Tải bản đầy đủ

Phương pháp phân tích chứng khoán

Chương trình phân tích đầu tư
Trình bày: Phòng Phân tích

SINGAPORE • HONG KONG • INDIA • INDONESIA • LONDON • MALAYSIA • NEW YORK • PHILIPPINES • TAIWAN • THAILAND • VIETNAM | www.kimeng.com


Phân tích kỹ thuậtLà phương pháp phân tích dựa vào đồ thị biến động giá và khối lượng
giao dịch để từ đó xác định xu hướng giá cả trong tương lai của
chứng khoán đóNiềm tin của các nhà PTKT là “giá cả phản ánh tất cả mọi thông tin và
hành động trên thị trường”

SINGAPORE • HONG KONG • INDIA • INDONESIA • LONDON • MALAYSIA • NEW YORK • PHILIPPINES • TAIWAN • THAILAND • VIETNAM | www.kimeng.comGiả thuyết nền tảng của PTKT


Giá phản ánh tất cả hành động của thị trườngGiá dịch chuyển theo xu hướngQuá khứ tự nó sẽ lập lại

SINGAPORE • HONG KONG • INDIA • INDONESIA • LONDON • MALAYSIA • NEW YORK • PHILIPPINES • TAIWAN • THAILAND • VIETNAM | www.kimeng.com
Line chart

SINGAPORE • HONG KONG • INDIA • INDONESIA • LONDON • MALAYSIA • NEW YORK • PHILIPPINES • TAIWAN • THAILAND • VIETNAM | www.kimeng.com
Bar chart

SINGAPORE • HONG KONG • INDIA • INDONESIA • LONDON • MALAYSIA • NEW YORK • PHILIPPINES • TAIWAN • THAILAND • VIETNAM | www.kimeng.com


Bar chart


Trên các Thị trường chứng khoán hiện đại trên thế giới hiện nay các
chuyên viên phân tích thường dùng loại biểu đồ này trong phân tích là
chủ yếu lý do chính vì tính ưu việt của nó đó là sự phản ánh rõ nét sự
biến động của giá chứng khoán.
Hai kí tự mà dạng biểu đồ này sử dụng đó là:

SINGAPORE • HONG KONG • INDIA • INDONESIA • LONDON • MALAYSIA • NEW YORK • PHILIPPINES • TAIWAN • THAILAND • VIETNAM | www.kimeng.com
Candlestick chart

SINGAPORE • HONG KONG • INDIA • INDONESIA • LONDON • MALAYSIA • NEW YORK • PHILIPPINES • TAIWAN • THAILAND • VIETNAM | www.kimeng.com


Candlestick chart


 

Đây là dạng biểu đồ cải tiến của biểu đồ dạng then chắn (Bar chart), nó
được người Nhật Bản khám phá và áp dụng trên Thị trường chứng khoán
của họ đầu tiên. Giờ đây nó đang dần được phổ biến hầu hết trên các Thị
trường chứng khoán hiện đại trên toàn thế giới

SINGAPORE • HONG KONG • INDIA • INDONESIA • LONDON • MALAYSIA • NEW YORK • PHILIPPINES • TAIWAN • THAILAND • VIETNAM | www.kimeng.com


SINGAPORE • HONG KONG • INDIA • INDONESIA • LONDON • MALAYSIA • NEW YORK • PHILIPPINES • TAIWAN • THAILAND • VIETNAM | www.kimeng.com
Ngưỡng kháng cự và ngưỡng hỗ trợ là những công cụ cơ bản
của các nhà đầu tư nhằm định ra các “vùng trọng điểm” mà tại
đó thị trường chứng khoán bắt đầu đảo chiều.

Kháng cự

Hỗ trợ
Các mức thấp

SINGAPORE • HONG KONG • INDIA • INDONESIA • LONDON • MALAYSIA • NEW YORK • PHILIPPINES • TAIWAN • THAILAND • VIETNAM | www.kimeng.com


SINGAPORE • HONG KONG • INDIA • INDONESIA • LONDON • MALAYSIA • NEW YORK • PHILIPPINES • TAIWAN • THAILAND • VIETNAM | www.kimeng.com


(TREND-LINE)

SINGAPORE • HONG KONG • INDIA • INDONESIA • LONDON • MALAYSIA • NEW YORK • PHILIPPINES • TAIWAN • THAILAND • VIETNAM | www.kimeng.com
Xu hướng tăng : được định nghĩa là những đỉnh và đáy cao hơn
liên tục

SINGAPORE • HONG KONG • INDIA • INDONESIA • LONDON • MALAYSIA • NEW YORK • PHILIPPINES • TAIWAN • THAILAND • VIETNAM | www.kimeng.com
Xu hướng giảm : được định nghĩa là những đỉnh và đáy thấp
hơn liên tục

SINGAPORE • HONG KONG • INDIA • INDONESIA • LONDON • MALAYSIA • NEW YORK • PHILIPPINES • TAIWAN • THAILAND • VIETNAM | www.kimeng.com
Xu hướng ngang : Các đáy và đỉnh nằm ngang sẽ xác định một
xu hương giá ngang

SINGAPORE • HONG KONG • INDIA • INDONESIA • LONDON • MALAYSIA • NEW YORK • PHILIPPINES • TAIWAN • THAILAND • VIETNAM | www.kimeng.com


Xu hướng có ba loại


Ngoài việc phân chia thành 3 chiều hướng như đã nói ở trên, xu
hướng còn có thể được phân thành 3 loại dựa vào thời gian mà
nó được vẽ . Đó là :


Xu hướng chínhXu hướng trung gianXu hướng ngắn hạn

SINGAPORE • HONG KONG • INDIA • INDONESIA • LONDON • MALAYSIA • NEW YORK • PHILIPPINES • TAIWAN • THAILAND • VIETNAM | www.kimeng.com


Đường xu hướng và sự hoán đổi vai trò


Tương tự như mức chống đỡ và kháng cự, Đường xu hướng
khi bị phá vỡ ở một mức độ đáng kể sẽ hoán đổi vai trò của nó,
cụ thể :

Đường xu hướng tăng

Điểm hỗ trợ

Mức kháng cự

Mức hỗ trợ
thành mức
kháng cự

SINGAPORE • HONG KONG • INDIA • INDONESIA • LONDON • MALAYSIA • NEW YORK • PHILIPPINES • TAIWAN • THAILAND • VIETNAM | www.kimeng.com


SINGAPORE • HONG KONG • INDIA • INDONESIA • LONDON • MALAYSIA • NEW YORK • PHILIPPINES • TAIWAN • THAILAND • VIETNAM | www.kimeng.com


Vấn đề về góc của đường xu hướng

Dễ gãy
Dốc

Dốc vừa phải  mức
hỗ trợ tốt

19YORK • PHILIPPINES • TAIWAN • THAILAND • VIETNAM | www.kimeng.com
SINGAPORE • HONG KONG • INDIA • INDONESIA • LONDON • MALAYSIA • NEW


Kênh xu hướng


Kênh xu hướng được thiết lập bởi 2 đường xu hướng song song nhau.

Kênh xu hướng tăng (Up Trend)

Kênh xu hướng giảm (Down Trend)

20YORK • PHILIPPINES • TAIWAN • THAILAND • VIETNAM | www.kimeng.com
SINGAPORE • HONG KONG • INDIA • INDONESIA • LONDON • MALAYSIA • NEW


Trân trọng cảm ơn

SINGAPORE • HONG KONG • INDIA • INDONESIA • LONDON • MALAYSIA • NEW YORK • PHILIPPINES • TAIWAN • THAILAND • VIETNAM | www.kimeng.com

21Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×