Tải bản đầy đủ

Đề Ngữ văn Tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên Lam Sơn Thanh Hóa 2010 2014 (có đáp án)

Đề thi Ngữ văn – Tuyển sinh vào 10 THPT Lam Sơn Thanh Hóa 2010 đến 2014
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THANH HOÁ

Đề thi chính thức

KÌ THI VÀO LỚP 10 THPT CHUYÊN LAM SƠN
NĂM HỌC 2013-2014

Môn thi: Ngữ văn
(Đề dùng chung cho tất cả thí sinh)
Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian giao đề)

Ngày thi: 24 tháng 6 năm 2013
Câu 1 (2.0 điểm):
Xác định và chỉ ra tác dụng của các biện pháp tu từ được sử dụng trong hai câu
thơ sau:
“Mặt trời xuống biển như hòn lửa.
Sóng đã cài then, đêm sập cửa.”
(Trích Đoàn thuyền đánh cá, Huy Cận, Ngữ văn 9, tập 1, NXB GD, 2012)
Câu 2 (2.0 điểm):

“... Tình yêu thương, kính trọng cha mẹ là tình cảm thiêng liêng hơn cả.
Thật đáng xấu hổ và nhục nhã cho kẻ nào chà đạp lên tình yêu thương đó...”
(Trích Mẹ tôi, Et- môn- đô-đơ A-mi-xin, Ngữ văn 7, tập 1, NXB GD, 2012)
Hãy viết một bài văn nghị luận (khoảng 30 dòng), trình bày suy nghĩ của
em về ý kiến trên.
Câu 3 (5.0 điểm):
Nỗi đau chiến tranh và sự bất tử của tình yêu qua đoạn trích “Chiếc lược
ngà” của Nguyễn Quang Sáng (Ngữ văn 9 - Tập 1, NXB GD, 2012).
Câu 4 (1.0 điểm):
Viết một đoạn văn (khoảng 10 dòng) trình bày suy nghĩ của em về những
lời rủ rê của mây và sóng trong đoạn thơ sau:
Mẹ ơi, trên mây có người gọi con:
“Bọn tớ chơi từ khi thức dậy cho đến lúc chiều tà. Bọn tớ chơi với bình
minh vàng, bọn tớ chơi với vầng trăng bạc”…
…Trong sóng có người gọi con:
“Bọn tớ ca hát từ sáng sớm cho đến hoàng hôn. Bọn tớ ngao du nơi này
nơi nọ mà không biết từng đến nơi nao”.
(Trích Mây và sóng, R. Ta-go, Ngữ văn 9, tập 2, NXB GD, 2012)
========= Hết =========
(Giám thị không giải thích gì thêm)

https://123doc.org/trang-ca-nhan-3408296-loc-tin-tai.htm

1


Đề thi Ngữ văn – Tuyển sinh vào 10 THPT Lam Sơn Thanh Hóa 2010 đến 2014

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THANH HOÁ

KÌ THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN LAM SƠN
NĂM HỌC 2013 – 2014

HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ CHÍNH THỨC
Môn: Ngữ văn (Đề dùng chung cho tất cả thí sinh)
Ngày thi 24 tháng 6 năm 2013
I. YÊU CẦU CHUNG
- Giám khảo cần nắm bắt kĩ nội dung trình bày của thí sinh để đánh giá


được một cách tổng quát và chính xác, tránh đếm ý cho điểm. Đồng thời cũng
cần chủ động, linh hoạt vận dụng cân nhắc từng trường hợp cụ thể. Tinh thần
chung nên sử dụng nhiều mức điểm một cách hợp lí theo thang điểm 10. Đặc
biệt khuyến khích những bài viết có cảm xúc và sáng tạo.
- Những thí sinh làm bài theo cách riêng nhưng vẫn đáp ứng được những
yêu cầu cơ bản vẫn cho điểm.
- Việc chi tiết điểm số (nếu có) so với biểu điểm phải đảm bảo không sai
lệch với hướng dẫn chấm và được thống nhất trong tổ chấm cùng với tổ trưởng
chấm.
II. ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM
Câu 1 (2.0 điểm)
1. Yêu cầu về kĩ năng
Học sinh phải trình bày được dưới dạng một văn bản hoàn chỉnh, diễn đạt
trong sáng mạch lạc.
2. Yêu cầu về kiến thức
Cần đảm bảo những ý chính sau:
Xác định biện pháp tu từ
0.5 điểm
Hai câu thơ sử dụng các biện pháp so sánh và nhân hoá
Chỉ ra tác dụng
1.5 điểm
+ “Mặt trời” được so sánh như “hòn lửa” gợi bức tranh cảnh
biển vào buổi hoàng hôn ấm áp, rực rỡ.
+ “Sóng đã cài then, đêm sập cửa”. Biện pháp nhân hoá, gán
cho sự vật những hành động của con người (cài then, sập cửa)
gợi cảm giác vũ trụ như một ngôi nhà lớn, chuẩn bị đi vào trạng
thái nghỉ ngơi.
Câu 2 (2.0 điểm)
https://123doc.org/trang-ca-nhan-3408296-loc-tin-tai.htm

