Tải bản đầy đủ

Ảnh hưởng của văn hóa doanh nghiệp đến hoạt động QTNL của Vinamilk

Trường Đại học Thương Mại
Khoa Quản trị Nhân lực

HÀNH VI TỔ CHỨC
Nhóm 10
Đề tài: “Phân tích văn hóa của một tổ chức cụ thể và
sự ảnh hưởng của văn hóa tổ chức đến hành vi của
người lao động trong tổ chức đó.”


I

Cơ sở lý luận

II
III

Phân tích văn hóa công ty Vinamilk
Ảnh hưởng của văn hóa doanh nghiệp đến hoạt
động QTNL của VinamilkI. CƠ SỞ LÝ LUẬN
Khái niệm?

Văn hóa tổ
chức

Hành vi tổ
chức

Các đặc tính của văn hóa tổ
chức?


II. PHÂN TÍCH VĂN HÓA CỦA
CÔNG TY SỮA VINAMILK
*Giới thiệu về công ty sữa Vinamilk:
- Tên đầy đủ: Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam.
- Thành lập ngày 20 tháng 8 năm 1976.
- Trong những năm gần đây công ty đã đạt được nhiều danh dự cao quý:
+ Huân chương lao động Hạng I (1996)
+ Anh Hùng Lao động (2000)
+ Huân chương Độc lập Hạng III (2005)
+ “Siêu cúp” Hàng Việt Nam chất lượng cao và uy tín năm 2006
+ Top 10 “Hàng Việt Nam chất lượng cao”

Vinamilk đã trở thành công ty hàng đầu Việt Nam về
chế biến và cung cấp các sản phẩm về sữa.


II. PHÂN TÍCH VĂN HÓA CỦA
CÔNG TY SỮA VINAMILK
*Ngành nghề, lĩnh vực hoạt động và các sản phẩm chính:


II. PHÂN TÍCH VĂN HÓA CỦA CÔNG TY
SỮA VINAMILK

*Đặc điểm lực lượng lao động:
Phân theo trình độSố lượng

Tỷ lệ

1.480

35,9 %

400

9,71 %

Lao động có tay nghề:

1.787

43,35 %

Lao động phổ thông:

455

11,04 %

4.122

100 %

Cán bộ có trình độ đại học và trên đại học
Cán bộ có trình độ trung cấp:

Tổng cộng:

Bảng 2.4. Cơ cấu lao động
Nguồn: Bản báo cáo Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam Vinamil


II. PHÂN TÍCH VĂN HÓA CỦA
CÔNG TY SỮA VINAMILK
* Cấu trúc văn hóa hữu hình:
- Logo, khẩu hiệu:

“Chất lượng quốc tế - Chất lượng Vinamilk”


II. PHÂN TÍCH VĂN HÓA CỦA
CÔNG TY SỮA VINAMILK
- Về kiến trúc và cách bài trí: Tất cả các nơi làm việc của công ty đều có
logo
- Công nghệ: Năm 1999 áp dụng “ Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu
chuẩn quốc tế ISO 9002’’ và hiện nay áp dụng “ Hệ thống quản lý chất
lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2000 ’’
- Quảng cáo: nhân rộng trên khắp các phương tiện truyền thông đại chúng
với hình ảnh những chú bò đáng yêu trên nền thiên nhiên tươi đẹp, đầy sức
sống.


II. PHÂN TÍCH VĂN HÓA CỦA
CÔNG TY SỮA VINAMILK

*Kiến trúc, trang phục và hoạt động thường niên:


II. PHÂN TÍCH VĂN HÓA CỦA CÔNG
TY SỮA VINAMILK

- Các giá trị được tuyên bố:
Triết lý kinh doanh

“Vinamilk mong muốn trở thành sản phẩm được yêu
thích nhất ở trên mọi khu vực, lãnh thổ, Vì thế chúng rôi
tâm niệm rằng chất lượng và sáng tạo là người bạn đồng
hành cùng Vinamilk. Vinamilk xem khách hàng là trung
tâm và cam kết đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng.”


II. PHÂN TÍCH VĂN HÓA CỦA
CÔNG TY SỮA VINAMILK
* Các giá trị được tuyên bố:
Cam kết của Vinamilk

“Trang thiết bị hàng đầu, phòng thí nghiệm hiện đại nhất,
Vinamilk tự hào cùng các chuyên gia danh tiếng trong và ngoài
nước đồng tâm hợp lực làm hết sức mình để mang lại nhưng sản
phẩm dinh dưỡng tốt nhất, hoàn hảo nhất.


II. PHÂN TÍCH VĂN HÓA CỦA
CÔNG TY SỮA VINAMILK

* Các giá trị được tuyên bố:
Tầm nhìn

Sản phẩm Vinamilk với chất lượng quốc tế luôn đáp ứng
hoàn hảo nhất cho người tiêu dùng.

