Tải bản đầy đủ

Công tác tuyển dụng nhân công lao động tại công ty sản xuất hàng tiêu dùng bình tiên bitis

CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN CÔNG LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY
SẢN XUẤT HÀNG TIÊU DÙNG BÌNH TIÊN - BITIS

Tổng quan về Công ty sản xuất hàng tiêu dùng Bình Tiên, gọi tắt là
"Biti's", là Công ty hàng đầu về giày dép tại Việt Nam được thành lập tại Q.6 TP
HCM từ năm 1982. Lúc ban đầu là hai tổ hợp tác nhỏ Bình Tiên và Vạn Thành,
với số công nhân ban đầu vỏn vẹn 20 người. Sau 29 năm phấn đấu đầy cam go
và thử thách, vượt qua muôn vàn khó khăn và gian nan, nay đã trở thành một
nhóm Công ty gồm 2 đơn vị thành viên Biti's và Dona Biti's. CBCNV đã tăng
lên 9000 người. Trong nước có 3 Trung tâm Thương mại, 1 Trung tâm Kinh
doanh, 2 chi nhánh và hơn 4000 đại lý phủ khắp đất nước. Sản phẩm Biti's tiêu
thụ đến hơn 40 quốc gia và khu vực trên thế giới, trong đó có những thị trường
nổi tiếng và khó tính nhất.
Tại Trung Quốc, Biti's đã thiết lập 4 văn phòng Đại diện thường trú ở
Quảng Châu, Côn Minh, Nam Ninh và Hà Khẩu. Thương hiệu Bitis đã được
đăng ký tại nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa vào năm 1999. Hiện nay Bitis
là một Công ty hàng đầu của Việt Nam trong ngành sản xuất kinh doanh giầy
dép, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng để điều chỉnh chất lượng, mẫu mã để
phù hợp với người tiêu dùng.
Do vậy. Công ty rất coi trọng công tác tuyển dụng công nhân lao động
cũng như các cán bộ văn phòng trong Công ty để phù hợp với mô hình sản xuất

và mang lại sự tăng trưởng bền vững của những năm tới.
Tuyển dụng là quá trình tìm kiếm, thu hút và tuyển chọn từ nhiều nguồn
khác nhau những nhân viên đủ khả năng đảm nhiệm những vị trí mà doanh
nghiệp cần tuyển.
Tuyển dụng nhân sự không chỉ là nhiệm vụ của phòng tổ chức nhân sự, và
cũng không chỉ là công việc đơn giản bổ sung người lao động cho doanh nghiệp,
mà đó thực sự là quá trình tìm kiếm và lựa chọn cẩn thận. Nó đòi hỏi phải có sự
Vương Quốc Thắng