2


Đề thi Ngữ văn – Tuyển sinh vào 10 THPT Lam Sơn Thanh Hóa 2010 đến 2014

1. Yêu cầu về kĩ năng:
- Biết cách làm một bài nghị luận xã hội về một vấn đề tư tưởng đạo lí; hệ
thống luận điểm rõ ràng, lập luận chặt chẽ, hành văn trong sáng, giàu cảm xúc,
hình ảnh.
- Biết kết hợp các thao tác lập luận, bố cục hợp lí, không mắc lỗi diễn đạt.
2. Yêu cầu về kiến thức
Cần đáp ứng một số ý chính sau:
1. Giải thích vấn đề cần nghị luận
- Ý nghĩa câu nói: Khẳng định tình yêu thương, kính trọng cha mẹ là
tình cảm cao đẹp nhất, thiêng liêng nhất của mỗi người, cần lên án
những kẻ không biết trân trọng, nâng niu và gìn giữ tình cảm đó.
2. Luận bàn về vấn đề:
Khẳng định câu nói của A-mi-xin là hoàn toàn đúng đắn.
- Lí giải:
+ Cha mẹ là người sinh thành, chịu bao cực nhọc, vất vả, khó khăn để
nuôi dưỡng, dạy dỗ chúng ta trưởng thành. Cha mẹ chính là người yêu
thương con nhất, luôn dành cho con những gì tốt đẹp nhất. Chính vì vậy,
đối với mỗi người, tình cảm yêu thương, kính trọng cha mẹ là tình cảm
tốt đẹp và thiêng liêng hơn cả. Đó là thứ tình cảm mang tính nhân bản,
là cội nguồn của những tình cảm lớn lao khác: tình yêu quê hương, đất
nước, lòng nhân ái…
+ Người nào không yêu thương, kính trọng cha mẹ không thể là người
có nhân cách và phẩm chất tốt đẹp. Đó là những kẻ bị xã hội lên án, phê
phán, khinh bỉ…
- Biểu hiện của tình yêu thương và kính trọng cha mẹ: một ánh mắt, nụ
cười, lời nói quan tâm và những việc làm cụ thể, thiết thực khác: chăm
ngoan, vâng lời cha mẹ, học giỏi, săn sóc, phụng dưỡng cha mẹ khi già
yếu… (lấy dẫn chứng trong thực tế)
-Ý nghĩa của tình cảm đó đối với mỗi con người: Đem đến niềm vui,
niềm hạnh phúc và ý nghĩa cuộc sống cho cha mẹ, tiếp thêm sức mạnh,
động lực, niềm tin để mỗi người con có thể vượt qua mọi khó khăn, thử
thách, cạm bẫy, hoàn thiện nhân cách và vươn lên trong cuộc sống.
Phê phán
- Trong xã hội chúng ta vẫn còn những đứa con bất hiếu, ngược đãi cha
mẹ (lấy dẫn chứng trong thực tế). Chóng ta cÇn nghiªm kh¾c
phª ph¸n vµ lªn ¸n nh÷ng con ngêi ®ã.
3. Bài học nhận thức và hành động
- Cảm nhận sâu sắc tấm lòng của cha mẹ với bản thân, thể hiện tình
cảm yêu thương, kính trọng cha mẹ bằng nhiều việc làm thiết thực…
Câu 3 (5.0 điểm)
1. Yêu cầu về kĩ năng:
https://123doc.org/trang-ca-nhan-3408296-loc-tin-tai.htm

0.25 điểm

1.5 điểm
1.25 điểm

0.25 điểm

0.25 điểm

3


Đề thi Ngữ văn – Tuyển sinh vào 10 THPT Lam Sơn Thanh Hóa 2010 đến 2014

- Biết cách làm một bài nghị luận văn học; hệ thống luận điểm rõ ràng, lập
luận chặt chẽ, hành văn trong sáng, giàu cảm xúc, hình ảnh.
- Biết kết hợp các thao tác lập luận, bố cục hợp lí, không mắc lỗi diễn đạt.
2. Yêu cầu về kiến thức
Cần đáp ứng một số ý chính sau:
1. Giới thiệu về tác giả Nguyễn Quang Sáng và hoàn cảnh ra đời 0.5 điểm
truyện ngắn “Chiếc lược ngà”.
2. Nỗi đau chiến tranh
1.5 điểm
- Chiến tranh gây ra những tổn thất, mất mát lớn cho mỗi cá nhân, gia
đình, đất nước:
+ Chiến tranh làm biến dạng khuôn mặt - hình hài của ông Sáu.
+ Gây cảnh chia li, mất mát: ông Sáu phải rời xa gia đình
+ Làm tan nát gia đình: ông Sáu hi hinh
+ Tàn phá quê hương
- Chiến tranh gây nên những tình cảnh éo le, xót xa: yêu cha nhưng bé
Thu lại không nhận ra cha..
3. Sự bất tử của tình yêu
2.5 điểm
- Tình cha con sâu nặng:
1.5 điểm
+ Ông Sáu khao khát mong được gặp con, mong được con gọi là
“ba”, dù bé Thu không nhận cha nhưng ông vẫn dịu dàng chăm sóc và
yêu thương em; ông luôn nhớ nhung và gửi tất cả tình cảm dành cho
con vào chiếc lược tự tay mình làm khi tiếp tục đi chiến đấu.
+ Tình cảm của bé Thu dành cho cha : em luôn khắc sâu hình ảnh
người cha trong tâm trí, nên không thể chấp nhận bất cứ một ai khác
làm cha mình (không nhận ông Sáu là ba vì thấy không giống với
người trong ảnh); khi nhận ra ba thì dành hết tình cảm, không muốn
rời xa...
- Tình đồng đội: Bác Ba đồng cảm và chia sẻ với hoàn cảnh éo le của 0.5 điểm
ông Sáu. Trân trọng tình cha con của bạn, bác Ba đã thực hiện lời hứa
với ông Sáu lúc ông hi sinh; bác Ba nảy sinh một thứ tình cảm như
cha con với bé Thu.
- Tình yêu quê hương đất nước: dù lưu luyến với gia đình nhưng ông 0.5 điểm
Sáu vẫn lên đường đúng thời gian khi hết phép, làm nhiệm vụ với đất
nước.
4. Mở rộng
0.5 điểm
- Lên án, tố cáo chiến tranh
- Khẳng định vẻ đẹp tâm hồn và những giá trị tình cảm cao quý, bền
vững của con người.
Câu 4 (1.0 điểm)
1. Yêu cầu về kĩ năng Học sinh phải trình bày được dưới dạng một văn
bản hoàn chỉnh, diễn đạt trong sáng mạch lạc.
2. Yêu cầu về kiến thức
https://123doc.org/trang-ca-nhan-3408296-loc-tin-tai.htm

