Tải bản đầy đủ

999 bức thư cho chính mình (bản full ) Viết bằng tiếng Trung và tiếng Việt

辑辑
辑辑辑辑辑辑辑辑辑辑
如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如
如如如如如
Rúguǒ yǒu yîtiân如dāng nǐ de nǔlì pèi de shàng nǐ de mèngxiǎng如nàme 如nǐ de mèngxiǎng yě juéduì
bù huì gūfù nǐ de nǔlì 如Ràng zìjǐ jìn kìnéng biàn de yôuxiù如dāng nǐ wèi yī jiàn shìqíng pīnmìng nǔlì
de shíhou如quán shìjiè dōuhuì bāng nǐ 如
CHƯƠNG 1 : Để những nỗ lực xứng đáng với giấc mơ của bạn
Nếu có một ngày, khi những nỗ lực bạn bỏ ra tương xứng với giấc mơ bạn đang theo đuổi, thì những
giấc mơ đó cũng sẽ chẳng bao giờ phụ lại những gì bạn bỏ ra. Hãy cố gắng hết sức để trở thành một
người tài ba, khi bạn dốc hết sức để làm một chuyện gì đó, cả thế giới đều giúp bạn.

辑辑辑辑辑辑 1 辑辑


如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如
如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如
cóng jîntiân kâishǐ如měitiān wēixiào ba如shìshàng chúle shçngsǐ如dōu shì xiǎoshì如Bùguǎn yù dàole
shénme fánxīn shì如dōu bùyào zìjǐ wéinán zìjǐ如wúlùn jīntiān fāshēng duōme zāogāo de shì如dōu bù
yìng gāi gǎndào bēishāng 如 jīntiān shì nǐ wǎng hòu rìzǐ lǐ zuì niánqîng de yîtiânle 如 yīnwèi yǒu
míngtiān如jīntiān yǒngyuǎn zhǐshì qǐpǎoxiàn如

Bức thư thứ nhất viết cho chính mình
Kể từ ngày hôm nay, mỗi ngày hãy cười lên, trên đời này, trừ việc sinh tử ra còn lại đều là chuyện
nhỏ. Cho dù gặp phải chuyện buồn gì đi chăng nữa thì cũng đừng tự làm khó mình, cho dù xảy ra
chuyện rắc rối đến thế nào đi nữa thì cũng chẳng cần phải đau lòng làm gì cả. hôm nay là ngày bạn
còn trẻ nhất so với những ngày tháng nổ lực về sau rồi, bởi vì còn có ngày mai, hôm nay mãi mãi chỉ
là vạch kẻ xuất phát cho hành trình ấy.

辑辑辑辑辑辑 2 辑辑
如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如
如如如如如
rénshçng如zǒng huì yǒu bù qī ér yù de wēnnuǎn如 hé shçngshçng bù xî de xîwàng如Bùguǎn qiánfāng
de lù yǒu duō kǔ如zhǐyào zǒu de fāngxiàng zhèngquè如bùguǎn duōme qíqū bùpíng如dōu bǐ zhàn zài
yuán dì gèng jiējìn xìngfú如
Bức thư thứ hai viết cho chính mình
Đời người, luôn có những điều ấm áp không mong mà tới, và cả những hi vọng không ngừng lớn lên.
Cho dù, con đường phía trước có bao khổ ải, chỉ cần hướng đi đúng, thì dù trên đường đi có bao
nhiêu chông gai gập ghềnh cũng còn gần với bến bờ hạnh phúc hơn chỉ đứng mãi ở vạch xuất phát.

辑辑辑辑辑辑 3 辑辑
如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如
如如如如如如如如如如如如如如如如如如


nǐ shì gè yàoqiáng de rén 如 shí shí kè kè yāoqiú zìjǐ zuò dào bǎifènzhībǎi de chāochū
qīwàngzhí 如 Dànshì kēqiú bìng bùshì gè hǎo xiànxiàng 如 nǐ bìng bùshì tiāncái 如 qǐng yǔnxǔ zìjǐ
fàncuò如Bùyào tài zhaojí如nǐ de nǔlì如shíjiān dōuhuì bāng nǐ duìxiàn如
Bức thư thứ ba viết cho chính mình
Bạn là một người mạnh mẽ, bất kể lúc nào cũng bắt mình phải làm được trọn vẹn 100% những kỳ
vọng của bản thân. Nhưng nghiêm khắc không phải là điều tốt, bạn không phải thiên tài, hãy cho
phép mình phạm sai lầm, đừng quá vội vàng, những nổ lực của bạn, thời gian sẽ giúp bạn thực hiện.

