Tải bản đầy đủ

Quy trình tuyển dụng tại công ty CP quốc tế sơn hà

QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG TẠI CÔNG TY CP QUỐC TẾ SƠN HÀ

Mở đầu
Bất kỳ một doanh nghiệp nào khi tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh
cũng đều phải hội đủ hai yếu tố, đó là nhân lực và vật lực. Trong đó, nhân lực đóng
vai trò cực kỳ quan trọng, có tính quyết định tới sự tồn tại và phát triển của doanh
nghiệp.
Một là, do sự cạnh tranh ngày càng gay gắt trên thị trường nên các doanh nghiệp
muốn tồn tại và phát triển buộc phải cải tiến tổ chức của mình theo hướng tinh
giảm gọn nhẹ, năng động, trong đó yếu tố con người mang tính quyết định.
Con người - với kỹ năng, trình độ của mình, sử dụng công cụ lao động tác động
vào đối tượng lao động để tạo ra sản phẩm hàng hoá cho xã hội. Quá trình này
cũng được tổ chức và điều khiển bởi con người. Con người thiết kế và sản xuất ra
hàng hoá và dịch vụ, kiểm tra chất lượng, đưa sản phẩm ra bán trên thị trường,
phân bố nguồn tài chính, xác định các chiến lược chung và các mục tiêu cho tổ
chức. Không có những con người làm việc có hiệu quả thì mọi tổ chức đều không
thể nào đạt đến các mục tiêu của mình.
Hai là, sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật cùng với sự phát triển kinh tế buộc các
nhà quản trị phải biết làm cho tổ chức của mình thích ứng. Do đó, việc thực hiện
các nội dung hoạch định, tuyển dụng, duy trì, phát triển, đào tạo, động viên và tạo
mọi điều kiện thuận lợi cho con người thông qua tổ chức, nhằm đạt được mục tiêu

đã định trước là vấn đề quan tâm hàng đầu.
Ba là, nghiên cứu quản trị nguồn nhân lực giúp cho nhà quản trị đạt được mục
đích, kết quả thông qua người khác. Một quản trị gia có thể lập kế hoạch hoàn
chỉnh, xây dựng sơ đồ tổ chức rõ ràng, có hệ thống kiểm tra hiện đại chính xác,


v.v…nhưng nhà quản trị đó vẫn có thể thất bại nếu không biết tuyển đúng người
cho đúng việc, hoặc không biết cách khuyến khích nhân viên làm việc. Để quản trị
có hiệu quả, nhà quản trị cần biết cách làm việc và hòa hợp với người khác, biết
cách lôi kéo người khác làm cho mình.
Bốn là, nghiên cứu quản trị nguồn nhân lực giúp cho các nhà quản trị học được
cách giao dịch với người khác, biết tìm ra ngôn ngữ chung và biết nhạy cảm với
nhu cầu của nhân viên, biết cách đánh giá nhân viên chính xác, biết lôi kéo nhân
viên say mê với công việc, tránh được các sai lầm trong tuyển chọn, sử dụng nhân
viên, biết cách phối hợp thực hiện mục tiêu của tổ chức và mục tiêu của các cá
nhân, nâng cao hiệu quả của tổ chức và dần dần có thể đưa chiến lược con người
trở thành một bộ phận hữu cơ chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp, góp phần
nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác của tổ chức.
Một trong các nội dung quan trọng trong việc quản trị nguồn nhân lực là tuyển
dụng. Trong phần này, chúng tôi sẽ trình bày về Quy trình tuyển dụng tại Công
ty CP Quốc tế Sơn Hà:

1. GIỚI THIỆU VỀ SƠN HÀ
Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà - tiền thân là Công ty TNHH
Cơ Kim khí Sơn Hà được thành lập từ năm 1998. Trải qua một
quá trình nỗ lực không mệt mỏi, từ một cơ sở sản xuất bồn
chứa nước Inox, Sơn Hà đã định hướng phát triển thành nhà
sản xuất thép không gỉ hàng đầu tại Việt Nam. Các sản
phẩm mang thương hiệu SƠN HÀ đã khẳng định được chỗ
đứng vững chắc của mình trong trái tim mỗi người tiêu dùng