4


Đề thi Ngữ văn – Tuyển sinh vào 10 THPT Lam Sơn Thanh Hóa 2010 đến 2014

Cần đảm bảo những ý chính sau:
- Giới thiệu vài nét về tác giả Ta-go và bài thơ Mây và sóng
0.25 điểm
- Những lời rủ rê của mây và sóng đều khá hấp dẫn, tượng trưng cho
0.5 điểm
những cám dỗ của cuộc sống (chỉ ra những hình ảnh đẹp, rực rỡ, âm
thanh du dương, viễn cảnh được vui chơi thỏa thích, ngao du nhiều
nơi…)
- Đoạn thơ thể hiện sự thấu hiểu tâm lý trẻ thơ của Ta-go khi xây dựng 0.25 điểm
những hình ảnh đẹp lung linh, huyền ảo phù hợp với tâm hồn ngây thơ,
trong sáng của tuổi thơ.
.....................................................Hết........................................................
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THANH HOÁ

Đề thi chính thức
Đề thi gồm có 01 trang

KÌ THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN LAM SƠN
NĂM HỌC 2012-2013

Môn thi: Ngữ văn
(Đề chung cho tất cả thí sinh)
Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian giao đề)

Ngày thi: 17 tháng 6 năm 2012
Câu I (2.0 điểm):
1. Trong những câu thơ sau, trường hợp nào từ “hoa” được sử dụng theo
nghĩa gốc, trường hợp nào được sử dụng theo nghĩa chuyển ?
a.
Mọc giữa dòng sông xanh
Một bông hoa tím biếc
(Trích Mùa xuân nho nhỏ-Thanh Hải-Ngữ văn 9, tập2, tr55, NXB Giáo dục,
2008)
b.

Ngày ngày hàng người đi trong thương nhớ
Kết tràng hoa dâng bảy mươi chín mùa xuân…
(Trích Viếng lăng Bác-Viễn Phương- Ngữ văn 9, tập2, tr.58, NXB Giáo dục,
2008)
2. Xác định hàm ý trong đoạn thơ sau:
Con ơi tuy thô sơ da thịt
Lên đường
Không bao giờ nhỏ bé được
Nghe con.
(Nói với con - Y Phương, Ngữ văn 9, Tập 2, tr.73, NXB Giáo dục, 2008)

Câu II (2.0 điểm):
“Lòng trung thực là chương đầu tiên của quyển sách học làm người”
(Hạt giống tâm hồn).
Em hãy viết một bài văn nghị luận ngắn (khoảng 30 dòng tờ giấy thi), trình
bày suy nghĩ của mình về ý kiến trên.
Câu III (6.0 điểm):
a. VĂN HỌC VIỆT NAM (5.0 điểm)
https://123doc.org/trang-ca-nhan-3408296-loc-tin-tai.htm

5


Đề thi Ngữ văn – Tuyển sinh vào 10 THPT Lam Sơn Thanh Hóa 2010 đến 2014

Cảm nhận của em về bộ mặt thần chết và chân dung người con gái Việt
Nam trên dọc đường chiến tranh trong “Những ngôi sao xa xôi” của Lê Minh
Khuê.
b. VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI (1.0 điểm)
Viết một đoạn văn (10 đến 15 dòng) trình bày cảm nhận của em về tâm trạng
nhân vật Tôi trong đoạn trích sau:
Nhuận Thổ đứng dừng lại, nét mặt vừa hớn hở vừa thê lương, môi mấp máy
nhưng cũng nói không ra tiếng. Rồi bỗng anh lấy một dáng điệu cung kính, chào
rất rành mạch:
- Bẩm ông!
Tôi như điếng người đi. Thôi đúng rồi! Giữa chúng tôi đã có một bức tường
khá dày ngăn cách.
(Trích Cố hương - Lỗ Tấn -Ngữ văn 9, tập1, tr.213, NXB Giáo dục, 2008)
.....................................................Hết........................................................
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THANH HÓA

KÌ THI VÀO LỚP 10 THPT CHUYÊN LAM SƠN

Năm học: 2012-2013
HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN NGỮ VĂN
(Đề chung dành cho tất cả các thí sinh)
(Hướng dẫn gồm 03 trang)

Yêu cầu chung
Giám khảo cần:
- Nắm bắt kĩ nội dung trình bày của thí sinh để đánh giá được một cách tổng
quát và chính xác, tránh đếm ý cho điểm.
- Vận dụng linh hoạt hướng dẫn chấm, nên sử dụng nhiều mức điểm một
cách hợp lí. Đặc biệt khuyến khích những bài viết có cảm xúc và sáng tạo...
Câu

Yêu cầu cụ thể cần đạt
Điểm
1. a. Từ “hoa” được dùng theo nghĩa gốc.
0.5
b. Từ “hoa” được dùng theo nghĩa chuyển.
0.5
2. Xác định hàm ý trong đoạn thơ:
I
+ Hàm ý được suy ra từ những từ ngữ sau: “tuy thô sơ da thịt”; “lên đường”;
0.5
2.0đ “Không bao giờ nhỏ bé được”
+ Hàm ý: Lời của người cha nhắc nhở con hãy sống như người đồng mình
0.5
mặc dù rất chân chất, mộc mạc nhưng mạnh mẽ, tự tin vững bước trên
đường đời.
II
Yêu cầu về kĩ năng trình bày
2.0
Đảm bảo một văn bản nghị luận có bố cục rõ ràng, hợp lí; tổ chức sắp xếp
0.25
đ
ý một cách lôgic, chặt chẽ; diễn đạt trôi chảy, mạch lạc; chữ viết rõ ràng, cẩn
thận, không quá ba lỗi chính tả và không mắc lỗi dùng từ cơ bản …
Yêu cầu về kiến thức
1.75
1. Giải thích vấn đề cần nghị luận
0.5
- Trung thực: Ngay thẳng, thật thà; luôn tôn trọng sự thật; suy nghĩ, hành
https://123doc.org/trang-ca-nhan-3408296-loc-tin-tai.htm
6