辑辑辑辑辑辑 4 辑辑
如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如
如如如如如如如如如如如如如如如如如如
shíjiân zài biàn如rén yě zài biàn如shēngmìng shì yī chǎng wúfǎ huífàng de juébǎn diànyǐng如yǒuxiē
shì bùguǎn nǐ rúhé nǔlì如huí bù qù jiùshì huí bù qù le如shìjiè shàng zuì yuǎn de jùlí如bùshì ài如bùshì
hèn如ér shì shúxī de rén如jiànjiàn biàn de mòshēng如
Bức thư thứ 4 viết cho chính mình
Thời gian thay đổi, lòng người cũng đổi thay, cuộc sống của chúng ta tựa như một bô phim điện ảnh
không chiếu lại thêm lần nào nữa, có những thứ dù chúng ta có cố gắng đến như thế nào đi nữa thì


cũng chẳng bao giờ trở lại được như xưa. Trên đời này, cái khoảng cách xa nhất không phải là yêu,
chẳng phải là hận mà là những người quen biết nhau dần trở nên xa lạ với nhau.

辑辑辑辑辑辑 5 辑辑
如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如
如如如如如如如如如如如如
hìnduô shíhòu nǐ zài fènlì pînbó hòu wèi néng huòdé nǐ xiǎng yào de 如bìng bùshì yīnwèi nǐ bùpèi如
ér zhǐshì shíjī wèi dào 如 nǐ yào zuò de 如 zhīshì yǎo jǐn yáguān 如 jiàng rúcǐ nǔlì de zìjǐ jìxù bǎochí
xiàqù如jǐn cǐ如 éryǐ 如
Bức thư thứ 5 viết cho chính mình


Có nhiều lúc bạn đã cố gắng hết sức nhưng vẫn chưa thể có được những gì bạn muốn, không phải vì
bạn không xứng mà chỉ là thời cơ chưa đến, những thứ bạn cần làm chỉ đơn giản là cắn chặt răng, cứ
tiếp tục để bản thân mình vẫn cố gắng như thế, chỉ có vậy thôi.

辑辑辑辑辑辑 6 辑辑
如如如如如如如如如如如如——如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如
如如如如如如
suǒwèi qíjî如dàgài dōu shì zhèyàng ba ——qíjī bìngfēi shì shàngtiān cìyǔ mǒu rén yuánběn bù yìng
huòdé de dōngxī如ér shì duìyú qínfèn zhì shân shân lái chí de bâojiǎng 如tā zhǐ huì chídào如què cóng
bù quēxí如
Bức thư thứ 6 viết cho chính mình
Cái gọi là kỳ tích, có thể hiểu như này, kỳ tích không có nghĩa là những thứ mà thượng đế ban tặng
cho ai đó đáng nhẽ không đáng được nhận, mà là những giải thưởng dành cho người chăm chỉ được
gửi đến chầm chậm mà chính họ không biết, nó chỉ là đến muộn chứ trước giờ chưa bao giờ “vắng
mặt”.

辑辑辑辑辑辑 7 辑辑
如如如如如如如如如如如“如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如 ”如如如
如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如
gōng qí jùn zài tā de diànyǐng lǐ shuō 如“ Wǒ shǐzhōng xiàngxìn如zài zhège shìjiè shàng如yīdìng yǒu
lìng yīgè zìjǐ 如 zài zuòzhe wǒ bù gǎn zuò de shì 如 zài guòzhe wǒ xiǎngguò de shēnghuó”. Qíshí 如
wǒmen měi gèrén jiùshì lìng yīgè zìjǐ 如 zhǐyào wǒmen yuànyì 如 jiù méiyǒu wǒmen bù gǎn zuò de
shì如méiyǒu wǒmenguò bù shàng de shēnghuó如
Bức thư thứ 7 viết cho chính mình
Miyazaki Hayao đã từng nói như thế này trong phim của ông ấy : “từ trước tới nay, tôi đều tin rằng
trên đời này nhất định có một “tôi” khác tồn tại, dám làm những thứ mà chúng ta không dám làm,


sống một cuộc sống mà chúng ta không dám sống”. Thực ra thì ai trong chúng ta đều có một bản ngã
khác của chính mình, chỉ cần chúng ta muốn, chẳng có gì chúng ta không dám làm, chẳng có cuộc
sống nào không vượt qua được.