1
Page


kết hợp giữa các bộ phận trong doanh nghiệp với nhau, phải có sự định hướng rõ
ràng, phù hợp của lãnh đạo doanh nghiệp.
Quá trình tuyển dụng nhân sự có ảnh hưởng rất lớn tới chất lượng nguồn nhân
lực trong doanh nghiệp sau này. Khi doanh nghiệp thu hút được nhiều người ứng
tuyển và tuyển chọn được những người phù hợp với doanh nghiệp, thì chất
lượng nhân sự sẽ được nâng lên rất nhiều. Từ đó, hiệu quả công việc của doanh
nghiệp cũng sẽ được thay đổi.
Quy trình tuyển dụng nhân sự: Hiện nay không phải công ty nào khi
muốn tuyển dụng là cũng lựa chọn được những người đáp ứng được nhu cầu của
mình. Số người ứng cử đôi khi không bằng số người cần tuyển, hoặc những
người được tuyển dụng lại không phù hợp với doanh nghiệp, nhưng doanh
nghiệp vẫn phải lựa chọn. Vậy, để tìm kiếm, thu hút và tuyển chọn được nguồn
nhân lực có hiểu quả, doanh nghiệp cần phải biết nhiều nguồn cung cấp nhân sự
khác nhau, áp dụng nhiều hình thức tuyển dụng khác nhau và thực hiện quy
trình tuyển dụng rõ ràng, hiệu quả.
Các nguồn nhân sự tuyển dụng: Doanh nghiệp thường tuyển dụng nhân
lực từ hai nguồn, ở bên trong doanh nghiệp và ở thị trường lao động bên ngoài
doanh nghiệp. Nguồn nhân lực bên trong thường được ưu tin hơn, nhưng nguồn
nhân lực bên ngoài lại có quy mô rộng lớn hơn, nên được tuyển dụng nhiều hơn.
Nguồn nhân lực từ trong doanh nghiệp: Là những người đang làm việc
cho doanh nghiệp. Họ thường được lựa chọn cho những vị trí công việc cao hơn
mà họ đang đảm nhận. Với nguồn nhân lực này, doanh nghiệp hiểu rất rõ về khả
năng, tính cách của họ, nên việc chọn lựa dễ hơn, chính xác hơn. Khi lựa chọn
nguồn nhân lực này, doanh nghiệp không mất thời gian đào tạo, chi phí tuyển
dụng và vẫn duy trì được công việc như cũ, và kích thích được tinh thần, khả
năng làm việc của nhân viên. Tuy nhiên, khi sử dụng nguồn nhân lực này, doanh
nghiệp sẽ không thay đổi được chất lượng nguồn nhân lực.Vương Quốc Thắng

2
Page


Nguồn nhân lực bên ngoài doanh nghiệp: Rất đa dạng, phong phú như
sinh viên các trường đại học, cao đẳng, các trung tâm dạy nghề, những lao động
tự do hay những lao động đang làm việc trong các tổ chức khác. Với nguồn nhân
lực rộng lớn này, doanh nghiệp có nhiều sự lựa chọn hơn, nhưng lại cũng khó
khăn lựa chọn hơn. Khi tuyển dụng từ bên ngoài, doanh nghiệp phải mất chi phí
tuyển dụng, đào tạo, hướng dẫn...Nguồn nhân lực này sẽ làm thay đổi chất lượng
lao động của doanh nghiệp.
Các hình thức tuyển dụng nhân sự: Các doanh nghiệp có thể áp dụng
nhiều hình thức tuyển dụng nhân sự khác nhau, tùy vào điều kiện cụ thể của
doanh nghiệp: tuyển dụng thông qua quảng cáo trên các phương tiện truyền
thông, thông qua sự giới thiệu, thông qua các trung tâm môi giới và giới thiệu
việc làm, thông qua các hội chợ việc làm hoặc tuyển dụng trực tiếp tại các
trường đại học, cao đẳng
Tuyển dụng thông qua quảng cáo trên các phương tiện truyền thông:
Đây là hình thức tuyển dụng phố biến nhất. Doanh nghiệp đăng tải thông tin
tuyển dụng trên các kênh truyền hình, đài phát thanh, mạng internet, báo...Tùy
vào yêu cầu và tính chất công việc, nhu cầu nhân sự, mà doanh nghiệp lựa chọn
hình thức phù hợp hoặc kết hợp nhiều hình thức với nhau.
Tuyển dụng thông qua giới thiệu: Qua giới thiệu từ người quen, từ các
thành viên trong doanh nghiệp, doanh nghiệp có thể tìm kiếm được những người
phù hợp khá nhanh chóng và cụ thể. Tuy nhiên hình thức tuyển dụng này chỉ ở
quy mô hẹp.
Tuyển dụng thông qua các trung tâm môi giới và giới thiệu việc làm:
Hình thức này thường được áp dụng đối với các doanh nghiệp không có bộ phận
chuyên trách về quản trị nhân sự. Doanh nghiệp sẽ gửi yêu cầu tới các trung tâm
môi giới, giới thiệu việc làm và các trung tâm này sẽ đảm nhận việc tuyển chọn
nhân sự phù hợp với doanh nghiệp
Vương Quốc Thắng

