Tải bản đầy đủ

Giao tiếp và học tập

Ngu n web: hocchoivui.com


mercury@Updatesofts.com
Ebook Team


Kỹ năng

Tâm Việt Group
1


Kỹ năng giao tiếp
9 Khái niệm giao tiếp

9 Nguyên nhân giao tiếp kém hiệu quả

9 Kỹ năng giao tiếp hiệu quả
2Khái niệm giao tiếp
9 Là một quá trình
9 Quan trọng với mỗi cá nhân, nhóm, xã hội
9 Bao gồm tạo ra và hồi đáp lại thông điệp
9 Thích nghi với con người và môi trường
3


Quá trình giao tiếp
Gửi

Nhận

Mã hoá

Giải mã

Ý tưởng

Hiểu

Hồi đáp
Người gửi

Người nhận
4


Sơ đồ giao tiếp hội thoại
Nhiễu

Người giao tiếp

Hồi đáp
Giải mã

Thông
điệp


Giải mã

Người giao tiếp

Hồi đáp

5


Kỹ năng lắng nghe

Hai khía cạnh của giao tiếp

Kỹ năng thuyết trình

6


Tại sao học giao tiếp?
9Giao tiếp đời thường?
9Hiệu quả của công việc?
9Học nhiều = Giao tiếp tốt?
9Kỹ năng kỹ thuật = Kỹ năng giao tiếp?
7


Các cách giao tiếp
9Tự thoại
9Hai người
9Nhóm nhỏ
9Công cộng
9Đại chúng
8


Ta không thể
không giao tiếp
9


Nhu cầu của
khách hàng

Gợi ý của
phòng
Marketing

Quyết định
của lãnh
đạo

Ý kiến của
phòng tài chính
- kế toán

???

Phòng bảo
quản bổ sung

Sản phẩm,
xuất xưởng

Mẫu của
phòng
thiết kế
10


Kỹ năng giao tiếp
9 Khái niệm giao tiếp

9 Nguyên nhân giao tiếp kém hiệu quả

9 Kỹ năng giao tiếp hiệu quả
11


Nguyên nhân thất bại
9Suy diễn sai
9Nhầm lẫn nghĩa của từ
9Nhận thức khác nhau
9Thời gian không hợp
9Quá tải thông tin
12


Sức mạnh của thông điệp

Ngôn từ hay phi ngôn từ?
9Ngôn từ
9Giọng nói
9Hình ảnh
13


Sức mạnh thông điệp
H ×n h ¶ n h
55%

G iä n g n ã i
38%

N g « n tõ
7%
14


Thu nhận thông tin
Nh×n
75%

NÕm
3%
Ngöi
4%

Ch¹m
6%

Nghe
12%
15


Quan niệm sai về giao tiếp
9Giao tiếp là việc dễ
9Giao tiếp lúc nào cũng tốt
9Giải quyết được mọi chuyện
9Giao tiếp nhiều hơn là tốt hơn
16


Kỹ năng giao tiếp
9 Khái niệm giao tiếp

9 Nguyên nhân giao tiếp kém hiệu quả

9 Kỹ năng giao tiếp hiệu quả
17


Hãy là chính
cái mình muốn
18


Giao tiếp thành công

9Logic từ trí não
9Tình cảm từ trái tim
19


20


IQ – Intelligence Quotient
EI – Emotional Intelligence

21


Vấn đề không phải nói
cái gì mà nói thế nào.
Quan trọng nhất là cảm
nhận của người nghe.
22


cao hơn

23


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×