Việt Nam và là một bạn hàng tin cậy của nhiều đối tác quốc
tế.
Các mốc phát triển chính:
- 17/11/1998: Công ty TNHH Cơ Kim khí Sơn Hà thành lập
- 30/10/2007: Công ty TNHH Cơ Kim khí Sơn Hà chuyển đổi
thành CTCP Quốc tế Sơn Hà
- 10/2009: CTCP Quốc tế Sơn Hà trở thành công ty đại chúng
- 30/12/2009: cổ phiếu CTCP Quốc tế Sơn Hà giao dịch phiên


đầu tiên tại Sở giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh
2. QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG TẠI SƠN HÀ
2.1 Lưu đồ tuyển dụng2.2 Mô tả lưu đồ quy trình tuyển dụng:
2.2.1 Yêu cầu tuyển dụng:


-

Khi có nhu cầu tuyển dụng (bổ sung hoặc thay thế), Phụ trách đơn vị phải
ghi thông tin yêu cầu vào biểu mẫu “Phiếu yêu cầu tuyển dụng” BM.01QT.28/P.HCNS lấy xác nhận của PTGĐ phụ trách và chuyển cho Phòng
HCNS trước ít nhất 15 ngày đối với công nhân (lao động sản xuất trực tiếp)
và ít nhất là 30 ngày đối với cán bộ nhân viên (lao động gián tiếp, bán trực
tiếp). Trong đó phải mô tả rõ những yêu cầu về trình độ đào tạo, kinh
nghiệm chuyên môn, những yêu cầu khác... cần có ở ứng viên, đối với việc
tuyển dụng vị trí mới.

-

Trường hợp tuyển dụng theo nhu cầu chỉ định từ cấp lãnh đạo, P.HCNS có
trách nhiệm hoàn thành Phiếu yêu cầu tuyển dụng nói trên.

-

Ngoài ra, nhằm sơ bộ chuẩn bị nguồn lực cho cả năm, trước khi kết thúc
tháng 12 hàng năm, các Bộ phận có trách nhiệm lập và gửi đến P.HCNS
Bản Kế hoạch tuyển dụng cho năm kế tiếp theo BM.11-QT.28/P.HCNS.

2.2.2 Phê duyệt Yêu cầu tuyển dụng:
-

Trưởng phòng HCNS kiểm tra các thông tin về yêu cầu tuyển dụng BM.01QT.28/P.HCNS (hoặc Kế hoạch tuyển dụng năm – BM.11-QT.28/P.HCNS),
căn cứ vào tình hình cụ thể xem xét tính hợp lý và ký xác nhận rồi trình
duyệt PTGĐ phụ trách HCNS.

-

PTGĐ xem xét tổng thể về tình hình sản xuất kinh doanh, chính sách nhân
sự ngắn hạn – dài hạn, định biên nhân sự và tình hình thực tế sẽ xem xét
phê duyệt hay không các Yêu cầu tuyển dụng - BM.01-QT.28/P.HCNS
(hoặc Kế hoạch tuyển dụng năm – BM.11-QT.28/P.HCNS).

-

Các trường hợp không được chấp nhận thì P.HCNS hoặc PTGĐ sẽ có
những phản hồi về lý do không đồng ý, phân tích để các đơn vị nắm được
chủ trương và yêu cầu chỉnh sửa hay hủy bỏ.

