Tải bản đầy đủ

Đề thi môn kế toán ngân hàng

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
MÔN: KẾ TOÁN NGÂN HÀNG
THỜI GIAN: 75 PHÚT
ĐỀ SỐ: 5
Sinh viên không được sử dụng tài liệu

LÝ THUYẾT: (2đ)
Trình bày quy trình tín dụng ảnh hưởng đến kế toán.
BÀI TẬP: (8đ)
BÀI 1: (2đ)
Xét HĐTD:


Dư nợ gốc: 60.000.000 đồngKỳ hạn: 6 tháng
Lãi suất: 1,2%/ thángNgân hàng thực hiện theo 2 phương thức thu nợ gốc và lãi:
A. Gốc cố định, lãi theo dư nợ.
B. Trả góp

Yêu cầu:
Lập bảng kê trả nợ của khách hàng trong điều kiện khách hàng trả nợ gốc và nợ lãi
bình thường đúng hạn.
BÀI 2: (6đ)
Trong ngày 1/8/N tại NHTMCP X có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh như sau:
1. Công ty Hồng Hà nộp UNT kèm hóa đơn bán hàng có số tiền 100 triệu đồng,
đòi tiền bán hàng cho công ty Thương nghiệp có TKTG tại NHTMCP Y cùng
địa bàn.
2. Công ty Đại Việt có TK ở NHTMCP X nộp séc bảo chi trả vào tài khoản, số
tiền 100 triệu đồng do NHTMCP Y bảo chi ngày 18/7/Y cho công ty lương thực
Miền Bắc đi mua hàng. Tờ séc hợp pháp, hợp lệ và được ghi có ngay.


3. Bà Nguyễn Thị Hoa xuất trình CMND và nộp 200.000.000 đồng tiền mặt đề
nghị NH mở một sổ tiết kiệm kỳ hạn 6 tháng, lãi suất 1%/ tháng, lãnh lãi và gốc
khi đáo hạn với số tiền 150.000.000 đồng; số tiền còn lại chuyển vào tài khoản
tiền gửi không kỳ hạn.
4. Bán cho công ty XNK 10.000USD thanh toán hợp đồng cho đối tác.
5. NH thu nợ cho vay đối với công ty Tiến Thành theo hợp đồng tín dụng số
123/N-1 số tiền 200.000.000 đồng, thời hạn cho vay 6 tháng, lãi suất 1,25%/
tháng, trả gốc và lãi khi đến hạn, NH đã dự thu 6 tháng tiền lãi.
6. Ngày 6/1/N, KH A thanh toán 1 HĐTD đã quá hạn 3 tháng có số tiền
500.000.000 đồng thời hạn 6 tháng kể từ lần giải ngân đầu tiên, lãi suất 1,5%/
tháng, NH đã dự thu toàn bộ số tiền lãi. NH thu gốc và lãi một lần khi đến hạn.
 Yêu cầu:
Xử lý và định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo thứ tự các nghiệp vụ đã cho
theo đúng chế độ kế toán hiện hành.
 Biết rằng:
– Các ngân hàng trên cùng địa bàn có tham gia thanh toán bù trừ.
– Các tài khoản liên quan có đủ số dư để thanh toán.
– KH A có thế chấp TSĐB trị giá 1.500.000.000 đồng.
– Tỷ giá USD/VND áp dụng: 21.050/60.


– Lãi suất áp dụng đối với trường hợp KH rút vốn trước hạn là 0,3%/ tháng.
– Lãi suất quá hạn gấp 1,5 lần lãi suất nợ đủ tiêu chuẩn.

Giảng viên ra đềTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×