Tải bản đầy đủ

Giup vu thi na bai dien cau 2

Bài 2: Cho đoạn mạch mắc nối tiếp theo thứ tự gồm điện trở R; cuộn cảm có điện trở r=R và tụ C.
Gọi M là điểm nối giữa R và cuộn cảm, N là điểm nối giữa cuộn cảm và tụ C. Biết điện áp hiệu
dụng U AB  U NB , hệ số công suất của cuộn dây là 0,6. Tìm hệ số công suất của đoạn mạch AB
Giải : + cosφd =0,6 => r/Zd => 0,36 (R2+ ZL2 )= R2 ( r =R)
 ZL = 4R/3 (1)
Và UAB =UNB => ZAB =ZNB =ZC => 4R2 +(ZL –ZC)2 = ZC2 (2) => thế (1) vào (2)
 ZC =13R/2 => Z AB = √[4R2 + (4R/3 -13R/2)2]= 31R/6
 ZAB =√[4R2 +(ZL –ZC)2]=R√1105./6 => cosφAB/i = (R+R)/ ZAB =0,36.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×