2.2.3 Lập / duyệt phương án kế hoạch tuyển dụng:


-

Căn cứ vào yêu cầu tuyển dụng của các đơn vị, định kỳ thứ Hai hàng tuần
nhân viên tuyển dụng lập Phương án Kế hoạch tuyển dụng theo biểu mẫu
BM.02-QT.28/P.HCNS trình Phó Tổng Giám đốc phụ trách HCNS phê
duyệt

-

Thông thường việc tuyển dụng thực hiện như sau:
o

Với lao động phổ thông, công nhân: sơ tuyển, phỏng vấn trực
tiếp, thử tay nghề (nếu có);

o

Với cấp nhân viên trở lên: sơ tuyển, thi viết (IQ, EQ, Tiếng
Anh, tin học, nghiệp vụ), phỏng vấn trực tiếp.

o

Với cấp trưởng/phó phòng trở lên: ngoài việc sơ tuyển, thi
viết, phỏng vấn trực tiếp, sẽ phải đi khảo sát thực tế và làm
báo cáo cho Tổng Giám đốc hoặc Phó Tổng Giám đốc phụ
trách trực tiếp phòng ban/đơn vị đó.

-

Các trường hợp đặc biệt khác các bước tuyển dụng có thể thay đổi, chỉ lựa
chọn 1 hoặc nhiều hình thức thi tuyển như: sơ tuyển hoặc thi viết hoặc
phỏng vấn trực tiếp hoặc cho đi khảo sát… (trường hợp đặc biệt do Tổng
Giám đốc hoặc Phó Tổng Giám đốc phụ trách HCNS phê duyệt).

2.2.4 Tổ chức tuyển dụng:
a) Thông báo tuyển dụng
-

Sau khi được Phó Tổng Giám đốc phụ trách HCNS phê duyệt Phương án
tuyển dụng, Phòng HCNS sẽ thực hiện việc đăng tải thông tin tuyển dụng.

b) Nhận hồ sơ ứng viên
-

Phòng HCNS chịu trách nhiệm thu nhận toàn bộ các hồ sơ ứng viên.

-

Các ứng viên khi tham gia dự tuyển cần nộp Phiếu đăng ký tuyển dụng
(BM.03-QT.28/P.HCNS) hoặc Đơn đăng ký ứng tuyển (BM.03.AQT.28/P.HCNS) trực tiếp, qua bưu điện hoặc qua email đăng tuyển của
công ty.


-

Phòng HCNS thực hiện cập nhật và quản lý thông tin ứng viên dự tuyển
trên file excel… (trong trường hợp công ty chưa có phần mềm quản trị
nhân sự).

c) Sơ tuyển:
-

Sơ loại hồ sơ: Trong vòng 1 tuần kể từ ngày hết hạn thu nhận hồ sơ theo
Thông báo tuyển dụng, Phòng HCNS có trách nhiệm thực hiện sơ loại,
chọn lọc ứng viên.

d) Chuẩn bị đề thi, đáp án:
-

Trưởng phòng HCNS phối hợp các đơn vị/đơn vị nghiệp vụ trong Công ty
chuẩn bị đề thi hoặc lấy từ Ngân hàng đề thi sẵn có của công ty.

-

Thông thường tối đa 02 ngày kể từ khi có yêu cầu của Trưởng phòng
HCNS, Trưởng đơn vị/đơn vị nghiệp vụ phải hoàn thành việc chuẩn bị đề
thi.

-

Mỗi môn thi phải có ít nhất 01 đề thi kèm đáp án và thang điểm chấm thi.

e) Sao đề thi:
-

Đề thi chỉ được sao trước thời gian thi tối đa 1 ngày, trừ trường hợp đặc biệt
khác có sự phê duyệt của Phó TGĐ phụ trách HCNS.

-

Đề thi phải được sao đủ số lượng bản cần thiết và tối đa 02 bản dự phòng.
Tất cả các bản sao thừa hoặc hỏng phải được hủy ngay tại chỗ.