Chính sách
chất lượng

Luôn thỏa mãn và có trách nhiệm với khách hàng bằng
chách đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ, đảm bảo chất
lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm với giá cả cạnh tranh
theo luật định


II. PHÂN TÍCH VĂN HÓA CỦA CÔNG
TY SỮA VINAMILK

* Các giá trị được tuyên bố:
+ Định vị thương hiệu

Mục tiêu

+ Xây dựng giá trị tình cảm mới của thương hiệu
+ Không ngừng phát triển quy mô và tầm vóc
+Vươn xa hơn đến các thị trường khó tính nhất

+ Đẩy mạnh quảng cáo hình ảnh của công ty

Chiến lược

+ Biến đối thủ thành đối tác- Bắt tay với các tập
đoàn lớn
+ Đa dạng hoá các dòng sản phẩm


II. PHÂN TÍCH VĂN HÓA CỦA
CÔNG TY SỮA VINAMILK
*Tôn trọng, chấp hành nghiêm túc pháp luật Việt Nam:

Điều
tiết
cạnh
tranh

Bảo
vệ
người
tiêu
dùng

Bảo vệ
môi
trường

An
toàn
bình
đẳng

Khuyến
khích
phát
hiện
ngăn
chặn
hành vi
sai trái


II. PHÂN TÍCH VĂN HÓA CỦA
CÔNG TY SỮA VINAMILK

Những quan niệm chung:
- Vinamilk đã xác định yếu tố “con người” sẽ quyết định đến sự
thành công hay thất bại của doanh nghiệp
- Vinamilk luôn quan tâm đến công tác tài trợ cho các hoạt động
liên quan đến thế hệ trẻ, thông qua các quỹ tài trợ
- Lấy chất lượng làm đầu
- Sống và làm việc vì cộng đồng


II. PHÂN TÍCH VĂN HÓA CỦA
CÔNG TY SỮA VINAMILK


Ảnh hưởng của văn hóa doanh nghiệp đến hành vi của
người lao động tại công ty sữa Vinamilk
 Nhân viên của công ty luôn thể hiện tinh thần tương thân tương ái và gửi
tâm huyết vào từng sản phẩm
 Nhân viên của công ty luôn có một niềm tin vào sự phát triển của công ty
 Họ tin rằng sự cố gắng của mình sẽ thúc đẩy công ty phất
 Họ nhận thức được vai trò và trách nhiệm của mình trong việc thúc đẩy
công ty đi lên


Ảnh hưởng của văn hóa doanh nghiệp đến hành vi của
người lao động tại công ty sữa Vinamilk
 Coi nhu cầu của khách hàng vừa là mục tiêu, động lực, vừa là tiêu chuẩn của
mọi hoat động kinh doanh sản xuất của công ty và của mỗi thành viên trong
công ty
 Họ cảm thấy công ty như gia đình thứ hai của họ


III. ẢNH HƯỞNG CỦA VĂN HÓA DOANH NGHIỆP ĐẾN
HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TẠI VINAMILK
́́Các hoạt động đảm bảo an toàn và sức khỏe cho người lao động:
-

Hoạt động về an toàn lao động: Tập huấn về an toàn lao động, phòng cháy
chữa cháy cho 100% người lao động đang làm việc tại các nhà máy, xí
nghiệp, trang trại.

- Chăm sóc sức khỏe người lao động:
 Xây dựng các bộ phận y tế tại tất cả địa điểm hoạt động của Vinamilk
 Khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho nhân viên
 Sử dụng các gói bảo hiểm chăm sóc sức khỏe và tai nạn cho người lao động


III. ẢNH HƯỞNG CỦA VĂN HÓA DOANH NGHIỆP ĐẾN
HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TẠI VINAMILK
Đảm bảo quyền và lợi ích của người lao động:
Xây dựng và duy trì cơ chế tiếp nhận thông tin và giải quyết phản ánh,
khiếu nại của người lao động
Ghi nhận và bù đắp thỏa đáng cho các giá trị lao động của nhân viên:
Thang bảng lương của Vinamilk đang xây dựng theo hệ thống Merce
Đào tạo và phát triển năng lực cho nhân viên:
Năm 2013, Vinamilk đã chi 6,5 tỷ đồng cho các chương trình đạo tạo nội
bộ và bên ngoài. Chương trình Phát triển đội ngũ kế thừa được tổ chức nhằm
mục đích phát triển nhân sự có năng lực cho các vị trí lãnh đạo chủ chốt trong
công ty


Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý người lao
động trong doanh nghiệp qua đó giúp duy trì và phát
triển văn hóa tổ chức:
Thực hiện tốt đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội:
- Đạo đức kinh doanh:
 tính trung thực,
 tôn trọng con người,
 gắn lợi ích của doanh nghiệp với
lợi ích của khách hàng và toàn xã hội


Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý người lao
động trong doanh nghiệp qua đó giúp duy trì và phát
triển văn hóa tổ chức:
- Trách nhiệm xã hội:
 Khía cạnh kinh tế: Đối với Nhà nước, người tiêu dùng, chủ sở hữu doanh
nghiệp và đối với người lao động
 Khía cạnh pháp lý: Điều tiết cạnh tranh, bảo vệ người tiêu dùng, bảo vệ
môi trường, an toàn bình đẳng
 Khía cạnh nhân văn: Nâng cao chất lượng cuộc sống, năng lực lãnh đạo
của nhân viên; Phát huy nhân cách đạo đức của nhân viên.


Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý người lao
động trong doanh nghiệp qua đó giúp duy trì và phát
triển văn hóa tổ chức:
Tuyển chọn, sàng lọc nhân viên
Tuyển chọn những người quản lý không chỉ có năng lực mà còn có phẩm
chất tốt.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×