Tải bản đầy đủ

San hô 1

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG
KHOA MÔI TRƯỜNG & BẢO HỘ LAO ĐỘNG

CHUYÊN ĐỀ:
BẢO TỒN SAN HÔ Ở
VỊNH NHA TRANG

 
GVHD: TS. Nguyễn Vũ Hoàng Phương


TỔNG QUAN VỀ NHA TRANG
 Thành

phố Nha Trang nằm ở
vị trí trung tâm tỉnh Khánh
Hòa có 19 hòn đảo, với trên
2.500 hộ và khoảng 15.000
người sống trên các đảo.
 Nha Trang có khí hậu nhiệt
đới xavan chịu ảnh hưởng

của khí hậu đại dương, nhiệt
độ trung bình năm là 26,3oC.


TỔNG QUAN VỀ NHA TRANG
 Địa

hình Nha Trang khá phức tạp có độ cao trải
dài từ 0 đến 900m so với mặt nước biển được chia
thành 3 vùng địa hình: vùng đồng bằng duyên hải
và ven sông Cái, vùng chuyển tiếp và các đồi thấp
có độ dốc từ 30 đến 150m, vùng núi có địa hình
dốc trên 150m.
 Có nhiều sông suối tập trung ở 2 hệ thống sông
chính là sông Cái Nha Trang và sông Quán Trường


ĐẶC ĐIỂM KHÍ HẬU Ở NHA TRANG
 Nha

Trang có khí hậu ôn hòa chịu sự chi phối chung
của khí hậu nhiệt đới gió mùa, có ảnh hưởng của khí
hậu đại dương.
 Nhiệt độ: Nhiệt độ trung bình năm là 26,30C
 Độ ẩm: Độ ẩm tương đối trung bình năm 79%.
 Lượng mưa: Lượng mưa trung bình năm 1.356 mm
 Nắng: Tổng số giờ nắng trung bình năm là 2.570 giờ


GIỚI THIỆU VỀ SAN HÔ
Phân loại khoa học
Giới (regnum)

Animalia (giới động vật)

Ngành (phylum)

Cnidaria (ngành Thích ty bào)

Lớp (class)Anthozoa ( lớp san hô)

San hô là một động vật rất nhỏ
thuộc nhánh phylum cnidaria.
 Theo cách xếp loại của những
nhà sinh vật học thì những động
vật thuộc nhánh phylum cnidaria
có dạng đối xứng trục, nghĩa là
hình dáng không thay đổi xung
quanh một trục.CẤU TẠO
 San

hô là các sinh vật biển
thuộc lớp San hô (Anthozoa)
 Nhờ nước biển hòa tan khí
carbon dioxide (CO2) của khí
quyển, san hô tạo xương theo
phản ứng hóa học giữa carbon
dioxide và calcium (Ca) để sinh
ra carbonate calcium (CaCO3).
 Một "đầu" san hô thực tế được
tạo từ hàng ngàn cá thể polip có
cấu tạo gen giống hệt nhau, mỗi
polip chỉ có dường kính vài
milimet.


ĐIỀU KIỆN SỐNG
 Các

rạn san hô hình thành trên các bề mặc vững
chắc ở những vùng biển ấm, nông, và nước trong.
Đặc biệt phong phú ở vùng biển nhiệt đới.
 Nước biển nơi đó phải:

nhiệt độ 22–290 (nhiệt độ trung bình hàng năm) 
nước trong, độ đục thấp 
ít chất dinh dưỡng 
độ mặn ổn định


SINH SẢN
 SINH
 San

SẢN HƯU TÍNH

hô chủ yếu sinh sản hữu
tính, "phát tán con giống"
bằng cách phóng các giao tử
(trứng và tinh trùng) vào
trong nước để phát tán các
quần thể san hô ra xa.
 Các giao tử kết hợp với
nhau khi thụ tinh để hình
thành một ấu trùng rất nhỏ
gọi là planula, thường có
mầu hồng và hình ôvan

 SINH

 Tại

SẢN VÔ TÍNH

các đầu san hô, các
polip giống hệt nhau về di
truyền sinh sản vô tính để
phát triển quần thể.
 Điều này được thực hiện
bằng nảy mầm hay mọc
chồi (khi một polip mới mọc
ra từ một polip trưởng
thành), hoặc phân chia
(thành 2 polip lớn bằng
polip ban đầu).


