANG ĐƠN MỐT 2 SỢI

LOẠI HỒ SƠ :

BẢN VẼ THI CÔNG (SHOP DRAWING)

2 x CÁP QUANG ĐƠN MỐT 2 SỢI

TUM Level
TUM

DỰ ÁN
ĐỊA ĐIỂM/ LOCATION


M

M

IDF6.1 - 15U
ODF SINGLE MODE 12 P - DATA

Thuộc khu chức năng số 3, 4
Khu đơ thị mới Thủ Thiêm, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh

M

(CH.601)

.....................

x 10
(CH.608~CH.617)

IDF 20 PAIR - TEL
DỰ PHỊNG - CCTV
DỰ PHỊNG - AC
NGUỒN 6 Ổ CẮM
PHỊNG ĐIỆN NHẸ

TRỤC ĐIỆN NHẸ
(28 / D)

CƠNG TR̀NH

ĐỊA ĐIỂM

6rd Level
L3

Khu đơ thị mới Thủ Thiêm, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh

M

MM

CHỦ ĐẦU TƯ - BQLDA

(CH.501)

IDF5.2 - 15U
ODF SINGLE MODE 12 P - DATA

.....................

IDF5.1 - 15U
ODF SINGLE MODE 12 P - DATA

IDF 20 PAIR - TEL
DỰ PHỊNG - CCTV
DỰ PHỊNG - AC
NGUỒN 6 Ổ CẮM
PHỊNG ĐIỆN NHẸ

x 10
(CH.508~CH.517)

SỚ 27 - ĐƯỜNG NGŨN QUÝ CẢNH, P. AN PHÚ, Q̣N 2, TP. HỜ CHÍ MINH
Tel: (+84 8) 62 810844 Fax: (+84 8) 62 810844

IDF 20 PAIR - TEL
DỰ PHỊNG - CCTV
DỰ PHỊNG - AC
NGUỒN 6 Ổ CẮM
PHỊNG ĐIỆN NHẸ

5th Level
L5
M

M

IDF4.1 - 15U
ODF SINGLE MODE 12 P - DATA

M

x 07
(CH.401~CH.407)

IDF 20 PAIR - TEL
DỰ PHỊNG - CCTV
DỰ PHỊNG - AC
NGUỒN 6 Ổ CẮM
PHỊNG ĐIỆN NHẸ

.....................

M

IDF4.2 - 15U
ODF SINGLE MODE 12 P - DATA

.....................

BQLDA:

LÊ MINH CHÂU

x 10
(CH.408~CH.417)

IDF 20 PAIR - TEL
DỰ PHỊNG - CCTV
DỰ PHỊNG - AC
NGUỒN 6 Ổ CẮM
PHỊNG ĐIỆN NHẸ

TƯ VẤN THIẾT KẾ Ư TƯỞNG, KIẾN TRÚC, KẾT CẤU, CƠ ĐIỆN
CONCEPT DESIGN, ARCHITECTURAL, STRUCTURAL, MEP ENGINEER

4th Level
L4
M

M

IDF3.1 - 15U
ODF SINGLE MODE 12 P - DATA

M

x 07
(CH.301~CH.307)

IDF 20 PAIR - TEL
DỰ PHỊNG - CCTV
DỰ PHỊNG - AC
NGUỒN 6 Ổ CẮM
PHỊNG ĐIỆN NHẸ

.....................

Tầng 21 - R5B Khu Đơ thị Royal city, Quận Thanh Xn, TP Hà Nội

M

IDF3.2 - 15U
ODF SINGLE MODE 12 P - DATA

.....................