辑辑辑辑辑辑 8 辑辑
如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如
如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如
huòxǔ nǐ gǎnjué zìjǐ yîwúsuǒyǒu 如 huòxǔ nǐ huì xiànmù shàngsī de fángzi, chēzi, xué jiěmen de
zuànshí ěr dīng如Qíshí nǐ bùyòng xiànmù zhèxiē如zhǐyào nǔlì如suǒyǒu de yīqiè如suìyuè dōuhuì dài gěi
nǐ如Ér nǐ de niánqīng suìyuè如què shì tāmen zài yě wúfǎ yōngyǒu de如
Bức thư thứ 8 viết cho chính mình
Có lẽ bạn cảm thấy mình chẳng có gì, cũng có thể bạn sẽ ngưỡng mộ căn nhà rồi cả xe của cấp trên
mình hoặc là đôi khuyên tai kim cương chị bạn trong trường đang đeo. Thực ra bạn không cần đi
ngưỡng mộ những thứ này, chỉ cần bạn nổ lực, tất cả mọi thứ, thời gian đều mang đến cho bạn.
Những năm tháng thanh xuân nổ lực của bạn, lại là thứ họ chẳng bao giờ có được.

辑辑辑辑辑辑 9 辑辑
如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如
如如如如如如如如
nǐ xiànzài de jiéguǒ如dōu shì nǐ yǐqián de zhǒngzhǒng xíngwéi zàochéng de如Rúguǒ nǐ tǎoyàn zìjǐ de
xiànzài如gèng yīnggāi fǎnsī yīxià zìjǐ如 yīnwèi měi yīgè nǐ bù mǎnyì de xiànzài如dōu yǒu yīgè bù nǔlì
de céngjīng如
Bức thư thứ 9 viết cho chính mình
Kết quả của bạn bây giờ đều là do những hành động ngày trước tạo nên. Nếu bạn ghét mình của hiện
tại thì càng nên xem lại mình một chút. Bởi vì, mỗi điều ở hiện tại mà bạn không hài lòng đều do có
những cái trước kia bạn từng không cố gắng đủ.


辑辑辑辑辑辑 10 辑辑
如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如
如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如
niánqîng zhèng shì chīkǔ de shíhòu 如zhèng shì fāfèn nǔlì de shíhòu 如nǐ yīdìng yào xiāngxìn 如měi
yīgè fāfèn nǔlì de bèihòu如bì yǒu jiābèi de jiǎngshǎng如Jīntiān de shēnghuó shì yóu sān nián qián
juédìng de如dànshì rúguǒ nǐ jīntiān háiguòzhe hé sān nián qián yīyàng de shēnghuó如nàme sān nián
hòu de nǐ réng jiàng rúcǐ如
Bức thư thứ 10 viết cho chính mình
Tuổi trẻ chính là lúc nếm trải cực khổ, cũng chính là lúc chúng ta nổ lực hết mình. Bạn nhất định
phải tin rằng đằng sau nổ lực kia cần có thêm những sự tán thưởng. Cuộc sống của ngày hôm nay là
do ba năm trước quyết định, nhưng nếu hôm nay bạn vẫn sống cuộc sống của ba năm trước thì bạn
của ba năm sau vẫn cứ như thế này mà thôi.

