Tải bản đầy đủ

bai ban – sang tao – chuyen nghiep – Thế mạnh của nhà đầu tư

Công ty Chứng khoán Ngân hàng
Đầu tư và Phát triển Việt Nam

BÀI BẢN – SÁNG TẠO – CHUYÊN
NGHIỆP
BSC – THẾ MẠNH CỦA NHÀ ĐẦU TƯ

www.bsc.com.
vn


Điều kiện niêm yết cổ phiếu, trái phiếu
Tại TTGDCK Tp HCM:
Là Cty Cổ phần có vốn điều lệ tối thiểu trên 05 tỷ đồng.
Có tình hình tài chính lành mạnh….
Có lợi nhuận sau thuế trong 02 năm liên tục là số
dương..
Tối thiểu 20% vốn cổ phần của công ty do ít nhất 50 cổ
đông ngoài tổ chức phát hành nắm giữ. Đối với công ty
có vốn cổ phần từ 100 tỷ đồng trở lên thì tỷ lệ này tối
thiểu là 15% vốn cổ phần.
Điều kiện niêm yết trái phiếu:
Là công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn,
doanh nghiệp nhà nước có vốn điều lệ đã góp tại
thời điểm xin cấp phép niêm yết tối thiểu từ 10 tỷ
đồng trở lên, tính theo giá trị sổ sách ;


NỘI DUNG TRÌNH BÀY
Nôi dung trình bày gồm:


Giới thiệu về BSCDịch vụ tư vấn cổ phần hóa, phát hành,Đăng ký giao dịch và niêm yếtTrả lời các câu hỏi liên quan


GIỚI THIỆU BSCNhững mảng nghiệp vụ đi đầu:
- Môi giới: 12% thị phần GD các loại, luôn
đứng trong TOP 3;
- Tư vấn:
+ Niêm yết: 04 DN  TOP 3
+ Cổ phần hóa: Khoảng 50 đơn vị  TOP2.
+ Bảo lãnh PH: 02 DA lớn, nhiều DA vừa 
TOP 2
+ Đấu giá: Khoảng 50 ĐV, trong TOP 3.

 Chứng tỏ vị thế chung, uy tín  Khẳng

định thương hiệu BSC


ƯU THẾ CỦA BSC TRONG
LĨNH VỰC TƯ VẤN CỔ PHẦN HOÁ

1 trong 2 Cty CK hoạt động sớm nhất tại TT VN,
Tạo được uy tín cao trên trên TT, với năng lực
tài chính hàng đầu (VĐL 100 tỷ đ) cũng như sự
hỗ trợ không hạn chế của BIDV,
Kinh nghiệm vững vàng về nghiệp vụ cổ phần
hoá, phát hành, niêm yết được các cơ quan như
Bộ CN, Bộ GTVT, Bộ XD, UBND TP HN và TP
HCM,… lựa chọn tư vấn CPH, phát hành niêm
yết cho rất nhiều Cty lớn, thuộc nhiều lĩnh vực
đòi hỏi năng lực tư vấn tài chính cao như:
Vietracimex, Vinamilk, PTSC, SSC, SAV,...


ƯU THẾ CỦA BSC TRONG
TƯ VẤN PHÁT HÀNH
Đựợc hỗ trợ rất tích cực về nhiều mặt của BIDV, như cho
vay CNV mua CP của DN CPH, thừa hưởng các quan hệ
rộng rãi và chặt chẽ với các tổ chức đầu tư lớn.
BSC có thể giới thiệu các tổ chức làm NĐT chiến lược và
có thể trực tiếp nhận uỷ thác đầu tư từ BIDV để cùng
phát triển lâu dài với doanh nghiệp.
Hệ thống khách hàng đa dạng và phong phú được tạo
lập qua quá trình tư vấn đấu giá bán cổ phần cho nhiều
công ty, trong đó có những công ty lớn với giá trị phát
hành rất cao như Vinamilk (phát hành 72 tỷ), đợt 2 (180
tỷ), Dầu Tường An (phát hành 25 tỷ), Nhựa Thiếu niên
Tiền phong (9 tỷ), Vifon (khoảng 25 tỷ) …
Chương trình phần mềm về quản lý đấu giá và quản lý
cổ đông hiện đại hàng đầu trong hệ thống các công ty
chứng khoán.


DỊCH VỤ TƯ VẤN CPH
DỊCH VỤ TƯ VẤN CỔ PHẦN HOÁ

- TƯ VẤN XỬ
LÝ TRƯỚC CPH;
- XÁC ĐỊNH GIÁ
TRỊ DN;

- BÁN ĐẤU GIÁ CP LẦN
ĐẦU
- TƯ VẤN TỔ CHỨC
ĐHCĐ
- QUẢN LÝ CỔ ĐÔNG

TƯ VẤN:
-PA LAO ĐỘNG;
- PA CỔ PHÂN HOÁ.
- ĐIỀU LỆ CTCP


DỊCH VỤ TƯ VẤN CỔ PHẦN HOÁ
(tiếp)


Xử lý những vấn đề chuẩn bị CPH (trước thời
điểm định giá):