-

Tùy theo tính chất của từng đợt tuyển dụng, Phó Tổng Giám đốc phụ trách
HCNS có thể quyết định bài thi viết có phách để đảm bảo tính công bằng,
minh bạch trong thi tuyển. Trưởng phòng HCNS chịu trách nhiệm chỉ đạo
làm phách cho bài thi.

f) Tổ chức thi:


-

Trưởng phòng HCNS cử 1 cán bộ chịu trách nhiệm trực tiếp giám sát toàn
bộ quá trình thi tuyển, đảm bảo theo đúng quy định của Công ty;

-

Cán bộ coi thi phát đề thi cho ứng viên và thông báo thời gian bắt đầu thi;

-

Hết giờ làm bài thi, cán bộ coi thi thu bài và chuyển bài thi về phòng
HCNS.

g) Chấm thi:
-

Các bài thi nghiệp vụ do đơn vị nghiệp vụ chấm, các bài thi khác như IQ,
EQ, Tiếng Anh... có thể do Phòng HCNS thực hiện. Một bài thi phải có 02
người chấm. Các cán bộ chấm thi ký, ghi rõ họ tên vào bên cạnh điểm
chấm trên từng bài thi.
- Sau khi hoàn thành việc chấm điểm, các bài thi được chuyển lại cho Phòng
HCNS để thực hiện việc lên điểm cho ứng viên.
- Phòng HCNS thực hiện việc chọn lọc ứng viên đủ tiêu chuẩn qua vòng thi
viết trình Phó TGĐ phụ trách HCNS hoặc Tổng Giám đốc phê duyệt.

h) Thông báo kết quả thi viết cho ứng viên và hẹn lịch phỏng vấn:
-

Phòng HCNS thông báo kết quả thi viết và lịch phỏng vấn (nếu cần thiết)
của đợt tuyển dụng trên website của công ty hoặc email của ứng viên;

-

Trường hợp chưa thông báo lịch phỏng vấn trên website hoặc email, Phòng
HCNS liên lạc với ứng viên được mời phỏng vấn (qua điện thoại) để thông
báo lịch phỏng vấn; Trường hợp cần thiết có thể gửi thư mời tham dự
phỏng vấn cho ứng viên.

i) Phỏng vấn:
-

Trình tự buổi phỏng vấn thông thường bao gồm:
-

Chào đón ứng viên;


-

Đặt các câu hỏi nhằm kiểm tra lại và làm rõ hơn các thông tin ứng
viên đã cung cấp trong bản Đăng ký ứng tuyển;

-

Đặt các câu hỏi chi tiết nhằm kiểm tra thêm kiến thức lý thuyết,
kinh nghiệm thực tế, khả năng tư duy, phân tích, khả năng tiếp thu,
độ nhạy bén, tính cách, hành vi ứng xử... để xác định sự phù hợp
của ứng viên đối với vị trí tuyển dụng;

-

Trao đổi các nội dung liên quan đến công việc của vị trí tuyển
dụng, tạo cơ hội cho ứng viên đặt câu hỏi để tìm hiểu thông tin về
vị trí tuyển dụng cũng như về Công ty;

-

Nếu ứng viên thể hiện tốt trong buổi phỏng vấn, người phỏng vấn
có thể thỏa thuận (không chính thức) về mức lương có thể tiếp
nhận đối với ứng viên;

-

Kết thúc phỏng vấn, chào tạm biệt ứng viên;

Tham gia phỏng vấn có: Trưởng phòng hành chính nhân sự , Trưởng
phòng ban/đơn vị liên quan, Nhân viên tuyển dụng và ứng viên. Đối với
vị trí cấp Trưởng phòng hoặc tương đương phải có sự tham gia của Ban
Tổng giám đốc.