辑辑辑辑辑辑 11 辑辑
如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如
如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如
Qíshí fèndòu jiùshì měitiān tà tà shí shí de guò hǎo rìzi 如zuò hǎo shǒutóu de měi jiàn xiǎoshì如bù
tuōlā, bù bàoyuàn, bù tuīxiè, bù tōulǎn如Měi yītiān yī diǎn yī dī de nǔlì如cáinéng huìjí qǐ qiān wàn
yǒngqì如dàizhe nǐ de jiānchí如yǐnlǐng nǐ dào nǐ xiǎng yào dào de dìfāng qù如
Bức thư thứ 11 viết cho chính mình
Thực ra phấn đấu chính là bình thản sống mỗi ngày, làm thật tốt những việc mình đang phải làm,
không trì hoãn, không than phiền, không thoái thác, không lười biếng. Mỗi ngày cố gắng thêm một
chút một chút, mới có thể gộp thành hàng ngàn dũng khí, mang theo sự kiên trì, dẫn bạn đến nơi bạn
muốn đến.


辑辑辑辑辑辑 12 辑辑
如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如
如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如
如如如如如如
měi yîgè nǔlì de rén dōu néng zài suìyuè zhōng pò jiǎn chéng dié 如 nǐ yào xiāngxìn 如 yǒu yītiān nǐ
jiāng pò yǒng ér chū如chéngzhǎng de bǐ rénmen qídài de hái yào měi lì如dàn zhège guòchéng huì hěn
tòng如huì hěn xīnkǔ如yǒu shíhòu hái huì juéde huīxīn如miàn duìzhe xiōngyǒng ér lái de xiànshí如juéde
zìjǐ miǎoxiǎo wúlì 如 dàn zhè yěshì shēngmìng de yī bùfèn 如 zuò hǎo xiànzài nǐ néng zuò de,
ránhòu如yīqiè dōuhuì hǎo qǐlái如
Bức thư thứ 12 viết cho chính mình
Trong cuộc sống của mình, mỗi con người cố gắng đều có thể từ nhộng hóa bướm, bạn cần tin rằng,
một ngày nào đó, bạn sẽ phá chiếc vỏ nhộng kia để chui ra, trở nên còn đẹp hơn những gì người ta
mong đợi, nhưng cái quá trình này sẽ rất đau đớn, sẽ rất khổ, và lắm lúc còn nản lòng. Đối diện với
những hiện thực đầy sóng gió, cảm thấy bản thân mình lực bất tòng tâm, nhưng đây cũng là một
phần của cuộc sống. Hãy làm tốt những thứ mình có thể làm, rồi sau đó, mọi thứ sẽ tốt lên thôi !

辑辑辑辑辑辑 13 辑辑
如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如
如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如
měi gè chénggōng de rén zài chénggōng zhīqián如nánmiǎn dōuhuì yǒu yīduàn àndàn de shíguāng如Cǐ
shí如nǐ wúxū hàipà如yě wúxū dǎnqiè 如zhǐ xū nǔlì cháozhe zìjǐ de mùbiāo dà bù màijìn 如ránhòu zài
fùchū qiáng yú yǐ wǎng sān bèi de nǔlì如ruò gān nián hòu如nǐ yīdìng huì chāoyuè xiànzài de zìjǐ如
Bức thư thứ 13 viết cho chính mình
Những con người thành công trước khi bước đến bục vinh quang này, không thể tránh khỏi có những
thời điểm mờ nhạt. Những lúc như thế, bạn không phải sợ hãi gì cả, cũng chẳng cần phải nhục chí e
ngại, chỉ cần cố gắng bước mạnh về phía mục tiêu mình đã đặt ra, sau đó lại dốc sức gấp ba so với
những gì mình đã bỏ ra, vài năm sau, bạn chắc chắn sẽ vượt qua bản thân mình ở hiện tại.


辑辑辑辑辑辑 14 辑辑
如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如
如如
měi yîgè yōuxiù de rén 如 dōuhuì yǒu yīduàn chénmò de shíguāng如 bù bàoyuàn, bù zénàn 如 bùduàn
nǔlì如rěnshòuzhe hēiyè de gūdú yǔ jìmò如jiānxìn zài hēi’àn zhōng yě néng shèngkāi chū zuì hǎo de
huā如
Bức thư thứ 14 viết cho chính mình
Những người giỏi họ đều có thời điểm trầm mặc trước tất cả, không than phiền, không oán trách,
không ngừng cố gắng, một mình chịu đựng sự cô đơn lẻ loi trong đêm và vẫn vững tin rằng, dù ở
trong bóng tối mù mịt, hoa vẫn có thể bung nở rực rỡ.

