Tải bản đầy đủ

hệ thống pháp luật hồi giáo islamic law

ISLAMIC LAW
Thực hiện:
Trần Thu Thủy
Ngô Thu Thảo


NỘI DUNG
• Khái quát về Islamic Law
• Nguồn luật điều chỉnh
• Một số qui định pháp luật đặc thù.


KHÁI QUÁT VỀ ISLAMIC LAWKHÁI QUÁT VỀ ISLAMIC LAW
 Xác định một quốc gia thuộc hệ thống Luật Hồi giáo:
 Đạo Hồi là quốc đạo của quốc gia
 Các quy định trong Kinh Thánh của Đạo Hồi làm
luật.

 Các nước Hồi giáo ngày nay có thể chia thành 3 nhóm
 Nhóm chịu ảnh hưởng sâu sắc
Dùng luật Hồi giáo điều chỉnh một số lĩnh vực
 Không áp dụng theo hệ thống Islamic Law


NGUỒN LUẬT ĐIỀU CHỈNH

Qias

• phương pháp suy luận tương tự để giải thích luật
• dựa trên kinh Koran và Sunnal


MỘT SỐ QUI ĐỊNH PHÁP LuẬT
ĐẶC THÙ
• 3.1: Luật Islamic giai đoạn trước
• 3.2: Sự cải cách của pháp luật Hồi giáo
trong thế giới hiện đại


MỘT SỐ QUI ĐỊNH PHÁP LuẬT
ĐẶC THÙ
3.1: Luật Islamic giai đoạn trước
3.1.1. Luật hình sự:
 Hudud - Tội phạm chống lại Chúa
 Quesas - Tội phạm đòi hỏi sự trả thù của người bị hại hoặc
gia đình người bị hại.
 Các tội Taazir:


MỘT SỐ QUI ĐỊNH PHÁP LuẬT
ĐẶC THÙ
3.1.2. Luật dân sự
Nhóm thứ nhất liên quan đến việc có chuyển giao tài sản
– Hợp đồng trao đổi.
– Hợp đồng cho vay.
– Hợp đồng mua bán.
Nhóm thứ hai là nhóm không cần chuyển giao tài sản.
– Hợp đồng vận chuyển hàng hoá.


– Hợp đồng uỷ thác…


MỘT SỐ QUI ĐỊNH PHÁP LuẬT
ĐẶC THÙ
3.1.3. Luật hôn nhân gia đình
 tạo cho người đàn ông có uy thế tuyệt đối trong gia đình
 Trong hôn nhân không cần thiết sự đồng ý của người phụ
nữ.
 Hồi giáo còn tồn tại tập quán "cướp dâu" và được thừa
nhận như một tập quán pháp luật


MỘT SỐ QUI ĐỊNH PHÁP LuẬT
ĐẶC THÙ
3.1.4. Luật tố tụng (hình sự và dân sự)
 các toà án Hồi giáo truyền thống giải quyết các vụ án hình
sự cũng như dân sự.
 Trước toà, đương sự phải có hai người đàn ông hoặc một
người đàn ông và hai người đàn bà làm chứng

3.1.5. Luật Nhà nước


Nhận xét
Pháp luật đạo Hồi trước hiện đại có
các đặc điểm sau:
Là sự hòa trộn giữa tôn giáo và
pháp luật
Mang nặng sự bảo thủ và khép
kín.


MỘT SỐ QUI ĐỊNH PHÁP LuẬT
ĐẶC THÙ
3.2. Sự cải cách của pháp luật Hồi giáo trong thế giới
hiện đại
Phương Tây hoá pháp luật,
Pháp điển hoá pháp luật
Loại bỏ dần các quy định cổ hủ, lạc hậu


CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ LẮNG NGHE.
Thu Thủy – tranthuthuy1006@gmail.comTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×