3
Page


Tuyển dụng thông qua hội chợ việc làm: Với hình thức tuyển dụng này,
nhà tuyển dụng và ứng viên được tiếp xúc trực tiếp với nhau, có cơ hội trao đổi,
thấu hiểu, để từ đó mở ra cơ hội lựa chọn tốt hơn.
Tuyển dụng trực tiếp từ các trường cao đẳng, đại học: Doanh nghiệp cử
người tới tận các trường đại học, cao đẳng, dạy nghề để tìm kiếm, lựa chọn
những ứng viên phù hợp với yêu cầu công việc của doanh nghiệp.
Quy trình tuyển dụng nhân sự: Mọi quy trình tuyển dụng đều thực hiện theo
các bước: lập kế hoạch tuyển dụng, xác định phương pháp và các nguồn tuyển dụng, xác định
thời gian và địa điểm tuyển dụng, tìm kiếm ứng viên, đánh giá quá trình tuyển dụng, hướng
dẫn nhân viên mới hòa nhập với môi trường doanh nghiệp.Tuy nhiên, không phải mọi doanh
nghiệp đều có quy trình tuyển dụng giống nhau, nhiều khi trong một doanh nghiệp, tuyển
dụng cho các vị trí khác nhau cũng có cách tuyển dụng khác nhau. Vì vậy, quy trình tuyển
dụng nhân sự sau đây được các doanh nghiệp áp dụng rất linh hoạt.

STT
1

Các bước

Nội dung

Lập kế hoạch tuyển Doanh nghiệp xác định: số lượng nhân viên cần tuyển,
dụng

các vị trí cần tuyển và các tiêu chuẩn đặt ra đối với
ứng viên.

2

Xác định phương

Doanh nghiệp xác định vị trí nào nên tuyển người ở

pháp và các nguồn

trong và vị trí nào nên tuyển người ở ngoài doanh

tuyển dụng

nghiệp. Các hình thức tuyển dụng sẽ được áp dụng là
gì?

3

Xác định địa điểm,

Doanh nghiệp xác định được những địa điểm cung

thời gian tuyển dụng cấp nguồn lao động thích hợp cho mình. Chẳng hạn
lao động phổ thông, tập trung ở các vùng nông thông,
còn lao động đòi hỏi tay nghề, chuyên môn sẽ tập
trung trong các trường đại học, dạy nghề... Doanh
nghiệp cũng phải lên được thời gian tuyển dụng dài
hạn, ngắn hạn, phù hợp với nhu cầu của mình.
Vương Quốc Thắng

4
Page


4

Tìm kiếm, lựa chọn Dùng nhiều hình thức đa dạng để thu hút các ứng
ứng viên

viên, đặc biệt là phải xây dựng được hình ảnh tốt đẹp,
và đúng với thực tế của doanh nghiệp. Tổ chức các
vòng tuyển chọn và các buổi gặp gỡ, phỏng vấn cởi
mở với các ứng viên. Công việc này liên quan trực
tiếp tới cán bộ tuyển dụng, vì vậy cán bộ tuyển dụng
đòi hỏi phải là người có chuyên môn tốt, phẩm chất
đạo đức, kinh nghiệm phỏng vấn...

5

Đánh giá quá trình

Doanh nghiệp cần phải đánh giá xem quá trình tuyển

tuyển dụng

dụng có gì sai sót không và kết quả tuyển dụng có đáp
ứng được nhu cầu nhân sự của doanh nghiệp hay
không? Phải xem xét các chi phí cho quá trình tuyển
dụng, tiêu chuẩn, phương pháp và các nguồn tuyển
dụng...có hợp lý không?

6

Hướng dẫn nhân

Để giúp nhân viên mới nhanh chóng nắm bắt được

viên mới hòa nhập

công việc, hòa nhập với môi trường của doanh nghiệp,
bạn cần áp dụng những chương trình đào tạo, huấn
luyện đối với nhân viên mới.

