Tải bản đầy đủ

Bài giảng thị trường chứng khoán 1

CÁC KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ
CHỨNG KHOÁN VÀ TTCK

NGUYỄN THANH LÂM – PHÒNG PHÂN TÍCH CTCK KIM ENG VN
LOGO

LOGO


NỘI DUNG

Add your company slogan

1

Khái niệm về chứng khoán

2

Phân loại các chứng khoán


3

Khái niệm và chức năng của TTCK

4

Phân loại thị trường chứng khoán

5

Các chủ thể tham gia trên TTCK

6

Quy trình và một số qui định trong GDCK

LOGO
LOGO


Add your company slogan
1.KHÁI NIỆM VỀ CHỨNG KHOÁN

CHỨNG KHOÁN ?

LOGO
LOGO


Add your company slogan
1.KHÁI NIỆM VỀ CHỨNG KHOÁN

Chứng  khoán  là  chứng  chỉ  hoặc  bút  toán  ghi 
sổ, xác nhận các quyền và lợi ích hợp pháp của 
người sở hữu chứng khoán đối với tài sản hoặc 
vốn của tổ chức phát hành. 

LOGO
LOGOAdd your company slogan
2.PHÂN LOẠI CHỨNG KHOÁN

• Chứng khoán cơ bản: Cổ phiếu, trái
phiếu, chứng chỉ quỹ.
• Chứng khoán phái sinh: Quyền mua
cổ phần, chứng quyền, quyền chọn mua,
quyền chọn bán, hợp đồng tương lai,…
LOGO
LOGO


Add your company slogan
2.PHÂN LOẠI CHỨNG KHOÁN

CHỨNG  KHOÁN  VỐN:  Là  loại  chứng  khoán  mà 
người  cầm  nó  có  quyền  sở  hữu  những  tài  sản  vật  chất 
của  công  ty  và  đồng  thời  cũng  có  quyền  tham  dự  vào 
lợi nhuận và các quyết định làm ăn của công ty 
CHỨNG KHOÁN NỢ:  Là loại chứng khoán không bao 
gồm quyền sở hữu và quyền tham dự. Người cầm chứng 
khoán đơn thuần chỉ là chủ nợ của người phát hành 
LOGO
LOGO


Add yourỦ
company
slogan
3. KHÁI NIỆM VÀ CHỨC NĂNG C
A TTCK

TTCK là thị trường dành cho việc thực
hiện giao dịch các loại chứng khoán
như cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ
quỹ, chứng khoán phái sinh,…

LOGO
LOGO


Add yourỦ
company
slogan
3. KHÁI NIỆM VÀ CHỨC NĂNG C
A TTCK

ĐỐI VỚI CÔNG CHÚNG:  Tạo ra phương thức đầu tư 
mới; Giúp luân chuyển vốn dễ dàng; Đa dạng hóa đầu tư
ĐỐI  VỚI  DOANH  NGHIỆP  :  Tạo  vốn  và  tăng  vốn; 
Định giá liên tục giá trị của công ty.
ĐỐI VỚI NHÀ NƯỚC:  Huy động vốn tài  trợ các dự 
án đầu tư; Điều tiết khối lượng tiền trong lưu thông.
ĐỐI  VỚI  NỀN  KINH  TẾ  :  Thu  hút  vốn  đầu  tư  của 
công chúng nước ngoài.
LOGO
LOGO


Add your company slogan
4.PHÂN LOẠI TTCK

CĂN CỨ VÀO ĐỊA ĐIỂM GIAO DỊCH 
• Thị  trường  chứng  khoán  tập  trung  (Stock 
Exchange)
• Thị trường chứng khoán phi tập trung ( OTC )
CĂN CỨ VÀO CƠ CẤU TỔ CHỨC 
• Thị trường sơ cấp
• Thị trường thứ cấp

LOGO
LOGO


Add your company slogan
5.CÁC CHỦ THỂ THAM GIA TRÊN TTCK

1

2

3

4

Nhà đầu


Doanh
nghiệp

Môi giới
trung gian

Nhà nước

LOGO
LOGO


Add your company slogan
6.QUY TRÌNH VÀ MỘT SỐ QUI ĐỊNH TRONG GDCK

NHÀ ĐẦU TƯ
Tiền/CK

Lệnh mua/bán

CÔNG TY CHỨNG
KHOÁN
Bù trừ CK và Tiền

Lệnh mua/bán

TRUNG TÂM LƯU KÍ
CHỨNG KHOÁN
( VSD)

SÀN GDCK
( HSX, HNX )
Kết quả giao dịch

LOGO
LOGO


Add your company slogan
6.MỘT SỐ QUI ĐỊNH TRONG GDCK

Thời gian giao dịch:
 Sàn giao dịch TPHCM (HOSE):

Đợt 1: 8h30 – 8h45 (khớp lệnh định kỳ xđ giá mở cửa)
Đợt 2: 8h45 – 10h30 (Khớp lệnh liên tục)
Đợt 3: 10h30 – 10h45 (khớp lệnh định kỳ xđ giá đóng cửa)
Giao dịch thỏa thuận: 8h30 – 11h00 (khối lượng từ 20.000
cp trở lên)

