Tải bản đầy đủ

VẬN HÀNH NHÀ MÁY ĐIỆN HẠT NHÂN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
1

VIỆN KỸ THUẬT HẠT NHÂN VÀ VẬT LÝ MÔI TRƯỜNG

VẬN HÀNH NHÀ MÁY
ĐIỆN HẠT NHÂN
GVHD:

ThS LÊ ANH ĐỨC

SV thực hiện:

LÊ MINH CHÂU
NGUYỄN HỮU HỌC
PHAN THANH THÁI
NGUYỄN VĂN THỦY


2


NỘI DUNG
1. Giới hạn nhiệt và các yếu tố bất bình đẳng Xenon và ngộ
độc Samarium, các hiệu ứng không gian
2. Nguồn phóng xạ từ lò phản ứng
Kiểm soát áp suất lò phản ứng (RPV)
3. Bù trừ và kiểm soát phản ứng


1. GIỚI HẠN NHIỆT VÀ CÁC YẾU TỐ
BẤT BÌNH ĐẲNG XENON VÀ
NGỘ ĐỘC SAMARIUM,
CÁC HIỆU ỨNG KHÔNG GIAN
3


4

1.1 Giới hạn nhiệt


Giới hạn chính và giới hạn phụ
o Giới hạn chính:
- Nhiệt độ tối đa của nhiên liệu
- Nhiệt độ tối đa của nhiên liệu ốp
- Thông lượng nhiệt trên bề mặt của nhiên liệu ốp
- DNBR
- Tất cả những điều này không thể đo lường được
o Giới hạn phụ
- Mật độ công suất nhiệt tuyến tính
- Tổng công suất
- Nhiệt độ nước làm mát đầu ra


5

1.2 Bất bình đẳng
• Số lượng được đề cập có phân bố không đồng đều trong lõi lò phản ứng
• Không đồng đều
- Giữa cụm nhiên liệu
- Bên trong cụm nhiên liệu, giữa các pin


- Dọc theo trục thẳng đứng
- Bên trong pin nhiên liệu
• Theo đó, ba loại yếu tố bất bình đẳng được xác định
• Chúng có thể được sử dụng để tính số lượng vật lý tại điểm nóng từ các giá trị trung
bình
• Nếu các giới hạn không được vượt quá tại điểm nóng, chúng không được vượt quá bất
cứ đâu


6

Lõi tải nhiên liệu tươi VVER 1000


7

Phân phối nhiệt lượng xuyên tâm VVER 1000


8

Phân phối nhiệt lượng trong trường hợp bình thường lõi tải PWR


9

Phân phối điện ở PWR trong trường hợp lõi tải rò rỉ thấp


10

Phân bố không gian của dòng neutron và mật độ công suất trong vùng
lân cận của một bộ điều khiển WWER-440


11

Pin phân phối điện trong trường hợp của một lắp ráp bên trong và bên ngoài


12

Các phương pháp khác nhau của nhiên liệu lắp ráp và hiệu quả của nó trên
công suất tối đa tương đối


13

Phân phối điện trục của các bộ nhiên liệu khác nhau của WWER- 440 trong
trường hợp rút thanh điều khiển 125 cm


14

Phân phối điện trục của các bộ nhiên liệu khác nhau của một WWER- 440 trong trường hợp
rút thanh điều khiển 175 cm


15

Phân phối điện trục của một WWER-440 tại ba thời điểm khác nhau trong chu kỳ đốt cháy


16

Phân phối điện trục của các cụm nhiên liệu khác nhau của WWER-440 tại
ba thời điểm khác nhau trong chu trình đốt cháy


17

Biến đổi của thông lượng nhiệt và DNBR
dọc theo pin nhiên liệu


18

Sự thay đổi về thể tích theo chu kỳ thời gian và quá trình đốt cháy


19

1.3 Ngộ độc xenon và samarium
• Tiết diện hấp thụ nhiệt của 135-Xe là
một trong những đồng vị cao nhất của
tất cả các đồng vị đã biết
• Năng suất phân hạch tích lũy cũng là
một trong những sản lượng cao nhất
• Đây là chất độc phản ứng mạnh nhất
• Hiệu ứng rất mạnh đối với phản ứng
của lò phản ứng


20

Ảnh hưởng của ngộ độc xenon lên phản ứng theo công suất lò phản ứng


21

Ngộ độc Xenon sau khi khởi động, cho các giá trị công suất
cuối cùng khác nhau


22

Nồng độ I-ốt và xenon sau khi thay đổi công suất


23

Nồng độ I-ốt và xenon sau khi tắt máy


24

Thay đổi ngộ độc Xe nếu công suất thay đổi từ P1 sang P2


25

Nồng độ I-ốt và xenon trong quá trình tắt máy và khởi
động lại sau


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×