PHÂN LOẠI
SAN HÔ
SAN HÔ 8 NGĂN

San hô mềm
San hô cứng
San hô lông chim

SAN HÔ 6 NGĂN

San hô đá
San hô tổ ong
Hải quỳ


SAN HÔ ĐỐI VỚI CÁC SINH VẬT BIỂN
Cá sống trong rạn san hô:
cá bươm, cá thia,cá mó,


Động vật giáp sát:tôm
rồng, cua,…và giun nhiều


Ngôi nhà chung

Rùa biển, rắn biển

Động vật da gai:
sao biển, nhím biển
Có

tổng số 13 điểm rạn được khảo sát
đánh giá hiện trạng rạn san hô vào năm
2015 ở Nha Trang gồm: Đông Nam Hòn
Miếu, Bắc Hòn Tằm, Bãi Lận, Tây Nam
Hòn Mun, Tây Bắc Hòn Mun, Bãi Bàng,
Bãi Nghéo, Hòn Vung, Hòn Chồng, Hòn
Rùa, Bãi Cạn 1,2,3

Độ phủ rạn san hô tại các điểm năm 2015 tại Vịnh Nha Trang
(HC: san hô cứng, SC: san hô mềm, FS: rong lớn, RC: đá)


CÁC TÁC NHÂN TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP
ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ THAY ĐỔI LOÀI
Tác nhân trực tiếp
 Khai thác quá mức
 Lắng đọng trầm tích
 Ô nhiễm công nghiệp
 Vết tẩy trắng, sao biển gai, neo tàu, du lịch
 Ấm hoá toàn cầu và hiện tượng “tẩy trắng”
Tác nhân gián tiếp
 Do đánh bắt các loài cá rạn
 Sự phát triển của loài rong biểnĐánh giá hiện trạng

Biến thiên độ phủ san hô theo thời
gian
Biến thiên mật độ cá rạn theo thời gian tại các điểm giám sát


KHU VỰC

NEO TÀU

VẾT
TRẮNG

Hòn Cau
Hòn Vung
Hòn Tre
Hòn Nọc
Hón Mun
Hòn Rơm
Hòn Một
Hòn Tằm
Hòn Miễu
Toàn KBTB

0
0
0
0
0
0
0
2
1
3

24
61
157
0
30
0
75
9
17
373

TẨY

SAO BIỂN GAI

1
4
36
0
2
0
0
0
9
52

Các khu vực rạn san hô bị phá hủy do thả neo và tẩy trăng tại Vịnh
Nha Trang (2010)


ĐÁNH GIÁ CẤP ĐỘSan hô là loài đang bị đe dọa
Chưa tới mức báo động
Nếu việc khai thác quá mức sẽ bị tuyệt chủng trong
tương lai.
Là loài bị phụ thuộc cao về điều kiện môi
trường( BĐKH).
Là loài bị biến động về số lượng nhanh trong 5 năm.
Ý kiến của chuyên gia:…

LOÀI GẦN BỊ ĐE DỌA
(NT- Near Threaten)


CÁC BIỆN PHÁP BẢO TỒN RẠN SAN HÔ
VỊNH NHA TRANG
1.Tiêu diệt sao biển gai


50 cm3


CÁC BIỆN PHÁP BẢO TỒN RẠN SAN HÔ
VỊNH NHA TRANG
2. Thiết lập hệ thống phao neo bảo vệ vùng rạn


CÁC BIỆN PHÁP BẢO TỒN RẠN SAN HÔ
VỊNH NHA TRANG

Hòn Mun
Hòn
Rơm
success
Hòn Cau
Hòn Tằm


CÁC BIỆN PHÁP BẢO TỒN RẠN SAN HÔ
VỊNH NHA TRANG

: nam
Hòn Tre :
Bãi Sạn,
Đầm Báy


CÁC BIỆN PHÁP BẢO TỒN RẠN SAN HÔ
VỊNH NHA TRANG
3. Phục hồi san hô bằng phương pháp nhân tạo
Giá thể nuôi cấy san hô

1m

80cm

89%

5-6cm/năm

10%
Độ phủ san hô


CÁC BIỆN PHÁP BẢO TỒN RẠN SAN HÔ
VỊNH NHA TRANG
Vịnh Nha Trang :

Độ phủ san hô (2014)
40.00%
35.00%

5550 m2

30.00%
25.00%
20.00%
15.00%

37.50%
26.30%

10.00%
5.00%

Life ratio > 60%
Death cause : …….

0.00%
đông bắc Hòn Mun Vinpearl 2


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×