辑辑辑辑辑辑 15 辑辑
如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如
如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如
nǐ xiànzài hái hěn niánqīng 如 wánquán méiyǒu bìyào yīnwèi nǐ de yīfu bùrú biérén 如 bāo bùshì
míngpái如 huòzhě cúnkuǎn hái bù dào wǔ wèi shù ér jué dé bù’ān如 yīnwèi měi yīgè rén dōu shì
zhèyàng guòlái de 如 nǐ zìjǐ cái shì yī qiè de gēnyuán 如 yào xiǎng gǎibiàn rénshēng 如 shǒuxiān yào
gǎibiàn zìjǐ 如
Bức thư thứ 15 viết cho chính mình
Bây giờ bạn vẫn còn rất trẻ, cho nên đừng có vì quần áo của mình không bằng con nhà người ta, túi
xách chẳng phải hàng hiệu và tiền tiết kiệm không đủ 8 con số mà thấy lo lắng. Vì mỗi người ai nấy
cũng phải trãi qua những lúc như thế, chính bản thân bạn là căn nguyên của tất cả, muốn thay đổi cả
thế giới này thì trước tiên phải thay đổi chính bản thân mình.


辑辑辑辑辑辑 16 辑辑
如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如
如如如如如如如如如如如如如
zòngshǐ nǐ tiānshēng jiù ná dào yī fù hǎo pái 如 yě bùnéng bǎozhèng nǐ rénshēng de qíjú huì bù bù
shùnchàng 如 yě wèibì néng bǎozhèng nǐ zài shēnghuó de bóyì zhōng wěncāoshèngquàn 如 hǎo de
rénshēng qíjú如yào kào zìjǐ bù bù wéiyíng如nǔlì qù zhēngqǔ如
Bức thư thứ 16 viết cho chính mình
Cho dù khi bạn sinh ra có ngay một tấm bài vận mệnh tốt trong tay thì cũng không đảm bảo đời bạn
sẽ cứ thế mà thuận buồm mát mái. Cũng không chắc đảm bảo rằng trò chơi cuộc đời của bạn nắm
chắc phần thắng. Cục diện cả ván cờ đời người này muốn tốt đẹp đến cuối trận, ta phải tự mình suy
tính từng nước đi một, nổ lực hết mình để tranh đấu.

辑辑辑辑辑辑 17 辑辑
如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如
Suǒyǒu de chénggōng如dōu láizì yú bù juàn de nǔlì hé bēnpǎo如suǒyǒu xìngfú如dōu láizì píngfán de
fèndòu hé jiānchí如nǐ wúfǎ zhǎodào jiéjìng如
Bức thư thứ 17 viết cho chính mình
Tất thảy sự thành công đều đến từ những nổ lực không mệt mỏi, hạnh phúc cũng thế, đều đến từ sự
kiên trì và cố gắng rất bình thường, bạn không cách nào tìm được một con đường nào tắt hơn nữa
đâu.

辑辑辑辑辑辑 18 辑辑
如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如
如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如
如如如如如如如如如如如如如如如


Biérén zài áoyè de shíhòu如nǐ zài shuìjiào如biérén yǐjīng qǐchuáng如nǐ hái zài zhēngzhá zài duō shuì jǐ
fènzhōng如Nǐ yǒu hěnduō xiǎngfǎ如dàn nǎodai rèle jiùguòle如biérén què yī jiàn shì jiānchí dàodǐ如Nǐ
lián yī běn shū dōu yào kàn hěnjiǔ如gāi gōngzuò de shíhòu jiù shuā qǐ shǒujī如kěndìng yě bùnéng
zǎochen qǐlái bèi dāncí 如 wǎnshàng jiābān dào shēnyè 如 hěnduō shíhou bù shì nǐ píngfán 如 lùlù
wúwéi如ér shì nǐ méiyǒu biérén fùchū de duō如
Bức thư thứ 18 viết cho chính mình
Lúc người ta thức đêm thì bạn ngủ; lúc người ta tỉnh giấc, thì bạn vẫn còn “lăn lội” qua lại để ngủ
thêm mấy phút. Bạn có nhiều ý tưởng, nhưng chỉ cần căng thẳng một chút là mất hết, còn người ta
dù chỉ là một chuyện nhỏ vẫn cứ kiên trì đến cùng. Bạn xem một cuốn sách thì “mất cả thế kỷ”, lúc
cần làm việc thì ngồi lướt điện thoại, chắc chắn là bạn chẳng thể dậy sớm học thuộc từ mới, hay cũng
chẳng thể nào tăng ca đến đêm muộn. Có nhiều lúc không phải bạn tầm thường, không thể làm được,
mà là vì bạn chẳng chịu bỏ công bỏ sức nhiều được như những người bình thường khác.

