Tải bản đầy đủ

Tang ngay bo video hoc lap trinh web mien phi cho nguoi moi

Tặng ngay bộ video học lập trình web miễn phí 
cho người mới
Stanford hướng dẫn học lập trình web từ cơ bản đến nâng cao, đồng thời cung cấp các
video học lập trình web như lập trình PHP, HTML, CSS, JavaScript, My SQL
Nếu bạn mới bắt đầu học lập trình web, bạn sẽ cảm thấy khó khăn không biết bắt đầu từ
đâu và học thế nào cho hiệu quả. Bài viết này sẽ giúp bạn làm quen với một số khái
niệm trong lập trình web cơ bản và giới thiệu trọn bộ video khởi đầu cho quá trình lập
trình web của bạn được dễ dàng hơn.
Lập trình front-end
Lập trình viên Front – End là người xây dựng các chức năng giao tiếp, tương tác trực tiếp
với người dùng. Tác phẩm của Lập trình viên Front – End đó tất cả mọi thứ bạn nhìn trên
Internet là từ màu sắc, font chữ, cho tới các thanh trượt và các menu chọn, các hiệu ứng
chuyển màu, các hình ảnh chuyển động quảng cáo hay di chuyển văn bản, hình ảnh…
Các Lập trình viên Front-end mang lại cho người dùng những trải nghiệm giao diện bắt
mắt, ấn tượng và phong cách nhất. Lập trình viên Front-end sẽ chịu trách nhiệm thể
hiện giao diện của trang web theo đúng ý tưởng sáng tạo, theo đúng yêu cầu thiết kế
sao những tương tác, chuyển động hiệu quả.


Front-end cơ bản
Để thực hiện được những mục tiêu trở thành các lập trình viên front-end thì bạn phải

tinh thông 3 ngôn ngữ chính: HTML, CSS, và ngôn ngữ lập trình JavaScript để có thể làm
chủ giao diện người dùng với font chữ, màu sắc, thanh trượt, thực đơn, hình ảnh, hiệu
ứng tương tác,…
Front-end nâng cao
Để đảm bảo nội dung có thể hiển thị tốt trên mọi thiết bị khác nhau, các trình duyệt
khác nhau ngoài các kiến thức cơ bản, các lập trình viên front-end cần phải làm quen
với các framework như Bootstrap và AngularJS để bổ sung các hiệu ứng chuyển động ấn
tượng, đẹp mắt, cải thiện tốc độ tương tác vào ứng dụng web một cách nhanh chóng
hơn.


Hiện nay các thông tin tuyển dụng về lập trình Front – end cũng khá nhiều, tạo cơ hội
việc làm rất lớn cho người học lập trình web cơ bản.
Lập trình back-end
Thế nhưng điều gì giúp phần front-end của một trang web có thể hoạt động được?những
dữ liệu đó được lưu trữ ở đâu? Đây là phần công việc của back-end. Back end của một
trang web bao gồm một máy chủ, một ứng dụng và một CSDL. Một lập trình viên backend xây dựng, duy trì công nghệ mà sức mạnh của những thành phần đó, cho phép
phần giao diện người dùng của trang web có thể tồn tại được.
Lập trình viên back-end sẽ xây dựng và thực hiện các giải thuật để truy cập, tính toán
và xử lý dữ liệu để cung cấp nhanh chóng, chính xác, theo các yêu cầu nhận được. Với
lập trình back-end, bạn có thể lập trình, xây dựng các trang web động, có tương tác với
cơ sở dữ liệu và kết nối với các dịch vụ Web Service phục phục vụ đa dạng yêu cầu của
người dùng trong thực tế.
Có rất nhiều ngôn ngữ để lập trình back end như: PHP, ASP.NET, Java, Python,… cho
phép bạn viết các đọan mã lệnh mà sẽ được biên dịch và thi hành tại Web server, sau
đó trả kết quả về client dưới dạng HTML, CSS và JavaScript.


Lập trình Full-stack
Thường thì không có một sự phân biệt rõ ràng trắng đen giữa phát triển front-end và
back-end. Các lập trình viên front-end thường cần phải tìm hiểu thêm những kỹ năng
back-end, và ngược lại, đặc biệt là trong giai đoạn kinh tế hiện nay. Các lập trình viên
cần phải có nhiều kỹ năng khác nhau và có kiến thức tổng hợp.
Nếu bạn chọn mình trở thành Lập trình viên Full-stack, ngoài kiến thức lập trình backend, bạn cần có kiến thức IT tổng quát và khả năng tìm hiểu sâu khi cần thiết bất kỳ
vấn đề gì về hệ điều hành, Web Server, cơ sở dữ liệu, web framework.