 Sàn giao dịch Hà Nội (HNX)Giao dịch từ 8h30 – 11h00: khớp lệnh liên tục
Giao dịch thỏa thuận: 8h30 – 11h00 (khối lượng từ 5.000
cp trở lên)

LOGO
LOGO


Add your company slogan
6.MỘT SỐ QUI ĐỊNH TRONG GDCK

Thứ tự ưu tiên lệnh
-Ưu tiên 1: Giá cả - Ưu tiên cho những lệnh đặt mua với giá cao nhất và
lệnh đặt bán với giá thấp nhất.
- Ưu tiên 2: Thời gian – Hai lệnh có cùng một mức giá thì ưu tiên cho
những lệnh đặt trước.
- Ưu tiên 3: Khối lượng – Hai lệnh có cùng một mức giá, đặt cùng lúc
thì ưu tiên cho lệnh nào có khối lượng đặt mua (bán) lớn hơn.

Đơn vị giao dịch:
- Cổ phiếu và chứng chỉ quỹ: 10 (HOSE) và 100 (HNX).
-Trái phiếu: không quy định.
LOGO
LOGO


Add your company slogan
6.MỘT SỐ QUI ĐỊNH TRONG GDCK

Biên độ giá:
 Sàn giao dịch TPHCM (HOSE):
 Giá tham chiếu: xác định bằng giá đóng cửa phiên giao dịch ngày
trước đó.
 Biên độ giao động giá: giá trần (+5%); giá sàn (-5%)
 Các bước giá đặt:
• Mức giá <= 49.900 đ: bước giá 100 đồng
• Mức giá 50.000 – 99.500: bước giá 500 đồng
• Mức giá >= 100.000 đ: bước giá 1.000 đồng
 Đối với trái phiếu: bước giá là 100 đ.

 Sàn giao dịch Hà Nội (HNX)
 Giá tham chiếu: xác định bằng bình quân tất cả các giá khớp của
ngày giao dịch trước đó.
 Biên độ giao động giá: giá trần (+7%); giá sàn (-7%)
 Các bước giá đặt: 100 đồng
LOGO
LOGO


Add your company slogan
6.MỘT SỐ QUI ĐỊNH TRONG GDCK

Các loại lệnh:
 Sàn giao dịch TPHCM (HOSE):
 Lệnh giới hạn: lệnh có ghi mức giá mua – bán cụ thể.
Lệnh giới hạn nếu không khớp lệnh sẽ tự động duy trì
trạng thái chờ cho các đợt tiếp theo (nếu không có lệnh
huỷ vào)
 Lệnh ATO: lệnh mua – bán theo mức giá mở cửa.Các
đặc điểm lệnh ATO:
• Chỉ được đặt trong đợt 1
• Lệnh ATO được ưu tiên cao nhất khi khớp lệnh.
• Lệnh ATO nếu không khớp sẽ tự huỷ toàn phần (nếu chưa
khớp) hoặc phần còn lại.

LOGO
LOGO


Add your company slogan
6.MỘT SỐ QUI ĐỊNH TRONG GDCK

 Lệnh ATC: lệnh mua – bán theo mức giá khớp lệnh của
đợt 3. Các đặc điểm lệnh ATC
• Chỉ được đặt trong đợt 3.
• Lệnh ATC được ưu tiên cao nhất khi khớp lệnh

 Sàn giao dịch Hà Nội (HNX)
Chỉ có duy nhất lệnh giới hạn: đặt mua – bán với giá cụ
thể

LOGO
LOGO


Add your company slogan
6.MỘT SỐ QUI ĐỊNH TRONG GDCK

Thời gian thanh toán bù trừ mua – bán chứng
khoán:
 Các giao dịch mua – bán thành công đều theo nguyên tắc
là T+3 (T xác định là ngày giao dịch thành công).
• Lệnh mua: nếu khớp lệnh thì 3 ngày sau chứng khoán sẽ có
trong tài khoản.
• Lệnh bán: nếu khớp lệnh thì 3 ngày sau tiền bán chứng khoán
sẽ chuyển vào tài khoản.
• Ngày thanh toán bù trừ không tính ngày không có giao dịch
(thứ Bảy, Chủ Nhật hoặc các ngày nghỉ lễ).
• Giao dịch lô lớn từ 100.000 CP trở lên thì thời gian thanh toán
bù trừ mua bán là T+1

LOGO
LOGO


Add your company slogan
6.MỘT SỐ QUI ĐỊNH TRONG GDCK

Thời gian thanh toán bù trừ mua – bán chứng
khoán:
 Các giao dịch mua – bán thành công đều theo nguyên tắc
là T+3 (T xác định là ngày giao dịch thành công).
• Lệnh mua: nếu khớp lệnh thì 3 ngày sau chứng khoán sẽ có
trong tài khoản.
• Lệnh bán: nếu khớp lệnh thì 3 ngày sau tiền bán chứng khoán
sẽ chuyển vào tài khoản.
• Ngày thanh toán bù trừ không tính ngày không có giao dịch
(thứ Bảy, Chủ Nhật hoặc các ngày nghỉ lễ).
• Giao dịch lô lớn từ 100.000 CP trở lên thì thời gian thanh toán
bù trừ mua bán là T+1

LOGO
LOGO


Thank You !

LOGOTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×