辑辑辑辑辑辑 19 辑辑
如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如
如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如
如如如如如如如如如如如如如如如如
dāng yîgèrén hūlūè nǐ shí如bùyào shāngxīn如měi gè rén dōu yǒu zìjǐ de shēnghuó如shuí dōu bù kěnéng
yīzhí péi nǐ 如 zuì gāngà de mò guòyú gāo gū zìjǐ zài biérénxīnlǐ de wèizhì 如 qíshí nǐ míngmíng
zhīdào如zuì bēijiàn bùguò gǎnqíng如zuì liáng bùguò rén xīn如 shì nǐ de如jiùshì nǐ de如yǒu de dōngxī
jiùxiàng shǒuzhōng shā 如 yuè shì jǐn wò 如 jiù huì liúshī de yuè kuài 如 Nǔlìle 如 zhēnxī le, wènxīn
wúkuì如Qítā de如jiāo gěi mìngyùn如
Bức thư thứ 19 viết cho chính mình
Khi có ai đó coi thường bạn, bạn không cần phải đau lòng, mỗi người ai cũng có cuộc sống riêng của
mình, không ai có thể suốt đời ở bên bạn. Điều đáng ngại nhất đó chính là tuej nghĩ rằng mình có
một vị trí đặc biệt trong lòng người khác, thực ra bạn rõ ràng hiểu rằng, thứ hèn mọn nhất chính là
tình cảm, thứ lạnh lùng nhất chính là lòng người, cái gì là của bạn nó sẽ là của bạn. Có những thứ tựa
như cái trong tay, càng nắm chặt thì càng dễ mất đi. Đã cố gắng rồi, trân trọng rồi, tự thấy không hổ
thẹn là được. mọi thứ khác, hãy để số phận quyết định !

辑辑辑辑辑辑 20 辑辑
如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如
如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如


shìshàng méiyǒu yî jiàn gōngzuò bù xīnkǔ如méiyǒu yī chù rénshì bù fùzá如Bùyào suíyì fā píqì如shuí
dōu bù qiàn nǐ de 如 Xuéhuì dīdiào 如 qǔshě jiān bì yǒu deshī 如 bùyòng tài jìjiào 如 Xuézhe tàshí ér
wùshí如yuè nǔlì yuè xìngyùn如dāng yīgè rén yǒule zúgòu de nèihán hé wùzhì zuò hòudùn如rénshēng
jiù huì biàn de dǐqì shízú如
Bức thư thứ 20 viết cho chính mình
Trên đời này chả có việc nào mà không vất vả cả, chả có việc đời nào không phức tạp. Xin đừng dễ
dàng nổi nóng tức giận, chả ai nợ bạn cái gì cả. Học cách khiêm tốn, trong mọi lựa chọn đều có được
và mất, đừng quá toan tính thua thiệt. Học cách sống bình thản mà vẫn đầy thực tế, càng nổ lực thì
càng may mắn, khi một con người hội tụ đủ cả vật chất lẫn tinh thần làm hậu thuẫn thì cuộc đời nhất
định sẽ thành công trọn vẹn.

辑辑辑辑辑辑 21 辑辑
如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如
nǐ jīntiān de nǔlì如shì xìngyùn de fúbǐ如Dāngxià de fùchū如shì míngrì de huā kāi如
Bức thư thứ 21 viết cho chính mình
Những cố gắng của bạn ngày hôm nay, sẽ là điềm báo may mắn cho ngày sau.