-

Kết quả phỏng vấn được thể hiện tại BM.04-QT.28/P.HCNS. Kết quả
bài thi và kết quả phỏng vấn được lưu vào túi hồ sơ nhân sự được bảo
quản.Trường hợp ngoại lệ: Trường hợp ngoại lệ theo chỉ định hoặc được sự chấp thuận
của Ban Tổng giám đốc, việc tuyển dụng có thể bỏ qua các bước yêu cầu, thông
báo, phỏng vấn, thi tuyển hay không cần qua thử việc … Nhân viên tuyển dụng có
trách nhiệm lập “Phiếu xác nhận tuyển dụng” theo BM.04.A-QT.28/P.HCNS có sự
xác nhận của Ban Tổng giám đốc.
2.2.5 Tái kiểm tra thông tin ứng viên:
Tuỳ từng vị trí, Phòng HCNS sẽ thực hiện kiểm tra lại thông tin ứng viên (nếu
cần thiết) trước khi làm thủ tục tiếp nhận. VD: cơ quan cũ, trường học cũ....


2.2.6 Thông báo kết quả tuyển dụng và ký hợp đồng thử việc:
Đối với các ứng viên trúng tuyển, Phòng HCNS soạn thông báo trúng tuyển
hoặc thư mời hoặc gọi điện cho ứng viên đồng thời yêu cầu ứng viên hoàn
thiện hồ sơ theo quy định của Công ty, thông thường trước 10 ngày so với
ngày dự kiến tiếp nhận ứng viên vào làm việc.
Hồ sơ xin việc bao gồm:
-

01 Đơn xin việc làm hoặc học nghề.

-

04 ảnh chân dung kiểu chứng minh nhân dân 4x6 màu chụp trong vòng 6
tháng kể từ ngày nộp.

-

01 Sơ yếu lý lịch có dấu xác nhận của chính quyền địa phương nơi
đăng ký hộ khẩuthường trú hoặc cơ quan công tác cũ. Trong Sơ yếu lý
lịch phải nêu rõ hoàn cảnh gia đình và quá trình công tác được cập nhật
cách không quá 30 ngày so với thời điểm nộp.

-

01 Giấy khám sức khoẻ trong vòng 03 tháng kể từ ngày nộp do trung
tâm y tế cấp quận, huyện trở lên cấp.

-

01 Bản sao Giấy khai sinh (không cần Công chứng).

-

01 Bản sao Đăng ký hộ khẩu thường trú (không cần Công chứng).

-

01 Bản sao Giấy chứng minh nhân dân (không cần Công chứng).

-

Bản sao các bằng cấp, chứng chỉ (nếu có) (có Công chứng). Bằng gốc
chuyên môn/văn hoá cao nhất.

-

Những vị trí công tác có liên quan trực tiếp đến tài sản có giá trị lớn như
Bán hàng, Lái xe, Thủ kho, Thủ quỹ, Thu ngân ứng viên đủ tiêu chuẩn
tuyển dụng phải làm Bản cam kết trách nhiệm dân sự theo mẫu BM.15QT.28/P.HCNS.

-

Tuỳ vào tính chất công việc và từng tình huống cụ thể, trong trường hợp
cần thiết Công ty có thể yêu cầu ứng viên nộp thêm những giấy tờ khác
trong Hồ sơ xin việc.

2.2.7 Thử việc:


-

Trường hợp ứng viên được chấp thuận, nhân viên tuyển dụng soạn thư
mời làm việc theo (áp dụng đối với khối văn phòng cấp trưởng đơn vị
hoặc tương đương, Phó tổng giám đốc phụ trách HCNS ký). Sau đó
nhân viên tuyển dụng lập Hợp đồng thử việc, trình Phó tổng giám đốc
ký, giao cho nhân viên mới. Hồ sơ kèm theo bao gồm: Phiếu đánh giá
phỏng vấn tuyển dụng giữ 01 bản, 01 bản lưu ở hồ sơ nhân sự của nhân
viên.

-

Trong thời gian thử việc, người lao động hưởng 75% mức lương của vị
trí ứng tuyển.

-

Trong thời gian học nghề có tham gia làm việc, người lao động được
hưởng 75% mức lương bậc 1 của thang lương Lao động phổ thông.