Đề thi Ngữ văn – Tuyển sinh vào 10 THPT Lam Sơn Thanh Hóa 2010 đến 2014

động, nói năng đúng sự thật, lẽ phải, không làm sai lạc đi sự thật.
- Tính trung thực là một phẩm chất vô cùng quan trọng của mỗi người nói
chung và học sinh nói riêng.
- Biểu hiện:
+ Trong cuộc sống: Trung thực với chính mình, ngay thẳng, thật thà, chân
thành trong quan hệ ứng xử với mọi người (bố mẹ, thầy cô, bạn bè...), luôn
tôn trọng và bảo vệ lẽ phải, thẳng thắn nhận lỗi khi mắc khuyết điểm, không
che giấu, báo cáo sai sự thật...
+ Trong học tập: Học bằng chính khả năng của mình, kiến thức thật, kết
quả học tập phản ánh đúng năng lực của bản thân, không quay cóp, chép
bài...
2. Luận bàn về đức tính trung thực:
1.0
- Ý nghĩa:
+ Trung thực là thước đo giá trị con người.(dẫn chứng).
+ Người có đức tính trung thực sẽ được mọi người tin tưởng, yêu quý, tôn
trọng; trung thực sẽ giúp ta sửa chữa khuyết điểm của bản thân để hoàn
thiện nhân cách, đánh giá đúng năng lực để vươn lên trong học tập, rèn
luyện và có được thành công trong cuộc sống.(dẫn chứng)
+ Trung thực sẽ giúp cho nhà trường, gia đình, xã hội trong sạch, văn
minh, ngày càng phát triển.
- Tuy nhiên, thực tế vẫn còn nhiều hành vi thiếu trung thực của một số người
trong xã hội và của học sinh trong nhà trường, đang diễn ra và có chiều
hướng gia tăng (dối trá, gian lận, che giấu khuyết điểm của bản thân và bạn
bè, quay bài, chép bài,...)
3. Bài học nhận thức và hành động:
0.25
+ Hiểu và ý thức được tầm quan trọng của lòng trung thực.
+ Liên hệ bản thân: trong học tập cũng như trong cuộc sống, từ việc nhỏ
nhặt hàng ngày đến việc lớn luôn thẳng thắn, trung thực, góp phần lên án và
ngăn chặn những việc làm thiếu trung thực...
III.a Yêu cầu về kĩ năng trình bày
0.5
5.0đ
Đảm bảo một văn bản nghị luận có bố cục rõ ràng, hợp lí; tổ chức sắp xếp
ý một cách lôgic, chặt chẽ; diễn đạt trôi chảy, mạch lạc; chữ viết rõ ràng, cẩn
thận, không quá ba lỗi chính tả và không mắc lỗi dùng từ cơ bản …
Yêu cầu về kiến thức: Học sinh bám vào văn bản để xác định và nêu được 4.5
nội dung vấn đề cần bàn, đảm bảo được các ý sau
1. Giới thiệu vài nét về tác giả, tác phẩm:
0.5
Lê Minh Khuê là cây bút nữ chuyên viết truyện ngắn. Những ngôi sao xa
xôi là một trong số những tác phẩm đầu tay của chị, viết năm 1971, khi cuộc
kháng chiến chống Mỹ của dân tộc đang diễn ra ác liệt. Tác phẩm ngợi ca
những cô gái thanh niên xung phong trên hỏa tuyến Trường Sơn.
2. Bộ mặt thần chết:
a. Cảm nhận chung về bộ mặt của thần chết: Ghê rợn, khủng khiếp,
0.5
luôn đe dọa, rình rập để cướp đi sinh mạng con người bất cứ lúc nào. Là sự
khốc liệt, hủy diệt của chiến tranh.
b. Học sinh cảm nhận cụ thể bộ mặt của thần chết: qua những chi tiết:
https://123doc.org/trang-ca-nhan-3408296-loc-tin-tai.htm

7


Đề thi Ngữ văn – Tuyển sinh vào 10 THPT Lam Sơn Thanh Hóa 2010 đến 2014

âm thanh, mùi vị, hình ảnh, đường nét, cảm giác ….
Đó cũng là cảm nhận cụ thể sâu sắc của Phương Định- Người kể chuyện
cũng là người trong cuộc.
3. Chân dung người con gái Việt Nam dọc đường chiến tranh:
a. Cảm nhận chung: Đó là những phẩm chất làm nên vẻ đẹp tuyệt vời của
những cô thanh niên xung phong đại diện cho thế hệ trẻ Việt Nam trong
những năm đánh Mĩ.
b. Cảm nhận cụ thể:
- Họ là những cô gái nhỏ bé, bình dị, đầy nữ tính nhưng lại có những
phẩm chất và sức mạnh thật tuyệt vời. Cái nhỏ bé, mỏng manh của họ được
đặt trong sự đối lập gay gắt với cái khốc liệt của chiến tranh. Những con
người bị vùi sâu vào bom đạn chiến tranh nhưng đã tỏa sáng .
- Họ có những phẩm chất tuyệt vời:
+ Tinh thần dũng cảm, can trường:
* Tác phong nhanh nhẹn, khẩn trương, ráo riết trong công việc (chạy
trên cao điểm, lao lên trước…)
* Họ đã làm được những việc thật phi thường (gỡ bom, kích nổ. giải
phóng mặt đường…).
* Thái độ bình thản, điềm tĩnh khi đối mặt với cái chết: (trong lúc
máy bay phản lực rít trên đầu vẫn móc bánh quy trong túi, thong thả
nhai;một ngày gỡ bom đến năm lần vẫn bình thản, khi gỡ bom trên cao
điểm có nghĩ đến cái chết nhưng chỉ là một cái chết mờ nhạt…).
Đó là những con người sẵn sàng dâng hiến tuổi thanh xuân, dám xả thân
cho Tổ quốc, cho nhân dân.
+ Tình yêu thương đồng đội:
Gắn bó sâu sắc như ruột thịt (lo lắng khi đồng đội chưa về, đau khi đồng
đội bị thương, hiểu rõ tính tình của từng người…)
+ Tâm hồn lãng mạn, hồn nhiên, trong sáng:
Học sinh bám vào các chi tiết và hình ảnh :(nụ cười, tiếng hát, sở thích,
tình cảm, cảm xúc, kí ức về quê hương… ) để cảm nhận sâu sắc về cái trẻ
trung, hồn nhiên, trong sáng, mơ mộng của các cô gái đã đối lập và vượt lên,
chiến thắng sự hủy diệt của chiến tranh, sự đe dọa của thần chết.

