Tải bản đầy đủ

So do to chuc cong truong

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TRƯỜNG
GIÁM ĐỐC CÔNG TY
GIÁM ĐỐC DỰ ÁN

TRƯỞNG BAN
ATLĐ

TRƯỞNG PHÒNG
KỸ THUẬT

Ở văn phòng
Ở công trường
CHỈ HUY TRƯỞNG CÔNG TRƯỜNG

TỔTỔ
TRƯỞNG
TRƯỞNG
ATLĐ ATLĐ

CÁC ĐỘI THI
CÔNG PHẦN THÔ


BỘ PHẬN KHAI
TRIỂN BẢN VẼ

ĐỘI VỆ SINH –
CÔNG NHẬT

BỘ PHẬN GIÁM
SÁT-ĐIỀU HÀNH

CÁC ĐỘI THI CÔNG
HOÀN THIỆN

BỘ PHẬN
HẬU CẦN

CÁC NHÀ
THẦU PHỤ

BỘ PHẬN
CHẤT LƯỢNG

CÁC NHÀ
CUNG ỨNGTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×