辑辑辑辑辑辑 22 辑辑
如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如
如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如
bùguǎn zuóyè jînglìle zěnyàng de qìbùchéngshēng 如 zǎochen xǐng lái zhège chéngshì yīrán
chēshuǐmǎlóng如 kāixīn huòzhě bù kāixīn如chéngshì dōu méiyǒu gōngfū děng如nǐ zhǐ néng míngjì
huòzhě yíwàng如 Nà yí zhàn nǐ àiguò huòzhě hènguò de lǚchéng如 nà yīduàn nǐ pīnmìng nǔlì què
gǎnjué bù dào xīwàng de rìzǐ如dōuhuì guòqù.
Bức thư thứ 22 viết cho chính mình
Cho dù đêm hôm qua bạn đã khóc đau đớn thế nào, sáng hôm sau tỉnh dậy bạn sẽ thấy dòng đời vẫn
cứ trôi như thành phố này vẫn tấp nập như thế. Bạn có vui hay không, thế giới xung quanh cũng
chẳng có hơi đâu mà đợi bạn, bạn chỉ có thể đem những cảm xúc đó giữ lại trong lòng hoặc quên đi.
Người mà bạn đã từng yêu hay từng hận thù kia và quãng thời gian bạn đã từng nổ lực nhưng chưa
một lần cảm nhận thấy hi vọng kia, rồi có lúc cũng sẽ trôi qua thôi.

辑辑辑辑辑辑 23 辑辑
如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如
如如如如如如如如如如如如如如如如如如如


wǒ bù gǎn xiūxí如 yīnwèi wǒ méiyǒu cúnkuǎn如 wǒ bù gǎn shuō lèi如 yīnwèi wǒ méiyǒu chéngjiù如
wǒ bù gǎn tōulǎn如 yīnwèi wǒ hái yào shēnghuó如wǒ néng fàngqì xuǎnzé如dànshì wǒ bùnéng xuǎnzé
fàngqì如Suǒyǐ如jiānqiáng, pīnbó, nǔlì shì wǒ wéiyī de xuǎnzé如
Bức thư thứ 23 viết cho chính mình
Tôi không dám nghỉ ngơi, vì vẫn chưa có khoản tiết kiệm nào của riêng mình; tôi không dám kêu
mệt, vì tôi vẫn chưa thành công; tôi không dám lười biếng, vì tôi vẫn còn đang sống; tôi có thể từ bỏ
lựa chọn, nhưng không thể lựa chọn từ bỏ. Vì vậy, tôi chỉ có lựa chọn duy nhất là kiên cường, phấn
đấu, nổ lực.

辑辑辑辑辑辑 24 辑辑
如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如
如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如
měi yīgè yōuxiù de rén如dōu yǒu yīduàn kǔ bī de shíguāng如huòxǔ shì yīn wèi yī fèn xuéyè如yī fèn
gōngzuò 如 yī duàn àiqíng 如 líkāile bàba māmā 如 qùle yīzuò bié de chéngshì 如 Dāng nǐ juànle yànle
shí如xiǎng xiǎng nǐ de fùmǔ zhèngzài wèi nǐ dǎpīn如zhè jiùshì nǐ bìxū jiānqiáng de lǐ yóu 如
Bức thư thứ 24 viết cho chính mình
Mỗi con người tài giỏi, đều từng có một thời gian đau khổ. Hoặc là vì chuyện học hành, hoặc là vì
công việc, hoặc là do vấn đề tình cảm, phải rời xa cha mẹ, một mình đến thành phố khác sinh sống.
Khi bạn thấy mệt mõi chán chường, hãy thử nghĩ tới cha mẹ bạn đang vì bạn mà cố gắng, đây chính
là lý do khiến bạn phải tiếp tục chiến đấu kiên cường.