Hotline: +84 090 468 3553 +84 090 322 9209

x 10

TƯ VẤN GIÁM SÁT

(CH.308~CH.317)

IDF 20 PAIR - TEL
DỰ PHỊNG - CCTV
DỰ PHỊNG - AC
NGUỒN 6 Ổ CẮM
PHỊNG ĐIỆN NHẸ

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG LIÊN HP
127B/8 Đinh Tiên Hoàng, P3, B́nh Thạnh, TP.HCM
TEL: (848) 35170991 - 35170993 FAX: (848) 35170981

3rd Level
L3

NGUYỄN THANH SANG

DUYỆT:
M

M

IDF2.1 - 15U
ODF SINGLE MODE 12 P - DATA

IDF 20 PAIR - TEL
DỰ PHỊNG - CCTV
DỰ PHỊNG - AC
NGUỒN 6 Ổ CẮM
PHỊNG ĐIỆN NHẸ

M

(CH.201)

IDF2.2 - 15U
ODF SINGLE MODE 12 P - DATA

.....................

x 08
(CH.208~CH.212, CH.215~CH.217)

KIỂM TRA: TRẦN QUỐC THANH

IDF 20 PAIR - TEL
DỰ PHỊNG - CCTV
DỰ PHỊNG - AC
NGUỒN 6 Ổ CẮM
PHỊNG ĐIỆN NHẸ

2nd Level
L2

NHÀ THẦU THI CÔNG
M

M

M

IDF 40 PAIR
PABX 4CO, 16EX
NGUỒN 6 Ổ CẮM
PHỊNG ĐIỆN NHẸ

IDF1.2 - 15U
ODF SINGLE MODE 12 P - DATA

IDF1.1 - 15U
ODF SINGLE MODE 12 P - DATA

x 13

IDF 20 PAIR - TEL
DỰ PHỊNG - CCTV
DỰ PHỊNG - AC
NGUỒN 6 Ổ CẮM
PHỊNG ĐIỆN NHẸ

.....................

M

IDF.CM - 15U
PATCHPANEL 24 PORTS
SWITCH 24 PORTS

.....................

x 08
(CH.108~CH.112, CH.115~CH.117)

IDF 20 PAIR - TEL
DỰ PHỊNG - CCTV
DỰ PHỊNG - AC
NGUỒN 6 Ổ CẮM
PHỊNG ĐIỆN NHẸ

CÁP QUANG ĐƠN MODE 110 LÕI

1st Level
L1

Số 185 Hoa Lan, P.2, Quận Phú Nhuận, TP. HCM
Tel: 08 3512 2712 - Fax: 08 3512 0633

CÁP TÍN HIỆU TRUYỀN HÌNH TỪ NHÀ CUNG CẤP
CÁP QUANG CẤP BỞI NHÀ CUNG CẤP
CÁP THOẠI TỪ NHÀ CUNG CẤP
CÁP QUANG ĐƠN MỐT 2 SỢI
CÁP TEL UTP 4P CAT.6

5 x CÁP TEL CAT3 UTP 25 ĐƠI - TEL

6 x CÁP TEL CAT3 UTP 25 ĐƠI - TEL

5 x CÁP QUANG ĐƠN MỐT 12 SỢI - DATA

6 x CÁP QUANG ĐƠN MỐT 12 SỢI - DATA

Q.CHỈ HUY TRƯỞNG:

LÊ HOÀN VŨ

CÁP UTP 150 - CAT3
HỐ CÁP THƠNG TIN
CÁP QUANG VÀ CÁP ĐỒNG DO NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ
CUNG CẤP VÀ THI CƠNG

NGƯỜI LẬP

................................

PHỊNG KỸ THUẬT ĐIỆN NHẸ

150 ĐƠI
TỦ T TÂM CÁP ĐỒNG CHO
CĂN HỘ, MDF.2-19"-27U

ODF 24 CORE SM - (1)
...........................

150 ĐƠI

HẠNG MỤC:

...........................

ODF 24 CORE SM - (5)

TÊN BẢN VẼ:

TỦ T TÂM CÁP QUANG CHO
CĂN HỘ, MDF.1-19"-27U

1
Basement
L0

SƠ ĐỒ NGUN LÝ HỆ THỐNG ĐIỆN THOẠI, MẠNG, TIVI - TỜ 01
TL: NTS

TỶ LỆ:

BẢN VẼ SỐ:

SƠ ĐỒ NGUN LÝ HỆ THỐNG MẠNG, ĐIỆN THOẠI, HẠ TẦNG CÁP QUANG KHU CĂN HỘ

BỘ SỐ:
NGÀY HOÀN THÀNH:

COM-3

...../..../2017Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×