* Những hạn chế và đề xuất 1 số giải pháp để khắc phục:
Tuyển chọn:
- Nâng cao năng lực của người lãnh đạo doanh nghiệp đến mức đáp ứng được
điều kiện để tuyển chọn nhân sự.
- Nâng cao năng lực của hệ thống tuyển chọn đến mức có thể đánh giá chính xác
được năng lực của ứng viên.
- Xác định đúng và đủ các tiêu chí đánh giá.
- Thay đổi quan điểm đánh giá. Coi trọng người sử dụng hơn công cụ trong công
tác đánh giá con người.
- Nâng cao năng lực đánh giá con người của những người làm công tác tuyển
Vương Quốc Thắng

5
Page


chọn.
- Xây dựng mô hình đánh giá hợp lý
- Luôn luôn nỗ lực hoàn thiện các công cụ đánh giá
- Xây dựng cơ chế phù hợp để phát hiện hoặc để nhân lực xuất sắc tự bộc lộ.
Sử dụng:
- Nâng cao năng lực của người lãnh đạo doanh nghiệp đến mức đáp ứng được
điều kiện để sử dụng nhân lực.
- Xây dựng phong cách lãnh đạo và quản lý phù hợp
- Xây dựng môi trường làm việc phù hợp
- Xây dựng mô hình sử dụng phù hợp
- Bố trí công việc phù hợp
- Giao việc rõ ràng về nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và quy trình làm việc.
- Đưa ra những yêu cầu vừa sức
- Đãi ngộ xứng đáng
- Xây dựng chính sách đãi ngộ của doanh nghiệp nhất quán và công bằng cho
mọi người dù là cũ hay mới.
- Không nên phô trường việc tuyển dụng nhân lực về một cá nhân nào đó, cần
phải coi tất cả các nhân viên trong doanh nghiệp đều là nhân lực tốt để tất cả
mọi nhân viên đều cảm thấy mình được tôn trọng như nhau...
Phát triển:
- Nâng cao năng lực đào tạo, huấn luyện và hỗ trợ sự phát triển năng lực của
nhân viên cho lãnh đạo.
- Doanh nghiệp nên chú trọng phát triển năng lực tổng hợp và khả năng thích
nghi và nâng cao ý thức trách nhiệm trong công việc cho nhân viên.
- Coi trọng công tác phát triển bản thân cho nguồn nhân lực.
Kết Luận
Qua môn học này tôi đã được trang bị những kiến thức rất thực tế. Trong
công tác tuyển dụng để tạo ra năng lực cạnh tranh cho Công ty, lợi thế thông qua
con người được xem là yếu tố căn bản có tính quyết định đến thành công hay
Vương Quốc Thắng

6
Page


thất bại của doanh nghiệp. Nguồn nhân lực tốt là yếu tố bền vững nhất trong mọi
tổ chức.
Vậy làm thế nào để có được một nguồn nhân lực tốt?
Phụ thuộc rất nhiều yếu tố như đào tạo, môi trường làm việc, cơ cấu tổ
chức, chế độ đãi ngộ như khen thưởng đó chính là một công cụ khuyển khích
hiệu quả trong công việc, cụ thể các chính sách tại Công ty áp dụng như sau:
liên tục khen thưởng đột xuất cho CBCNV căn cứ vào mức độ đóng góp của
từng nhân sự nhằm khuyến khích tinh thần hăng say làm việc và đưa ra nhiều ý
tưởng cải tiến, sáng tạo cho sản phẩm cũng như trong công việc. Tuy nhiên
trong đó yếu tố quan trọng đó là chất lượng tuyển dụng đầu vào. Ý thức được
điều này Công ty phải sử dụng nhiều giải pháp tuyển dụng cả bên trong và bên
ngoài để bổ xung vào nguồn nhận lực thiếu hụt của mình.

Vương Quốc Thắng

7
PageTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×