https://123doc.org/trang-ca-nhan-3408296-loc-tin-tai.htm

0.75

0.5

0.5

0.5

0.5
0.5

8


thi Ng vn Tuyn sinh vo 10 THPT Lam Sn Thanh Húa 2010 n 2014

4. ỏnh giỏ khỏi quỏt:
- S i lp gia b mt thn cht vi chõn dung ngi con gỏi Vit
Nam l s i lp gay gt nh búng ti v ỏnh sỏng.
- iu ú cú ý ngha:
+ Toỏt lờn v p bỡnh d m kiờu hónh, mng manh m bt dit ca
ngi con gỏi Vit Nam núi riờng v con ngi Vit Nam núi chung trong
cuc khỏng chin chng M cu nc.
+ T cỏo gay gt v thm thớa ti ỏc chin tranh ng thi lm ni bt
cuc sng au thng v vụ cựng anh dng ca nhõn dõn Vit Nam trong
cuc chin tranh v quc v i.
Lu ý: Nu cỏc ý 2,3 vit khụng t im ti a nhng ý 4 cú ý kin ỏnh giỏ
xut sc thỡ cú th cho thờm 0.25 im

0.25

III.b V k nng: m bo hỡnh thc ca mt on vn; bit chn cỏch trỡnh by
1.0 ni dung phự hp; hnh vn trụi chy, mch lc, ch vit rừ rng, cn thn,

khụng mc li v chớnh t, dựng t c bn
V kin thc: Học sinh đảm bảo đợc các ý sau:
- Giới thiệu vài nét về Lỗ Tấn và truyện ngắn Cố hơng
- Cm nhn c tõm trng ngc nhiờn v vụ cựng au xút n nh ing
ngi ca nhõn vt Tụi trc dỏng iu v li cho ca Nhun Th - ngi
bn thõn thu nh.
- Nhõn vt tụi cm nhn cú mt bc tng khỏ dy ngn cỏch ó c
dng lờn gia h. S ngn cỏch y l do mc cm cng nh thnh kin xó
hi ó lm cho hai ngi tr thnh xa l.
- Ngh thut miờu t tõm trng: S dng cõu cm thỏn, hỡnh nh n d...

0.25
0.75

....................................................Ht........................................................

https://123doc.org/trang-ca-nhan-3408296-loc-tin-tai.htm

9


Đề thi Ngữ văn – Tuyển sinh vào 10 THPT Lam Sơn Thanh Hóa 2010 đến 2014

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THANH HOÁ

KÌ THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN LAM SƠN

Đề chính
thức

Môn thi: Ngữ văn
(Dùng chung cho tất cả các thí sinh)

Đề thi gồm có 01 trang

NĂM HỌC 2011-2012

Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian giao đề)

Ngày thi: 18 tháng 6 năm 2011

Câu 1 ( 2 điểm):
Xác định nghĩa của từ “trăng” trong các trường hợp sau:
a.
Trước lầu Ngưng Bích khóa xuân,
Vẻ non xa tấm trăng gần ở chung.
(Nguyễn Du – trích Truyện Kiều - Ngữ văn 9, tập1, trang 93- NXBGD 2009)
b.
Vân xem trang trọng khác vời,
Khuôn trăng đầy đặn nét ngài nở nang.
(Nguyễn Du – trích Truyện Kiều - Ngữ văn 9, tập 1, trang 81- NXBGD 2009)
Trong các câu thơ trên, trường hợp nào từ “trăng” được dùng theo nghĩa
gốc, trường hợp nào từ “trăng” được dùng theo nghĩa chuyển? Tác giả đã sử
dụng phương thức chuyển nghĩa nào?
Câu 2 (2 điểm):
Viết một văn bản nghị luận ngắn (khoảng 200 từ) bàn về sự đồng cảm, sẻ
chia trong xã hội ta hiện nay.
Câu 3 ( 5 điểm):
Phân tích diễn biến tâm trạng của nhân vật ông Hai trong truyện
“Làng” của Kim Lân.
Câu 4 (1điểm):
Cảm nhận của em về vẻ đẹp của những câu thơ sau:
“Con là sóng và mẹ sẽ là bến bờ kì lạ,
Con lăn, lăn, lăn mãi rồi sẽ cười vang vỡ tan vào lòng mẹ.
Và không ai trên thế gian này biết mẹ con ta ở chốn nào.”
(R. Ta-go – trích Mây và sóng, Ngữ văn 9 - tập 2, trang 87- NXB GD 2009)
--------------------Hết-----------------( Giám thị không giải thích gì thêm )
Họ và tên thí sinh: ....................................... Chữ ký của giám thị 1: ...........................
Số báo danh: ................................................ Chữ ký của giám thị 2: ...........................