-

Phổ biến kiến thức, kinh nghiệm về CPH cho
lãnh đạo và cán bộ DN;
Tư vấn xử lý các khoản phải thu, khó đòi;
Tư vấn xử lý tài sản (cố định, lưu động) cần
dùng, không cần dùng, tài sản chờ thanh lý;

-


DỊCH VỤ TƯ VẤN CỔ PHẦN HOÁ (tiếp)

-

-

-XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DN:
Đây là nghiệp vụ mới, phức tạp;
Trước đây DN tự làm  lúng túng  CPH chậm,
ảnh hưởng sản xuất;
Theo qui định DN CPH có giá trị TTS trên 30 tỷđ
 phải thuê tổ chức độc lập định giá;
BSC được Bộ TC cho phép thực hiện nghiệp vụ
này (Phụ lục 3, Thông tư 126/2004/TT-BTC ngày
24/12/2004).
 Kinh nghiệm, tính chuyên nghiệp của
BSC mang lại hiệu quả cao cho DN.


DỊCH VỤ TƯ VẤN CỔ PHẦN HOÁ
(tiếp)


XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN CPH: Giúp DN xây
dựng Pán phù hợp, đáp ứng được các yêu
cầu khắt khe của CQ phê duyệt  Tiết
kiệm tối đa thời gian và sức người cho DN.ĐIỀU LỆ CTCP: Cấu phần quan trọng cho
vận hành của CTCP  BSC giúp DN:
Có bản điều lệ tốt nhất theo thông lệ, đáp
ứng được yêu cầu và đặc thù của DN;
Phổ biến đến cổ đông kiến thức căn bản và
cần thiết về vận hành CTCP, về cổ phần, cổ
phiếu vv…

-


DỊCH VỤ TƯ VẤN CỔ PHẦN HOÁ
(tiếp)

-

-

-

Kinh nghiệm thực tiễn:
Triển khai từ năm 2001, phát triển mạnh
từ 2003 đến nay;
Số DN đã tư vấn: Trên 50, với giá trị TTS
tới 12.000 tỷ đồng, thuộc các miền,
nhiều TCT 90 và 91;
Định giá và TV CPH trọn gói thành công
cho toàn TCT Vietracimex trong chương
trình thí điểm CPH 3 TCT của Chính phủ.


DỊCH VỤ TƯ VẤN CỔ PHẦN HOÁ
(tiếp)
PHƯƠNG ÁN LAO ĐỘNG: Tư vấn DN phân
loại, lập hồ sơ về lao động theo đúng qui
định/ Qui trình, bước thực hiện trình duyệt
PALĐ  Bảo đảm tối đa quyền lợi cho người
LĐ và DN/ Tổ chức ĐH công nhân viên vv…;
TƯ VẤN TỔ CHỨC ĐHCĐ LẦN ĐẦU: Nhiều
DN lúng túng do thiếu kinh nghiệm  BSC
giúp tổ chức bài bản, thông suốt, gon nhẹ,
tiết kiệm, tránh sai sót đáng tiếc.


DỊCH VỤ TƯ VẤN CỔ PHẦN HOÁ (tiếp)

-

-

-

BÁN ĐẤU GIÁ CP LẦN ĐẦU:
Tư vấn phương án phát hành;
Thực hiện xác định giá trị cổ phiếu
DN;
Soạn thảo công bố thông tin, quy
chế đấu giá;
Tổ chức bán đấu giá cổ phần;


BÁN ĐẤU GIÁ CP LẦN ĐẦU –
TIẾN TRÌNH THỰC HIỆN1. KÝ HỢP ĐỒNG
Xây dựng và thống nhất tiến trình làm việc
Ký hợp đồng
Hoàn tất thông tin CPH (PL 7 - TT 126)
Gửi thông tin CPH cho BSC (PL 7 & 9 - TT 126)
Thành lập Ban Đấu giá (BĐG)
2. CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ ĐĂNG KÝ ĐẤU GIÁ
Xây dựng CBTT và Quy chế đấu giá
Họp BĐG thông qua CBTT và Quy chế đấu giá
Đăng báo CBTT
CBTT tại DN và tại tổ chức thực hiện đấu giá
Thực hiện đăng ký đấu giá
Lập DS nhà đầu tư hợp lệ


BÁN ĐẤU GIÁ CP LẦN ĐẦU –
TIẾN TRÌNH THỰC HIỆN
3. TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ
 Chuẩn bị chương trình đấu giá
 Chuẩn bị cơ sở vật chất cho buổi đấu giá
 Thực hiện đấu giá
 BĐG lập biên bản ĐG (PL 11 - TT 126)
 Công bố kết quả đấu giá tới nhà đầu tư
4. TỔNG KẾT ĐỢT PHÁT HÀNH
 Hoàn trả tiền đặt cọc
 Nhận tiền mua cp còn lại của nhà đầu tư
 Báo cáo kết quả đấu giá cho Ban chỉ đạo CPH
 Chuyển tiền PH cho DN và thanh lý Hợp đồng


