Tải bản đầy đủ

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn toán tỉnh ninh bình năm học 2018 2019 có đáp án

Hướng dẫn
Câu 2.
b)


Câu 3.


Câu 4.

b) Ta có tứ giác AMON và tứ giác AMKO nội tiếp => 5 điểm A, M, K, O, N cùng
thuộc một đường tròn
lại có AM = AN => cung AM = cung AN => góc AKM = góc AKN (2 góc nội tiếp
chắn hai cung bằng nhau) => KA là tia phân giác của góc MKN
c) ta có góc AKN = góc AON = góc ANM => tam giác AHN đồng dạng với tam giác
ANK (g.g) => AH/AN = AN/AK => AN2 = AH.AK
d) Gọi I là giao điểm của AC và (O) => góc BIC = 900 => BI vuông góc với AC
ta có AIC là cát tuyến của (O) còn AN là tiếp tuyến => AN2 = AI.AC
=> AI.AC = AH.AK => tam giác AIH đồng dạng với tam giác AHC (c.g.c) => góc
AIH = góc AKC = 900 => HI vuông góc với AC
=> B, H, I thẳng hàng => BH là đường cao của tam giác ABC, AK là đường cao nên

H là trực tâm
Câu 5.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×