https://123doc.org/trang-ca-nhan-3408296-loc-tin-tai.htm

10


Đề thi Ngữ văn – Tuyển sinh vào 10 THPT Lam Sơn Thanh Hóa 2010 đến 2014
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THANH HOÁ

KÌ THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN LAM SƠN
NĂM HỌC 2011-2012

Hướng dẫn chấm đề thi chính thức (gồm 03 trang)
Môn thi: Ngữ văn
(Dùng chung cho tất cả thí sinh)
Ngày thi: 18 tháng 6 năm 2011
Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian giao đề)
I. Lưu ý chung:
1. Bài làm viết đúng chính tả, ngữ pháp, không mắc lỗi về dùng từ, diễn
đạt.
2. Hướng dẫn chấm chỉ có tính chất định hướng các ý cơ bản, giám khảo
căn cứ vào bài làm cụ thể của học sinh để cho điểm hợp lý. Khuyến khích những
bài có tính sáng tạo.
II. Phần cụ thể:
Câu
Yêu cầu cần đạt
Điểm
- Trường hợp a: Chỉ mặt trăng (vệ tinh tự nhiên của trái đất)
0.5
thường nhìn thấy về ban đêm.
- Trường hợp b: Chỉ mặt người đầy đặn, rạng rỡ… như mặt trăng
1
0.5
tròn.
(2đ)
- Trường hợp a từ “trăng” được dùng theo nghĩa gốc; trường hợp
0.5
b từ “trăng” được dùng theo nghĩa chuyển.
- Tác giả đã sử dụng phương thức ẩn dụ để chuyển nghĩa.
0.5
Yêu cầu về kĩ năng:
- Biết cách làm một bài văn nghị luận xã hội.
- Bố cục bài làm rõ ràng, kết cấu hợp lý. Hình thành và triển khai
ý tốt.
- Diễn đạt suôn sẻ. Không mắc lỗi dùng từ và ngữ pháp.
Yêu cầu về kiến thức: Bài viết đảm bảo được các ý cơ bản sau:
- Giải thích vấn đề: Đồng cảm sẻ chia là một biểu hiện của tình
yêu thương con người, nói cách khác là biểu hiện của tinh thần 0.25
nhân đạo. Đây là nét đẹp truyền thống của người Việt Nam.
- Bình luận vấn đề:
1.25
+ Xuất phát từ thực tế cuộc sống, từ đạo lý “lá lành đùm lá
2
(2đ) rách” của dân tộc, con người sống với con người phải biết đồng 0.25
cảm sẻ chia.
+ Đồng cảm, sẻ chia giúp nhau vượt qua khó khăn, làm nỗi buồn
đau vơi đi và niềm vui tăng bội phần, tạo động lực cho con người 0.25
vươn lên.
+ Biết đồng cảm sẻ chia với người khác sẽ làm cho cuộc sống 0.25
của bản thân thêm ý nghĩa, bồi đắp cho tâm hồn trong sáng, cao
https://123doc.org/trang-ca-nhan-3408296-loc-tin-tai.htm

11


Đề thi Ngữ văn – Tuyển sinh vào 10 THPT Lam Sơn Thanh Hóa 2010 đến 2014

đẹp hơn, đồng thời nâng cao giá trị của mình trong mắt mọi
người.
+ Xã hội ta ngày nay có rất nhiều người luôn biết quan tâm, đồng
cảm, sẻ chia với những khó khăn của mọi người để phát huy nét
đẹp truyền thống của cha ông ta. Tình cảm đó còn vượt ra ngoài
phạm vi dân tộc để đồng cảm sẻ chia cả với nhân dân toàn thế
giới. (dẫn chứng)
+ Bên cạnh đó vẫn còn có những người sống vô cảm, thờ ơ với
nỗi đau và khó khăn vất vả của người khác, đi ngược lại với đạo
lý dân tộc.
- Bài học rút ra:
+ Khẳng định sự cần thiết của đồng cảm sẻ chia trong cuộc sống
+ Thế hệ trẻ phải học cách đồng cảm sẻ chia để xã hội ngày càng
tốt đẹp hơn.
Về hình thức: Học sinh phải trình bày được dưới dạng một văn
bản hoàn chỉnh, bố cục rõ ràng, diễn đạt trong sáng mạch lạc.
Về nội dung: Học sinh đảm bảo được các ý sau:
*. Giới thiệu chung về nhà văn Kim Lân và truyện ngắn
“Làng”
*. Phân tích diễn biến tâm trạng ông Hai
- Tâm trạng buồn bực khi phải xa làng để đi tản cư đã biến thành
nỗi nhớ thường trực về làng:
+ Buồn bực khi phải xa làng.
+ Thích nói, thích khoe về làng của mình với mọi người ở nơi tản
cư (thể hiện qua cách nói chuyện: say mê, náo nức lạ thường vẻ
mặt, thái độ…)
=> Niềm tự hào, lòng yêu làng tha thiết của ông Hai.
3
- Tâm trạng đau đớn, tủi hổ khi nghe tin làng theo Tây:
(5đ)
+. Khi mới nghe tin: đau đớn, sững sờ, cổ cứng lại, da mặt tê rân
rân, gặng hỏi mọi người với hi vọng không phải là sự thật.
+ Khi người đưa tin kể lại rành rọt: tủi hổ nặng nề, suốt ngày
quanh quẩn trong nhà, nơm nớp tưởng như người ta đang bàn tán
về chuyện đó...
+ Niềm tự hào về làng của ông Hai bị tổn thương sâu sắc. Đồng
thời tình huống này đã bộc lộ được lòng yêu làng của ông gắn bó,
thống nhất với lòng yêu nước (Với ý nghĩ: làng thì yêu thật
nhưng làng theo Tây thì phải thù và lời tâm sự của ông với đứa
con út đã nói lên điều đó).
=> Sự thống nhất giữa tình yêu quê hương, tình yêu đất nước, tình
cảm giai cấp là một nét mới trong nhận thức và tình cảm của
người nông dân trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp.
- Tâm trạng vui sướng hạnh phúc khi làng chợ Dầu của ông được
https://123doc.org/trang-ca-nhan-3408296-loc-tin-tai.htm