辑辑辑辑辑辑 25 辑辑
如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如
如如如如如如如如如如如如如如
Zhège shèhuì shì xiànshí de如nǐ méiyǒu shílì de shíhòu如rénjiā shǒuxiān kàn nǐ wàibiǎo如Suǒyǐ如dāng
nǐ méiyǒu wàibiǎo de shíhòu 如 nǔlì zēngqiáng shílì 如 dāng nǐ jì méi wàibiǎo yòu méi shílì de
shíhòu如rénjiā zhǐ huì gēn nǐ shuō 如Bàibài如
Bức thư thứ 25 viết cho chính mình


Xã hội này rất thực tế, khi bạn không có thực lực, người ta sẽ nhìn ngoại hình của bạn đầu tiên. Vì
vậy, khi bạn không có ngoại hình, hãy cố gắng hết mình để năng lực của mình trở nên tốt hơn, còn
khi cả ngoại hình lẫn năng lực đều không có thì bạn biết rồi đó, người ta sẽ chỉ nói nhanh với bạn
rằng : “bye bye”.

辑辑辑辑辑辑 26 辑辑
如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如
如如如如如如如如如如如如如如
mǎi de qǐ zìjǐ xǐhuan de dōngxi如qù deliǎo zìjǐ xiǎng qù de dìfāng如bù huì yīnwèi shēnbiān rén de lái
huò zǒu sǔnshī shēnghuó de zhìliàng 如 fǎn’ér huì yīnwèi huā zìjǐ deqián 如 lái de gèng yǒu dǐqì
yīxiē如zhè jiùshì yīng gāi nǔlì de yuányīn如
Bức thư thứ 26 viết cho chính mình
Đủ tiền mua những thứ mình thích, đến nơi mình muốn, không phải vì sự xuất hiện hay ra đi của ai
đó mà ảnh hưởng đến cuộc sống của mình, mà ngược lại chính vì tiêu tiền của mình, mà cảm thấy có
động lực làm việc hơn, đây chính là nguyên nhân mà chúng ta nên cố gắng hơn.

辑辑辑辑辑辑 27 辑辑
如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如
méiyǒu rén péi nǐ zǒu yībèizì如suǒyǐ nǐyào shìyìng gūdú如méiyǒu rén huì bāng nǐ yībèizi如suǒyǐ nǐ
yào yīzhí fèndòu如
Bức thư thứ 27 viết cho chính mình
Không có ai đi cùng bạn suốt cuộc đời, vì vậy bạn phải làm quen với sự cô độc, không có ai sẽ giúp
bạn được cả đời, vì vậy bạn phải không ngừng cố gắng.

辑辑辑辑辑辑 28 辑辑
如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如
zǎoshang xǐng lái shí 如 gěi zìjǐ dìng gè mùbiāo 如 jīntiān yīdìng yào bǐ zuótiān hǎo 如 měitiān
jiānchí如yīdìng huì dà yǒu shōuhuò 如


Bức thư thứ 28 viết cho chính mình
Buổi sáng thức dậy hãy cho mình một mục tiêu : ngày hôm nay nhất định phải tốt hơn hôm qua !
Kiên trì mỗi ngày, nhất định sẽ thu được thành quả !

辑辑辑辑辑辑 29 辑辑
如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如
jìng xiàxîn lái hǎo hǎo zuò nǐ gāi zuò de shì如gāi hǎohǎo nǔlìle ! Yǒu shíhou zhēn de nǔlì hòu如nǐ huì
fāxiàn zìjǐ yào bǐ xiǎngxiàng de yōuxiù hěnduō如
Bức thư thứ 29 viết cho chính mình
Hãy bình tĩnh lại và làm tốt những gì bạn nên làm, đến lúc phải nỗ lực rồi ! Có lúc khi thực sự cố
gắng, bạn sẽ phát hiện hóa ra bạn giỏi hơn mình tưởng rất nhiều !

辑辑辑辑辑辑 30 辑辑
如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如
qiāoqiāo de qù nǔlì如děng biàn lìhài zhīhòu如bèng chūlái bǎ céngjīng kàn bùqǐ zìjǐ de rén xià yī dà
tiào如cái shì nǐ xiànzài xūyào dàng zuò mùbiāo de shì如
Bức thư thứ 30 viết cho chính mình
Lặng lẽ làm việc chăm chỉ, đợi đến khi bạn trở nên tài giỏi hơn, phải để cho những người đã từng coi
thường bạn phải bất ngờ, phải lấy đó làm mục tiêu cố gắng của bạn ở hiện tại.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×