Tải bản đầy đủ

TQ chi tiết pdf (1)

Tài liệu ­ Ebook

Trang chủ   Đăng ký

Đăng nhập   Liên hệ

Thư viện tài liệu, ebook, đồ án, luận văn, giáo trình tham khảo cho học sinh, sinh viên

Bộ ba bất khả thi ở các thị trường mới nổi và thực trạng tại Việt Nam

DANH MỤC CÁC HÌNH . 4

Tài liệu liên quan
Đề án Phát triển và đào tạo nguồn nhân lực Việt
Nam trong quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế
38 trang | Lượt xem: 2119 | Lượt tải: 26

DANH MỤC CÁC BẢNG . 6
LỜI NÓI ĐẦU . 8
1. LÝ THUYẾT NỀN CỦA MUNDELL – FLEMING VÀ CÁC TRANH LUẬN . 11


Nền văn minh Inca và Ai Cập
19 trang | Lượt xem: 1057 | Lượt tải: 8

Đề tài Chế độ bảo hiểm xã hội ở Việt Nam và
chế độ bảo hiểm ngắn hạn
21 trang | Lượt xem: 1675 | Lượt tải: 6

1.1 Mô hình Mundell­Fleming . 11

Bài tập An sinh xã hội 2

1.1.1 Cân bằng bên trong và bên ngoài . 11

Báo cáo thực tập Tại Công ty Xuất nhập khẩu
Thủ công mỹ nghệ ARTEXPORT

1.1.2. Hiệu quả của chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ dưới chế độ tỷ giá cố định . 11

18 trang | Lượt xem: 420 | Lượt tải: 2

1.1.3 Hiệu quả của chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa dưới chế độ tỷ giá linh hoạt . 14
1.2 Lý thuyết bộ ba bất khả thi . 15
1.3 Thuyết tam giác mở rộng . 18
1.4 Thuyết tứ diện . 20
2. ĐÁNH GIÁ SỰ THAY ĐỔI CẤU TRÚC TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VÀ ĐO
LƯỜNG CÁC CHỈ SỐ BỘ BA BẤT KHẢ THI CỦA NHÓM TÁC GIẢ

11 trang | Lượt xem: 480 | Lượt tải: 0

Luận văn Một số giải pháp nhằm hạn chế tác
động của tỷ giá hối đoái đến xuất khẩu mặt hàng
dệt kim sang thị trường Mỹ và Nhật Bản của
Công ty cổ phần dệt kim Hà Nội
54 trang | Lượt xem: 834 | Lượt tải: 11

Khóa luận Phương hướng và biện pháp mở
rộng thị trường tiêu thụ ôtô của công ty
Mercedes­ Benz Việt Nam
89 trang | Lượt xem: 469 | Lượt tải: 6


Tiểu luận Quy chế pháp lý của pháp nhân nước
ngoài
10 trang | Lượt xem: 4007 | Lượt tải: 22

Đề tài Kỹ năng giao tiếp thành công

AIZENMAN, CHINN, ITO (2008) . 24

10 trang | Lượt xem: 553 | Lượt tải: 12

2.1. Mẫu hình bộ ba bất khả thi thời kì hậu chế độ Bretton Woods . 24

Đề tài Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và
các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần
Hữu Hưng­Viglacera

2.1.1 Thước đo bộ ba bất khả thi . 25
2.1.2 Sự phát triển của các chỉ số bộ ba bất khả thi theo thời gian . 26
2.1.3 Sự phá vỡ cấu trúc tài chính quốc tế . 30
2.2 Tương quan tuyến tính giữa các chỉ số bộ ba bất khả thi . 33
2.3 Tác động của sự lựa chọn chính sách bộ ba bất khả thi đến hiệu quả vĩ mô của nền kinh tế . 41
2.3.1 Ước lượng mô hình tổng quát . 41
2.3.2 Ước lượng các chỉ số tổng hợp cho khuynh hướng chính sách . 51
2.4 Dự trữ ngoại hối và mẫu hình trung gian của bộ ba bất khả thi ở các thị trường mới nổi . 51
2.4.1 Dự trữ ngoại hối và mẫu hình trung gian của bộ ba bất khả thi ở các quốc gia thị trường mới
nổi . 52
2.4.2 Vai trò của dự trữ ngoại hối đối với nền kinh tế mở . 57
2.4.3 Lợi ích, chi phí của chính sách vô hiệu hóa và tính bền vững của mẫu hình trung gian . 58
2.5. Chính sách lạm phát mục tiêu và mẫu hình bộ ba bất khả thi ở các nước đang phát triển . 62
Page 2 of 111
3. BÀI HỌC VỀ ĐIỀU HÀNH CHÍNH SÁCH BỘ BA BẤT KHẢ THI CỦA QUỐC
GIA LÁNG GIỀNG – TRUNG QUỐC . 63
3.1 Trung Quốc tiến hành kiểm soát tài khoản vốn (1979 – 1996) . Error! Bookmark not defined.
3.2 Quá trình hội nhập kinh tế và xu hướng tự do hóa tài khoản vốn của Trung Quốc (Giai đoạn
1996 đến nay) . Error! Bookmark not defined.
3.2.1 Áp lực mở cửa nền kinh tế tạo nên xu hướng tự do hoá tài khoản vốnError! Bookmark not
defined.
3.2.2 Sự ra đời của QFII ­ một bước đi lớn hướng đến tự do hoá tài khoản vốnError! Bookmark not
defined.
3.2.3 Sự phát triển của thị trường cổ phiếu B . Error! Bookmark not defined.
3.2.4 Sự bùng nổ của TTCK và dòng vốn FPI (từ năm 2005 đến nay) . Error! Bookmark not defined.
3.3 Trung Quốc duy trì tỷ giá hổi đoái cố định . Error! Bookmark not defined.
3.4 Tác động của lý thuyết bộ ba bất khả thi tại Trung Quốc . Error! Bookmark not defined.
3.4.1 Sự gia tăng của chi phí vô hiệu hoá . Error! Bookmark not defined.