0.25

0.25
0.5
0.25
0.25
0.5

0.5
4.0
1.0
0.25
0.5
0.25
1.25
0.25
0.25

0.5

0.25
1.0
12


Đề thi Ngữ văn – Tuyển sinh vào 10 THPT Lam Sơn Thanh Hóa 2010 đến 2014

minh oan:
+ Nỗi hoài nghi được giải tỏa… Ông như được trả lại niềm tin và
lẽ sống.
+ Niềm hạnh phúc của ông được thể hiện qua giọng nói hồ hởi,
qua nét mặt rạng rỡ, qua cử chỉ gọi bọn trẻ đến chia quà.
+ Khoe làng ông, nhà ông bị Tây đốt nhẵn. Một chi tiết tưởng
như vô lý nhưng lại thể hiện sâu sắc tinh tế lòng yêu làng gắn với
tình yêu cách mạng, tình yêu đất nước của ông Hai.
- Đánh giá được nghệ thuật diễn tả tâm lý nhân vật: tự nhiên sinh
động thông qua cử chỉ, hành động, lời nói ... nhà văn đã xây dựng
được một hình tượng điển hình cho người nông dân Việt Nam
sau cách mạng tháng Tám xuất phát từ tài năng nghệ thuật và sự
gắn bó sâu sắc với cuộc sống của người nông dân.
- Liên hệ với hình tượng người nông dân trong văn học Việt
Nam…
Về hình thức: Học sinh phải trình bày được dưới dạng một văn
bản ngắn hoặc một đoạn văn hoàn chỉnh, diễn đạt trong sáng
mạch lạc.
Về nội dung: Học sinh đảm bảo được các ý sau:
- Giới thiệu ngắn gọn về tác giả R. Ta - go và bài thơ Mây và
4
sóng
(1đ)
- Cảm nhận được hình vẻ đẹp của các câu thơ giàu hình ảnh và ý
nghĩa:
+ Lòng mẹ bao la, là bến đỗ bình yên của tâm hồn con.
+ Sự hồn nhiên của con trẻ và hạnh phúc tuổi thơ được thể hiện
thành công qua hình ảnh và nhịp điệu của câu thơ.Tình mẫu tử
bao la, trường cửu không ai có thể đếm đo được.

0.25
0.25
0.5

0.5

0.25
0.25
0.75
0.25

0,5

....................................................Hết........................................................

https://123doc.org/trang-ca-nhan-3408296-loc-tin-tai.htm

13


Đề thi Ngữ văn – Tuyển sinh vào 10 THPT Lam Sơn Thanh Hóa 2010 đến 2014
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THANH HÓA
Đề chính thức
(Đề thi gồm có: 01 trang)

KỲ THI VÀO LỚP 10 THPT CHUYÊN LAM SƠN
NĂM HỌC: 2010 – 2011
Môn: Ngữ văn
(Dành cho tất cả các thí sinh thi vào THPT chuyên Lam Sơn)
Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian giao đề)
Ngày thi: 19 tháng 6 năm 2010

Câu 1 (1,5 điểm):
a. Xác định từ đơn, từ phức trong hai câu thơ sau:
Sương chùng chình qua ngõ
Hình như thu đã về
(Sang thu – Hữu Thỉnh)
b. Từ chùng chình là từ tượng hình hay tượng thanh? Vì sao?
Câu 2 (2,5 điểm):
Viết bài văn nghị luận khoảng 200 từ bàn về hiện tượng xuất hiện ngày càng
nhiều những dòng sông chết ở nước ta.
Câu 3 (6,0 điểm):
Cảm nhận của em về vẻ đẹp tâm hồn những cô thanh niên xung phong trong
truyện ngắn Những ngôi sao xa xôi (SGK Ngữ văn 9 – tập 2 – NXBGD – 2005)
của nhà văn Lê Minh Khuê.
--------------------Hết-----------------(Giám thị không giải thích gì thêm)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THANH HÓA

Đề chính thức
Đáp án gồm có: 02 trang

HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ THI VÀO LỚP 10 THPT CHUYÊN LAM SƠN
NĂM HỌC: 2010 – 2011
Môn: Ngữ văn
(Dành cho tất cả các thí sinh thi vào THPT chuyên Lam Sơn)

I. YÊU CẦU CHUNG
Đây là đề thi tuyển chọn đối tượng học sinh chuyên nên giám khảo cần nắm
bắt kĩ nội dung trình bày của thí sinh để đánh giá được một cách tổng quát và
chính xác, tránh đếm ý cho điểm. Đồng thời cũng cần chủ động, linh hoạt vận
dụng, cân nhắc từng trường hợp cụ thể. Tinh thần chung nên sử dụng nhiều mức
điểm một cách hợp lí, theo thang điểm 10. Đặc biệt khuyến khích những bài viết
có cảm xúc và sáng tạo.
Những thí sinh làm bài theo cách riêng nhưng vẫn đáp ứng được yêu cầu cơ
bản thì vẫn cho điểm.
https://123doc.org/trang-ca-nhan-3408296-loc-tin-tai.htm

14


Đề thi Ngữ văn – Tuyển sinh vào 10 THPT Lam Sơn Thanh Hóa 2010 đến 2014

Việc chi tiết hóa điểm số (nếu có) so với biểu điểm phải đảm bảo không sai
lệch với hướng dẫn chấm và được thống nhất trong tổ chấm cùng với tổ trưởng
chấm.
II. ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM

