Tải bản đầy đủ

HUYNH THI NGOC PHIEN

HUYNH THI NGOC PHIEN
MSSV: 1770189
1. Vai trò tế bào T-CD4 trong đáp ứng miễn dịch
Tế bào T-CD4 là một phân nhóm quan trọng nhất của tế bào lympho T. Chức năng chính của nó là nhận
biết kháng nguyên lạ và điều hòa hệ thống miễn dịch của cơ thể.
Tế bào gốc sinh máu (HSC - Hematopoietic Stem Cell) trong tủy xương sinh ra tế bào gốc định hướng
dòng lympho (LPC - Lymphocytic Progenitor Cell) và dòng tủy (MPC - Myeloid Progenitor Cell). Từ tế bào
gốc định hướng dòng lympho chúng lại phân chia thành hai nhóm chính: tế bào B (B progenitor - pro B)
và T (T progenitor - pro T). Tế bào B progenitor và T progenitor tiếp tục biệt hóa thành các tế bào lympho
trưởng thành (lympho B, tương bào, lympho T-CD4, lympho T-CD8) để thực hiện các chức năng sống
riêng biệt.

Khi qua tuyến ức, lympho T bị giữ lại nhờ sức hoá ứng động rất lớn của chất thymotaxin do chính tuyến
ức tiết ra. Thoạt đầu nó “định cư” ở vùng vỏ tuyến ức, được sinh sản, biệt hoá và trưởng thành tại đây
sau đó di cư vào vùng tuỷ tuyến ức, tiếp tục chín và tung ra máu để “định cư” lần 2 ở các cơ quan bạch
huyết (hạch, lách, niêm mạc...).

Trong quá trình phát triển, các tế bào lympho T có nhiều sự thay đổi về dấu ấn màng và thụ thể bề mặt,
tạo ra hai nhóm tế bào T: αβ-T và γδ-T. Khi rời tuyến ức, chúng có tới trên 80% là cặp gen αβ-T, các cặp
gen γδ-T rất ít (dưới 20%). Sau đó, αβ-T tạo ra hai dưới nhóm T-CD4 và T-CD8 tại tuyến ức T-CD4 và TCD8 có chức năng khác nhau nhưng liên quan với nhau rất mật thiết, tuy nhiên T- CD4 đóng vai trò quyết
định chi phối toàn bộ hoạt động của các tế bào miễn dịch.2. Đếm tế bào lympho T-CD4 kỹ thuật đếm tế bào dòng chảy
Ứng dụng của nguyên lý tế bào dòng chảy được dùng trong việc xác định số lượng tuyệt đối và phần
trăm số lượng tế bào lympho T-CD4 trong máu toàn phần còn được gọi là xét nghiệm đếm tế bào
lympho T-CD4.
Để xác định được quần thể tế bào lympho T-CD4 trong máu toàn phần, các hãng khác nhau sử dụng các
chiến lược tạo cổng, kháng thể và cách thức tính số lượng tuyệt đối tế bào khác nhau để xác định số
lượng và phần trăm tế bào lympho T-CD4 có trong máu toàn phần.
Số lượng tuyệt đối lympho T-CD4 trong máu toàn phần thường có thể xác định thông qua việc sử dụng
các hạt bi với số lượng xác định hoặc đo chính xác thể tích mẫu phân tích chính xác.
Với nguyên lý đo thể tích, thông thường nhà sản xuất thiết kế máy có khả năng đo chính xác một lượng
thể tích nhất định, sau đó căn cứ trên số tế bào thực tế đếm được, độ pha loãng và thể tích mẫu máu
ban đầu cho vào để tính toán số lượng tuyệt đối lympho T-CD4/µl.

Trong khi đó, với nguyên lý xác định thể tích dựa trên bi chuẩn. Ban đầu nhà sản xuất hay người sử dụng
cho một lượng bi chuẩn với số lượng biết trước vào trong ống tuýp xử lý mẫu. Sau khi trộn đều với mẫu
máu, hỗn dịch tế bào máu và bi chuẩn xem như đồng nhất. Trong quá trình đếm, máy sẽ đếm được một
lượng nhỏ xác định bi chuẩn và tế bào máu. Từ các thông số trên, máy sẽ tính toán ra giá trị số lượng
tuyệt đối lympho T-CD4

Các máy đếm tế bào lympho T-CD4 chuyên biệt có thể cho cả giá trị phần trăm và giá trị tuyệt đối của tế
bào lympho T-CD4 trong máu toàn phần hay còn gọi là hệ thống 1 máy. Tuy nhiên, trong các trường hợp
chỉ có thể ghi nhận giá trị phần trăm lympho T-CD4 hoặc số lượng tuyệt đối tế bào lympho T-CD4 trong
máu toàn phần, người ta có thể kết hợp với giá trị tổng lympho bào trong máu thu nhận từ máy huyết
học để có thể xác định thông số còn lại. Trong trường hợp sử dụng kết hợp máy đếm tế bào lympho TCD4 và máy huyết học, người ta gọi đó là phương pháp hai máy.
Cách tính giá trị phần trăm lympho T-CD4 khi có giá trị số lượng tế bào
lympho T-CD4 và tổng lympho bào:Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×