-

Thời gian thử việc của người lao động không bao gồm thời gian học
nghề và/hoặc thời gian đào tạo ban đầu. Chỉ sau khi người lao động
hoàn thành chương trình học nghề và/hoặc chương trình đào tạo ban đầu
thì mới bắt đầu tính thời gian thử việc.

-

Thời gian thử việc đối với nhân viên mới tuyển:

-

60 ngày đối với công việc yêu cầu trình độ đại học hoặc trên đại học;

-

30 ngày đối với công việc yêu cầu trình độ cao đẳng, trung cấp, công
nhân kỹ thuật; lao động phổ thông.

-

Thời gian thử việc đối với những trường hợp đặc biệt do Phó Tổng Giám
đốc phụ trách HCNS quyết định.

-

Phụ trách đơn vị chịu trách nhiệm giao nhiệm vụ cụ thể, cung cấp
những phương tiện làm việc cần thiết phù hợp với nhu cầu của công
việc và điều kiện chung của Công ty, tổ chức kèm cặp, hướng dẫn
nghiệp vụ, tay nghề, tạo mọi điều kiện làm việc thuận lợi và cử nhân
viên cũ đã có kinh nghiệm theo dõi, giúp đỡ nhân viên mới làm quen
với công việc, nhanh chóng hội nhập với môi trường làm việc trong thời
gian thử việc.

-

Phòng Hành chính Nhân sự phải đặc biệt quan tâm theo dõi, giám sát
quá trình thử việc của nhân viên mới và sẵn sàng áp dụng những biện


pháp giúp đỡ, hỗ trợ khi cần thiết.
-

Nhân viên thử việc thực hiện xuất sắc công việc có thể được xem xét rút
ngắn thời gian thử việc và được tuyển dụng chính thức trước thời hạn.

-

Trong thời gian thử việc, trừ trường hợp có thỏa thuận riêng về bảo mật,
hai bên có quyền đề nghị chấm dứt hợp đồng thử việc nếu nhận thấy
không phù hợp mà không cần phải tuân thủ quy định về thời gian báo
trước.

2.2.8 Đánh giá thử việc:
-

Trước 3 ngày hết thời gian thử việc, nhân viên tuyển dụng tiến hành mời
nhân viên mới tuyển dụng làm bản đánh giá thử việc theo BM.05QT.28/P.HCNS.

-

Trưởng phòng hành chính nhân sự và Trưởng đơn vị xem xét kết quả thử
việc và cho ý kiến về việc tuyển dụng chính thức, kéo dài thời gian thử
việc hoặc chấm dứt hợp đồng thử việc.

-

Nhân viên tuyển dụng trình Quyết định tiếp nhận; Hợp đồng lao động
(trong trường hợp tuyển dụng chính thức) kèm theo Phiếu đánh giá kết
quả thử việc lên Tổng giám đốc hoặc người được Tổng giám đốc ủy
quyền.

-

Tổng giám đốc hoặc người được ủy quyền nếu phê duyệt kết quả thử việc
sẽ ký Hợp đồng lao động trong trường hợp tuyển dụng chính thức được
sao thành 02 bản: 01 bản giao cho nhân viên mới được tuyển dụng và 01
bản lưu trong hồ sơ nhân sự của nhân viên.

-

Phòng Hành chính Nhân sự thông báo cho các đơn vị có liên quan và tiến
hành thực hiện những nghiệp vụ cần thiết.

2.2.9 Lưu hồ sơ
Nhân viên tuyển dụng chuyển toàn bộ những hồ sơ nhân sự cho nhân viên
hành chính nhân sự của phòng lưu trữ. Hồ sơ nhân sự bao gồm:
-

Hồ sơ cá nhân.


-

Phiếu đánh giá phỏng vấn.

-

Hợp đồng thử việc.

-

Đánh giá thử việc.

-

Quyết định tiếp nhận.

-

Hợp đồng lao động.