C©u 1 (1,5 ®iÓm):
a. Xác định từ đơn, từ phức:
(0,5 điểm)
- Các từ đơn: sương; qua; ngõ; thu; đã; về.
- Các từ phức: chùng chình; hình như.
b. Xác định và giải thích từ:
- Từ chùng chình là từ tượng hình. (0,25 điểm)
- Giải thích được: Vì từ chùng chình gợi ra hình ảnh cụ thể, hữu hình làm cho
người đọc dường như thấy được sự vận động chậm rãi, sự dùng giằng, không
dứt khoát, có gì đó như nuối tiếc của đám mây đang giăng mắc trong không
gian.
(0,75 điểm)
Câu 2 (2,5 điểm):
1. Giải thích: "dòng sông chết" là dòng sông không còn hoạt động hoặc không
còn phát huy được vai trò, tác dụng của nó.
(0,5 điểm)
2. Phân tích:
(1,5 điểm)
- Những "dòng sông chết" xuất hiện ngày càng nhiều ở nước ta đã trở thành hiện
tượng đáng báo động về tình trạng ô nhiễm môi trường, cụ thể là ô nhiễm nguồn
nước: những dòng sông trở nên cạn kiệt nước, lòng sông nứt nẻ, hay những con
sông nước đen ngòm, bốc mùi hôi thối... (Ví dụ: sông Tô Lịch, sông Kim Ngưu,
sông Thị Vải...)
- Những dòng sông chết gây hậu quả nghiêm trọng, lâu dài, khó lường về hầu
hết các mặt: kinh tế, đời sống xã hội, sức khoẻ, ảnh hưởng đến các yếu tố khác
của môi trường.
- Nguyên nhân dẫn tới tình trạng những dòng sông chết xuất hiện nhiều là do ý
thức của con người. Vì vậy cần có những biện pháp vừa tuyên truyền, khích lệ
vừa cưỡng chế bằng các quy định pháp luật để nâng cao ý thức bảo vệ các dòng
sông, bảo vệ môi trường, bảo vệ cuộc sống của chính con người.
- Phê phán thái độ thiếu ý thức, thiếu trách nhiệm, hành vi phá hoại các con sông
của những tổ chức, cá nhân gây nên tình trạng trên.
3. Liên hệ với trách nhiệm của bản thân.
(0,5 điểm)
Câu 3 (5,0 điểm):
1. Giới thiệu chung về Lê Minh Khuê và tác phẩm Những ngôi sao xa xôi.
(0,5 điểm)
2. Nét đẹp tâm hồn chung của các cô gái thanh niên xung phong: mang
phẩm chất chung của thế hệ trẻ Việt Nam thời kỳ chống Mĩ.
- Họ cùng chung một lý tưởng sống cao đẹp: Vì sự thông suốt của con đường để
phục vụ cho những trận đánh vì Miền Nam nên họ sẵn sàng nhận nhiệm vụ bất
cứ lúc nào ngày cũng như đêm...
(0,5 điểm)
https://123doc.org/trang-ca-nhan-3408296-loc-tin-tai.htm

15


Đề thi Ngữ văn – Tuyển sinh vào 10 THPT Lam Sơn Thanh Hóa 2010 đến 2014

- Đó là những cô gái dũng cảm: Đối mặt với cái chết hàng ngày, hàng giờ nhưng
họ vẫn bình tĩnh đến lạ lùng (mỗi ngày phá bom đến năm lần, họ có nghĩ đến cái
chết nhưng chỉ là một cái chết mờ nhạt...).
(0,5 điểm)
- Đó là những cô gái yêu đời với một tâm hồn lạc quan (Phá bom xong là thở
phào chạy về hang mở đài nghe ca nhạc. Tâm hồn trở thành trẻ con khi gặp cơn
mưa đá...)
(0,5 điểm)
- Đó là tình yêu thương đồng đội như ruột thịt (lo lắng phát cáu gắt khi đồng đội
lên cao điểm chưa về, đau đớn khi đồng đội bị thương...) (0,5 điểm)
3. Vẻ đẹp riêng của từng nhân vật:
- Đó là sự cương quyết, táo bạo và điềm tĩnh đến lạ lùng của Thao - người chị cả
(trong khi máy bay quần trên cao điểm vẫn thong thả nhai nốt miếng bánh bích
quy, cương quyết trong ra lệnh, phân công nhiệm vụ..) (0,5 điểm)
- Vẻ đẹp dễ thương của Nho - dịu mát như một que kem trắng muốt (đi phá bom
về quần áo còn ướt sũng vẫn đòi ăn kẹo như trẻ con, lúc bị thương vẫn nhổm
dậy đòi mấy viên đá trong cơn mưa...)
(0,5 điểm)
- Vẻ đẹp trong sáng, một tâm hồn mộng mơ của cô gái mang đậm chất Hà Thành
như Phương Định (thích hát, thích ngắm mình trong gương, có chút điệu đà của
một cô gái Hà Nội; tâm hồn thật mộng mơ khi nghĩ về đồng đội, nhớ về mẹ
trong căn gác nhỏ, nhớ về thành phố tuổi thơ với bao kỷ niệm đẹp... (1,0 điểm)
4. Nhận xét, đánh giá chung:
(0,5 điểm)
- Nghệ thuật: vai kể thích hợp; ngòi bút miêu tả tâm lí nhân vật; ngôn ngữ và
giọng điệu tự nhiên, trẻ trung, đầy nữ tính.
- Nội dung:
+ Lê Minh Khuê đó làm nổi bật vẻ đẹp tâm hồn trong sáng, giàu mơ mộng, tinh
thần dũng cảm; cuộc sống chiến đấu đầy gian khổ nhưng rất hồn nhiên, lạc quan
của các cô gái thanh niên xung phong trên tuyến đường Trường Sơn trong những
năm chống Mĩ.
+ Đây chính là hình ảnh đẹp, tiêu biểu về một thế hệ trẻ Việt Nam trong kháng
chiến chống Mĩ.
....................................................Hết........................................................

https://123doc.org/trang-ca-nhan-3408296-loc-tin-tai.htm

16Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×