21 trang | Lượt xem: 675 | Lượt tải: 5


3.4.2 Cung tiền gia tăng: . Error! Bookmark not defined.
3.4.3 Lạm phát tăng dần: . Error! Bookmark not defined.
3.4.4 Lãi suất ­ tiến thoái lưỡng nan . Error! Bookmark not defined.
3.5 Bài học từ điều hành bộ ba bất khả thi ở Trung Quốc . Error! Bookmark not defined.
3.5.1 Chính sách can thiệp vô hiệu hoá ngày càng không hiệu quả . Error! Bookmark not defined.
3.5.2 Góc nhìn từ thị trường cổ phiếu loại B . Error! Bookmark not defined.
3.5.3 Tăng giá đồng NDT. Error! Bookmark not defined.
3.5.4 Đưa vốn vào sản xuất, hạn chế đầu tư tài chính . Error! Bookmark not defined.
3.5.5 Mở cửa tài khoản vốn có lộ trình . Error! Bookmark not defined.
4. LÝ THUYẾT BỘ BA BẤT KHẢ THI Ở VIỆT NAM . 88
4.1 Cái nhìn tổng quan về các chỉ số bộ ba bất khả thi ở Việt Nam thời gian qua. 88
4.1.1 Tình hình các chỉ số bộ ba bất khả thi ở Việt Nam. . 88
4.1.2 Sự phá vỡ mẫu hình bộ ba bất khả thi ở Việt Nam . 93
4.1.3 Quan hệ tuyến tính của các chỉ số trong bộ ba bất khả thi ở Việt Nam. . 94
4.1.3 Dữ trữ ngoại hối ở Việt Nam liệu có thể gây ảnh hưởng lên bộ ba bất khả thi ở Việt Nam . 97
4.2 Bộ ba bất khả thi và lạm phát . 99
4.2.1 Dòng vốn đầu tư: . 99
4.2.2 Tài khoản vãng lai thâm hụt . 100
4.2.3 Lạm phát và lãi suất ngày càng tăng . 101
4.2.4 Xem xét tác động của các nhân tố đến lạm phát . 101
Page 3 of 111
KẾT LUẬN . 109
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO . 110


111 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 04/07/2013 | Lượt xem: 2705 | Lượt tải: 36

Tóm tắt tài liệu Bộ ba bất khả thi ở các thị trường mới nổi và thực trạng tại Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ỗ hổng sản lượng và nhiều động lực hơn để đối phó với lạm phát 27 . Ở đây, qua tất cả các kết quả kiểm định chúng tôi đã tìm thấy bằng chứng cho thấy mối quan hệ ngược
chiều giữa hội nhập tài chính và lạm phát. 2.3.2. Ước lượng các chỉ số tổng hợp cho khuynh hướng chính sách Việc kết hợp 2 trong 3 mục tiêu chính sách của bộ ba bất khả thi,
đặc trưng cho chế độ tài chính quốc tế mà mỗi quốc gia lựa chọn. Do đó, để xem xét việc định hướng chính sách của mỗi quốc gia, chúng tôi xây dựng một chỉ số tổng hợp chẳng
hạn: 26 Rogoff (2003) lập luận rằng toàn cầu hóa góp phần làm thu hẹp biến động giá và do đó làm giảm lạm phát. 27 Loungani và đồng sự (2001) cung cấp bằng chứng thực
nghiệm rằng các quốc gia với những hạn chế trong chu chuyển vốn thì đường cong Philips sẽ có độ dốc lớn hơn. Page 52 of 111 MI_ERS đo lường mức độ đóng cửa của một
quốc gia, MI_KAOPEN thể hiện việc lựa chọn tỷ giá thả nổi, ERS_KAOPEN thể hiện qua đỉnh của liên minh tiền tệ hoặc chế độ đồng tiền chuyển đổi. Giá trị đo lường trong
khoảng 0­1, giá trị càng lớn càng tiến về đỉnh tam giác bộ ba bất khả thi. Từ cột 7 đến cột 12 trong bảng 4, 5, 6 báo cáo kết quả ước lượng cho các chỉ số tổng hợp. Biến động sản
lượng: đối với các nước đang phát triển chỉ số MI_ERS càng lớn tức là càng đóng cửa tài chính thì sản lượng biến động càng ít, điều này chỉ đúng với các nước EMG khi họ nắm
giữ một lượng lớn tích lũy ngoại hối. Một cơ chế tỷ giá thả nổi tức MI_KAOPEN cao cũng chịu ít biến động sản lượng, điều này phù hợp với quy luật tự điều chỉnh của tỷ giá. Các

Các file đính kèm theo tài liệu này:
Bộ ba bất khả thi ở các thị trường mới nổi và thực trạng tại Việt Nam!.pdf

Copyright © 2014 Doc.edu.vn

 Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×