GIỚI THIỆU DỊCH VỤ CỦA BSC
DỊCH VỤ BẢO LÃNH PHÁT HÀNH
Dịch vụ hỗ trợ của BSC


Xây dựng đề án phát hành chứng khoánĐảm bảo các thủ tục hành chính, thủ tục phát
hành, in ấn chứng chỉThành lập tổ hợp bảo lãnh phát hành nếu cần thiết


GIỚI THIỆU DỊCH VỤ CỦA BSC
DỊCH VỤ BẢO LÃNH PHÁT HÀNH

Lợi ích của doanh nghiệp

Đảm bảo mức huy động vốn cần thiết
Đưa thông tin về doanh nghiệp đến nhiều nhà
đầu tư lớn, khuyếch trương hình ảnh của
doanh nghiệp trên thị trường
Giảm thiểu các thủ tục hành chính và chi phí
liên quan đến phát hành cổ phiếu


GIỚI THIỆU DỊCH VỤ CỦA BSC
DỊCH VỤ BẢO LÃNH PHÁT HÀNH

Thế mạnh của BSC
 BSC thừa hưởng từ BIDV một mạng lưới chi
nhánh rộng khắp và tiềm lực tài chính mạnh
trong việc hỗ trợ tổ chức bảo lãnh
 BSC có quan hệ mật thiết với các nhà đầu tư,
quỹ đầu tư và các tổ chức tài chính lớn.
 Đội ngũ chuyên viên giàu kinh nghiêm, nhiệt
tình với công tác và có kĩ năng nghiệp vụ cao
 Dịch vụ phân phối chứng khoán nhanh chóng
với chất lượng cao và giá cả hợp lý


GIỚI THIỆU DỊCH VỤ CỦA BSC
CÁC DỊCH VỤ KHÁC


Quản lý cổ đông, chi trả hộ cổ tức;Trung gian chuyển nhượng, sang tên sở hữu (OTC);

vấn, thực hiện mua, bán, chia tách, sát nhập

c.ty, bộ phận c.ty;


Thu xếp vốn cho các dự án (Project Finance);Vv...


Điều kiện niêm yết cổ phiếu,trái
phiếu tại
TTGDCK TP.HCM
◊ Đối với cổ phiếu:

Là công ty cổ phần có vốn điều lệ đã góp tại thời điểm
xin cấp phép niêm yết tối thiểu từ 05 tỷ đồng trở lên...
Có tình hình tài chính lành mạnh...
Có lợi nhuận sau thuế trong 02 năm liên tục liền trước
năm xin phép niêm yết là số dương...
Các cổ đông là thành viên HĐQT... của Cty phải cam kết
nắm giữ ít nhất 50% số cổ phiếu do mình sở hữu trong
thời gian 03 năm....
Tối thiểu 20% vốn cổ phần của Cty do ít nhất 50 cổ đông
ngoài TCPH nắm giữ...


Điều kiện niêm yết cổ phiếu,trái phiếu
tại
TTGDCK TP.HCM


Đối với trái phiếu:Là cty cổ phần .... có vốn điều lệ đã góp tại thời điểm xin
cấp phép từ 10 tỷ đồng trở lên,tính theo giá trị sổ sách.Có lợi nhuận sau thuế trong 02 năm liên tục liền trước
năm xin phép niêm yết là số dương...Có tình hình tài chính lành mạnh...Có ít nhất 50 người sở hữu trái phiếu.


Điều kiện đăng ký giao dịch cổ
phiếu,trái
phiếu tại Trung tâm
GDCK Hà nội


Đối với cổ phiếu:Là công ty cổ phần có vốn điều lệ từ 5 tỷ
đồng trở lên và có ít nhất 50 cổ đông;Có tình hình tài chính minh bạch và hoạt
động sản xuất kinh doanh của năm liền
trước năm đăng ký giao dịch phải có lãi;


Điều kiện đăng ký giao dịch cổ
phiếu,trái
phiếu tại Trung tâm
GDCK Hà nội


Đối với trái phiếu:Trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ
bảo lãnh, trái phiếu Chính quyền địa phương, trái
phiếu doanh nghiệp chưa thực hiện niêm yết.Các trái phiếu của cùng một đợt phát hành có
cùng ngày đáo hạn.


GIỚI THIỆU DỊCH VỤ CỦA BSC
DỊCH VỤ TƯ VẤN NIÊM YẾT
TẠI SAO?

Tạo kênh huy động vốn dài hạn
 Khuyếch trương uy tín
 Gia tăng tính thanh khoản của cổ phiếu
 Gia tăng giá trị thị trường của doanh
nghiệp
 Hưởng một số ưu đãi của nhà nướcGIỚI THIỆU DỊCH VỤ CỦA BSC
DỊCH VỤ TƯ VẤN NIÊM YẾT


Cơ cấu lại vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp
Điều chỉnh điều lệ phù hợp với yêu cầu và điều
kiện hoạt động của công ty niêm yết
Tư vấn đại hội cổ đông về vấn đề niêm yết
Hoàn thiện hồ sơ đăng ký niêm yết


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×