Tải bản đầy đủ

Dược động học béo phì

DƯỢC ĐỘNG HỌC
VÀ TÌNH TRẠNG BÉO PHÌ

Béo phì
Trọng lượng cơ thể
Chỉ số BMI

Bệnh lý hay Tình trạng sinh lý đặc biệt?

1


Béo phì
Biến đổi sinh lý  Thay đổi về dược động học
Thường có bệnh lý đi kèm

Phân bố
Tỷ lệ cơ - mỡ - nước thay đổi
Thể tích phân bố thay đổi  T1/2 thay đổi
Lượng protein huyết tương thay đổi
 Tỷ lệ gắn kết protein huyết tương thay đổi


Chuyển hóa – Thải trừ
Phân bố + Lưu lượng máu thay đổi
 Thay đổi tốc độ và mức độ chuyển hóa, thải trừ

2


Hiệu chỉnh liều
Aminoglycosid
ABW = IBW + 0,4 (TBW – IBW)

3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×