Bạn có thể tham khảo trọn bộ video học lập trình web miễn phí tại Stanford tại
đây:  goo.gl/g hgUJHN
-----☎ STANFORD – ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ


Hotline: 0936 172 315 – 024. 6275 2212
Website: http://www.stanford.com.vn

Tặng ngay bộ video học lập trình web miễn phí 
cho người mới
Stanford hướng dẫn học lập trình web từ cơ bản đến nâng cao, đồng thời cung cấp các
video học lập trình web như lập trình PHP, HTML, CSS, JavaScript, My SQL
Nếu bạn mới bắt đầu học lập trình web, bạn sẽ cảm thấy khó khăn không biết bắt đầu từ
đâu và học thế nào cho hiệu quả. Bài viết này sẽ giúp bạn làm quen với một số khái
niệm trong lập trình web cơ bản và giới thiệu trọn bộ video khởi đầu cho quá trình lập
trình web của bạn được dễ dàng hơn.
Lập trình front-end
Lập trình viên Front – End là người xây dựng các chức năng giao tiếp, tương tác trực tiếp
với người dùng. Tác phẩm của Lập trình viên Front – End đó tất cả mọi thứ bạn nhìn trên
Internet là từ màu sắc, font chữ, cho tới các thanh trượt và các menu chọn, các hiệu ứng
chuyển màu, các hình ảnh chuyển động quảng cáo hay di chuyển văn bản, hình ảnh…
Các Lập trình viên Front-end mang lại cho người dùng những trải nghiệm giao diện bắt
mắt, ấn tượng và phong cách nhất. Lập trình viên Front-end sẽ chịu trách nhiệm thể
hiện giao diện của trang web theo đúng ý tưởng sáng tạo, theo đúng yêu cầu thiết kế
sao những tương tác, chuyển động hiệu quả.


Front-end cơ bản
Để thực hiện được những mục tiêu trở thành các lập trình viên front-end thì bạn phải
tinh thông 3 ngôn ngữ chính: HTML, CSS, và ngôn ngữ lập trình JavaScript để có thể làm
chủ giao diện người dùng với font chữ, màu sắc, thanh trượt, thực đơn, hình ảnh, hiệu
ứng tương tác,…
Front-end nâng cao
Để đảm bảo nội dung có thể hiển thị tốt trên mọi thiết bị khác nhau, các trình duyệt
khác nhau ngoài các kiến thức cơ bản, các lập trình viên front-end cần phải làm quen
với các framework như Bootstrap và AngularJS để bổ sung các hiệu ứng chuyển động ấn
tượng, đẹp mắt, cải thiện tốc độ tương tác vào ứng dụng web một cách nhanh chóng
hơn.


Hiện nay các thông tin tuyển dụng về lập trình Front – end cũng khá nhiều, tạo cơ hội
việc làm rất lớn cho người học lập trình web cơ bản.
Lập trình back-end
Thế nhưng điều gì giúp phần front-end của một trang web có thể hoạt động được?những
dữ liệu đó được lưu trữ ở đâu? Đây là phần công việc của back-end. Back end của một
trang web bao gồm một máy chủ, một ứng dụng và một CSDL. Một lập trình viên backend xây dựng, duy trì công nghệ mà sức mạnh của những thành phần đó, cho phép
phần giao diện người dùng của trang web có thể tồn tại được.
Lập trình viên back-end sẽ xây dựng và thực hiện các giải thuật để truy cập, tính toán
và xử lý dữ liệu để cung cấp nhanh chóng, chính xác, theo các yêu cầu nhận được. Với
lập trình back-end, bạn có thể lập trình, xây dựng các trang web động, có tương tác với
cơ sở dữ liệu và kết nối với các dịch vụ Web Service phục phục vụ đa dạng yêu cầu của
người dùng trong thực tế.
Có rất nhiều ngôn ngữ để lập trình back end như: PHP, ASP.NET, Java, Python,… cho
phép bạn viết các đọan mã lệnh mà sẽ được biên dịch và thi hành tại Web server, sau
đó trả kết quả về client dưới dạng HTML, CSS và JavaScript.


Lập trình Full-stack
Thường thì không có một sự phân biệt rõ ràng trắng đen giữa phát triển front-end và
back-end. Các lập trình viên front-end thường cần phải tìm hiểu thêm những kỹ năng
back-end, và ngược lại, đặc biệt là trong giai đoạn kinh tế hiện nay. Các lập trình viên
cần phải có nhiều kỹ năng khác nhau và có kiến thức tổng hợp.
Nếu bạn chọn mình trở thành Lập trình viên Full-stack, ngoài kiến thức lập trình backend, bạn cần có kiến thức IT tổng quát và khả năng tìm hiểu sâu khi cần thiết bất kỳ
vấn đề gì về hệ điều hành, Web Server, cơ sở dữ liệu, web framework.


Bạn có thể tham khảo trọn bộ video học lập trình web miễn phí tại Stanford tại
đây:  goo.gl/g hgUJHN
-----☎ STANFORD – ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ
Hotline: 0936 172 315 – 024. 6275 2212
Website: http://www.stanford.com.vnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×