3. NHỮNG HẠN CHẾ TRONG QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG VÀ GIẢI
PHÁP KHẮC PHỤC
3.1 Những hạn chế của quy trình tuyển dụng
Quy trình tuyển dụng của Sơn Hà là một quy trình nằm trong Hệ thống
ISO 9000, là một quy trình chặt chẽ, rõ ràng và chi tiết. Tuy nhiên, thực
tế cho thấy, quy trình tuyển dụng này còn lộ rõ một số hạn chế sau đây:
(i)

Quy trình phức tạp và mang tính máy móc dẫn đến việc

tuyển dụng trở lên chậm trễ. Trong quy trình, việc tuyển dụng phải
được thực hiện từ khâu lập kế hoạch, phê duyệt nhu cầu tuyển dụng,
tuyển dụng và tiếp nhận. Cứ theo trình tự này, một đợt tuyển dụng sẽ
phải kéo dài hơn 60 ngày (chưa kể thời gian thử việc). Thời gian này
là quá chậm.
(ii)

Quy trình là một quy trình chung áp dụng cho nhiều đối

tượng tuyển dụng. Điều này dẫn đến việc tuyển dụng không hiệu
quả. Sơn Hà có hàng ngàn lao động từ lao động giản đơn đến cán bộ
quản lý cấp cao. Quy trình tuyển dụng đã không phân tích chia một
cách rõ ràng quy trình tuyển dụng các đối tượng khác nhau mà áp
dụng chung một công thức. Thực tế cho thấy, quy trình chỉ hiểu quả
đối với công nhân/nhân viên ở cấp thấp. Việc tuyển dụng cán bộ, nhân
viên nhất là trong giai đoạn cạnh tranh như hiện nay là không hiệu quả
và phải áp dụng trình tự khác.


(iii)

Sự can thiệp của lãnh đạo cấp cao vào quá trình tuyển dụng

là quá sâu ảnh hưởng đến tính chủ động của bộ phận nhân lực và lãng
phí nguồn lực. Theo quy trình, chúng ta thấy, việc can dự của Phó
Tổng Giám đốc vào quá trình tuyển dụng là khá dày. Trong khi việc
tuyển dụng và phê duyệt tuyển dụng chỉ cần cấp Giám đốc nhân sự.
3.2 Giải pháp
(i)

Rút ngắn thời gian trong mỗi bước của quy trình làm giảm

thời gian của quá trình tuyển dụng. Hàng năm, công ty nên có quy
hoạch nhân lực cho cả một năm để thực hiện tuyển dụng theo kế
hoạch mà không cần áp dụng quy trình phê duyệt phức tạp. Bên cạnh
đó;
(ii)

Đa dạng hóa quy trình tuyển dụng áp dụng cho các trường

hợp, tỉnh huống tuyển dụng khách nhau. Quy trình tuyển dụng cần
được xây dựng chi tiết cho từng cấp độ tuyển dụng khác nhau như:
cấp công nhân, cấp cán bộ, cấp lãnh đạo cấp cao…. Theo đó, mỗi đối
tượng sẽ có chính sách tuyển dụng phù hợp nhằm đạt được hiệu quả
tuyển dụng cao;
(iii)

Phân quyền tuyển dụng sâu hơn cho bộ phân Quản trị nhân

lực. Việc tuyển dụng cần được phân cấp cao hơn cho cấp Giám đốc
nhân sự và các Giám đốc khối. Theo dó, việc tuyển dụng thông
thường chỉ nên dành cho các Giám đốc bộ phận quyết định. Ban Tổng
Giám đốc chỉ thực hiện các nội dung: Phê duyệt kế hoạch tuyển dụng
năm; Phê duyệt ký hợp đồng lao động chính thức ; Tuyển dụng nhân
dự cấp cao và những trường hợp đặc biệt.


TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Giáo trình: Quản lý Nguồn nhân lực – Chương trình Đào tạo
Thạc sĩ quản trị kinh doanh Quốc Tế - Trường đại học Griggs.
2. Các tài liệu khác.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×