Tải bản đầy đủ

Đề thi và đáp án luật tài chính

HỌC VIỆN NGÂN HÀNG

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN:

KHOA/ BỘ MÔN: LUẬT

PHÁP LUẬT TÀI CHÍNH-LAW05A
ĐỀ THI SỐ: 01

Thời gian làm bài: 90 phút
Áp dụng cho khóa/ hệ/ lớp: Chính quy
Ngày thi: 25/05/2015

Ngày duyệt đề: 22/05/2015

Đại diện phòng TTKT: …….…………;

Người duyệt đề: ………….

Ca thi: 1


Câu 1 (1 điểm): Khẳng định sau đây đúng hay sai? Giải thích ngắn gọn
Doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài chỉ được phép hoạt động tại Việt Nam
dưới hình thức doanh nghiệp bảo hiểm 100% vốn nước ngoài.
Câu 2 (1 điểm): Khẳng định sau đây đúng hay sai? Giải thích ngắn gọn
Quan hệ NSNN luôn luôn được điều chỉnh bằng phương pháp mệnh lệnh
quyền uy.
Câu 3 (1 điểm): Khẳng định sau đây đúng hay sai? Giải thích ngắn gọn
Ngân sách Nhà nước là đạo luật ngân sách thường niên.
Câu 4 (2 điểm): Ông Nhớ mua BH tai nạn con người tại DNBH Y với số tiền bảo
hiểm 100 triệu VND. Trong một lần về quê, chiếc xe chở ông Nhớ do Nhung lái xe
đâm vào dải phân cách làm ông Nhớ phải nhập viện. Tổng chi phí khám, chữa
bệnh, phục hồi sức khỏe sau tai nạn mà ông Nhớ phải trả là 60 triệu đồng. Hỏi:
a. Trong trường hợp trên DNBH Y có trách nhiệm bồi thường cho ông Nhớ
bao nhiêu tiền? Căn cứ pháp lý? Giả sử ông Nhớ đã đóng đủ phí bảo hiểm theo
thỏa thuận trong HĐBH.
b. Sau khi trả tiền bảo hiểm cho ông Nhớ, DNBH Y đến đòi Nhung (là lái xe,
chủ sở hữu của xe) khoản tiền mà DNBH Y đã bồi thường cho ông Nhớ. Yêu cầu
có hợp pháp không? Căn cứ pháp lý?
Câu 5 (2 điểm): Năm 2011, dự toán NSTW giao cho tỉnh A là 550 tỷ đồng, kết
quả tỉnh A thu được 610 tỷ. Sau khi có ý kiến của HĐND, UBND Tỉnh A quyết
định trích 2% phần tăng thu so với dự toán; bố trí 5% trong số dự toán chi NS cấp


tỉnh theo quyết định của HĐND tỉnh và 50% số kết dư ngân sách cấp tỉnh để thành
lập quỹ dự trữ tài chính. Hỏi:
a. HĐND và UBND có thẩm quyền trên không? Giải thích?
b. Số dư của quỹ dự trữ tài chính của Tỉnh A đầu năm NS 2012 là bao
nhiêu? Biết rằng số dự toán chi NS, số kết dư NS và các nguồn tài chính khác của
Tỉnh A tương ứng là 2.500 tỷ; 50 tỷ và 25 tỷ.
Câu 6 (1 điểm): Tháng 07/2012, sau khi nghe báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh A
và nhận thấy chắc chắn số thu từ thuế của năm giảm ít nhất 70 tỷ so với dự toán.
Vì vậy, Hội đồng nhân dân tỉnh A đã xem xét và đề nghị ngân sách trung ương cấp
tạm ứng để bù đắp phần thiếu hụt. Hỏi:
Đề nghị HĐND tỉnh A có hợp pháp không? Giải thích?
Câu 7 (2 điểm): Trong năm 2014, vợ chồng Ông A có các hoạt động kinh tế sau:
- Tiền lương, tiền công tại bệnh viện nơi ông A làm việc 220 triệu đồng;
- Hoạt động khám chữa bệnh ngoài giờ tại phòng khám của ông A có doanh
thu 600 triệu;
- Hoạt động kinh doanh tại cửa hàng thuốc tân dược của bà B vợ ông A làm
chủ có doanh thu 3 tỷ đồng;


- Người than ở nước ngoài gửi tặng vợ chồng ông A một ô tô 12 chỗ ngồi;
- Vợ chồng ông A được người chú ruột để lại thừa kế cho thửa đất 100 m2
trị giá đất được xác định theo bảng giá đất do UBND Tỉnh quy định tại thời điểm
nhận thừa kế là 2 tỷ. Sau 6 tháng vợ chồng ông A đã chuyển nhượng mảnh đất này
cho người khác thu được 3 tỷ. Hỏi:
Trong năm vợ chồng ông A phải nộp những loại thuế gì cho NSNN? Tính
thuế thu nhập cá nhân mà ông A và bà B phải nộp?
Biết rằng vợ chồng ông A được xác định là cư trú tại Việt Nam và mỗi
người có 1 người phụ thuộc được giảm trừ gia cảnh; giả sử giá tính lệ phí trước bạ
đối với ô tô là 800 triệu đồng.
Ghi chú: Sinh viên chỉ được sử dụng văn bản quy phạm pháp luật
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×